041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
01Gradbena in obrtniška dela
01.09Vgradna dela
Glede specifikacije požarnih elementov je nujno potrebno dosledno upoštevati zahteve načrta požarne varnosti.

Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine del naslednja določila:

1. Stenske konstrukcije:
Pri vgradnih delih je treba upoštevati stanje sosednjih stenskih konstrukcij in pogoje vgradnje, ki izhajajo iz le teh.
Vgradnjo je treba izvesti tako, da ne pride do oslabitve zvočne ali toplotne izolacije gradbenih elementov.
O morebitnih napakah in pomanjkljivostih sosednjih gradbenih elementov se naročnika obvesti pred izvedbo vgradnje.

2. Obseg del/vračunana dela:
V ceno na enoto so vključene naslednja dela (kot dopolnitev k pomožnim storitvam) v skladu veljavno zakonodajo, standardi (SIST) in pravili stroke:
– odri za navedeno višino, vključno z morebitnim povečanim obsegom del za transport materiala in drugih oteževalnih okoliščin;
– distančniki pri podbojih in okvirjih vrat vgrajeni s cementno malto;
– tesnilni izolacijski trakovi debeline min. 1 cm med podbojem ali vratnim okvirjem in neobdelanim stropom.

3. Delovna višina:
Če delovna višina ni posebej navedena, velja delovna višina do 3,2 m.
Opomba:
Fuge:
Oblikovanje stikov med gradbenimi elementi in zatesnitev fug z akrilnim ali silikonskim kitom je opisano v skupini del ustrezne stroke (npr. v slikopleskarskih delih, keramičarskih delih, vgradnja oken).

Izvedba podpiranj in obnovitvena dela:
Izvedba podpiranj in druga obnovitvena dela so opisana v Skupini 14 - vzdrževalna dela

Prosto se formulirajo postavke za (npr.):
– pritrditev konzol in drugih gradbenih elementov na stene;
– odstranjevanje malte s predhodno vgrajenih distančnikov;
– dela na višini nad 3,2 m (vključno z odri in upoštevanjem oteženega dela);
– dodatne zahteve naročnika kot dopolnila k standardiziranim opisom del.

Seznam literature (npr.):
- SIST EN 10346 - Kontinuirno vroče prevlečeni jekleni ploščati izdelki
- SIST EN 1011 - Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov
- SIST EN 12501 - Protikorozijska zaščita kovinskih materialov
- SIST EN 13126 - Stavbno okovje - Okovje za okna in zastekljena vrata
- SIST EN 179 - Stavbno okovje - Naprave za zasilne izhode z vzvodno ročico ali pritisnim pedalom za evakuacijske poti
- SIST EN 1906 - Stavbno okovje_Kljuke in bunke
- SIST EN 1192 - Vrata - Klasifikacija po zahtevah za trdnost
- SIST EN 1191 - Okna in vrata - Odpornost pri ponavljajočem odpiranju in zapiranju
- SIST EN 15269 - Razširjena uporaba rezultatov preskusov požarne odpornosti in/ali dimotesnosti za vrata, zapore in okna, ki se odpirajo, vključno z njihovim okovjem
- SIST EN ISO 12567 - Toplotne lastnosti oken in vrat
- SIST EN 1634 - Preskusi požarne odpornosti in dimotesnosti vrat, zapor in oken, ki se odpirajo, ter elementov stavbnega okovja
- SIST EN 1363 - Preskusi požarne odpornosti_Splošne zahteve za požarna in dimna vrata
01.09.02Dobava in vgradnja jeklenih podbojev vrat
01.09.02.21Objemni podboj iz jeklene pločevine za enokrilna vrata (U-podboj oz. ""špaletni-objemni podboj""), standardne izvedbe, z zaščitnim premazom proti koroziji (potopno/prašno barvanje), izvedba levo/desno, za namestitev nasadil in tesnila, dobava vključno z ustreznimi tesnili in vgradnja istočasno z izvedbo sten ali vgradnja v obstoječe odprtine (mokra vgradnja/vzidava ali suhomontažna vgradnja). V postavki so navedene svetle mere prehoda. od 600 do 850 x 2000 mm.
01.09.02.21AJekleni U-podboj - šir.špalete 100mm
kos
01.09.02.21BJekleni U-podboj - šir.špalete 120mm
kos
01.09.02.21CJekleni U-podboj - šir.špalete 130mm
kos
01.09.02.21DJekleni U-podboj - šir.špalete 145mm
kos
01.09.02.21EJekleni U-podboj - šir.špalete 160mm
kos
01.09.02.21FJekleni U-podboj - šir.špalete 170mm
kos
01.09.02.22Kotni podboji iz jeklene pločevine za enokrilna vrata, standardne izvedbe, z zaščitnim premazom proti koroziji (potopno/prašno barvanje), izvedba levo/desno, za namestitev nasadil in tesnila, dobava vključno z ustreznimi tesnili in vgradnja skupaj s postavitvijo sten ali v obstoječe odprtine (mokra vgradnja/vzidava ali suhomontažna vgradnja). V postavki so navedene svetle dimenzije prehoda. od 600 do 850 x 2000 mm.
01.09.02.22AKotni podboj vrat svetle mere od 600 do 850 x 2000 mm.
kos
01.09.02.22XKotni podboj vrat svetle mere _____________
kos