041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
01Gradbena in obrtniška dela
01.42Steklarska dela
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila:

1. Okvirji in krila:
OpisI veljajo za vse vrste okvirjev zasteklitve (npr. lesene, plastične, kovinske) in ne glede na to, ali so elementi fiksni ali premični (krila z odpiranjem).

2. Oblika in velikost stekla:
Oblika in velikost stekla sta podani v opisu postavke.
Širine in višine označujejo dimenzije najmanjšega orisanega pravokotnika (širina x višina).
Neposredni naročnik steklarskih del zagotovi risbe oz. šablone, potrebne za izdelavo.

3. Debelina stekla:
Navedene debeline stekla se nanašajo na nazivne debeline v skladu s standardi SIST.

4. Storitve neposrednega naročnika steklarskih del:

4.1. Steklitvene letvice vključno s pritrditvenimi sredstvi (npr. vijaki) so sestavni del že sestavljenega zasteklitvenega okvirja, kar zagotovi neposredni naročnik steklarskih del. V primeru, da se lesene letvice pritrdijo z vijaki, so luknje za vijake že pripravljene vnaprej.

4.2. Za vpete steklitvene letvice je neposredni naročnik dolžan zagotoviti pisna navodila za montažo.

5. Projektna dokumentacija naročnika (izvedbeni načrt):
Naročnik kot podlogo popisom del predloži projekt za izvedbo ob upoštevanju mnenj pristojnih organov.
Vsebina projekta za izvedbo je usklajena Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

6. Obseg storitev/vračunane storitve:
V cene na enoto so vračunane naslednje storitve:
• Vgradnja, podlaganje, pritrjevanje in zatesnitev zasteklitev z zasteklitvenimi letvicami ali izvedba z vidnim tesnilnim robom
• predelave
• vidni robovi in robovi v lepljenih izvedbah so fino brušeni

6.1. Izjavo o lastnostih je treba podati najkasneje do realizacije prve dobave.

7. Barve:

7.1. Standardne barve so barve, za katere proizvajalec ne zahteva doplačila. Naročnik lahko izbere katerokoli standardno barvo brez doplačila.

7.2. Posebne barve so barve, za katere proizvajalec zahteva doplačilo.
Opomba:
Izolacijsko steklo:
Pri uporabi kaljenega stekla (ESG) ali lepljenega varnostnega stekla (VSG) je treba določiti stran uporabe.
Pri uporabi ornamentnega stekla je treba določiti stran uporabe in smer strukture (navpično ali vodoravno) ter stran strukture pri izolacijskem steklu (v medprostoru - MSP ali zunaj). Pri površinskih obdelavah je treba določiti stran, ki naj bo obdelana.

Prosto se določijo postavke za (npr.):
- Protipožarna zasteklitev z razredom požarne odpornosti EW
- Vzdrževalna steklarska dela
- Servisna dela
- Popravila"

Seznam standardov (npr.):
- SIST EN 1991-1-1: Standard Eurocode 1 – Vplivi na nosilne konstrukcije –1-1. del: Splošni vplivi - Gostote, lastna teža, koristne obtežbe stavb
- SIST EN 1991-1-3 Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije - 1-3. del: Splošni vplivi – Obtežba snega
- SIST EN 1991-1-4 Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije - 1-4. del: Splošni vplivi – Obtežba vetra"
- SIST EN 1279_del 1-5 - Izolacijska stekla
- SIST EN 12150-2 - Toplotno kaljeno varnostno steklo
- SIST EN 14179-2 - Toplotno kaljeno varnostno steklo s HS obdelavo
- SIST EN 14449 - Varnostno lepljeno steklo
- SIST EN 1863-2 - Toplotno utrjeno steklo
- SIST EN 12150-1 - Meritve mehanskih lastnosti
- SIST EN 1051-1 - Steklo v stavbah – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 1.del: Definicije in opisi
- SIST EN 1051-2 - Steklo v stavbah – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 2.del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
- SIST EN 14351-1 Okna in vrata – Standard za proizvod, zahtevane lastnosti – 1.del: Okna in vrata brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti, vendar z vključeno odpornostjo strešnih oken proti požaru z zunanje strani
- SIST EN 357: Steklo v stavbah - Proti ognju odporni zastekljeni elementi s prozornimi in prosojnimi izdelki iz stekla - Razvrščanje po požarni odpornosti
- SIST EN 410: Steklo v gradbeništvu - Določevanje svetlobnih in sončnih karakteristik stekla
- SIST EN 572-1: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 1. del: Definicije in splošne fizikalne in mehanske lastnosti
- SIST EN 572-2: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 2. del: Ravno steklo
-SIST EN 572-3: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 3. del: Polirano žično steklo
- SIST EN 572-4: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 4. del: Vlečeno steklo
- SIST EN 572-5: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 5. del: Vzorčasto steklo
-SIST EN 572-6: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 6. del: Žično vzorčasto steklo
- SIST EN 572-7 Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 7. del: Žično in brezžično utorjeno steklo
- SIST EN 572-8: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 8. del: Dobavljene in končne velikosti razreza
-SIST EN 1063 - Steklo v stavbah - Varnostna zasteklitev - Preskušanje in klasifikacija odpornosti proti strelom
- SIST EN 1279-1: Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 1. del: Splošno, tolerance in predpisi za opis sistema
-SIST EN 1279-5: Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 5. del: Standard za proizvod
- SIST EN 1863-1: Steklo v gradbeništvu – Delno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 12150-1: Steklo v gradbeništvu – Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno varnostno steklo – 1. del: Definicija in opis
-SIST EN 12488: Steklo v gradbeništvu – Priporočila za zasteklitev – Načela sestavljanja navpične in poševne zasteklitve
- SIST EN 12600: Steklo v stavbah – Preskus z nihalom – Preskusna metoda z udarcem in klasifikacija ravnega stekla
- SIST EN 13022 – 1 Steklo v gradbeništvu – Strukturna zasteklitev – 1. del: Stekleni proizvodi za strukturne zasteklitve za podprte in nepodprte monolitne in sestavljene zasteklitve
- SIST EN 13022 – 2 Steklo v gradbeništvu – Strukturna zasteklitev – 2. del: Pravila za zastekljevanje
- SIST EN 673: Steklo v gradbeništvu - Določevanje toplotne prehodnosti (vrednost U) - Računska metoda"
-SIST EN 14179-1: Steklo v gradbeništvu – Hs-preskus toplotno kaljenega natrij-kalcijevega silikatnega varnostnega stekla – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 14449: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
- SIST EN 15254-4: Razširjena uporaba rezultatov preskusov požarne odpornosti - Nenosilne stene - 4. del: Zastekljena konstrukcija
- SIST EN 1527: Stavbno okovje - Okovje za drsna in zgibna vrata - Zahteve in preskusne metode
- SIST EN 15683-1: Steklo v gradbeništvu – T Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno utorjeno varnostno steklo – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 1935: Stavbno okovje - Enoosni tečaji - Zahteve in klasifikacija
- SIST EN ISO 12543-1: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 1. del: Definicije in opis sestavnih delov
- SIST EN ISO 12543-2: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 2. del: Lepljeno varnostno steklo
- SIST EN ISO 12543-5: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 5. del: Dimenzije in obdelava robov
- DIN 18032-3: Športne dvorane - Dvorane za gimnastiko in igre ter večnamensko uporabo - 3. del: Preverjanje varnosti pri metu žoge
01.42.30Steklene tuš stene
1.Splošno:
V nadaljevanju so opisane steklene stene za tuš kabine (steklena vrata, fiksni deli in okovja)."

2. Okovja in tesnila:

2.1 Standardna okovja so iz nerjavnega jekla, površina polirana, pri drsnih vratih iz aluminija ali z aluminijastimi pokrovi, naravno eloksirana, z odpornostjo na korozijo.

2.2 Standardna vrata, sestojijo iz:
• 2 kril pravokotnih vrat, v visokem formatu za pritrditev na steno
• 1 vratnega gumba na obeh straneh
• Pri izvedbah z vrati na stranskem delu: s pasovi tuš stene (enako kot prej), vendar steklo-steklo

3. Steklo:
Stene so iz varnostna kaljenega stekla (ESG), prozornega, brezbarvnega, float stekla. Vidni robovi so polirani.
Opomba:
stenske obloge so opisana podskupino storitev 42.20.
Pri izvedbah s kaljenim steklom ESG je priporočljivo enojno varnostno steklo z opravljenim HS testom (ESG-HST).
01.42.30.01Steklene tuš stene v že pripravljene priključne profile ali odprtine.
• Kategorija 1 (odprta steklena tuš stena, samo fiksni del)
01.42.30.01ASteklena tuš stena kat.1, kaljeno steklo ESG
Vključno z zatesnitvijo priključnih profilov.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla (mm): ____________
Širina (cm): _____________
Višina (cm): _________________
kos
01.42.30.01BSteklena tuš stena kat.1, kaljeno steklo ESG+pritrditev
Vključno z zatesnitvijo do priključnih profilov.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla (mm): ____________
Širina (cm): _____________
Višina (cm): _______________
Točkovna pritrditev: _______________
kos
01.42.30.02Steklene tuš stene v že pripravljene priključne profile ali odprtine.
• Kategorija 2 (delno odprta steklena tuš stena, samo fiksni del)
01.42.30.02ASteklena tuš stena kat.2, kaljeno steklo ESG
Vključno z zatesnitvijo do priključnih profilov.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla (mm): ____________
Širina (cm): _____________
Višina (cm): _________________
kos
01.42.30.02BSteklena tuš stena kat.2, kaljeno steklo ESG+pritrditev
Vključno z zatesnitvijo do priključnih profilov.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla (mm): ____________
Širina (cm): _____________
Višina (cm): _______________
Točkovna pritrditev: _______________
kos
01.42.30.03Steklene tuš stene v že pripravljene priključne profile ali odprtine.
• Kategorija 3 (steklena tuš stena, samo klasična vrtljiva vrata na tečajih aliklasična vrtljiva vrata s fiksnim delom)
• vključno z okovji
01.42.30.03ASteklena tuš stena kat.3 ESG
Vključno z zatesnitvijo do priključnih profilov.
Glejte prilogo k načrtu: ________________
Debelina stekla (mm): ___________________
Širina vrat (cm): ___________________
Višina vrat (cm): _____________________
Okovje: ____________________
kos
01.42.30.03BSteklena tuš stena kat.3 ESG+fiksni del
Vključno z zatesnitvijo do priključnih profilov.
Glejte prilogo k načrtu: ________________
Debelina stekla (mm): ___________________
Širina vrat (cm): ___________________
Višina vrat (cm): _____________________
Širina fiksnega dela (cm): ____________________
Višina fiksnega dela (cm): __________________
Okovje: ___________________
kos
01.42.30.04Steklene tuš stene v že pripravljene priključne profile ali odprtine.
• Kategorija 4 (steklena tuš stena, samo klasična vrtljiva vrata na tečajih ali klasična vrtljiva vrata s fiksnim delom)
• Vključno z okovji
• Vključno z nasadnim tesnilom
01.42.30.04ASteklena tuš stena kat.4 ESG
Vključno z zatesnitvijo do priključnih profilov.
Glejte prilogo k načrtu: ________________
Debelina stekla (mm): ___________________
Širina vrat (cm): ___________________
Višina vrat (cm): _____________________
Okovje: ____________________
kos
01.42.30.04BSteklena tuš stena kat.4 ESG+fiksni del
Vključno z zatesnitvijo do priključnih profilov.
Glejte prilogo k načrtu: ________________
Debelina stekla (mm): ___________________
Širina vrat (cm): ___________________
Višina vrat (cm): _____________________
Širina fiksnega dela (cm): _________________
Višina fiksnega dela (cm): ______________
Okovje: ____________________
kos
01.42.30.05Steklene tuš stene v že pripravljene priključne profile ali odprtine.
• Kategorija 5 (steklena tuš stena, samo klasična vrtljiva vrata na tečajih ali klasična vrtljiva vrata s fiksnim delom)
• Vključno z okovji
• Vključno s tesnilom omejevala
01.42.30.05ASteklena tuš stena kat.5 ESG
Vključno z zatesnitvijo do priključnih profilov.
Glejte prilogo k načrtu: ________________
Debelina stekla (mm): ___________________
Širina vrat (cm): ___________________
Višina vrat (cm): _____________________
Okovje: ____________________
kos
01.42.30.05BSteklena tuš stena kat.5 ESG+fiksni del
Vključno z zatesnitvijo do priključnih profilov.
Glejte prilogo k načrtu: ________________
Debelina stekla (mm): ___________________
Širina vrat (cm): ___________________
Višina vrat (cm): _____________________
Širina fiksnega dela (cm): _________________
Višina fiksnega dela (cm): ______________
Okovje: ____________________
kos
01.42.30.11Doplačilo (dp) za stekleno tuš steno v priključnih profilih ali odprtinah, ki jih zagotovi naročnik za drugo vrsto stekla.
01.42.30.11ADp k stekleni tuš steni za drugo vrsto stekla/debelino stekla
Debelina stekla (mm): ____________
Vrsta stekla: ________________
Barva: _________________
Površina: ___________________
Velja za postavke: _______________
kos
01.42.30.11BDp k stekleni tuš steni za VSG/float
Za VSG/ploščato steklo.
Debelina stekla (mm): _____________
Enostranska barva: ______________
Obojestranska barva: _________________
Velja za postavke: __________________
VSG iz 2x float je možno uporabiti zgolj brez izvrtin in izrezov.
kos
01.42.30.11CDp k stekleni tuš steni za VSG/TVG ali VSG/ESG
Za steklo VSG/TVG ali VSG/ESG.
Vrsta: __________________
Debelina stekla (mm): _________________
Enostranska barva: ______________
Obojestranska barva: __________________
Velja za postavke: _______________
kos
01.42.30.12Doplačila (dp) k stekleni tuš steni za posebna stekla.
01.42.30.12BDp k stekleni tuš steni za vmesno folijo bela-mat
Za belo-mat vmesno folijo.
Velja za postavke: ______________
kos
01.42.30.12CDp k stekleni tuš steni za vmesno folijo barvno
Za barvno vmesno folijo.
Barva: __________
Velja za postavke: _______________
kos
01.42.30.12DDp k stekleni tuš steni za vmesno folijo motna
Za vmesno folijo, motno.
Velja za postavke: _________________
kos
01.42.30.12EDp k stekleni tuš steni za potisk po celotni površini standard
Za potisk po celotni površini, v standardnih barvah.
Sito: ________________
Barva: ________________
Velja za postavke: _________________
kos
01.42.30.12FDp k stekleni tuš steni za potisk po delni površini standard
Za potisk po delni površini, v standardnih barvah.
Sito: ________________
Barva: ________________
Velja za postavke: _________________
kos
01.42.30.12GDp k stekleni tuš steni za potisk posebna barva
Za potisk v posebnih barvah.
Sito: ________________
Barva: ________________
Velja za postavke: _________________
kos
01.42.30.12HDp k stekleni tuš steni za potisk posebno sito
Za potisk s posebnim sitom.
Sito: ________________
Barva: ________________
Velja za postavke: _________________
kos
01.42.30.12IDp k stekleni tuš steni za posebno površino
Za posebne površine/obdelavo površin:
Material: ________________
Barva: _____________________
kos
01.42.30.21Doplačilo (dp) k stekleni tuš steni
01.42.30.21ADp k stekleni tuš steni za odprtino/izreze
Za izvrtine, odprtine in izreze (npr. za okovja).
Vrsta izvrtine/odprtine: ______________
Dimenzije: __________________
Glej prilogo k načrtu: _______________
Velja za postavke: ___________
kos
01.42.30.22Doplačilo (dp) k stekleni tuš steni za okovja.
01.42.30.22ADp k stekleni tuš steni za okovja za U-profil/priključni profil
Za U-profile odprtine (priključne profile), ki jih zagotovi naročnik.
Material: ________________
Dimenzije: __________________
Barva/površina: ______________
Velja za postavke: _______________
kos
01.42.30.22BDp k stekleni tuš steni za okovja za stabilizacijske palice
Za stabilizacijske palice.
Material: ________________
Dimenzije: __________________
Barva/površina: ______________
Velja za postavke: _______________
kos
01.42.30.22CDp k stekleni tuš steni za okovja za pritrdilni nosilec
Za pritrdilni nosilec (brez odprtin ali vdolbin v steklu).
Material: ________________
Dimenzije: __________________
Barva/površina: ______________
Velja za postavke: _______________
kos
01.42.30.22DDp k stekleni tuš steni za okovja za točkovni nosilec
Za točkovni nosilec.
Material: ________________
Dimenzije: __________________
Barva/površina: ______________
Velja za postavke: _______________
kos
01.42.30.22EDp k stekleni tuš steni za okovja za ročaje/palice
Za vratne ročaje in ročaje.
Material: ________________
Dimenzije: __________________
Barva/površina: ______________
Velja za postavke: _______________
kos