041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
02Strojne inštalacije
02.68Avtomatski sprinkler sistemi
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila.

1. Splošno:
V nadaljevanju so opisani zahteve in sestavni deli avtomatskih sprinkler sistemov (sprinkler sistemi).
Delovni tlak znaša 10 bar.
V nadaljevanju je treba pod pojmom NERJ razumeti nerjavno jeklo (npr. nerjavno jeklo s številko materiala 1.4301 (V2A) ali 1.4571 (V4A)), ki je primerno za predmetno uporabo.

2. Pojmi

2.1. Glavni napajalna cev: cev, ki napaja napajalno cev.

2.2. Cevna veja: cev, ki napaja sprinklerje bodisi neposredno ali preko priključnih cevi.

2.3. Priključna cev: cev dolga manj kot 300mm, ki ni zadnja sekcija cevne veje in napaja en sam sprinkler.

2.4. Napajalna cev: cev, ki napaja bodisi neposredno cevno vejo ali sprinkler na cevni veji, ki ni končna in je daljša kot 300mm.

2.5. Razvodna napajalna cev: napajalna cev od glavne napajalne cevi do končnega razvejanja cevi.

2.6. Padna napajalna cev: vertikalna napajalna cev, ki napaja nižje ležečo napajalno cev ali cevno vejo.

2.7. Dvižna napajalna cev: vertikalna napajalna cev, ki napaja višje ležečo napajalno cev ali cevno vejo.

2.8. Oskrbovalna cev: cev, ki povezuje oskrbo z vodo z glavnim vodom ali alarmno ventilsko postajo ali cev, ki oskrbuje z vodo vmesni ali zalogovni rezervoar.

2.9. Glavni vod: cev, ki povezuje dve ali več oskrbovalnih cevi z alarmno ventilsko postajo.

2.10. Priznani sestavni deli sprinkler sistema: oprema in ostali sestavni deli, ki so jih je pristojne službe priznale kot primerne za uporabo v avtomatskih sprinkler sistemih in ki ustrezajo evropskim standardom za preverjanje sestavnih delov in so skladni z določenimi zahtevami.

3. Obseg storitev/vračunane storitve:
V ceno na enoto standardne izvedbe sprinkler sistema so vračunane naslednje storitve:
• montaža z dovoljenje za varjenje (pred pričetkom del in uporabo)
• premični delovni odri na utrjenih tleh (pred pričetkom del in uporabo)
• cevne veje kot napeljave iz jekla, dvojnim premazom za zaščito pred korozijo v različnih barvnih odtenkih ali pocinkane, vključno s fazonskimi kosi in pritrditvami do vključno DN50
• cevne povezave ali fleksibilne priključne cevi po izbiri izvajalca, cevne pritrditve, cevne uvodnice
• antikorozijski premaz za pritrditvene konstrukcije, v dveh slojih z različnim odtenkom barve
• armature s prirobničnim priključkom, vključno s protiprirobnicami, odpornimi na korozijo, z vijaki, maticami ter tesnili
• armature z navojnim priključkom so montirane s pokrivno matico in tesnilom

4. Seznam okrajšav:
DN – nazivni premer se nanaša na notranji premer
DNz – nazivni premer se nanaša na zunanji premer
R - cevni navoj
PN - nazivni tlak
PTFE – polihalogenolefin
TPX – polimetilpenten
K-vrednost – velikost odprtine škropilnika
RTI-vrednost – indeks odzivnosti"
02.68.03Armature in alarmni ventili sprinkler postaje
Obseg storitev/vračunane storitve:
V enoti na ceno armatur so zajeti tudi spojni, pritrdilni in tesnilni material, ter protiprirobnice vključno s korozijsko odpornimi vijaki in proti maticami.
Vse armature iz jekla so protikorozijsko zaščitene s premazom iz umetne mase.
02.68.03.01Zaporni zasun za sprinkler sistem, s fiksnim vretenom, tesnilom iz umetne mase, ročnim pogonom in kazalcem položaja s prirobničnim priključkom PN16
V bistveni vsebini postavke vsebine je naveden nazivni premer DN.
02.68.03.01AZaporni zasun za sprinkler sistem PN16 DN40
kos
02.68.03.01BZaporni zasun za sprinkler sistem PN16 DN50
kos
02.68.03.01CZaporni zasun za sprinkler sistem PN16 DN65
kos
02.68.03.01DZaporni zasun za sprinkler sistem PN16 DN80
kos
02.68.03.01EZaporni zasun za sprinkler sistem PN16 DN100
kos
02.68.03.01FZaporni zasun za sprinkler sistem PN16 DN125
kos
02.68.03.01GZaporni zasun za sprinkler sistem PN16 DN150
kos
02.68.03.01HZaporni zasun za sprinkler sistem PN16 DN200
kos
02.68.03.01XZaporni zasun za sprinkler sistem PN16
kos
02.68.03.02Končno stikalo za prikaz položaja zapornega zasuna, montiran na zapornem zasunu.
02.68.03.02AKončno stikalo zapornega zasuna
kos
02.68.03.06Krogelna pipa za sprinkler sistem v prehodni obliki, s polnim pretokom, prirobnična PN16.
V bistveni vsebini postavke vsebine je naveden nazivni premer DN.
02.68.03.06AKrogelna pipa za sprinkler sistem PN16 DN40
kos
02.68.03.06BKrogelna pipa za sprinkler sistem PN16 DN50
kos
02.68.03.06CKrogelna pipa za sprinkler sistem PN16 DN65
kos
02.68.03.06DKrogelna pipa za sprinkler sistem PN16 DN80
kos
02.68.03.06EKrogelna pipa za sprinkler sistem PN16 DN100
kos
02.68.03.06FKrogelna pipa za sprinkler sistem PN16 DN125
kos
02.68.03.06GKrogelna pipa za sprinkler sistem PN16 DN150
kos
02.68.03.06HKrogelna pipa za sprinkler sistem PN16 DN200
kos
02.68.03.06XKrogelna pipa za sprinkler sistem PN16
kos
02.68.03.07Krogelna pipa z ohišjem iz bakrove zlitine, nazivni tlak PN16 z navojnim priključkom.
V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer navojnega priključka.
02.68.03.07AKrogelna pipa za sprinkler sistem z navojnim priključkom PN16 R 1/2
kos
02.68.03.07BKrogelna pipa za sprinkler sistem z navojnim priključkom PN16 R 3/4
kos
02.68.03.07CKrogelna pipa za sprinkler sistem z navojnim priključkom PN16 R 1
kos
02.68.03.07DKrogelna pipa za sprinkler sistem z navojnim priključkom PN16 R 1 1/4
kos
02.68.03.07XKrogelna pipa za sprinkler sistem z navojnim priključkom PN16
kos
02.68.03.08Končno stikalo za prikaz položaja krogelne pipe, vključno s konzolo, nameščeno na krogelni pipi.
02.68.03.08AKončno stikalo krogelne pipe
kos
02.68.03.10Zaporna loputa za sprinkler sistem, nazivni tlak P16 , ohišje iz sive litine, notranji deli iz rdeče litine, s prikazom položaj loput in varovalom pred nedovoljenim posegom, vključno s pogonom, podaljškom vretena in končnim stikalom.
V bistveni vsebini postavke vsebine je navedena nazivna širina DN.
02.68.03.10AZaporna loputa za sprinkler sistem DN40
kos
02.68.03.10BZaporna loputa za sprinkler sistem DN50
kos
02.68.03.10CZaporna loputa za sprinkler sistem DN65
kos
02.68.03.10DZaporna loputa za sprinkler sistem DN80
kos
02.68.03.10EZaporna loputa za sprinkler sistem DN100
kos
02.68.03.10FZaporna loputa za sprinkler sistem DN125
kos
02.68.03.10GZaporna loputa za sprinkler sistem DN150
kos
02.68.03.10HZaporna loputa za sprinkler sistem DN200
kos
02.68.03.10XZaporna loputa za sprinkler sistem
kos
02.68.03.15Nepovratni ventil za sprinkler sistem, z mehkim tesnenjem ventilskeha sedeža, nazivni tlak PN16. V bistveni vsebini postavke vsebine je naveden nazivna premer DN.
02.68.03.15ANepovratni ventil za sprinkler sistem DN40
kos
02.68.03.15BNepovratni ventil za sprinkler sistem DN50
kos
02.68.03.15CNepovratni ventil za sprinkler sistem DN65
kos
02.68.03.15DNepovratni ventil za sprinkler sistem DN80
kos
02.68.03.15ENepovratni ventil za sprinkler sistem DN100
kos
02.68.03.15FNepovratni ventil za sprinkler sistem DN125
kos
02.68.03.15GNepovratni ventil za sprinkler sistem DN150
kos
02.68.03.15HNepovratni ventil za sprinkler sistem DN200
kos
02.68.03.15XNepovratni ventil za sprinkler sistem
kos
02.68.03.18Lovilec nesnage za sprinkler sistem, nazivni tlak PN16, z ohišjem iz sive litine, v prirobnični izvedbi.
V bistveni vsebini postavke vsebine je naveden nazivn primer DN.
02.68.03.18ANepovratni ventil za sprinkler sistem DN40
kos
02.68.03.18BNepovratni ventil za sprinkler sistem DN50
kos
02.68.03.18CNepovratni ventil za sprinkler sistem DN65
kos
02.68.03.18DNepovratni ventil za sprinkler sistem DN80
kos
02.68.03.18ENepovratni ventil za sprinkler sistem DN100
kos
02.68.03.18FNepovratni ventil za sprinkler sistem DN125
kos
02.68.03.18GNepovratni ventil za sprinkler sistem DN150
kos
02.68.03.18HNepovratni ventil za sprinkler sistem DN200
kos
02.68.03.18XNepovratni ventil za sprinkler sistem
kos
02.68.03.22Alarmni ventil za mokri sprinkler sistem kot kompakten sklop, v sestavi:
• mokri alarmni ventil s prirobničnim priključkom
• preizkusni ventil in praznilni ventil
• pipa za izklop alarma s končnim stikalom in konzolo
• samozapiralni ventil za odvajanje vode
• zaporni zasun s prikazom položaja
• manometer 0–16 bar/100 mm z manometrskimi ventili
• cevne napeljave s fazonskimi kosi in spojnimi elementi
V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni prememr DN.
02.68.03.22AAlarmni ventil za mokri sprinkler sistem DN80
kos
02.68.03.22BAlarmni ventil za mokri sprinkler sistem DN100
kos
02.68.03.22CAlarmni ventil za mokri sprinkler sistem DN125
kos
02.68.03.22DAlarmni ventil za mokri sprinkler sistem DN150
kos
02.68.03.22EAlarmni ventil za mokri sprinkler sistem DN200
kos
02.68.03.22XAlarmni ventil za mokri sprinkler sistem
kos
02.68.03.23Zakasnitvena komora kot rezervoar za zakasnitev signala tlačnega stikala v primeru kratkega dviga tlaka.
02.68.03.23AZakasnitvena komora
kos
02.68.03.25Alarmni ventil za suhi sprinkler sistem kot kompakten sklop, v sestavi:
• suhi alarmni ventil s prirobničnim priključkom
• preizkusni ventil in praznilni ventil
• pipa za izklop alarma s končnim stikalom in konzolo
• samozapiralni ventil za odvajanje vode
• zaporni zasun s prikazom položaja
• manometer 0–16 bar/100 mm z manometrskimi ventili
• cevne napeljave s fazonskimi kosi in spojnimi elementi
V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni prememr DN.
02.68.03.25AAlarmni ventil za suhi sprinkler sistem DN80
kos
02.68.03.25BAlarmni ventil za suhi sprinkler sistem DN100
kos
02.68.03.25CAlarmni ventil za suhi sprinkler sistem DN125
kos
02.68.03.25DAlarmni ventil za suhi sprinkler sistem DN150
kos
02.68.03.25EAlarmni ventil za suhi sprinkler sistem DN200
kos
02.68.03.25XAlarmni ventil za suhi sprinkler sistem
kos
02.68.03.26Dodatna oprema za alarmin ventil za suhi sprinkler sistem.
02.68.03.26AAlarmni ventil za suhi sprinkler sistem, hitro odpiralo
Hitro odpiralo s cevnimi povezavami s fazonskimi kosi in spojnimi elementi
kos
02.68.03.26BAlarmni ventil za suhi sprinkler sistem, napajanje suhega sprinkler sistema
Napajanje v suhem cevnem omrežju, v sestavi:
• zaslonka
• manometer 0 do 16 bar premer ohišja 100 mm
• zaporna pipa manometra
• ventil za razbremenitev tlaka R 3/4–3,5 bar
• navojni spojni kosi R 3/4
• krogelna pipa R 3/4
vključno s cevno povezavo s fazonskimi kosi in spojnimi elementi.
kos
02.68.03.26CAlarmni ventil za suhi sprinkler sistem, ventil za hitro odzračenje
Ventil za hitro odzračevanje - sklop, sestavljajo ga:
• ventil za hitro odzračevanje
• prehodni kos
• zaporni zasun s prikazom položaja
• 2 cevni spojki
• 2 manometra
vključno s cevno povezavo s fazonskimi kosi in spojnimi elementi.
Nazivni tlak: PN16
Nazivna premer DN:
kos
02.68.03.26DSeparator za ventilsko postajo suhega sprinkler sistema
Separator.
kos
02.68.03.30Poplavni ventil kot sklop s pnevmatskim proženjem, v sestavi:
• poplavni ventil iz nodularnega litega železa
• 2 zaporna ventila ali loputi s prikazom položaja
• ročna sprožilna enota
• praznilni ventil DN 50
• pipa za ustavitev alarma DN 20 s prikazom položaja in končnim stikalom
• podtlačni vakuum ventil DN 20 za samodejno praznjenje napeljave alarmnega zvonca
• 2 manometra 0–16 bar, premer ohišja 100 mm z manometrskimi ventili
• cevne povezave s fazonskimi kosi in spojnimi elementi
V bistveni vsebini postavke vsebine je naveden nazivni premer DN.
02.68.03.30APoplavni ventil (deluge), pnevmatski DN40
kos
02.68.03.30BPoplavni ventil (deluge), pnevmatski DN50
kos
02.68.03.30CPoplavni ventil (deluge), pnevmatski DN65
kos
02.68.03.30DPoplavni ventil (deluge), pnevmatski DN80
kos
02.68.03.30EPoplavni ventil (deluge), pnevmatski DN100
kos
02.68.03.30FPoplavni ventil (deluge), pnevmatski DN125
kos
02.68.03.30GPoplavni ventil (deluge), pnevmatski DN150
kos
02.68.03.30HPoplavni ventil (deluge), pnevmatski DN200
kos
02.68.03.30IPoplavni ventil (deluge), pnevmatski DN
kos
02.68.03.31Poplavni ventil kot sklop z električnim proženjem, v sestavi:
• poplavni ventil iz nodularnega litega železa
• 2 zaporna ventila ali loputi s prikazom položaja
• ročna sprožilna enota
• praznilni ventil DN 50
• pipa za ustavitev alarma DN 20 s prikazom položaja in končnim stikalom
• podtlačni vakuum ventil DN 20 za samodejno praznjenje napeljave alarmnega zvonca
• 2 manometra 0–16 bar, premer ohišja 100 mm z manometrskimi ventili
• cevne povezave s fazonskimi kosi in spojnimi elementi
V bistveni vsebini postavke vsebine je naveden nazivni premer DN.
02.68.03.31APoplavni ventil (deluge), električni DN40
kos
02.68.03.31BPoplavni ventil (deluge), električni DN50
kos
02.68.03.31CPoplavni ventil (deluge), električni DN65
kos
02.68.03.31DPoplavni ventil (deluge), električni DN80
kos
02.68.03.31EPoplavni ventil (deluge), električni DN100
kos
02.68.03.31FPoplavni ventil (deluge), električni DN125
kos
02.68.03.31GPoplavni ventil (deluge), električni DN150
kos
02.68.03.31HPoplavni ventil (deluge), električni DN200
kos
02.68.03.31IPoplavni ventil (deluge), električni
kos
02.68.03.37Pilotni alarmni ventil s pnevmatskim in ročnim proženjem kot kompakten sklop, v sestavi:
• poplavni ventil s prirobničnim priključkom
• zaporni zasun s prikazom položaja
• 24 VDC magnetni ventil
• ročna sprožilna enota
• praznilni ventil DN 50
• podtlačni vakuum ventil DN 20 za samodejno praznjenje napeljave alarmnega zvonca
• 2 manometra 0–16 bar, premer ohišja 100 mm z manometrskimi ventili
• cevne povezave s fazonskimi kosi in spojnimi elementi
V bistveni vsebini postavke vsebine je naveden nazivni premer DN.
02.68.03.37APilotni alarmni ventil, pnevmatski DN80
kos
02.68.03.37BPilotni alarmni ventil, pnevmatski DN100
kos
02.68.03.37CPilotni alarmni ventil, pnevmatski DN125
kos
02.68.03.37DPilotni alarmni ventil, pnevmatski DN150
kos
02.68.03.37XPilotni alarmni ventil, pnevmatski
kos
02.68.03.38Pilotni alarmni ventil z električnim in ročnim proženjem kot kompakten sklop, v sestavi:
• poplavni ventil s prirobničnim priključkom
• zaporni zasun s prikazom položaja
• 24 VDC magnetni ventil
• ročna sprožilna enota
• praznilni ventil DN 50
• podtlačni vakuum ventil DN 20 za samodejno praznjenje napeljave alarmnega zvonca
• 2 manometra 0–16 bar, premer ohišja 100 mm z manometrskimi ventili
• cevne povezave s fazonskimi kosi in spojnimi elementi
V bistveni vsebini postavke vsebine je naveden nazivni premer DN.
02.68.03.38APilotni alarmni ventil, električni DN80
kos
02.68.03.38BPilotni alarmni ventil, električni DN100
kos
02.68.03.38CPilotni alarmni ventil, električni DN125
kos
02.68.03.38DPilotni alarmni ventil, električni DN150
kos
02.68.03.38XPilotni alarmni ventil, električni
kos
02.68.03.40Mehansko-hidravlični alarmni zvonec sprinkler sistema z vodno turbino, zaščiteno pred korozijo. Zvon zaščiten s temeljnim in prekrivnim premazom, zaščitna cev za gred turbine (preboj skozi steno) iz pocinkanega jekla in z navojnimi spojnimi elementi za dotok in odtok vode v pocinkani izvedbi, vključno z lovilcem nesnage R 3/4.
02.68.03.40AAlarmni zvonec sprinkler sistema
kos
02.68.03.45Preizkusni ventil za preverjanje delovanje alarmnih ventilov in javljalnikov motenj (testni sprinkler sistem) DN 25 in PN16, ustrezno najmanjšemu sprinklerju nameščenemu v skupini, vključno s pritrditvijo in oznako.
02.68.03.45APreizkusni ventil
kos
02.68.03.50Javljalnik motenj za hitrejše iskanje območja aktiviranih sprinklerjev.
V bistveni vsebini postavke vsebine je naveden nazivni premer DN.
02.68.03.50AJavljalnik motenj DN50
kos
02.68.03.50BJavljalnik motenj DN65
kos
02.68.03.50CJavljalnik motenj DN80
kos
02.68.03.50DJavljalnik motenj DN100
kos
02.68.03.50XJavljalnik motenj
kos
02.68.03.75Manometer z merilnim območjem od 0 do 16 bar, ohišje iz medenine, premera 100 mm, priključek DN 15, s prikazom znamke, izvedba, polnjen z glicerinom.
Razred natančnosti 2,5 vključno z zaporno pipo manometra
02.68.03.75AManometer 0–16 bar
kos
02.68.03.80Merilnik pretoka, z ohišjem v jekleni medprirobnični izvedbi, z izrezom s sprednje strani in zasteklitvijo v izrezu, v sestavi:
• merilna zaslonka iz NERJ, nameščena v jeklenem nosilnem obroču s plaščem iz epoksidne smole
• merilna cev: borosilikatno steklo, s 100 mm vžgano keramično lestvico
• lebdeči del iz NERJ
• natančnost: +/– 5 % specificiranih preskusnih pretokov
• impulzna cev: baker, ponikljan, s priključki iz medenine
• izpustni/odzračni ventili: medenina, ponikljana s sedežem PTFE
• filtrirna enota: NERJ s perforacijo 1,5 mm, ovoj iz umetne mase TPX, priključki iz medenine z nitril O-obročki
• temperaturna meja: 80°C
• tlačna meja: 12 bar pri 20 °C
• protiprirobnice vključno s tesnili in pocinkanimi vijaki
02.68.03.80AMerilnik pretoka
Območje pretoka (l/min):
kos
02.68.03.81Merilnik pretoka, medprirobnična izvedba, v preizkusnem razvodu vključno s pritoprirobnicami, tesnili in pritrdilnim materialom
02.68.03.81AMerilnik pretoka, preizkusni razvod
kos
02.68.03.82Merilnik pretoka, sestavljena iz prenosnega merilnika s konično merilno stekleno cevjo in lebdečim delom, vgrajenem v ohišju iz pleksistekla.
02.68.03.82AMerilnik pretoka, dodatna meritev
kos
02.68.03.83Funkcionalna shema ventilske postaje
02.68.03.83AFunkcionalna shema ventilske postaje za mokrisprinkler sistem
Ventilska postaja za mokri sprinkler sistem.
kos
02.68.03.83BFunkcionalna shema ventilske postaje za suhi sistem
Ventilska postaja za suhi sprinkler sistem.
kos
02.68.03.83CFunkcionalna shema ventilske postaje s poplavnimi ventili
Ventilska postaja s poplavnimi ventili.
kos
02.68.03.83DFunkcionalna shema pilotne ventilske postaje, pnevmatsko
Pilotna ventilska postaja s pnevmatskim proženjem.
kos
02.68.03.83EFunkcionalna shema pilotne ventilske postaje, električno
Pilotna ventilska postaja z električnim proženjem.
kos
02.68.03.84Navodila za uporabo ventilske postaje.
02.68.03.84ANavodila za uporabo ventilske postaje za mokri sprinkler sistem
Ventilska postaja za mokri sprinkler sistem.
kos
02.68.03.84BNavodila za uporabo ventilske postaje za suhi sprinkler sistem
Ventilska postaja za suhi sprinkler sistem.
kos
02.68.03.84CNavodila za uporabo ventilske postaje s poplavnimi ventili
Ventilska postaja s poplavnimi ventili.
kos
02.68.03.84DNavodila za uporabo pilotne ventilske postaje, pnevmatsko
Pilotna ventilska postaja s pnevmatskim proženjem.
kos
02.68.03.84ENavodila za uporabo pilotne ventilske postaje, električno
Pilotna ventilska postaja z električnim proženjem.
kos
02.68.03.85Opozorilna tabla v trajni izvedbi, trajno montirana v bližini ventilske postaje z navedbo skupin sprinklerjev – tipični podatki, kot:
1. številka skupine
2. razredi nevarnosti požara območij, ki jih ščitijo skupine
3. za vsako območje razreda nevarnosti požara v eni skupini:
3.1 načrtovani parametri (površina učinkovanja in pretok vode)
3.2 ventilska postaja za mokri sprinkler sistem
3.3 zahteve za stopnje tlaka/pretoka na manometru na tlačni strani črpalke za hidravlično najugodnejšo in najneugodnejšo površino učinkovanja
3.4 višina najvišjega sprinklerja nad vgradno višino C-manometra
3.5 višinska razlika med C-manometrom in manometrom na tlačni strani črpalke
02.68.03.85AOpozorilna tabla ventilnska postaja
kos
02.68.03.90Pregledni prikaz skupine, trajno nameščen pregledni prikaz sprinkler sistema za akrilnim steklom ali premazana s plastiko za stensko montažo,vključno z vsemi držali in pritrditvami
Velikost: A0
02.68.03.90APregledni prikaz skupine A0
kos
02.68.03.91Označevalna tabla z nosilcem table, s plastično oblogo in pritrditvijo.
Vgraviran napis iz plastičnih ali aluminijastih plošč, barva in pisava po izbiri naročnika.
02.68.03.91AOznačevalna tabla 100x50 mm
Dimenzije: 100 x 50 mm
kos
02.68.03.91BOznačevalna tabla
Dimenzije: mm
kos