041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
01Gradbena in obrtniška dela
01.09Vgradna dela
Glede specifikacije požarnih elementov je nujno potrebno dosledno upoštevati zahteve načrta požarne varnosti.

Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine del naslednja določila:

1. Stenske konstrukcije:
Pri vgradnih delih je treba upoštevati stanje sosednjih stenskih konstrukcij in pogoje vgradnje, ki izhajajo iz le teh.
Vgradnjo je treba izvesti tako, da ne pride do oslabitve zvočne ali toplotne izolacije gradbenih elementov.
O morebitnih napakah in pomanjkljivostih sosednjih gradbenih elementov se naročnika obvesti pred izvedbo vgradnje.

2. Obseg del/vračunana dela:
V ceno na enoto so vključene naslednja dela (kot dopolnitev k pomožnim storitvam) v skladu veljavno zakonodajo, standardi (SIST) in pravili stroke:
– odri za navedeno višino, vključno z morebitnim povečanim obsegom del za transport materiala in drugih oteževalnih okoliščin;
– distančniki pri podbojih in okvirjih vrat vgrajeni s cementno malto;
– tesnilni izolacijski trakovi debeline min. 1 cm med podbojem ali vratnim okvirjem in neobdelanim stropom.

3. Delovna višina:
Če delovna višina ni posebej navedena, velja delovna višina do 3,2 m.
Opomba:
Fuge:
Oblikovanje stikov med gradbenimi elementi in zatesnitev fug z akrilnim ali silikonskim kitom je opisano v skupini del ustrezne stroke (npr. v slikopleskarskih delih, keramičarskih delih, vgradnja oken).

Izvedba podpiranj in obnovitvena dela:
Izvedba podpiranj in druga obnovitvena dela so opisana v Skupini 14 - vzdrževalna dela

Prosto se formulirajo postavke za (npr.):
– pritrditev konzol in drugih gradbenih elementov na stene;
– odstranjevanje malte s predhodno vgrajenih distančnikov;
– dela na višini nad 3,2 m (vključno z odri in upoštevanjem oteženega dela);
– dodatne zahteve naročnika kot dopolnila k standardiziranim opisom del.

Seznam literature (npr.):
- SIST EN 10346 - Kontinuirno vroče prevlečeni jekleni ploščati izdelki
- SIST EN 1011 - Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov
- SIST EN 12501 - Protikorozijska zaščita kovinskih materialov
- SIST EN 13126 - Stavbno okovje - Okovje za okna in zastekljena vrata
- SIST EN 179 - Stavbno okovje - Naprave za zasilne izhode z vzvodno ročico ali pritisnim pedalom za evakuacijske poti
- SIST EN 1906 - Stavbno okovje_Kljuke in bunke
- SIST EN 1192 - Vrata - Klasifikacija po zahtevah za trdnost
- SIST EN 1191 - Okna in vrata - Odpornost pri ponavljajočem odpiranju in zapiranju
- SIST EN 15269 - Razširjena uporaba rezultatov preskusov požarne odpornosti in/ali dimotesnosti za vrata, zapore in okna, ki se odpirajo, vključno z njihovim okovjem
- SIST EN ISO 12567 - Toplotne lastnosti oken in vrat
- SIST EN 1634 - Preskusi požarne odpornosti in dimotesnosti vrat, zapor in oken, ki se odpirajo, ter elementov stavbnega okovja
- SIST EN 1363 - Preskusi požarne odpornosti_Splošne zahteve za požarna in dimna vrata
01.09.21Razni izdelki - dobava in vgradnja (svetlobni jaški, ležišča,...)
Opomba:
Navedene postavke opisujejo dela za novogradnje. Obnovitvena in adaptacijska dela so opisane v poglavju 14 - posebna vzdrževalna dela
01.09.21.02Svetlobni montažni jašek iz poliestra ojačenega s steklenimi vlakni (GFK)standardne izvedbe, vključno s protivlomnim varovalom, montažo v opečno ali betonsko steno ne glede na debelino toplotne izolacije, s pohodno pocinkano rešetko 30/30 mm. V postavki je navedena nazivna mera jaška (širina x višina x globina).
01.09.21.02ASvetl. jašek 80x60x40 cm GFK, za okno šir. 80 cm
kos
01.09.21.02BSvetl. jašek 100x60x40 cm GFK, za okno šir. 100 cm
kos
01.09.21.02CSvetl. jašek 100x100x40 cm GFK, za okno šir. 100 cm
kos
01.09.21.02DSvetl. jašek 100x130x40 cm GFK, za okno šir. 100 cm
kos
01.09.21.02ESvetl. jašek 100x100x60 cm GFK, za okno šir. 100 cm
kos
01.09.21.02FSvetl. jašek 100x130x60 cm GFK, za okno šir. 100 cm
kos
01.09.21.02GSvetl. jašek 125x100x40 cm GFK, za okno šir. 125 cm
kos
01.09.21.02HSvetl. jašek 125x130x60 cm GFK, za okno šir. 125 cm
kos
01.09.21.02ISvetl. jašek 150x100x70 cm GFK, za okno šir. 150 cm
kos
01.09.21.02JSvetl. jašek 150x150x70 cm GFK, za okno šir. 150 cm
kos
01.09.21.02KSvetl. jašek 200x100x70 cm GFK, za okno šir. 200 cm
kos
01.09.21.02LSvetl. jašek 200x150x70 cm GFK, za okno šir. 200 cm
kos
01.09.21.02XSvetl. jašek GFK, jašek vel. _________
01.09.21.02YSvetl. jašek GFK z nastavki, jašek vel._________
Svetlobni jašek standardnih mer z dodatnimi nastavnimi elementi (fiksnimi ali nastavljivimi) za nestandardne višine
kos
01.09.21.05Doplačilo (Dp.) k svetlobnemu montažnemu jašku iz poliestra (svetl. jaš. GFK)
01.09.21.05ADp. k svetl. jaš. GFK za iztočni kos z lovilcem listja
Doplačilo za iztočni kos DN 70 mm z lovilcem listja, tesnilom in priključkom na odtočno cev s prehodnim kosom (predvidoma DN100mm).
kos
01.09.21.05BDp. k svetl. jaš. GFK za iztočni kos s sifonom in lovilcem listja
Doplačilo za iztočni kos s sifonom DN 70 mm in lovilcem listja, tesnilom in priključkom na odtočno cev s prehodnim kosom (predvidoma DN100mm).
kos
01.09.21.05CDp. k svetl. jaš. GFK za protipovratno zaporo
Doplačilo za protipovratno enoto za protipovratno zaporo proti vdoru vode skozi iztočno odprtino.
kos
01.09.21.05DDp. k svetl. jaš. GFK za čep za iztok z možnostjo odprtja
kos
01.09.21.05EDp. k svetl. jaš. GFK za čep za popolno zaprtje iztoka
Doplačilo za čep za popolno zaprtje iztoka (za naknadno vgradnjo)
kos
01.09.21.05FDp. k svetl.jaš.GFK za zaščitni okvir iz nerjav.jekla za rešetko šir. 40 cm.
Zaščitni okvir iz nerjavnega jekla za rešetke širine 40 cm vseh dolžin.
kos
01.09.21.05GDp. k svetl.jaš.GFK za zaščitni okvir iz nerjav.jekla za rešetko šir. 60 cm.
Zaščitni okvir iz nerjavnega jekla za rešetke širine 60 cm vseh dolžin.
kos
01.09.21.05HDp. k svetl.jaš.GFK za pohodno rešetko 30/10 mm, jašek vel. __________
Mrežasta pokrivna rešetka z okenci 30/10 mm je primerna za pogosto pohodne površine.
kos
01.09.21.05IDp. k svetl.jaš.GFK, povozen, rešetka 30/10 mm, jašek vel. __________
Povozna izvedba jaška za obremenitev do 9 kN.
kos
01.09.21.05JDp. k svetl.jaš.GFK za stekleni pokrov, vel.jaška _______________
Pokrov je iz kaljenega varnostnega stekla. Pri montaži na toplotno izolacijo se dodatno vgradi spiralni vložek. Stekleni pokrov ni pohoden.
kos
01.09.21.05KDp. k svetl.jaš.GFK za mrežo proti listju in insektom, jašek vel. ____________
Mreža iz pokrivne tkanine, ki preprečuje vstop listja, insektov in malih živali. Okvir je iz aluminija s plastičnimi kotniki, ki se privijači na rešetko. Tkanina je mehansko odporna (pohodna), odporna na vremenske vplive in obstojna na UV žarke
kos
01.09.21.06Prezračevalni montažni jašek iz polipropilena (PP) standardne izvedbe, z montažo v opečno ali betonsko steno ne glede na debelino toplotne izolacije, s pohodno pocinkano rešetko po izbiri naročnika.
01.09.21.06APrezrač. jašek 40x40x20 cm, brez dna
kos
01.09.21.06BPrezrač. jašek 40x20 cm, brez dna, jašek viš. _________
kos
01.09.21.06CPrezrač. jašek 40x40x20 cm, z dnom
kos
01.09.21.06DPrezrač. jašek 40x20 cm, z dnom, jašek viš. ___________
kos
01.09.21.11Ležišča iz betona C20/25 vključno z opažem za postavitev nosilnih elementov. V postavki so navedene mere ležišča. Višina zgornjega roba nosilnega elementa je do 3,2 m
Opomba:
Profili prilagodljivih (dilatacijskih) spojev so opisani v poglavju 10 - ometi
01.09.21.11ABetonsko ležišče 30x50 cm, viš. do 3,2 m.
kos
01.09.21.11XBetonsko ležišče vel. _________, viš. do _________.
kos
01.09.21.13Ležišča iz betona C20/25 vključno z opažem za postavitev nosilnih elementov. V postavki so navedene mere ležišča. Višina zgornjega roba nosilnega elementa je do 3,2 m.
Opomba:
Navedene postavke opisujejo storitve za nove stavbe. Postavke za popravila so opisane v LG 14.
01.09.21.13ABetonsko ležišče 30x50 cm, viš. nad 3,2 m.
kos
01.09.21.13BBetonsko ležišče vel. _________, viš. do _________.
kos
01.09.21.21Nosilci iz jeklenih profilov, z osnovnim premazom proti koroziji, z ali brez podložnih jeklenih plošč, kot ojačitev nosilnih konstrukcij. V postavki je navedena posamezna masa. Višina zgornjega roba nosilnega elementa je do 3,2 m.
01.09.21.21AJekl.nosilec do 100 kg, viš. do 3.2 m
kg
01.09.21.21BJekl.nosilec nad 100 do 200 kg, viš. do 3.2 m
kg
01.09.21.21CJekl.nosilec nad 200 do 300 kg, viš. do 3.2 m
kg
01.09.21.23Nosilci iz jeklenih profilov, z osnovnim premazom proti koroziji, z ali brez podložnih jeklenih plošč, kot ojačitev nosilnih konstrukcij. V postavki je navedena posamezna masa. Višina zgornjega roba nosilnega elementa je nad 3,2 m.
01.09.21.23AJekl.nosilec do 100 kg, viš. nad 3.2 m
kg
01.09.21.23BJekl.nosilec nad 100 do 200 kg, viš. nad 3.2 m
kg
01.09.21.23CJekl.nosilec nad 200 do 300 kg, viš. nad 3.2 m
kg
01.09.21.31Standardni nastopni železni klini (npr. vstopna železa v jaške), dvojno krivljeni za dvojno vpetje, antikorozijsko zaščiteni.
01.09.21.31AStandardni nastopni železni klini z vgradnjo v zid, AKZ z umetno maso
kos
01.09.21.31BStandardni nastopni železni klini z vgradnjo v beton, AKZ z umetno maso
kos
01.09.21.31VStandardni nastopni železni klini z vgradnjo v zid, vroče cinkani
kos
01.09.21.31XStandardni nastopni železni klini z vgradnjo v beton, vroče cinkani
kos
01.09.21.31YStandardni nastopni železni klini z vgradnjo v zid, nerjavno jeklo
kos
01.09.21.31ZStandardni nastopni železni klini z vgradnjo v beton, nerjavno jeklo
kos