041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
01Gradbena in obrtniška dela
01.42Steklarska dela
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila:

1. Okvirji in krila:
OpisI veljajo za vse vrste okvirjev zasteklitve (npr. lesene, plastične, kovinske) in ne glede na to, ali so elementi fiksni ali premični (krila z odpiranjem).

2. Oblika in velikost stekla:
Oblika in velikost stekla sta podani v opisu postavke.
Širine in višine označujejo dimenzije najmanjšega orisanega pravokotnika (širina x višina).
Neposredni naročnik steklarskih del zagotovi risbe oz. šablone, potrebne za izdelavo.

3. Debelina stekla:
Navedene debeline stekla se nanašajo na nazivne debeline v skladu s standardi SIST.

4. Storitve neposrednega naročnika steklarskih del:

4.1. Steklitvene letvice vključno s pritrditvenimi sredstvi (npr. vijaki) so sestavni del že sestavljenega zasteklitvenega okvirja, kar zagotovi neposredni naročnik steklarskih del. V primeru, da se lesene letvice pritrdijo z vijaki, so luknje za vijake že pripravljene vnaprej.

4.2. Za vpete steklitvene letvice je neposredni naročnik dolžan zagotoviti pisna navodila za montažo.

5. Projektna dokumentacija naročnika (izvedbeni načrt):
Naročnik kot podlogo popisom del predloži projekt za izvedbo ob upoštevanju mnenj pristojnih organov.
Vsebina projekta za izvedbo je usklajena Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

6. Obseg storitev/vračunane storitve:
V cene na enoto so vračunane naslednje storitve:
• Vgradnja, podlaganje, pritrjevanje in zatesnitev zasteklitev z zasteklitvenimi letvicami ali izvedba z vidnim tesnilnim robom
• predelave
• vidni robovi in robovi v lepljenih izvedbah so fino brušeni

6.1. Izjavo o lastnostih je treba podati najkasneje do realizacije prve dobave.

7. Barve:

7.1. Standardne barve so barve, za katere proizvajalec ne zahteva doplačila. Naročnik lahko izbere katerokoli standardno barvo brez doplačila.

7.2. Posebne barve so barve, za katere proizvajalec zahteva doplačilo.
Opomba:
Izolacijsko steklo:
Pri uporabi kaljenega stekla (ESG) ali lepljenega varnostnega stekla (VSG) je treba določiti stran uporabe.
Pri uporabi ornamentnega stekla je treba določiti stran uporabe in smer strukture (navpično ali vodoravno) ter stran strukture pri izolacijskem steklu (v medprostoru - MSP ali zunaj). Pri površinskih obdelavah je treba določiti stran, ki naj bo obdelana.

Prosto se določijo postavke za (npr.):
- Protipožarna zasteklitev z razredom požarne odpornosti EW
- Vzdrževalna steklarska dela
- Servisna dela
- Popravila"

Seznam standardov (npr.):
- SIST EN 1991-1-1: Standard Eurocode 1 – Vplivi na nosilne konstrukcije –1-1. del: Splošni vplivi - Gostote, lastna teža, koristne obtežbe stavb
- SIST EN 1991-1-3 Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije - 1-3. del: Splošni vplivi – Obtežba snega
- SIST EN 1991-1-4 Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije - 1-4. del: Splošni vplivi – Obtežba vetra"
- SIST EN 1279_del 1-5 - Izolacijska stekla
- SIST EN 12150-2 - Toplotno kaljeno varnostno steklo
- SIST EN 14179-2 - Toplotno kaljeno varnostno steklo s HS obdelavo
- SIST EN 14449 - Varnostno lepljeno steklo
- SIST EN 1863-2 - Toplotno utrjeno steklo
- SIST EN 12150-1 - Meritve mehanskih lastnosti
- SIST EN 1051-1 - Steklo v stavbah – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 1.del: Definicije in opisi
- SIST EN 1051-2 - Steklo v stavbah – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 2.del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
- SIST EN 14351-1 Okna in vrata – Standard za proizvod, zahtevane lastnosti – 1.del: Okna in vrata brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti, vendar z vključeno odpornostjo strešnih oken proti požaru z zunanje strani
- SIST EN 357: Steklo v stavbah - Proti ognju odporni zastekljeni elementi s prozornimi in prosojnimi izdelki iz stekla - Razvrščanje po požarni odpornosti
- SIST EN 410: Steklo v gradbeništvu - Določevanje svetlobnih in sončnih karakteristik stekla
- SIST EN 572-1: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 1. del: Definicije in splošne fizikalne in mehanske lastnosti
- SIST EN 572-2: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 2. del: Ravno steklo
-SIST EN 572-3: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 3. del: Polirano žično steklo
- SIST EN 572-4: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 4. del: Vlečeno steklo
- SIST EN 572-5: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 5. del: Vzorčasto steklo
-SIST EN 572-6: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 6. del: Žično vzorčasto steklo
- SIST EN 572-7 Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 7. del: Žično in brezžično utorjeno steklo
- SIST EN 572-8: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 8. del: Dobavljene in končne velikosti razreza
-SIST EN 1063 - Steklo v stavbah - Varnostna zasteklitev - Preskušanje in klasifikacija odpornosti proti strelom
- SIST EN 1279-1: Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 1. del: Splošno, tolerance in predpisi za opis sistema
-SIST EN 1279-5: Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 5. del: Standard za proizvod
- SIST EN 1863-1: Steklo v gradbeništvu – Delno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 12150-1: Steklo v gradbeništvu – Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno varnostno steklo – 1. del: Definicija in opis
-SIST EN 12488: Steklo v gradbeništvu – Priporočila za zasteklitev – Načela sestavljanja navpične in poševne zasteklitve
- SIST EN 12600: Steklo v stavbah – Preskus z nihalom – Preskusna metoda z udarcem in klasifikacija ravnega stekla
- SIST EN 13022 – 1 Steklo v gradbeništvu – Strukturna zasteklitev – 1. del: Stekleni proizvodi za strukturne zasteklitve za podprte in nepodprte monolitne in sestavljene zasteklitve
- SIST EN 13022 – 2 Steklo v gradbeništvu – Strukturna zasteklitev – 2. del: Pravila za zastekljevanje
- SIST EN 673: Steklo v gradbeništvu - Določevanje toplotne prehodnosti (vrednost U) - Računska metoda"
-SIST EN 14179-1: Steklo v gradbeništvu – Hs-preskus toplotno kaljenega natrij-kalcijevega silikatnega varnostnega stekla – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 14449: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
- SIST EN 15254-4: Razširjena uporaba rezultatov preskusov požarne odpornosti - Nenosilne stene - 4. del: Zastekljena konstrukcija
- SIST EN 1527: Stavbno okovje - Okovje za drsna in zgibna vrata - Zahteve in preskusne metode
- SIST EN 15683-1: Steklo v gradbeništvu – T Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno utorjeno varnostno steklo – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 1935: Stavbno okovje - Enoosni tečaji - Zahteve in klasifikacija
- SIST EN ISO 12543-1: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 1. del: Definicije in opis sestavnih delov
- SIST EN ISO 12543-2: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 2. del: Lepljeno varnostno steklo
- SIST EN ISO 12543-5: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 5. del: Dimenzije in obdelava robov
- DIN 18032-3: Športne dvorane - Dvorane za gimnastiko in igre ter večnamensko uporabo - 3. del: Preverjanje varnosti pri metu žoge
01.42.15Steklena ograja brez oprijemala
1. Splošno:

1.1 V nadaljevanju so opisane steklene ograje (stekl. ograje) s funkcijo varovanja pred padcem, brez oprijemala.

1.2 Steklena ograja: enostranska linijska spodaj vpeta (v skladu s skupino steklarskih del 1.2: zasteklitve, brez parapetne prečke ali oprijemala za razporeditev obremenitev), sestavljena iz stekla, pritrdilne konstrukcije/profila in pritrditve

1.3 Pritrdilna konstrukcija/profil:
• nastavljiva na podkonstrukcijo oz. konstrukcijske dele, ki jih zagotovi neposredni naročnik zasteklitve (npr. v zvezi s toplotnimi raztezanji)

1.4 Steklo:
• lepljeno varnostno steklo VSG iz float stekla ali VSG iz TVG (VSG/TVG)
• PVB folija, prozorna, minimalna debelina 0,76 mm
• vidni robovi polirani
• v območju vpetja brez izvrtin
• po celotni površini, elastično obloženo

2. Obseg del/vračunana dela:
Pritrditve na konstrukcijskem delu oz. podlagi so vračunane v ceno na enoto.
Opomba:
Če gre za ograjo, ki je vpeta samo spodaj (U profil), potem mora biti sestava: VSG iz 2x ESG.
Tako kot piše v popisu (VSG iz 2x float ali VSG iz 2x TVG) - ni primerno.
Vse steklene ograje (razen, če so linijsko štiristransko podprte) morajo biti v sestavi VSG - 2x ESG"
01.42.15.01Steklena ograja, linijsko spodaj vpeta, iz VSG 2xESG
• ravno, pravokotno
Višina ograje se meri od višine stojišča.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala).
01.42.15.01AStekl.ograja linij.VSG 2xESG pravokotno alu
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.15.01BStekl.ograja linij.VSG 2xESG steklo pravokotno jeklo
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz jekla z zaščito pred korozijo.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.15.01CStekl.ograja linij.VSG 2xESG steklo pravokotno nerjavno jeklo
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz nerjavnega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.15.02Steklena ograja, linijsko spodaj vpeta, z VSG 2xESG steklom.
• Poševna (npr. za stopnice in rampe)
• Format stekla (npr. paralelogram, trapez)
Višina ograje se meri od sprednjega roba stopnice.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala). Podesti > 1 m se obračunajo kot vodoravna izvedba.
01.42.15.02AStekl.ograja linij.VSG 2xESG steklo poševno alu
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.15.02BStekl.ograja linij.VSG 2xESG steklo poševno jeklo
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz jekla z zaščito pred korozijo.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.15.02CStekl.ograja linij.VSG 2xESG steklo poševno nerjaveče jeklo
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.15.03Steklena ograja, linijsko spodaj vpeta, z VSG 2xESG steklom
• upognjeno, pravokotno
Višina ograje se meri od višine stojišča.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala).
01.42.15.03AStekl.ograja linij.VSG 2xESG steklo upognjeno alu
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Radij (cm): ___________________
Višina ograje: ___________________
Dolžina (razvita dolžina) posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.15.03BStekl.ograja linij.VSG 2xESG steklo upognjeno jeklo
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz jekla z zaščito pred korozijo.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Radij (cm): ___________________
Višina ograje: ___________________
Dolžina (razvita dolžina) posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.15.03CStekl.ograja linij.VSG 2xESG steklo poševno nerjavno jeklo
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz nerjavnega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Radij (cm): ___________________
Višina ograje: ___________________
Dolžina (razvita dolžina) posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.15.11Steklena ograja, linijsko spodaj vpeta, z VSG 2xTVG.
• ravno, pravokotno
Višina ograje se meri od višine stojišča.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala).
01.42.15.11AStekl.ograja linij.VSG/TVG pravokotno alu
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.15.11BStekl.ograja linij.VSG/TVG pravokotno jeklo
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz jekla z zaščito pred korozijo.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.15.11CStekl.ograja linij.VSG/TVG pravokotno nerjaveče jeklo
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.15.12Steklena ograja, linijsko spodaj vpeta, z VSG 2xTVG.
• poševna (npr. za stopnice in rampe)
• Format stekla (npr. paralelogram, trapez)
Višina ograje se meri od sprednjega roba stopnice.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na dolžini oprijemala). Podesti > 1 m se obračunajo kot vodoravna izvedba.
01.42.15.12AStekl.ograja linij.VSG/TVG poševno alu
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.15.12BStekl.ograja linij.VSG/TVG poševno jeklo
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz jekla z zaščito pred korozijo.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.15.12CStekl.ograja linij.VSG/TVG poševno nerjaveče jeklo
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Višina ograje (cm): ___________________
Število vogalov: ___________________
Dolžina posameznih steklenih elementov (cm): ______________
m
01.42.15.13Steklena ograja, linijsko spodaj vpeta, z VSG 2xTVG.
• upognjeno, pravokotno
Višina ograje se meri od višine stojišča.
Obračuna se celotna dolžina ograje (na višini oprijemala).
01.42.15.13AStekl.ograja linij.VSG/TVG upognjeno alu
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz aluminija, eloksirana površina.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Radij (cm): ___________________
Višina ograje: ___________________
Dolžina (razvita dolžina) posameznih steklenih elementov (cm):
m
01.42.15.13BStekl.ograja linij.VSG/TVG upognjeno jeklo
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz jekla z zaščito pred korozijo.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Radij (cm): ___________________
Višina ograje: ___________________
Dolžina (razvita dolžina) posameznih steklenih elementov (cm):
m
01.42.15.13CStekl.ograja linij.VSG/TVG upognjeno nerjaveče jeklo
Vključno s pritrdilno konstrukcijo/profilom iz nerjavečega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _________________
Debelina stekla: ____________________
Radij (cm): ___________________
Višina ograje: ___________________
Dolžina (razvita dolžina) posameznih steklenih elementov (cm): _
m
01.42.15.61Doplačilo (dp) k stekleni ograji.
01.42.15.61ADp k stekl. ograji za zaščito robov alu eloksirano
Za zaščito robov iz aluminija, eloksirano, U-profil, s silikonom ali suhim profilom nameščena na steklenem robu na kraju samem.
Nerjaveče jeklo, pobrušena površina K240
Velja za postavke:
m
01.42.15.61BDp k stekl. ograji za zaščito robov nerj. jeklo
Za zaščito robov iz nerjavnega jekla, eloksirano, U-profil, s silikonom ali suhim profilom nameščena na steklenem robu na kraju samem.
Nerjaveče jeklo, pobrušena površina K240
Velja za postavke:
m
01.42.15.61CDp k stekl. ograji za sponko/del posebnega roba
Za pokrivni profil pritrditvene konstrukcije kot sponke ali del posebnega roba z odvijanjem (cm): __________ x __________ x __________
Material:
Površina:
Velja za postavke:
m
01.42.15.61DDp k stekl. ograji za kotnik/del posebnega roba
Za pokrivni profil pritrditvene konstrukcije kot kotniki ali del posebnega roba z odvijanjem (cm): __________ x __________ x __________
Material:
Površina:
Velja za postavke:
m
01.42.15.62Doplačilo (dp) za stekleno ograjo.
01.42.15.62ADp k stekl. ograji za pos.vrsto stekla
Za drugo vrsto stekla (npr. belo steklo, Satinato).
Vrsta stekla: _______________
Velja za postavke: ____________
m
01.42.15.62BDp k stekl. ograji za pos.vmesne sloje (folije)
Za druge vmesne sloje (folija).
Vrsta folije: _____________
Velja za postavke: ______________
m
01.42.15.62CDp k stekl. ograji za pos.oblikovanje površine
Za drugo oblikovanje površine (npr. sitotisk, emajliranje).
Vrsta površine: ______________________
Velja za postavke: _______________
m