041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
01Gradbena in obrtniška dela
01.42Steklarska dela
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila:

1. Okvirji in krila:
OpisI veljajo za vse vrste okvirjev zasteklitve (npr. lesene, plastične, kovinske) in ne glede na to, ali so elementi fiksni ali premični (krila z odpiranjem).

2. Oblika in velikost stekla:
Oblika in velikost stekla sta podani v opisu postavke.
Širine in višine označujejo dimenzije najmanjšega orisanega pravokotnika (širina x višina).
Neposredni naročnik steklarskih del zagotovi risbe oz. šablone, potrebne za izdelavo.

3. Debelina stekla:
Navedene debeline stekla se nanašajo na nazivne debeline v skladu s standardi SIST.

4. Storitve neposrednega naročnika steklarskih del:

4.1. Steklitvene letvice vključno s pritrditvenimi sredstvi (npr. vijaki) so sestavni del že sestavljenega zasteklitvenega okvirja, kar zagotovi neposredni naročnik steklarskih del. V primeru, da se lesene letvice pritrdijo z vijaki, so luknje za vijake že pripravljene vnaprej.

4.2. Za vpete steklitvene letvice je neposredni naročnik dolžan zagotoviti pisna navodila za montažo.

5. Projektna dokumentacija naročnika (izvedbeni načrt):
Naročnik kot podlogo popisom del predloži projekt za izvedbo ob upoštevanju mnenj pristojnih organov.
Vsebina projekta za izvedbo je usklajena Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

6. Obseg storitev/vračunane storitve:
V cene na enoto so vračunane naslednje storitve:
• Vgradnja, podlaganje, pritrjevanje in zatesnitev zasteklitev z zasteklitvenimi letvicami ali izvedba z vidnim tesnilnim robom
• predelave
• vidni robovi in robovi v lepljenih izvedbah so fino brušeni

6.1. Izjavo o lastnostih je treba podati najkasneje do realizacije prve dobave.

7. Barve:

7.1. Standardne barve so barve, za katere proizvajalec ne zahteva doplačila. Naročnik lahko izbere katerokoli standardno barvo brez doplačila.

7.2. Posebne barve so barve, za katere proizvajalec zahteva doplačilo.
Opomba:
Izolacijsko steklo:
Pri uporabi kaljenega stekla (ESG) ali lepljenega varnostnega stekla (VSG) je treba določiti stran uporabe.
Pri uporabi ornamentnega stekla je treba določiti stran uporabe in smer strukture (navpično ali vodoravno) ter stran strukture pri izolacijskem steklu (v medprostoru - MSP ali zunaj). Pri površinskih obdelavah je treba določiti stran, ki naj bo obdelana.

Prosto se določijo postavke za (npr.):
- Protipožarna zasteklitev z razredom požarne odpornosti EW
- Vzdrževalna steklarska dela
- Servisna dela
- Popravila"

Seznam standardov (npr.):
- SIST EN 1991-1-1: Standard Eurocode 1 – Vplivi na nosilne konstrukcije –1-1. del: Splošni vplivi - Gostote, lastna teža, koristne obtežbe stavb
- SIST EN 1991-1-3 Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije - 1-3. del: Splošni vplivi – Obtežba snega
- SIST EN 1991-1-4 Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije - 1-4. del: Splošni vplivi – Obtežba vetra"
- SIST EN 1279_del 1-5 - Izolacijska stekla
- SIST EN 12150-2 - Toplotno kaljeno varnostno steklo
- SIST EN 14179-2 - Toplotno kaljeno varnostno steklo s HS obdelavo
- SIST EN 14449 - Varnostno lepljeno steklo
- SIST EN 1863-2 - Toplotno utrjeno steklo
- SIST EN 12150-1 - Meritve mehanskih lastnosti
- SIST EN 1051-1 - Steklo v stavbah – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 1.del: Definicije in opisi
- SIST EN 1051-2 - Steklo v stavbah – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 2.del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
- SIST EN 14351-1 Okna in vrata – Standard za proizvod, zahtevane lastnosti – 1.del: Okna in vrata brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti, vendar z vključeno odpornostjo strešnih oken proti požaru z zunanje strani
- SIST EN 357: Steklo v stavbah - Proti ognju odporni zastekljeni elementi s prozornimi in prosojnimi izdelki iz stekla - Razvrščanje po požarni odpornosti
- SIST EN 410: Steklo v gradbeništvu - Določevanje svetlobnih in sončnih karakteristik stekla
- SIST EN 572-1: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 1. del: Definicije in splošne fizikalne in mehanske lastnosti
- SIST EN 572-2: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 2. del: Ravno steklo
-SIST EN 572-3: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 3. del: Polirano žično steklo
- SIST EN 572-4: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 4. del: Vlečeno steklo
- SIST EN 572-5: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 5. del: Vzorčasto steklo
-SIST EN 572-6: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 6. del: Žično vzorčasto steklo
- SIST EN 572-7 Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 7. del: Žično in brezžično utorjeno steklo
- SIST EN 572-8: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 8. del: Dobavljene in končne velikosti razreza
-SIST EN 1063 - Steklo v stavbah - Varnostna zasteklitev - Preskušanje in klasifikacija odpornosti proti strelom
- SIST EN 1279-1: Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 1. del: Splošno, tolerance in predpisi za opis sistema
-SIST EN 1279-5: Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 5. del: Standard za proizvod
- SIST EN 1863-1: Steklo v gradbeništvu – Delno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 12150-1: Steklo v gradbeništvu – Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno varnostno steklo – 1. del: Definicija in opis
-SIST EN 12488: Steklo v gradbeništvu – Priporočila za zasteklitev – Načela sestavljanja navpične in poševne zasteklitve
- SIST EN 12600: Steklo v stavbah – Preskus z nihalom – Preskusna metoda z udarcem in klasifikacija ravnega stekla
- SIST EN 13022 – 1 Steklo v gradbeništvu – Strukturna zasteklitev – 1. del: Stekleni proizvodi za strukturne zasteklitve za podprte in nepodprte monolitne in sestavljene zasteklitve
- SIST EN 13022 – 2 Steklo v gradbeništvu – Strukturna zasteklitev – 2. del: Pravila za zastekljevanje
- SIST EN 673: Steklo v gradbeništvu - Določevanje toplotne prehodnosti (vrednost U) - Računska metoda"
-SIST EN 14179-1: Steklo v gradbeništvu – Hs-preskus toplotno kaljenega natrij-kalcijevega silikatnega varnostnega stekla – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 14449: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
- SIST EN 15254-4: Razširjena uporaba rezultatov preskusov požarne odpornosti - Nenosilne stene - 4. del: Zastekljena konstrukcija
- SIST EN 1527: Stavbno okovje - Okovje za drsna in zgibna vrata - Zahteve in preskusne metode
- SIST EN 15683-1: Steklo v gradbeništvu – T Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno utorjeno varnostno steklo – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 1935: Stavbno okovje - Enoosni tečaji - Zahteve in klasifikacija
- SIST EN ISO 12543-1: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 1. del: Definicije in opis sestavnih delov
- SIST EN ISO 12543-2: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 2. del: Lepljeno varnostno steklo
- SIST EN ISO 12543-5: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 5. del: Dimenzije in obdelava robov
- DIN 18032-3: Športne dvorane - Dvorane za gimnastiko in igre ter večnamensko uporabo - 3. del: Preverjanje varnosti pri metu žoge
01.42.16Steklena ograja z oprijemalom
1. Splošno:

1.1 V nadaljevanju so opisane steklene ograje (stekl. ograje) s funkcijo varovanja pred padcem z oprijemalom (HL).

1.2 Steklena ograja: enostranska linijska spodaj vpeta ali vpeta točkovno (v skladu s skupino zasteklitve 2: Zasteklitve, z nosilnim, mehansko povezanim nameščenim ali prednameščenim oprijemalom, sestavljene iz stekla, točkovnega nosilca ali pritrdilne konstrukcije/profila in pritrditve

1.3 Pritrdilna konstrukcija/profil:
• iz točkovnega nosilca iz nerjavnega jekla z distančnikom iz nerjavnega jekla, privit skozi odprtine na steklu s podlago
• nastavljiva na podkonstrukcijo oz. konstrukcijske dele, ki jih je zagotovil naročnik (npr. v zvezi s toplotnimi raztezanji)

1.4 Steklo:
• lepljeno varnostno steklo VSG iz float stekla ali VSG iz ESG (VSG/ESG) ali TVG (VSG/TVG)
• PVB folija, prozorna, minimalna debelina 0,76 mm
• vidni robovi polirani
• vrsta stekla: prozorna

2. Obseg del/vračunana dela:
Pritrditve na konstrukcijskem delu oz. podlagi so vračunane v ceno na enoto.
01.42.16.01Steklena ograja, linijsko spodaj vpeta, z VSG 2xESG steklom.
• ravno, pravokotno
• z oprijemalom (opisano v lastni postavki)
Višina ograje se meri od višine stojišča.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala).
01.42.16.01AStekl. ograja (HL) linij.VSG 2xESG steklo pravokotno alu
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.16.01BStekl. ograja (HL) linij.VSG 2xESG steklo pravokotno jeklo
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz jekla z zaščito pred korozijo.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.16.01CStekl. ograja (HL) linijs.VSG 2xESG steklo pravokotno nerj. jeklo
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.16.02Steklena ograja, linijsko spodaj vpeta, z VSG 2xESG steklom.
• Poševna (npr. za stopnice in zapornice)
• Format stekla (npr. vzporedni program, trapez)
• Z oprijemalom (opisano v lastni postavki)
Višina ograje se meri od sprednjega roba stopnice.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala). Podesti > 1 m se obračunajo kot pravokotna izvedba.
01.42.16.02AStekl. ograja (HL) linijs.VSG 2xESG steklo poševno aluminij
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina.
Glejte prilogo k načrtu:
Debelina stekla:
Višina ograje (cm):
Število vogalov:
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm):
m
01.42.16.02BStekl. ograja (HL) linijs.VSG 2xESG steklo poševno jeklo
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz jekla z zaščito pred korozijo.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.16.02CStekl. ograja (HL) linijs.VSG 2xESG steklo poševno nerj. jeklo
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.16.04Steklena ograja, linijsko spodaj vpeta, z VSG 2xfloat steklom.
• Poševna (npr. za stopnice in zapornice)
• Format stekla (npr. vzporedni program, trapez)
• Z oprijemalom (opisano v lastni postavki)
Višina ograje se meri od sprednjega roba stopnice.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala). Podesti > 1 m se obračunajo kot pravokotna izvedba.
01.42.16.04AStekl. ograja (HL) linijs.VSG float steklo poševno aluminij
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.16.04BStekl. ograja (HL) linijs.VSG float steklo poševno jeklo
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz jekla z zaščito pred korozijo.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.16.04CStekl. ograja (HL) linijs.VSG float steklo poševno nerj. jeklo
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.16.11Steklena ograja, linijsko spodaj vpeta, z VSG 2xTVG.
• ravno, pravokotno
• z oprijemalom (opisano v lastni postavki)
Višina ograje se meri od višine stojišča.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala).
01.42.16.11AStekl. ograja (HL) linijs.VSG/TVG pravokotno aluminij
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.16.11BStekl. ograja (HL) linijs.VSG/TVG pravokotno jeklo
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz jekla z zaščito pred korozijo.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.16.11CStekl. ograja (HL) linijs.VSG/TVG pravokotno nerj. jeklo
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.16.12Steklena ograja, linijsko spodaj vpeta, z VSG 2xTVG
• poševna (npr. za stopnice in zapornice)
• format stekla (npr. paralelogram, trapez)
• z oprijemalom (opisano v lastni postavki)
Višina ograje se meri od sprednjega roba stopnice.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala). Podesti > 1 m se obračunajo kot pravokotna izvedba.
01.42.16.12AStekl. ograja (HL) linijs.VSG/TVG poševno alu
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.16.12BStekl. ograja (HL) linijs.VSG/TVG poševno jeklo
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz jekla z zaščito pred korozijo.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.16.12CStekl. ograja (HL) linijs.VSG/TVG poševno nerj. jeklo
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.16.13Steklena ograja, linijsko spodaj vpeta, z VSG 2xTVG.
• upognjeno, pravokotno
• z oprijemalom (opisano v lastni postavki)
Višina ograje se meri od višine stojišča.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala).
01.42.16.13AStekl. ograja (HL) linijs.VSG/TVG upognjeno alu
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Radij (cm): ___________________
Višina ograje (cm): ___________________
Razvita dolžina posameznega elementa (cm): ______________
m
01.42.16.13BStekl. ograja (HL) linijs.VSG/TVG upognjeno jeklo
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz jekla s protikorozijsko zaščito
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Radij (cm): ___________________
Višina ograje (cm): ___________________
Razvita dolžina posameznega elementa (cm): ______________
m
01.42.16.13CStekl. ograja (HL) linijs.VSG/TVG upognjeno nerj. jeklo
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Radij (cm): ___________________
Višina ograje (cm): ___________________
Razvita dolžina posameznega elementa (cm): ______________
m
01.42.16.21Steklena ograja, točkovno vpeto, z VSG 2xTVG.
• ravno, pravokotno
• z oprijemalom (opisano v lastni postavki)
Višina ograje se meri od višine stojišča.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala).
01.42.16.21AStekl. ograja (HL) točk.VSG/TVG pravokotno nerj. jeklo
Vključno s točkovnim nosilcem iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.16.22Steklena ograja, točkovno vpeto, z VSG 2xTVG
• poševna (npr. za stopnice in zapornice)
• format stekla (npr. vzporedni program, trapez)
• z oprijemalom (opisano v lastni postavki)
Višina ograje se meri od sprednjega roba stopnice.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala). Podesti > 1 m se obračunajo kot pravokotna izvedba.
01.42.16.22AStekl. ograja (HL) točk.VSG/TVG poševno nerj. jeklo
Vključno s točkovnim nosilcem iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.16.23Steklena ograja, točkovno vpeto, z VSG 2xTVG
• upognjeno, pravokotno
• z oprijemalom (opisano v lastni postavki)
Višina ograje se meri od višine stojišča.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala).
01.42.16.23AStekl. ograja (HL) točk.VSG/TVG upognjeno nerj. jeklo
Vključno s podkonstrukcijo iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Radij (cm): ___________________
Višina ograje (cm): ___________________
Razvita dolžina posameznega elementa (cm): ______________
m
01.42.16.31Steklena ograja, linijsko spodaj vpeta, z VSG 2xESG.
• ravno, pravokotno
• z oprijemalom (opisano v lastni postavki)
Višina ograje se meri od višine stojišča.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala).
01.42.16.31AStekl. ograja (HL) linijs.VSG/ESG pravokotno alu
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.16.31BStekl. ograja (HL) linijs.VSG/ESG pravokotno jeklo
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz jekla z zaščito pred korozijo.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.16.31CStekl. ograja (HL) linijs.VSG/ESG pravokotno nerj. jeklo
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.16.32Steklena ograja, linijsko spodaj vpeta, z VSG 2xESG.
• poševna (npr. za stopnice in zapornice)
• format stekla (npr. vzporedni program, trapez)
• z oprijemalom (opisano v lastni postavki)
Višina ograje se meri od sprednjega roba stopnice.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala). Podesti > 1 m se obračunajo kot pravokotna izvedba.
01.42.16.32AStekl. ograja (HL) linijs.VSG/ESG poševno alu
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.16.32BStekl. ograja (HL) linijs.VSG/ESG poševno jeklo
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz jekla z zaščito pred korozijo.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.16.32CStekl. ograja (HL) linijs.VSG/ESG poševno nerj. jeklo
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.16.33Steklena ograja, linijsko spodaj vpeta, z VSG 2xESG.
• upognjeno, pravokotno
• z oprijemalom (opisano v lastni postavki)
Višina ograje se meri od višine stojišča.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala).
01.42.16.33AStekl. ograja (HL) linijs.VSG/ESG upognjeno alu
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Radij (cm): ___________________
Višina ograje (cm): ___________________
Razvita dolžina posameznega elementa (cm): ______________
m
01.42.16.33BStekl. ograja (HL) linijs.VSG/ESG upognjeno jeklo
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz jekla z zaščito pred korozijo.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Radij (cm): ___________________
Višina ograje (cm): ___________________
Razvita dolžina posameznega elementa (cm): ______________
m
01.42.16.33CStekl. ograja (HL) linijs.VSG/ESG upognjeno nerj. jeklo
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Radij (cm): ___________________
Višina ograje (cm): ___________________
Razvita dolžina posameznega elementa (cm): ______________
m
01.42.16.41Steklena ograja, točkovno vpeto, z VSG 2xESG.
• ravno, pravokotno
• z oprijemalom (opisano v lastni postavki) Višina ograje se meri od višine stojišča.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na dolžini oprijemala).
01.42.16.41AStekl. ograja (HL) točk.VSG/ESG pravokotno nerj. jeklo
Vključno s točkovnim nosilcem iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.16.42Steklena ograja, točkovno vpeto, z VSG 2xESG.
• poševna (npr. za stopnice in zapornice)
• format stekla (npr. vzporedni program, trapez)
• z oprijemalom (opisano v lastni postavki)
Višina ograje se meri od sprednjega roba stopnice.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala). Podesti > 1 m se obračunajo kot pravokotna izvedba.
01.42.16.42AStekl. ograja (HL) točk.VSG/ESG poševno nerj. jeklo
Vključno s točkovnim nosilcem iz nerjavečega jekla.
Glejte prilogo k načrtu:
Debelina stekla:
Višina ograje (cm):
Število vogalov:
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm):
m
01.42.16.43Steklena ograja, točkovno vpeto, z VSG 2 x ESG.
• upognjeno, pravokotno
• z oprijemalom (opisano v lastni postavki) Višina ograje se meri od višine stojišča.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala).
01.42.16.43AStekl. ograja (HL) točk.VSG/ESG upognjeno nerj. jeklo
Vključno s točkovnim nosilcem iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Radij (cm): ___________________
Višina ograje (cm): ___________________
Razvita dolžina posameznega elementa (cm): ______________
m
01.42.16.51Oprijemalo za stekleno ograjo (nameščeno).
• na steklenem robu
Iz nerjavečega jekla, U-profil ali utorna cev ograje s silikon (brez suhih profilov) prilepljena na steklenem robu na kraju samem.
Nerjavno jeklo, pobrušena površina K240
01.42.16.51AOprijemalo vodoravno na stekleni ograji
Vodoravno.
Velja za postavke: _____________________
m
01.42.16.51BOprijemalo poševno na stekleni ograji
Poševno.
Velja za postavke: _____________________
m
01.42.16.51COprijemalo vodoravno/upognjeno na stekleni ograji
Vodoravno upognjeno.
Velja za postavke: _____________________
m
01.42.16.51DDp za oprijemalo na stekl. ograji (HL) za okroglo cev iz nerj.jekla
Doplačilo (dp) za cev iz nerjavečega jekla okrogla, premer:
Velja za postavke: _____________________
m
01.42.16.51EDp za oprijemalo na stekl. ograji (HL) za posebno izvedbo
Doplačilo (dp) za posebno izvedbo: _________________
Izmere (mm): ______________
Material/površina: _______________________
Velja za postavke: _____________________
m
01.42.16.52Oprijemalo za stekleno ograjo (distancirano).
• pred stekleno površino
Iz nerjavečega jekla, okrogle cevi, s točkovnim nosilcem iz nerjavečega jekla, na strani na nosilni zasteklitvi pritrjeno na opornikih za prijemala.
Vključno z odprtinami v zasteklitvi.
Nerjavno jeklo, pobrušena površina K240
01.42.16.52AOprijemalo vodoravno pred zasteklitvijo
Vodoravno.
Velja za postavke: _____________________
m
01.42.16.52BOprijemalo poševno pred zasteklitvijo
Poševno.
Velja za postavke: _____________________
m
01.42.16.52COprijemalo vodoravno/upognjeno pred zasteklitvijo
Vodoravno upognjeno.
Velja za postavke: _____________________
m
01.42.16.61Doplačilo (dp) k stekleni ograji z oprijemalom.
01.42.16.61ADp k stekleni ograji (HL) za zaščito robov alu eloksirano
Za zaščito robov iz aluminija, eloksirano, U-profil, s silikonom ali suhim profilom nameščena na steklenem robu nameščeno na kraju samem.
• pri že nameščenem oprijemalu
Velja za postavke: ______________
m
01.42.16.61BDp k stekl. ograji (HL) za zaščito robov nerjavno jeklo
Za zaščito robov iz nerjavečega jekla, eloksirano, U-profil, s silikonom ali suhimi profili nameščena na steklenem robu a kraju samem.
• pri že nameščenem oprijemalu
Nerjaveče jeklo, pobrušena površina K240
Velja za postavke: _______________________
m
01.42.16.61CDp k stekl. ograji (HL) za sponko/del posebnega roba
Za pokrivni profil pritrditvene konstrukcije kot sponke ali del posebnega roba z odvijanjem (cm):__________ x __________ x __________
Material: ________________
Površina: _______________
Velja za postavke: _________________
m
01.42.16.61DDp k stekl. ograji (HL) za kotnik/del posebnega roba
Za pokrivni profil pritrditvene konstrukcije kot kotniki ali del posebnega roba z odvijanjem (cm):__________ x __________ x __________
Material: ________________
Površina: _______________
Velja za postavke: _________________
m
01.42.16.62Doplačilo (dp) za stekleno ograjo z oprijemalom.
01.42.16.62ADp k stekl. ograji (HL) za pos. vrsto stekla
Za drugo vrsto stekla (npr. belo steklo, Satinato).
Vrsta stekla: ______________________
Velja za postavke: _________________
m
01.42.16.62BDp k stekl. ograji (HL) za pos.vmesne sloje (folije)
Za druge vmesne sloje (folija).
Vrsta stekla: ______________________
Velja za postavke: _________________
m
01.42.16.62CDp k stekl. ograji (HL) za pos. oblikovanje površine
Za drugo oblikovanje površine (npr. sitotisk, emajliranje).
Vrsta stekla: ______________________
Velja za postavke: _________________
m
01.42.16.62DDp k stekl. ograji (HL) za ESG (HST)
Enojna varnostna stekla (ESG) z opravljenim HS testom (HST).
Velja za postavke: ______________________
m