041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
01Gradbena in obrtniška dela
01.09Vgradna dela
Glede specifikacije požarnih elementov je nujno potrebno dosledno upoštevati zahteve načrta požarne varnosti.

Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine del naslednja določila:

1. Stenske konstrukcije:
Pri vgradnih delih je treba upoštevati stanje sosednjih stenskih konstrukcij in pogoje vgradnje, ki izhajajo iz le teh.
Vgradnjo je treba izvesti tako, da ne pride do oslabitve zvočne ali toplotne izolacije gradbenih elementov.
O morebitnih napakah in pomanjkljivostih sosednjih gradbenih elementov se naročnika obvesti pred izvedbo vgradnje.

2. Obseg del/vračunana dela:
V ceno na enoto so vključene naslednja dela (kot dopolnitev k pomožnim storitvam) v skladu veljavno zakonodajo, standardi (SIST) in pravili stroke:
– odri za navedeno višino, vključno z morebitnim povečanim obsegom del za transport materiala in drugih oteževalnih okoliščin;
– distančniki pri podbojih in okvirjih vrat vgrajeni s cementno malto;
– tesnilni izolacijski trakovi debeline min. 1 cm med podbojem ali vratnim okvirjem in neobdelanim stropom.

3. Delovna višina:
Če delovna višina ni posebej navedena, velja delovna višina do 3,2 m.
Opomba:
Fuge:
Oblikovanje stikov med gradbenimi elementi in zatesnitev fug z akrilnim ali silikonskim kitom je opisano v skupini del ustrezne stroke (npr. v slikopleskarskih delih, keramičarskih delih, vgradnja oken).

Izvedba podpiranj in obnovitvena dela:
Izvedba podpiranj in druga obnovitvena dela so opisana v Skupini 14 - vzdrževalna dela

Prosto se formulirajo postavke za (npr.):
– pritrditev konzol in drugih gradbenih elementov na stene;
– odstranjevanje malte s predhodno vgrajenih distančnikov;
– dela na višini nad 3,2 m (vključno z odri in upoštevanjem oteženega dela);
– dodatne zahteve naročnika kot dopolnila k standardiziranim opisom del.

Seznam literature (npr.):
- SIST EN 10346 - Kontinuirno vroče prevlečeni jekleni ploščati izdelki
- SIST EN 1011 - Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov
- SIST EN 12501 - Protikorozijska zaščita kovinskih materialov
- SIST EN 13126 - Stavbno okovje - Okovje za okna in zastekljena vrata
- SIST EN 179 - Stavbno okovje - Naprave za zasilne izhode z vzvodno ročico ali pritisnim pedalom za evakuacijske poti
- SIST EN 1906 - Stavbno okovje_Kljuke in bunke
- SIST EN 1192 - Vrata - Klasifikacija po zahtevah za trdnost
- SIST EN 1191 - Okna in vrata - Odpornost pri ponavljajočem odpiranju in zapiranju
- SIST EN 15269 - Razširjena uporaba rezultatov preskusov požarne odpornosti in/ali dimotesnosti za vrata, zapore in okna, ki se odpirajo, vključno z njihovim okovjem
- SIST EN ISO 12567 - Toplotne lastnosti oken in vrat
- SIST EN 1634 - Preskusi požarne odpornosti in dimotesnosti vrat, zapor in oken, ki se odpirajo, ter elementov stavbnega okovja
- SIST EN 1363 - Preskusi požarne odpornosti_Splošne zahteve za požarna in dimna vrata
01.09.22Razni izdelki - samo vgradnja (brez dobave) - predražniki, rešetke,...
Opomba:
V tej skupini del je opisana vgradnja vratnih podbojev, ki jih dobavi (preskrbi) neposredni naročnik vgradnje.
01.09.22.01Vgradnja kovinskega predpražnika na prostem (zunaj, brez dobave) istočasno z betonskimi deli, vključno z oblikovanjem poglobljenega dna (mulde) in odtoka s fino zaribano ali zaglajeno površino ter montažo odtočne cevi iz umetne mase premera min. 30 mm. V postavki je navedena svetla površinska mera okvirja.
01.09.22.01AVgradnja zun. kov. predpražnika, vel. do 0,5m2
kos
01.09.22.01BVgradnja zun. kov. predpražnika, vel. nad 0,5 do 1,0m2
kos
01.09.22.11Nadometni zaščitni kovinski kotniki za zaščito robov/vogalov, brez dobave, ne glede na dolžino in profil ter lego (vodoravno/poševno/navpično).
01.09.22.11AVgradnja zašč. kov. kotnikov - montaža s sidrnimi vložki in vijaki
m
01.09.22.11BVgradnja zašč. kov. kotnikov s sidri, izsekavanje in popravilo ometa
m
01.09.22.21Vgradnja prezračevalnih rešetk, revizijskih vratc in podobni inštalacijski izdeki (inšt.izdelki), brez dobave, vgradnja v predhodno pripravljene odprtine. V postavki so navedene nazivne mere vzidanih elementov.
01.09.22.21AVgradnja rešetk, inšt.vratc ipd.-brez dobave, vel. do 20x20cm
kos
01.09.22.21BVgradnja rešetk, inšt.vratc ipd.-brez dobave, vel. nad 20x20cm do 40x40cm
kos
01.09.22.31Vgradnja razdelilne omare za varovalke ali števce (el.omara), brez dobave, vgradnja v predhodno pripravljeno odprtino. Upoštevajo se zunanje mere vgrajenih omar, pri prekrivnih letvah pa zunanji rob letve. V postavki so navedene pogledne površine omaric.
01.09.22.31AVgradnja el. omare, vel. do 0,5m2
kos
01.09.22.31BVgradnja el. omare, vel. nad 0,5 do 1m2
kos
01.09.22.31CVgradnja el. omare, vel. nad 1 do 2m2
kos
01.09.22.31Dgradnja el. omare, vel., vel. nad 2 do 3m2
kos
01.09.22.41Vgradnja izvlečnih podstrešnih stopnic (izvl.podst.stopnice), brez dobave, vgradnja v predhodno pripravljeno odprtino v stropu, višina stropa do 5 m.
01.09.22.41AVgradnja izvl. podstr. stopnic, sv. mere 80x150cm
kos
01.09.22.51Vgradnja predfabriciranih betonskih ali kamnitih stopnic - nastopne ploskve s čelnimi površinami ali brez (vgrad.posam.stopnice), brez dobave, vgradnja s cementno malto, ne glede na širino in višino stopnic, vključno s popravilom ometa na stranicah in steni. Obračuna se skupna dolžina posameznih stopnic.
01.09.22.51AVgradnja stopnic-prostoležeče naleganje na poševno ploščo, do 1,5m
Stopnice z medsebojnim zaklinjanjem ali na pero/utor, dolžine do 1,5m
m
01.09.22.51BVgrad.posam.stopnice-prostoležeče naleganje na poševno ploščo, do 1,5m
stopnice kotne oblike, dolžine do 1,5m
m
01.09.22.51CVgrad.posam.stopnice-plohaste stopnice,
ležeči na eno- ali dvostranskem stopniščnem nosilcu
m
01.09.22.51DVgrad.posam.stopnice-plohaste stopnice s čeli (kotne oblike),
ležeči na eno- ali dvostranskem stopniščnem nosilcu
m
01.09.22.51EVgrad.posam.stopnice-vpete dolžine do 1,5m
obojestransko vpete v zid, kladne oblike ali z zaklinjanjem, dolžine do 1,5m
m
01.09.22.61Montaža položajnih oznak na stenah, samo postavitev/določitev, brez dobave
01.09.22.61AMontaža stenskih oznak
kos
01.09.22.62Montaža tabel/plošče (npr. označevalne/opozorilne),brez dobave, vgradnja s sidrnimi vložki in nerjavnimi vijaki.
01.09.22.62AMontaža tabel-vel.do 0,25m2, viš. do 3,2m
kos