041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
02Strojne inštalacije
02.68Avtomatski sprinkler sistemi
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila.

1. Splošno:
V nadaljevanju so opisani zahteve in sestavni deli avtomatskih sprinkler sistemov (sprinkler sistemi).
Delovni tlak znaša 10 bar.
V nadaljevanju je treba pod pojmom NERJ razumeti nerjavno jeklo (npr. nerjavno jeklo s številko materiala 1.4301 (V2A) ali 1.4571 (V4A)), ki je primerno za predmetno uporabo.

2. Pojmi

2.1. Glavni napajalna cev: cev, ki napaja napajalno cev.

2.2. Cevna veja: cev, ki napaja sprinklerje bodisi neposredno ali preko priključnih cevi.

2.3. Priključna cev: cev dolga manj kot 300mm, ki ni zadnja sekcija cevne veje in napaja en sam sprinkler.

2.4. Napajalna cev: cev, ki napaja bodisi neposredno cevno vejo ali sprinkler na cevni veji, ki ni končna in je daljša kot 300mm.

2.5. Razvodna napajalna cev: napajalna cev od glavne napajalne cevi do končnega razvejanja cevi.

2.6. Padna napajalna cev: vertikalna napajalna cev, ki napaja nižje ležečo napajalno cev ali cevno vejo.

2.7. Dvižna napajalna cev: vertikalna napajalna cev, ki napaja višje ležečo napajalno cev ali cevno vejo.

2.8. Oskrbovalna cev: cev, ki povezuje oskrbo z vodo z glavnim vodom ali alarmno ventilsko postajo ali cev, ki oskrbuje z vodo vmesni ali zalogovni rezervoar.

2.9. Glavni vod: cev, ki povezuje dve ali več oskrbovalnih cevi z alarmno ventilsko postajo.

2.10. Priznani sestavni deli sprinkler sistema: oprema in ostali sestavni deli, ki so jih je pristojne službe priznale kot primerne za uporabo v avtomatskih sprinkler sistemih in ki ustrezajo evropskim standardom za preverjanje sestavnih delov in so skladni z določenimi zahtevami.

3. Obseg storitev/vračunane storitve:
V ceno na enoto standardne izvedbe sprinkler sistema so vračunane naslednje storitve:
• montaža z dovoljenje za varjenje (pred pričetkom del in uporabo)
• premični delovni odri na utrjenih tleh (pred pričetkom del in uporabo)
• cevne veje kot napeljave iz jekla, dvojnim premazom za zaščito pred korozijo v različnih barvnih odtenkih ali pocinkane, vključno s fazonskimi kosi in pritrditvami do vključno DN50
• cevne povezave ali fleksibilne priključne cevi po izbiri izvajalca, cevne pritrditve, cevne uvodnice
• antikorozijski premaz za pritrditvene konstrukcije, v dveh slojih z različnim odtenkom barve
• armature s prirobničnim priključkom, vključno s protiprirobnicami, odpornimi na korozijo, z vijaki, maticami ter tesnili
• armature z navojnim priključkom so montirane s pokrivno matico in tesnilom

4. Seznam okrajšav:
DN – nazivni premer se nanaša na notranji premer
DNz – nazivni premer se nanaša na zunanji premer
R - cevni navoj
PN - nazivni tlak
PTFE – polihalogenolefin
TPX – polimetilpenten
K-vrednost – velikost odprtine škropilnika
RTI-vrednost – indeks odzivnosti"
02.68.01Oskrba z vodo in rezervoarji
02.68.01.00Sledeče navedbe in zahteve glede načina opravljanja storitve veljajo kot dogovorjene in so vključene v ceno na enoto
02.68.01.00DPodatki o oskrbi z vodo in zalogovnem rezervoarju
Podatki o oskrbi z vodo.
Čas delovanja:
Čas za potrebe po gašenju z vodo znaša (min):
Zalogovni rezervoar:
• Skupna prostornina (m³):
• Uporabna prostornina (m³):
• Izvedba rezervoarja:
• Debelina stene (cm):
02.68.01.00EPodatki o oskrbi z vodo in vmesnem rezervoarju
Podatki o oskrbi z vodo.
Čas delovanja:
Čas za potrebe po gašenju z vodo znaša (min):
Vmesni rezervoar:
• Skupna prostornina (m³):
• Uporabna prostornina (m³):
• Dotok za vmesni rezervoar:
• Izvedba rezervoarja:
• Debelina stene (cm):
02.68.01.00FPodatki o oskrbi z vodo in tlačnem rezervoarju
Podatki o oskrbi z vodo.
Tlačni rezervoar vode:
• Skupna prostornina (m3):
Prostornina zaloge vode (m3):
Delovni tlak (bar):
Izvedba rezervoarja:
Debelina stene (cm):
02.68.01.01Priključek za oskrbo z vodo na javno omrežje pitne vode od zapornega organa s prirobničnim spojem, za polnjenje rezervoarja.
02.68.01.01APriključek za oskrbo z vodo
• Material:
• Nazivni tlak PN:
• Prirobnica DN (mm):
kos
02.68.01.02Ventil s plovcem z navojnim ali prirobničnim priključkom, prehodna ali kotna oblika, ogrodje s plovcem iz bakra ali nerjavečega jekla, vključno z dotočnim kolenom.
Nazivni tlak: PN10
V bistveni vsebini postavke je naveden priključni navoj (R) ali nazivni premer priključka DN.
02.68.01.02AVentil s plovcem R 1/2
kos
02.68.01.02BVentil s plovcem DN15
kos
02.68.01.02CVentil s plovcem R 3/4
kos
02.68.01.02DVentil s plovcem DN20
kos
02.68.01.02EVentil s plovcem R 1
kos
02.68.01.02FVentil s plovcem DN25
kos
02.68.01.02GVentil s plovcem DN32
kos
02.68.01.02HVentil s plovcem DN40
kos
02.68.01.02IVentil s plovcem DN50
kos
02.68.01.02JVentil s plovcem DN65
kos
02.68.01.02KVentil s plovcem DN80
kos
02.68.01.02XVentil s plovcem
kos
02.68.01.03Razdelilnik za napajanje in dopolnjevanje zalogovnega rezervoarja(-ev) z vodo, iz jeklene cevi, vključno s priključnimi nastavki, bombiranimi konci razdelilnika ter tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Izdelano iz pocinkanih jeklenih cevi ali iz črnih jeklenih cevi, po dokončanju pocinkano.
02.68.01.03ARazdelilnik napajalni
Priključki za:
• omrežje pitne vode DN:
• polnjenje rezervoarja 1 DN:
• dopolnjevanje rezervoarja 1 DN/ID:
• polnjenje rezervoarja 2 DN:
• dopolnjevanje rezervoarja 2 DN:
• praznjenje DN:
kos
02.68.01.04Cevni ločevalnik kot hidravlična zaščita pred povratnim tokom vode v javno omrežje, z vmesnim območjem zmanjšanega tlaka (tip BA).
Nazivni tlak: PN10
V bistveni vsebini postavke vsebine je naveden nazivni premer DN.
02.68.01.04ACevni ločilnik tip BA DN50
kos
02.68.01.04BCevni ločilnik tip BA DN65
kos
02.68.01.04CCevni ločilnik tip BA DN80
kos
02.68.01.04DCevni ločilnik tip BA DN100
kos
02.68.01.04XCevni ločilnik tip BA DN
kos
02.68.01.08Plošča proti vrtinčenju, kvadratna ali okrogla, vgrajena na sesalni cevi, vključno s pritrditvami in ojačitvami.
V bistveni vsebini postavke je navedena nazivna širina DN sesalne cevi.
02.68.01.08APlošča proti vrtinčenju DN65
kos
02.68.01.08BPlošča proti vrtinčenju DN80
kos
02.68.01.08CPlošča proti vrtinčenju DN100
kos
02.68.01.08DPlošča proti vrtinčenju DN150
kos
02.68.01.08EPlošča proti vrtinčenju DN200
kos
02.68.01.08FPlošča proti vrtinčenju DN250
kos
02.68.01.08GPlošča proti vrtinčenju DN300
kos
02.68.01.08HPlošča proti vrtinčenju DN400
kos
02.68.01.08IPlošča proti vrtinčenju DN500
kos
02.68.01.08XPlošča proti vrtinčenju DN
kos
02.68.01.09Lovilec kamnov s prirobničnim priključkom, gostota sita 4 do 5 mm z dvema manometroma in praznilno pipo. V bistveni vsebini postavke je navedena nazivna širina priključka DN.
02.68.01.09ALovilec kamnov DN50
kos
02.68.01.09BLovilec kamnov DN65
kos
02.68.01.09CLovilec kamnov DN80
kos
02.68.01.09DLovilec kamnov DN100
kos
02.68.01.09ELovilec kamnov DN125
kos
02.68.01.09FLovilec kamnov DN150
kos
02.68.01.09GLovilec kamnov DN200
kos
02.68.01.09ILovilec kamnov DN250
kos
02.68.01.09JLovilec kamnov DN300
kos
02.68.01.09XLovilec kamnov DN
kos
02.68.01.10Lovilno sito z ohišjem iz litega železa (siva litina GG25), v prirobnični izvedbi, vključno s sitom in pocinkanimi vijaki z jekla.
V bistveni vsebini postavke je navedena nazivna širina priključka DN.
02.68.01.10ALovilno sito DN50
kos
02.68.01.10BLovilno sito DN65
kos
02.68.01.10CLovilno sito DN80
kos
02.68.01.10DLovilno sito DN100
kos
02.68.01.10ELovilno sito DN125
kos
02.68.01.10FLovilno sito DN150
kos
02.68.01.10GLovilno sito DN200
kos
02.68.01.10XLovilno sito DN
kos
02.68.01.11Nožni ventil s prirobničnim priključkom, tesnilo iz plastike, vključno s sitom iz jekla, pocinkano. V bistveni vsebini postavke je navedena nazivna širina priključka DN.
02.68.01.11ANožni ventil DN25
kos
02.68.01.11BNožni ventil DN32
kos
02.68.01.11CNožni ventil DN40
kos
02.68.01.11DNožni ventil DN65
kos
02.68.01.11ENožni ventil DN80
kos
02.68.01.11FNožni ventil DN100
kos
02.68.01.11GNožni ventil DN125
kos
02.68.01.11HNožni ventil DN150
kos
02.68.01.11INožni ventil DN200
kos
02.68.01.11JNožni ventil DN
kos
02.68.01.13Tlačno stikalo za nadzor tlaka
02.68.01.13ATlačno stikalo
• obratovalni tlak (bar):
• nastavljivi tlak (bar) do
• vrsta zaščite: IP 54
• priključek z navojem
kos
02.68.01.17Nivojsko stikalo s plovcem iz umetne mase
02.68.01.17ANivojsko stikalo DN15 IP65
• priključek DN 15
• vrsta zaščite: IP65
kos
02.68.01.17XNivojsko stikalo
• priključek: DN
• vrsta zaščite:
kos
02.68.01.21Preboj za cev, skozi armiran beton ali skozi cevno uvodnicon, v vodotesni izvedbi.
V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni zunanji premer cevi DNz in premer preboja oziroma cevne uvodnice DN.
02.68.01.21APreboj za cev DNz90; DN150
kos
02.68.01.21BPreboj za cev DNz110; DN150
kos
02.68.01.21CPreboj za cev DNz160; DN250
kos
02.68.01.21XPreboj za cev
kos
02.68.01.25Preboj za cev, skozi rezervoar zaščiten s foljo, vključno z letečo in fiksno prirobnico (v skladu s standardom) s sornikom, zaščitenim pred poškodbami pri vgradnji, ali navojnimi slepimi izvrtinami.
V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni zunanji premer cevi DNz.
02.68.01.25APreboj za cev za rezervoarje zaščitene s foljo DN50
kos
02.68.01.25BPreboj za cev za rezervoarje zaščitene s foljo DN65
kos
02.68.01.25CPreboj za cev za rezervoarje zaščitene s foljo DN80
kos
02.68.01.25DPreboj za cev za rezervoarje zaščitene s foljo DN100
kos
02.68.01.25EPreboj za cev za rezervoarje zaščitene s foljo DN125
kos
02.68.01.25FPreboj za cev za rezervoarje zaščitene s foljo DN150
kos
02.68.01.25GPreboj za cev za rezervoarje zaščitene s foljo DN200
kos
02.68.01.25XPreboj za cev za rezervoarje zaščitene s foljo
kos
02.68.01.30Tlačni rezervoar iz jeklene pločevine, ležeča izvedba, s podkonstrukcijo za postavitev, vključno z revizijsko odprtino, z zaščito notranjosti rezervoarja s peskanjem površine in z dvojnim slojem epoksi premaza, dvojni zunanji premaz z epoksidno barvo, barva po izbiri izvajalca, vključno s priborom:
• 1 kom priprava za prikaz nivoja vode z zaščito
• 2 kom manometer z razbremenilnimi ventili
• 1 kom praznilni zasun DN80, PN10, vključno s protiprirobnico, slepo prirobnico, z vijaki in tesnili
• 1 kom varnostni ventil DN 50 PN10, vključno s protiprirobnicami, vijaki in tesnili
• 1 kos tlačni preizkus vključno s pripravo zapisnika o tlačni probi
02.68.01.30ATlačni rezervoar
Tehnični podatki:
• skupna prostornina (l):
• delovni tlak (bar):
• zunanji premer (mm):
• skupna dolžina (mm):
• najvišji delovni nadtlak (bar):
• tlak odpiranja varnostnega ventila (bar):
kos
02.68.01.31Garnitura za polnjenje rezervoarja s komprimiranim zrakom z regulacijskim protipovratnim ventilom
• ohišje iz medenine
• tesnilo iz sintetične gume
• tlačna vzmet iz nerjavečega jekla
• objemke PN16
V bistveni vsebini postavke vsebine je naveden nazivni premer DN.
02.68.01.31AGarnitura za polnjenje s komprimiranim zrakom DN15
• premer dušilke (mm):
• pretok zraka pri 1 bar tlačna razlika (l/min):
• odpiralni tlak (bar):
kos
02.68.01.32Avtomatski zračni kompresor, batne izvedbe, zračno hlajen, vključno s sesalnim zračnim filtrom z dušilcem hrupa.
Motor povezan neposredno s kompresorjem, za moči motorja večje od 4 kW z
z zagonom zvezda-trikot. Kompresorji z močjo motorja večjo od 1,5 kW so dvostopenjski.
Kompresor z zvočno izolacijskimi elementi nameščen na osnovnem okvirju, vključno s cevjo za komprimiran zrak, z manometrom in protipovratnim ventilom, regulacija s tlačnim stikalom, stikalno ploščo ali stikalno omarico.
Nazivna napetost: 400 V
V bistveni vsebini postavke sta navedeni moč motorja v kW in nazivna količina zraka v l/min.
02.68.01.32AZračni kompresor 5/20
• Najvišji tlak (bar):
kos
02.68.01.33Avtomatska polnilna naprava, vključno s centrifugalno črpalko v vertikalni izvedbi, membransko raztezno posodo za pitno vodo, protipovratnim ventilom in zapornimi armaturami, tlačnimi stikali, prikazom tlaka z manometrom in stikalno napravo.
02.68.01.33AAvtomatska polnilna naprava s centrifugalno črpalko
• črpalna višina (m):
• pretok (l/min):
• priključna napetost (V)_:
• moč motorja (kW):
kos
02.68.01.85Potopna črpalka v blok izvedbi, enostopenjska z nivojskim stikalom, s hlajenjem motorja preko ohišja črpalke, priključnim kolektorjem ter zaščitnim stikalom motorja.
02.68.01.85AČrpalka za umazano vodo 230 V/50 Hz IP68
• pretok (l/min):
• priključna dimenzija:
• priključek: 230 V/50 Hz
• moč (kW):
• vrsta zaščite: IP 68
kos
02.68.01.86Pokrov za črpalni jašek iz jeklene pločevine, premazan, z izrezom za cevni razvod in kabelsko povezavo, vključno z nosilnim okvirjem.
Obremenljivo do 150 kN
Mera: 600 x 600 mm
02.68.01.86APrekrivna plošča do 150 kN 600x600 mm
kos