041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
01Gradbena in obrtniška dela
01.42Steklarska dela
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila:

1. Okvirji in krila:
OpisI veljajo za vse vrste okvirjev zasteklitve (npr. lesene, plastične, kovinske) in ne glede na to, ali so elementi fiksni ali premični (krila z odpiranjem).

2. Oblika in velikost stekla:
Oblika in velikost stekla sta podani v opisu postavke.
Širine in višine označujejo dimenzije najmanjšega orisanega pravokotnika (širina x višina).
Neposredni naročnik steklarskih del zagotovi risbe oz. šablone, potrebne za izdelavo.

3. Debelina stekla:
Navedene debeline stekla se nanašajo na nazivne debeline v skladu s standardi SIST.

4. Storitve neposrednega naročnika steklarskih del:

4.1. Steklitvene letvice vključno s pritrditvenimi sredstvi (npr. vijaki) so sestavni del že sestavljenega zasteklitvenega okvirja, kar zagotovi neposredni naročnik steklarskih del. V primeru, da se lesene letvice pritrdijo z vijaki, so luknje za vijake že pripravljene vnaprej.

4.2. Za vpete steklitvene letvice je neposredni naročnik dolžan zagotoviti pisna navodila za montažo.

5. Projektna dokumentacija naročnika (izvedbeni načrt):
Naročnik kot podlogo popisom del predloži projekt za izvedbo ob upoštevanju mnenj pristojnih organov.
Vsebina projekta za izvedbo je usklajena Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

6. Obseg storitev/vračunane storitve:
V cene na enoto so vračunane naslednje storitve:
• Vgradnja, podlaganje, pritrjevanje in zatesnitev zasteklitev z zasteklitvenimi letvicami ali izvedba z vidnim tesnilnim robom
• predelave
• vidni robovi in robovi v lepljenih izvedbah so fino brušeni

6.1. Izjavo o lastnostih je treba podati najkasneje do realizacije prve dobave.

7. Barve:

7.1. Standardne barve so barve, za katere proizvajalec ne zahteva doplačila. Naročnik lahko izbere katerokoli standardno barvo brez doplačila.

7.2. Posebne barve so barve, za katere proizvajalec zahteva doplačilo.
Opomba:
Izolacijsko steklo:
Pri uporabi kaljenega stekla (ESG) ali lepljenega varnostnega stekla (VSG) je treba določiti stran uporabe.
Pri uporabi ornamentnega stekla je treba določiti stran uporabe in smer strukture (navpično ali vodoravno) ter stran strukture pri izolacijskem steklu (v medprostoru - MSP ali zunaj). Pri površinskih obdelavah je treba določiti stran, ki naj bo obdelana.

Prosto se določijo postavke za (npr.):
- Protipožarna zasteklitev z razredom požarne odpornosti EW
- Vzdrževalna steklarska dela
- Servisna dela
- Popravila"

Seznam standardov (npr.):
- SIST EN 1991-1-1: Standard Eurocode 1 – Vplivi na nosilne konstrukcije –1-1. del: Splošni vplivi - Gostote, lastna teža, koristne obtežbe stavb
- SIST EN 1991-1-3 Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije - 1-3. del: Splošni vplivi – Obtežba snega
- SIST EN 1991-1-4 Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije - 1-4. del: Splošni vplivi – Obtežba vetra"
- SIST EN 1279_del 1-5 - Izolacijska stekla
- SIST EN 12150-2 - Toplotno kaljeno varnostno steklo
- SIST EN 14179-2 - Toplotno kaljeno varnostno steklo s HS obdelavo
- SIST EN 14449 - Varnostno lepljeno steklo
- SIST EN 1863-2 - Toplotno utrjeno steklo
- SIST EN 12150-1 - Meritve mehanskih lastnosti
- SIST EN 1051-1 - Steklo v stavbah – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 1.del: Definicije in opisi
- SIST EN 1051-2 - Steklo v stavbah – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 2.del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
- SIST EN 14351-1 Okna in vrata – Standard za proizvod, zahtevane lastnosti – 1.del: Okna in vrata brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti, vendar z vključeno odpornostjo strešnih oken proti požaru z zunanje strani
- SIST EN 357: Steklo v stavbah - Proti ognju odporni zastekljeni elementi s prozornimi in prosojnimi izdelki iz stekla - Razvrščanje po požarni odpornosti
- SIST EN 410: Steklo v gradbeništvu - Določevanje svetlobnih in sončnih karakteristik stekla
- SIST EN 572-1: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 1. del: Definicije in splošne fizikalne in mehanske lastnosti
- SIST EN 572-2: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 2. del: Ravno steklo
-SIST EN 572-3: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 3. del: Polirano žično steklo
- SIST EN 572-4: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 4. del: Vlečeno steklo
- SIST EN 572-5: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 5. del: Vzorčasto steklo
-SIST EN 572-6: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 6. del: Žično vzorčasto steklo
- SIST EN 572-7 Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 7. del: Žično in brezžično utorjeno steklo
- SIST EN 572-8: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 8. del: Dobavljene in končne velikosti razreza
-SIST EN 1063 - Steklo v stavbah - Varnostna zasteklitev - Preskušanje in klasifikacija odpornosti proti strelom
- SIST EN 1279-1: Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 1. del: Splošno, tolerance in predpisi za opis sistema
-SIST EN 1279-5: Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 5. del: Standard za proizvod
- SIST EN 1863-1: Steklo v gradbeništvu – Delno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 12150-1: Steklo v gradbeništvu – Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno varnostno steklo – 1. del: Definicija in opis
-SIST EN 12488: Steklo v gradbeništvu – Priporočila za zasteklitev – Načela sestavljanja navpične in poševne zasteklitve
- SIST EN 12600: Steklo v stavbah – Preskus z nihalom – Preskusna metoda z udarcem in klasifikacija ravnega stekla
- SIST EN 13022 – 1 Steklo v gradbeništvu – Strukturna zasteklitev – 1. del: Stekleni proizvodi za strukturne zasteklitve za podprte in nepodprte monolitne in sestavljene zasteklitve
- SIST EN 13022 – 2 Steklo v gradbeništvu – Strukturna zasteklitev – 2. del: Pravila za zastekljevanje
- SIST EN 673: Steklo v gradbeništvu - Določevanje toplotne prehodnosti (vrednost U) - Računska metoda"
-SIST EN 14179-1: Steklo v gradbeništvu – Hs-preskus toplotno kaljenega natrij-kalcijevega silikatnega varnostnega stekla – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 14449: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
- SIST EN 15254-4: Razširjena uporaba rezultatov preskusov požarne odpornosti - Nenosilne stene - 4. del: Zastekljena konstrukcija
- SIST EN 1527: Stavbno okovje - Okovje za drsna in zgibna vrata - Zahteve in preskusne metode
- SIST EN 15683-1: Steklo v gradbeništvu – T Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno utorjeno varnostno steklo – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 1935: Stavbno okovje - Enoosni tečaji - Zahteve in klasifikacija
- SIST EN ISO 12543-1: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 1. del: Definicije in opis sestavnih delov
- SIST EN ISO 12543-2: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 2. del: Lepljeno varnostno steklo
- SIST EN ISO 12543-5: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 5. del: Dimenzije in obdelava robov
- DIN 18032-3: Športne dvorane - Dvorane za gimnastiko in igre ter večnamensko uporabo - 3. del: Preverjanje varnosti pri metu žoge
01.42.17Steklena ograja kot polnilni element
1. Splošno:

1.1 V nadaljevanju so opisane steklene ograje (stekl. ograje) s funkcijo varovanja pred padcem, kot polnilni element (poln. el.) v nosilni konstrukciji.

1.2 Steklena ograja: vpeta na najmanj dveh nasproti ležečih straneh linijsko ali točkovno (v skladu z opisi zasteklitve 3: zasteklitve na najmanj dveh nasproti ležečih straneh linijsko ali točkovno, z nosilno parapetno prečko ali nosilnim oprijemalom.

1.3 Ograja z nespremenljivim, enakomernim vpetjem stekla in porazdelitev sile, sestavljena iz stekla, točkovnega nosilca ali pritrdilne konstrukcije/profila, stojala in oprijemala.

1.4 Okvir ali točkovni nosilci:
• nastavljiva na podkonstrukcijo oz. konstrukcijske dele, ki jih zagotovi neposredni naročnik (npr. v zvezi s toplotnimi raztezanji)

1.5 Steklo:
• lepljeno varnostno steklo VSG iz float stekla ali VSG iz ESG (VSG/ESG) ali TVG (VSG/TVG)
• PVB folija, prozorna, minimalna debelina 0,76 mm
• vidni robovi polirani
• vrsta stekla: prozorna

1.6 Vpetje stekla:
• linijsko vpetje, vodoravno ali navpično
• točkovno vpetje, navrtano
• točkovno vpetje, pritrjeno

2. Obseg del/vračunana dela:
Pritrditve na konstrukcijskem delu oz. podlagi so vračunane v ceno na enoto.
01.42.17.01Steklena ograja kot polnilni element, linijsko vpeto, z VSG 2 x float steklo.
• ravno, pravokotno
Višina ograje se meri od višine stojišča.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala).
01.42.17.01AStekl.ograja linij.VSG float steklo pravokotno alu s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina ali prašno lakirano.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.01BStekl.ograja linij.VSG float steklo pravokotno jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz jekla z zaščito pred korozijo.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.01CStekl.ograja linij.VSG float steklo, pravokotno nerj. jeklo, s poln.elem.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz nerjavnega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.01DStekl.ograja linij.VSG float steklo pravokotno les s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz lesa.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.02Steklena ograja kot polnilni element, linijsko vpeto, z VSG 2 x float steklo.
• poševna (npr. za stopnice in rampe)
• format stekla (npr. paralelogram, trapez)
Višina ograje se meri od sprednjega roba stopnice.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala). Podesti > 1 m se obračunajo kot pravokotna izvedba.
01.42.17.02AStekl.ograja linij.VSG float steklo poševno alu s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina ali prašno lakirano.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.02BStekl.ograja linij.VSG float steklo poševno jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz jekla z zaščito pred korozijo.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.02CStekl.ograja linij.VSG float steklo poševno nerjaveče jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.02DStekl.ograja linij.VSG float steklo poševno les s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz lesa.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.03Steklena ograja kot polnilni element, linijsko vpeto, z VSG 2 x float steklo.
• upognjeno
Višina ograje se meri od višine stojišča.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala).
01.42.17.03AStekl.ograja linij.VSG float steklo upognjeno alu s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina ali prašno lakirano.
Glejte prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.03BStekl.ograja linij.VSG float steklo upognjeno jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz jekla z zaščito pred korozijo.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.03CStekl.ograja linij.VSG float steklo upognjeno nerjaveče jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.11Steklena ograja kot polnilni element, točkovno vpeta, z VSG 2 x float steklom (mogoče samo s pritrdilno konstrukcijo brez odprtin).
• ravno, pravokotno
Višina ograje se meri od višine stojišča.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala).
01.42.17.11AStekl.ograja točk.VSG float steklo pravokotno alu s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina ali prašno lakirano.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.11BStekl.ograja točk.VSG float steklo pravokotno jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz jekla z zaščito pred korozijo.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.11CStekl.ograja točk.VSG float steklo pravokotno nerjaveče jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.12Steklena ograja kot polnilni element, točkovno vpeta, z VSG 2 x float steklom (mogoče samo s pritrdilno konstrukcijo brez odprtin).
• poševna (npr. za stopnice in zapornice)
• format stekla (npr. vzporedni program, trapez)
Višina ograje se meri od sprednjega roba stopnice.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala). Podesti > 1 m se obračunajo kot pravokotna izvedba.
01.42.17.12AStekl.ograja točk.VSG float steklo poševno alu s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina ali prašno lakirano.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.12BStekl.ograja točk.VSG float steklo poševno jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz jekla z zaščito pred korozijo.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.12CStekl.ograja točk.VSG float steklo poševno nerjaveče jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.13Steklena ograja kot polnilni element, točkovno vpeta, z VSG 2 x float steklom (možno samo s pritrdilno konstrukcijo brez odprtin).
• upognjeno
Višina ograje se meri od višine stojišča.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala).
01.42.17.13AStekl.ograja točk.VSG float steklo upognjeno alu s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina ali prašno lakirano.
Glejte prilogo k načrtu:
Debelina stekla:
Višina ograje (cm):
Skupna višina konstrukcije (cm):
Število vogalov:
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm):
m
01.42.17.13BStekl.ograja točk.VSG float steklo upognjeno jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz jekla z zaščito pred korozijo.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.13CStekl.ograja točk.VSG float steklo upognjeno nerjaveče jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.21Steklena ograja kot polnilni element, linijsko vpeto, z VSG 2 x TVG.
• ravno, pravokotno
Višina ograje se meri od višine stojišča.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala).
01.42.17.21AStekl.ograja linij.VSG/TVG pravokotno alu s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina ali prašno lakirano.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.21BStekl.ograja linij.VSG/TVG pravokotno jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz jekla z zaščito pred korozijo.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.21CStekl.ograja linij.VSG/TVG pravokotno nerjaveče jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.21DStekl.ograja linij.VSG/TVG pravokotno les s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz lesa.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.22Steklena ograja kot polnilni element, linijsko vpeto, z VSG 2 x TVG.
• poševna (npr. za stopnice in zapornice)
• format stekla (npr. paralelogram, trapez)
Višina ograje se meri od sprednjega roba stopnice.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala). Podesti > 1 m se obračunajo kot pravokotna izvedba.
01.42.17.22AStekl.ograja linij.VSG/TVG poševno alu s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina ali prašno lakirano.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.22BStekl.ograja linij.VSG/TVG poševno jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz jekla z zaščito pred korozijo.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.22CStekl.ograja linij.VSG/TVG poševno nerjaveče jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.22DStekl.ograja linij.VSG/TVG poševno les s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz lesa.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.23Steklena ograja kot polnilni element, linijsko vpeto, z VSG 2 x TVG.
• upognjeno
Višina ograje se meri od višine stojišča.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala).
01.42.17.23AStekl.ograja linij.VSG/TVG upognjeno alu s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina ali prašno lakirano.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.23BStekl.ograja linij.VSG/TVG upognjeno jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz jekla z zaščito pred korozijo.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.23CStekl.ograja linij.VSG/TVG upognjeno nerjaveče jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.31Steklena ograja kot polnilni element, točkovno vpeto, z VSG 2 x TVG.
• ravno, pravokotno
Višina ograje se meri od višine stojišča.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala).
01.42.17.31AStekl.ograja točk.VSG/TVG pravokotno alu s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina ali prašno lakirano.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.31BStekl.ograja točk.VSG/TVG pravokotno jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz jekla z zaščito pred korozijo.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.31CStekl.ograja točk.VSG/TVG pravokotno nerjaveče jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.32Steklena ograja kot polnilni element, točkovno vpeto, z VSG 2 x TVG.
• poševna (npr. za stopnice in zapornice)
• format stekla (npr. paralelogram, trapez)
Višina ograje se meri od sprednjega roba stopnice.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala).
01.42.17.32AStekl.ograja točk.VSG/TVG poševno alu s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina ali prašno lakirano.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.32BStekl.ograja točk.VSG/TVG poševno jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz jekla z zaščito pred korozijo.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.32CStekl.ograja točk.VSG/TVG poševno nerjavno jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.33Steklena ograja kot polnilni element, točkovno vpeto, z VSG 2 x TVG.
• upognjeno
Višina ograje se meri od višine stojišča.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala).
01.42.17.33AStekl.ograja točk.VSG/TVG upognjeno alu s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina ali prašno lakirano.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.33BStekl.ograja točk.VSG/TVG upognjeno jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz jekla z zaščito pred korozijo.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.33CStekl.ograja točk.VSG/TVG upognjeno nerjaveče jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.41Steklena ograja kot polnilni element, linijsko vpeto, z VSG 2 x ESG.
• ravno; pravokotno
Višina ograje se meri od višine stojišča.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala).
01.42.17.41AStekl.ograja linij.VSG/ESG pravokotno alu s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina ali prašno lakirano.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.41BStekl.ograja linij.VSG/ESG pravokotno jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz jekla z zaščito pred korozijo.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.41CStekl.ograja linij.VSG/ESG pravokotno nerjaveče jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.41DStekl.ograja linij.VSG/ESG pravokotno les s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz lesa.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.42Steklena ograja kot polnilni element, linijsko vpeto, z VSG 2 x ESG.
• poševna (npr. za stopnice in zapornice)
• format stekla (npr. paralelogram, trapez)
Višina ograje se meri od sprednjega roba stopnice.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala). Podesti > 1 m se obračunajo kot pravokotna izvedba.
01.42.17.42AStekl.ograja linij.VSG/ESG poševno alu s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina ali prašno lakirano.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.42BStekl.ograja linij.VSG/ESG poševno jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz jekla z zaščito pred korozijo.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.42CStekl.ograja linij.VSG/ESG poševno nerjaveče jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.42DStekl.ograja linij.VSG/ESG poševno les s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz lesa.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.43Steklena ograja kot polnilni element, linijsko vpeto, z VSG 2 x ESG.
• ukrivljeno
Višina ograje se meri od višine stojišča.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala).
01.42.17.43AStekl.ograja linij.VSG/ESG ukrivljeno alu s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina ali prašno lakirano.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.43BStekl.ograja linij.VSG/ESG ukrivljeno jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz jekla z zaščito pred korozijo.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.43CStekl.ograja linij.VSG/ESG ukrivljeno nerjaveče jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.51Steklena ograja kot polnilni element, točkovno vpeto, z VSG 2 x ESG.
• ravno, pravokotno
Višina ograje se meri od višine stojišča.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala).
01.42.17.51AStekl.ograja točk.VSG/ESG pravokotno alu s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina ali prašno lakirano.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.51BStekl.ograja točk.VSG/ESG pravokotno jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz jekla z zaščito pred korozijo.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.51CStekl.ograja točk.VSG/ESG pravokotno nerjaveče jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.52Steklena ograja kot polnilni element, točkovno vpeto, z VSG 2 x ESG.
• poševna (npr. za stopnice in zapornice)
• format stekla (npr. paralelogram, trapez)
Višina ograje se meri od sprednjega roba stopnice.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala). Podesti > 1 m se obračunajo kot pravokotna izvedba.
01.42.17.52AStekl.ograja točk.VSG/ESG poševno alu s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina ali prašno lakirano.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.52BStekl.ograja točk.VSG/ESG poševno jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz jekla z zaščito pred korozijo.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.52CStekl.ograja točk.VSG/ESG poševno nerjaveče jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.54Steklena ograja kot polnilni element, točkovno vpeto, z VSG 2 x ESG.
• upognjeno
Višina ograje se meri od višine stojišča.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala).
01.42.17.54AStekl.ograja točk.VSG/ESG upognjeno alu s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina ali prašno lakirano.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.54BStekl.ograja točk.VSG/ESG upognjeno jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz jekla z zaščito pred korozijo.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.54CStekl.ograja točk.VSG/ESG upognjeno nerjaveče jeklo s poln.el.
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla: ______________
Višina ograje (cm): _____________
Skupna višina konstrukcije (cm): _______________
Število vogalov: __________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): _______________
m
01.42.17.62Doplačilo (dp) za stekleno ograjo kot polnilni element.
01.42.17.62ADp k stekl.ograji s poln.el. za pos.vrsto stekla
Za drugo vrsto stekla (npr. belo steklo, Satinato).
Vrsta stekla: ________________
Velja za postavke: ________________
m
01.42.17.62BDp k stekl.ograji s poln.el. za pos.vmesne sloje (folije)
Za druge vmesne sloje (folija).
Vrsta folije: ________________
Velja za postavke: __________________
m
01.42.17.62CDp k stekl.ograji s poln.el. za pos.oblikovanje površine
Za drugo oblikovanje površine (npr. sitotisk, emajliranje).
Vrsta površine: _____________________
Velja za postavke: _________________
m
01.42.17.62DDp k stekl.ograji s poln.el. za ESG (HST)
Enojna varnostna stekla (ESG) z opravljenim HS testom (HST).
Velja za postavke: _____________________
m