041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
01Gradbena in obrtniška dela
01.09Vgradna dela
Glede specifikacije požarnih elementov je nujno potrebno dosledno upoštevati zahteve načrta požarne varnosti.

Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine del naslednja določila:

1. Stenske konstrukcije:
Pri vgradnih delih je treba upoštevati stanje sosednjih stenskih konstrukcij in pogoje vgradnje, ki izhajajo iz le teh.
Vgradnjo je treba izvesti tako, da ne pride do oslabitve zvočne ali toplotne izolacije gradbenih elementov.
O morebitnih napakah in pomanjkljivostih sosednjih gradbenih elementov se naročnika obvesti pred izvedbo vgradnje.

2. Obseg del/vračunana dela:
V ceno na enoto so vključene naslednja dela (kot dopolnitev k pomožnim storitvam) v skladu veljavno zakonodajo, standardi (SIST) in pravili stroke:
– odri za navedeno višino, vključno z morebitnim povečanim obsegom del za transport materiala in drugih oteževalnih okoliščin;
– distančniki pri podbojih in okvirjih vrat vgrajeni s cementno malto;
– tesnilni izolacijski trakovi debeline min. 1 cm med podbojem ali vratnim okvirjem in neobdelanim stropom.

3. Delovna višina:
Če delovna višina ni posebej navedena, velja delovna višina do 3,2 m.
Opomba:
Fuge:
Oblikovanje stikov med gradbenimi elementi in zatesnitev fug z akrilnim ali silikonskim kitom je opisano v skupini del ustrezne stroke (npr. v slikopleskarskih delih, keramičarskih delih, vgradnja oken).

Izvedba podpiranj in obnovitvena dela:
Izvedba podpiranj in druga obnovitvena dela so opisana v Skupini 14 - vzdrževalna dela

Prosto se formulirajo postavke za (npr.):
– pritrditev konzol in drugih gradbenih elementov na stene;
– odstranjevanje malte s predhodno vgrajenih distančnikov;
– dela na višini nad 3,2 m (vključno z odri in upoštevanjem oteženega dela);
– dodatne zahteve naročnika kot dopolnila k standardiziranim opisom del.

Seznam literature (npr.):
- SIST EN 10346 - Kontinuirno vroče prevlečeni jekleni ploščati izdelki
- SIST EN 1011 - Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov
- SIST EN 12501 - Protikorozijska zaščita kovinskih materialov
- SIST EN 13126 - Stavbno okovje - Okovje za okna in zastekljena vrata
- SIST EN 179 - Stavbno okovje - Naprave za zasilne izhode z vzvodno ročico ali pritisnim pedalom za evakuacijske poti
- SIST EN 1906 - Stavbno okovje_Kljuke in bunke
- SIST EN 1192 - Vrata - Klasifikacija po zahtevah za trdnost
- SIST EN 1191 - Okna in vrata - Odpornost pri ponavljajočem odpiranju in zapiranju
- SIST EN 15269 - Razširjena uporaba rezultatov preskusov požarne odpornosti in/ali dimotesnosti za vrata, zapore in okna, ki se odpirajo, vključno z njihovim okovjem
- SIST EN ISO 12567 - Toplotne lastnosti oken in vrat
- SIST EN 1634 - Preskusi požarne odpornosti in dimotesnosti vrat, zapor in oken, ki se odpirajo, ter elementov stavbnega okovja
- SIST EN 1363 - Preskusi požarne odpornosti_Splošne zahteve za požarna in dimna vrata
01.09.01Dobava in vgradnja požarnih vrat
1. Obseg del/vračunana dela:
Vgradnja Požarnih elementov vrat se izvede po priloženih proizvajalčevih navodilih za vgradnjo ali smernicah za vgradnjo (če obstajajo). Uporabijo so lahko samo gradbeni elementi in materiali, ki so del sistema in so skladni s standardi, ki veljajo za elemente kovinskih podbojev.

2. Standardna izvedba:
Požarna vrata/lopute (razred požarne varnosti je naveden pri posameznih postavkah) z možnostjo samodejnega zapiranja (-C) z vzmetnim trakom sestavljajo naslednji elementi:
– podboj z Z-profilom iz 2 mm jeklene pločevine pocinkane s kontinuiranim nanosom / postopek hladnega cinkanja (SIST EN 10346), 4-stransko obdajanje z odstranljivim zamenljivim pragom, s temeljnim ognjevarnim premazom;
– vratno krilo, dvoslojno, iz jeklene pločevine pocinkane s postopkom sendzimir, polnilo iz preverjene mineralne volne;
– dvostranska tanka pripira, izvedba levo/desno, s temeljnim ognjevarnim premazom;
– tesnilo ali tesnilni vložek;
– dvostranska ključavnica za profilni cilinder;
– požarno varna (PV) garnitura kljuke v obliki črke U s kratkim ročajem;
– 2 traka (vzmetni trak in konstrukcijski trak za nastavitev višine).

Požarna odpornost požarne lopute je preskušena v skladu z EN 1366-2.
Preskusi požarne odpornosti Vgradnja - 2.del: Požarne lopute.
Razvrstitev požarnih loput je opredeljena v skladu s standardom EN 13501-3 Požarna klasifikacija gradbenih proizvodov in gradbeni elementi.
Vgradnja v navpični in vodoravni smeri osi vrtenja lopute (s kotom osi 0 - 360 °).
Požarna odpornost požarne lopute je odvisna od klasifikacije sten ali stropov. Vgradnja izdelkov v stene ali stropov je
dovoljena samo v skladu z izjavo o lastnostih izdelka.
01.09.01.01Požarna loputa, razred požarne odpornosti EI 30 S, vključuje enokrilna vratca, okvir iz Z-profila (vogalni podboj) in okovje ter vzidavo/vgradnjo v zid. V postavki so navedene svetle dimenzije lopute.
01.09.01.01APožarna loputa EI 30 S, svetl. mere 700x800mm
kos
01.09.01.01XPožarna loputa EI 30 S, vel. ________
kos
01.09.01.03Požarni element (revizijska loputa/vratca), razred požarne odpornosti EI 30 S, vključuje enokrilna vratca, okvir iz Z-profila (vogalni podboj) in okovje ter vzidavo/vgradnjo v zid. V postavki so navedene svetle dimenzije prehoda.
01.09.01.03APožarna revizijska loputa/vratca EI 30 S, svetl. mere 800x1.200mm
kos
01.09.01.03XPožarna revizijska loputa/vratca EI 30 S, vel. __________
kos
01.09.01.05Požarna enokrilna vrata, razreda požarne odpornosti EI2 30 C2, vključuje vratno krilo, podboj/okvir z Z-profilom (vogalni podboj) in okovje ter vzidavo/vgradnjo v zid. V postavki so navedene svetle dimenzije prehoda.
01.09.01.05AEnokrilna požarna vrata. EI2 30 C2, svetl. mere 800-900 x 2000 mm
kos
01.09.01.05BEnokrilna požarna vrata. EI2 30 C2, svetl. mere 1000-1200 x 2000 mm
kos
01.09.01.05CEnokrilna požarna vrata.
Razred požarne odpornosti: ______________
Nepropustnost za dim: _________________
Razred samozapirala: ________________
Svetl. mere: ____________
kos
01.09.01.11Požarna loputa, razred požarne odpornosti EI 30 S, vključuje enokrilna vratca, okvir iz Z-profila (vogalni podboj) in okovje ter vzidavo/vgradnjo v zid. V postavki so navedene svetle dimenzije lopute.
01.09.01.11APožarna loputa EI 30 S, svetl. mere 700x800mm
kos
01.09.01.11XPožarna loputa EI 30 S, vel. ________
kos
01.09.01.13Požarni element (revizijska loputa/vratca), razred požarne odpornosti EI 90 S, vključuje enokrilna vratca, okvir iz Z-profila (vogalni podboj) in okovje ter vzidavo/vgradnjo v zid. V postavki so navedene svetle dimenzije prehoda.
01.09.01.13APožarna revizijska loputa/vratca EI 90 S, svetl. mere 800x1.200mm
kos
01.09.01.13BPožarna revizijska loputa/vratca EI 90 S, vel. __________
kos
01.09.01.15Požarna enokrilna vrata, razreda požarne odpornosti EI2 90 C2, vključuje vratno krilo, podboj/okvir z Z-profilom (vogalni podboj) in okovje ter vzidavo/vgradnjo v zid. V postavki so navedene svetle dimenzije prehoda.
01.09.01.15AEnokrilna požarna vrata. EI2 90 C2, svetl. mere 800-900 x 2000 mm
kos
01.09.01.15BEnokrilna požarna vrata. EI2 90 C2, svetl. mere 1000-1200 x 2000 mm
kos
01.09.01.15CEnokrilna požarna vrata.
Razred požarne odpornosti: ______________
Nepropustnost za dim: _________________
Razred samozapirala: ________________
Svetl. mere: ____________
kos
01.09.01.23Doplačilo (Dp.) k postavkam požarnih vrat za objemni podboj (U-podboj oz. "špaletno-objemni podboj") iz jeklene pocinkane pločevine (cinkanje s "hladnim" kontinuiranim postopkom "sendzimir"), globina vgradnje v tla 60 mm, s temeljnim ognjevarnim premazom in tesnilnim utorom (tesnilni vložek se dobavi posebej), vgrajen v opaž pred betoniranjem. Svetla širina podboja 800/900/1000 x 2000 mm. V postavki je navedena širina profila /podboja.
01.09.01.23ADp. za U-podboj - šir.200mm
kos
01.09.01.23BDp. za U-podboj - šir.250mm
kos
01.09.01.23CDp. za U-podboj - šir.300mm
kos