041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
01Gradbena in obrtniška dela
01.09Vgradna dela
Glede specifikacije požarnih elementov je nujno potrebno dosledno upoštevati zahteve načrta požarne varnosti.

Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine del naslednja določila:

1. Stenske konstrukcije:
Pri vgradnih delih je treba upoštevati stanje sosednjih stenskih konstrukcij in pogoje vgradnje, ki izhajajo iz le teh.
Vgradnjo je treba izvesti tako, da ne pride do oslabitve zvočne ali toplotne izolacije gradbenih elementov.
O morebitnih napakah in pomanjkljivostih sosednjih gradbenih elementov se naročnika obvesti pred izvedbo vgradnje.

2. Obseg del/vračunana dela:
V ceno na enoto so vključene naslednja dela (kot dopolnitev k pomožnim storitvam) v skladu veljavno zakonodajo, standardi (SIST) in pravili stroke:
– odri za navedeno višino, vključno z morebitnim povečanim obsegom del za transport materiala in drugih oteževalnih okoliščin;
– distančniki pri podbojih in okvirjih vrat vgrajeni s cementno malto;
– tesnilni izolacijski trakovi debeline min. 1 cm med podbojem ali vratnim okvirjem in neobdelanim stropom.

3. Delovna višina:
Če delovna višina ni posebej navedena, velja delovna višina do 3,2 m.
Opomba:
Fuge:
Oblikovanje stikov med gradbenimi elementi in zatesnitev fug z akrilnim ali silikonskim kitom je opisano v skupini del ustrezne stroke (npr. v slikopleskarskih delih, keramičarskih delih, vgradnja oken).

Izvedba podpiranj in obnovitvena dela:
Izvedba podpiranj in druga obnovitvena dela so opisana v Skupini 14 - vzdrževalna dela

Prosto se formulirajo postavke za (npr.):
– pritrditev konzol in drugih gradbenih elementov na stene;
– odstranjevanje malte s predhodno vgrajenih distančnikov;
– dela na višini nad 3,2 m (vključno z odri in upoštevanjem oteženega dela);
– dodatne zahteve naročnika kot dopolnila k standardiziranim opisom del.

Seznam literature (npr.):
- SIST EN 10346 - Kontinuirno vroče prevlečeni jekleni ploščati izdelki
- SIST EN 1011 - Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov
- SIST EN 12501 - Protikorozijska zaščita kovinskih materialov
- SIST EN 13126 - Stavbno okovje - Okovje za okna in zastekljena vrata
- SIST EN 179 - Stavbno okovje - Naprave za zasilne izhode z vzvodno ročico ali pritisnim pedalom za evakuacijske poti
- SIST EN 1906 - Stavbno okovje_Kljuke in bunke
- SIST EN 1192 - Vrata - Klasifikacija po zahtevah za trdnost
- SIST EN 1191 - Okna in vrata - Odpornost pri ponavljajočem odpiranju in zapiranju
- SIST EN 15269 - Razširjena uporaba rezultatov preskusov požarne odpornosti in/ali dimotesnosti za vrata, zapore in okna, ki se odpirajo, vključno z njihovim okovjem
- SIST EN ISO 12567 - Toplotne lastnosti oken in vrat
- SIST EN 1634 - Preskusi požarne odpornosti in dimotesnosti vrat, zapor in oken, ki se odpirajo, ter elementov stavbnega okovja
- SIST EN 1363 - Preskusi požarne odpornosti_Splošne zahteve za požarna in dimna vrata
01.09.12Vgradnja jeklenih podbojev vrat
Opomba:
V tej skupini del je opisana vgradnja vratnih podbojev, ki jih dobavi (preskrbi) neposredni naročnik vgradnje.
01.09.12.01Vgradnja jeklenega kotnega podboja, svetle mere do 2 m2, brez dobave.
01.09.12.01AVgradnja jekl. kotnega podboja, svetl. mere do 2 m2, vzidava
kos
01.09.12.01BVgradnja jekl. kotnega podboja, svetl. mere do 2 m2, suha montaža
Vgradnja podboja v pripravljeno odprtino, postavitev in zatesnitev.
kos
01.09.12.01CVgradnja jekl. kotnega podboja, svetl. mere do 2 m2, vgradnja v opaž
Vgradnja podboja v opaž pred betoniranjem.
kos
01.09.12.02Vgradnja jeklenega objemnega podboja (U-podboj), svetle mere do 2 m2, brez dobave.
01.09.12.02AVgradnja jekl. U podboja, svetl. mere do 2 m2, vzidava
kos
01.09.12.02BVgradnja jekl. U podboja, svetl. mere do 2 m2, suha montaža
Vgradnja podboja v pripravljeno odprtino, postavitev in zatesnitev.
kos
01.09.12.02CVgradnja jekl. U podboja, svetl. mere do 2 m2, v opaž
Vgradnja podboja v opaž pred betoniranjem.
kos
01.09.12.11Vgradnja jeklenega kotnega podboja, svetle mere nad 2 do 4 m2, brez dobave.
01.09.12.11AVgradnja jekl. kotnega podboja, svetl. mere nad 2 do 4 m2, vzidava
kos
01.09.12.11BVgradnja jekl. kotnega podboja, svetl. mere nad 2 m2 do 4 m2, suha montaža
Vgradnja podboja v pripravljeno odprtino, postavitev in zatesnitev.
kos
01.09.12.11CVgradnja jekl. kotnega podboja, svetl. mere nad 2 do 4 m2, vgradnja v opaž
Vgradnja podboja v opaž pred betoniranjem.
kos
01.09.12.12Vgradnja jeklenega objemnega podboja (U-podboj), svetle mere nad 2 do 4 m2, brez dobave.
01.09.12.12AVgradnja jekl. U podboja, svetl. mere nad 2 do 4 m2, vzidava
kos
01.09.12.12BVgradnja jekl. U podboja, svetl. mere nad 2 do 4 m2, suha montaža
Vgradnja podboja v pripravljeno odprtino, postavitev in zatesnitev.
kos
01.09.12.12CVgradnja jekl. U podboja, svetl. mere nad 2 do 4 m2, v opaž
Vgradnja podboja v opaž pred betoniranjem.
kos