041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
01Gradbena in obrtniška dela
01.42Steklarska dela
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila:

1. Okvirji in krila:
OpisI veljajo za vse vrste okvirjev zasteklitve (npr. lesene, plastične, kovinske) in ne glede na to, ali so elementi fiksni ali premični (krila z odpiranjem).

2. Oblika in velikost stekla:
Oblika in velikost stekla sta podani v opisu postavke.
Širine in višine označujejo dimenzije najmanjšega orisanega pravokotnika (širina x višina).
Neposredni naročnik steklarskih del zagotovi risbe oz. šablone, potrebne za izdelavo.

3. Debelina stekla:
Navedene debeline stekla se nanašajo na nazivne debeline v skladu s standardi SIST.

4. Storitve neposrednega naročnika steklarskih del:

4.1. Steklitvene letvice vključno s pritrditvenimi sredstvi (npr. vijaki) so sestavni del že sestavljenega zasteklitvenega okvirja, kar zagotovi neposredni naročnik steklarskih del. V primeru, da se lesene letvice pritrdijo z vijaki, so luknje za vijake že pripravljene vnaprej.

4.2. Za vpete steklitvene letvice je neposredni naročnik dolžan zagotoviti pisna navodila za montažo.

5. Projektna dokumentacija naročnika (izvedbeni načrt):
Naročnik kot podlogo popisom del predloži projekt za izvedbo ob upoštevanju mnenj pristojnih organov.
Vsebina projekta za izvedbo je usklajena Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

6. Obseg storitev/vračunane storitve:
V cene na enoto so vračunane naslednje storitve:
• Vgradnja, podlaganje, pritrjevanje in zatesnitev zasteklitev z zasteklitvenimi letvicami ali izvedba z vidnim tesnilnim robom
• predelave
• vidni robovi in robovi v lepljenih izvedbah so fino brušeni

6.1. Izjavo o lastnostih je treba podati najkasneje do realizacije prve dobave.

7. Barve:

7.1. Standardne barve so barve, za katere proizvajalec ne zahteva doplačila. Naročnik lahko izbere katerokoli standardno barvo brez doplačila.

7.2. Posebne barve so barve, za katere proizvajalec zahteva doplačilo.
Opomba:
Izolacijsko steklo:
Pri uporabi kaljenega stekla (ESG) ali lepljenega varnostnega stekla (VSG) je treba določiti stran uporabe.
Pri uporabi ornamentnega stekla je treba določiti stran uporabe in smer strukture (navpično ali vodoravno) ter stran strukture pri izolacijskem steklu (v medprostoru - MSP ali zunaj). Pri površinskih obdelavah je treba določiti stran, ki naj bo obdelana.

Prosto se določijo postavke za (npr.):
- Protipožarna zasteklitev z razredom požarne odpornosti EW
- Vzdrževalna steklarska dela
- Servisna dela
- Popravila"

Seznam standardov (npr.):
- SIST EN 1991-1-1: Standard Eurocode 1 – Vplivi na nosilne konstrukcije –1-1. del: Splošni vplivi - Gostote, lastna teža, koristne obtežbe stavb
- SIST EN 1991-1-3 Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije - 1-3. del: Splošni vplivi – Obtežba snega
- SIST EN 1991-1-4 Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije - 1-4. del: Splošni vplivi – Obtežba vetra"
- SIST EN 1279_del 1-5 - Izolacijska stekla
- SIST EN 12150-2 - Toplotno kaljeno varnostno steklo
- SIST EN 14179-2 - Toplotno kaljeno varnostno steklo s HS obdelavo
- SIST EN 14449 - Varnostno lepljeno steklo
- SIST EN 1863-2 - Toplotno utrjeno steklo
- SIST EN 12150-1 - Meritve mehanskih lastnosti
- SIST EN 1051-1 - Steklo v stavbah – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 1.del: Definicije in opisi
- SIST EN 1051-2 - Steklo v stavbah – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 2.del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
- SIST EN 14351-1 Okna in vrata – Standard za proizvod, zahtevane lastnosti – 1.del: Okna in vrata brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti, vendar z vključeno odpornostjo strešnih oken proti požaru z zunanje strani
- SIST EN 357: Steklo v stavbah - Proti ognju odporni zastekljeni elementi s prozornimi in prosojnimi izdelki iz stekla - Razvrščanje po požarni odpornosti
- SIST EN 410: Steklo v gradbeništvu - Določevanje svetlobnih in sončnih karakteristik stekla
- SIST EN 572-1: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 1. del: Definicije in splošne fizikalne in mehanske lastnosti
- SIST EN 572-2: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 2. del: Ravno steklo
-SIST EN 572-3: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 3. del: Polirano žično steklo
- SIST EN 572-4: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 4. del: Vlečeno steklo
- SIST EN 572-5: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 5. del: Vzorčasto steklo
-SIST EN 572-6: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 6. del: Žično vzorčasto steklo
- SIST EN 572-7 Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 7. del: Žično in brezžično utorjeno steklo
- SIST EN 572-8: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 8. del: Dobavljene in končne velikosti razreza
-SIST EN 1063 - Steklo v stavbah - Varnostna zasteklitev - Preskušanje in klasifikacija odpornosti proti strelom
- SIST EN 1279-1: Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 1. del: Splošno, tolerance in predpisi za opis sistema
-SIST EN 1279-5: Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 5. del: Standard za proizvod
- SIST EN 1863-1: Steklo v gradbeništvu – Delno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 12150-1: Steklo v gradbeništvu – Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno varnostno steklo – 1. del: Definicija in opis
-SIST EN 12488: Steklo v gradbeništvu – Priporočila za zasteklitev – Načela sestavljanja navpične in poševne zasteklitve
- SIST EN 12600: Steklo v stavbah – Preskus z nihalom – Preskusna metoda z udarcem in klasifikacija ravnega stekla
- SIST EN 13022 – 1 Steklo v gradbeništvu – Strukturna zasteklitev – 1. del: Stekleni proizvodi za strukturne zasteklitve za podprte in nepodprte monolitne in sestavljene zasteklitve
- SIST EN 13022 – 2 Steklo v gradbeništvu – Strukturna zasteklitev – 2. del: Pravila za zastekljevanje
- SIST EN 673: Steklo v gradbeništvu - Določevanje toplotne prehodnosti (vrednost U) - Računska metoda"
-SIST EN 14179-1: Steklo v gradbeništvu – Hs-preskus toplotno kaljenega natrij-kalcijevega silikatnega varnostnega stekla – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 14449: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
- SIST EN 15254-4: Razširjena uporaba rezultatov preskusov požarne odpornosti - Nenosilne stene - 4. del: Zastekljena konstrukcija
- SIST EN 1527: Stavbno okovje - Okovje za drsna in zgibna vrata - Zahteve in preskusne metode
- SIST EN 15683-1: Steklo v gradbeništvu – T Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno utorjeno varnostno steklo – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 1935: Stavbno okovje - Enoosni tečaji - Zahteve in klasifikacija
- SIST EN ISO 12543-1: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 1. del: Definicije in opis sestavnih delov
- SIST EN ISO 12543-2: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 2. del: Lepljeno varnostno steklo
- SIST EN ISO 12543-5: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 5. del: Dimenzije in obdelava robov
- DIN 18032-3: Športne dvorane - Dvorane za gimnastiko in igre ter večnamensko uporabo - 3. del: Preverjanje varnosti pri metu žoge
01.42.35Steklene prizme
1. Splošno:

1.1 V nadaljevanju so opisani brezbarvni (naravna barva) steklene prizme (zidaki) v standardni izvedbi za stene in okna v navpični, ravni izvedbi.

1.2 Stekleni zidaki posebnih oblik so opisani v ločenih (posebnih) postavkah.

1.3 Izvedba:
• Stekleni zidaki standard: »oblak ali križno valovito«
• Stene iz steklenih zidakov imajo najmanj na dveh nasproti ležečih straneh ležišča za prevzemanje horizontalnih sil.

2. Obseg del/vračunana dela:
V cene na enoto so vračunane naslednje storitve:
• Obodno drsne in dilatacijske fuge za preprečevanje nastajanja napetosti
• Obojestranska zapolnitev rež z malto za fuge (standardna barva bela)
• Pri zunanjih stenah z eno potrebno rebrasto armaturo iz pocinkanega jekla, v skladu s statičnim računom površine nad 2,5 m2.

3. Pravila glede obsega in obračuna:
Površine z velikostjo površ. do 1,5 m2 se obračunajo po kosu zidaka.
Opomba:
Izvedbe, npr. s posebnimi barvami, barvnimi premazi ali posebno obliko se postavke prosto oblikujejo.
01.42.35.01Stekleni zidaki, širina reže najm. 10 mm.
Steklene zidake se položi v že pripravljeno ležišča (npr, okvir U 40/80/40 mm ali stenske reže) v posebni malti.
Kot podatek sta podana kratek opis in format (cm).
01.42.35.01AStekleni zidak 198 standard 19x19x8 cm, površ. do 1,5 m2
V skladu s prilogo k načrtu: ___________
kos
01.42.35.01BStekleni zidak 198 poseben zidak 19x19x8 cm, površ. do 1,5 m2
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.35.01CStekleni zidak 198 standard 19x19x8 cm
Površina nad 1,5 m2.
V skladu s prilogo k načrtu: ___________
01.42.35.01DStekleni zidak 198 poseben zidak 19x19x8 cm
Površina nad 1,5 m2.
V skladu s prilogo k načrtu: ___________
01.42.35.02Stekleni zidaki, širina reže najm. 10 mm.
Steklene zidake se položi v že pripravljeno ležišča (npr, okvir U 40/80/40 mm ali stenske reže) v posebni malti.
Kot podatek sta podana kratek opis in format (cm).
01.42.35.02AStekleni zidak 248 standard 24x24x8 cm, površ. do 1,5 m2
V skladu s prilogo k načrtu: _______________
kos
01.42.35.02BStekleni zidak 248 poseben zidak 24x24x8 cm, površ. do 1,5 m2
V skladu s prilogo k načrtu: _______________
kos
01.42.35.02CStekleni zidak 248 standard 24x24x8 cm
Površina nad 1,5 m2.
V skladu s prilogo k načrtu: _______________
01.42.35.02DStekleni zidak 248 poseben zidak 24x24x8 cm
Površina nad 1,5 m2.
V skladu s prilogo k načrtu: _______________
01.42.35.03Stekleni zidaki, širina reže najm. 10 mm.
Steklene zidake se položi v že pripravljeno ležišča (npr, okvir U 40/80/40 mm ali stenske reže) v posebni malti.
Kot podatek sta podana kratek opis in format (cm).
01.42.35.03AStekleni zidak 2411 standard 24x11,5x8 cm, površ. do 1,5 m2
V skladu s prilogo k načrtu: _______________:
kos
01.42.35.03BStekleni zidak 2411 poseben zidak 24x11x8 cm, površ. do 1,5 m2
V skladu s prilogo k načrtu: _______________
kos
01.42.35.03CStekleni zidak 2411 standard 24x11,5x8 cm
Površina nad 1,5 m2.
V skladu s prilogo k načrtu: _______________
01.42.35.03DStekleni zidak 2411 poseben zidak 24x11,5x8 cm
Površina nad 1,5 m2.
V skladu s prilogo k načrtu: _______________
01.42.35.04Stekleni zidaki, širina reže najm. 10 mm.
Steklene zidake se položi v že pripravljeno ležišča (npr, okvir U 40/80/40 mm ali stenske reže) v posebni malti.
Kot podatek sta podana kratek opis in format (cm).
01.42.35.04AStekleni zidak 310 standard 30x30x10 cm, površ. do 1,5 m2
V skladu s prilogo k načrtu: _______________
kos
01.42.35.04BStekleni zidak 310 poseben zidak 30x30x10 cm, površ.do 1,5 m2
V skladu s prilogo k načrtu: _______________
kos
01.42.35.04CStekleni zidak 310 standard 30x30x10 cm
Površina nad 1,5 m2.
V skladu s prilogo k načrtu: _______________
01.42.35.04DStekleni zidak 310 poseben zidak 30x30x10 cm
Površina nad 1,5 m2.
V skladu s prilogo k načrtu: _______________
01.42.35.11Stekleni zidaki, širina reže najm. 15 mm.
• Požarna odpornost E30/EI30
Vključno z okvirjem in priključnimi deli.
Kot podatek sta podana kratek opis in format (cm).
01.42.35.11AStekleni zidak 1930F standard 19x19x10 cm, površ. do 1,5 m2 E30/EI30
V skladu s prilogo k načrtu: _______________
kos
01.42.35.11BStekleni zidak 1930F poseben zidak 19x19x8 cm, površ. do 1,5 m2 E30/EI30
V skladu s prilogo k načrtu: _______________
kos
01.42.35.11CStekleni zidak 1930F standard 19x19x10 cm E30/EI30
Površina nad 1,5 m2.
V skladu s prilogo k načrtu: _______________
01.42.35.11DStekleni zidak 1930F poseben zidak 19x19x8 cm E30/EI30
Površina nad 1,5 m2.
V skladu s prilogo k načrtu: _______________
01.42.35.12Stekleni zidaki, širina reže najm. 15 mm.
• Požarna odpornost E60
Vključno z okvirjem in priključnimi deli.
Kot podatek sta podana kratek opis in format (cm).
01.42.35.12AStekleni zidak 1960F standard 19x19x16 cm, površ. do 1,5 m2 E60
V skladu s prilogo k načrtu: _______________
kos
01.42.35.12BStekleni zidak 1960F poseben zidak 19x19x16 cm, površ. do 1,5 m2 E60
V skladu s prilogo k načrtu: _______________
kos
01.42.35.12CStekleni zidak 1960F standard 19x19x16 cm E60
Površina nad 1,5 m2.
V skladu s prilogo k načrtu: _______________
01.42.35.12DStekleni zidak 1960F poseben zidak 19x19x16 cm E60
Površina nad 1,5 m2.
V skladu s prilogo k načrtu: _______________
01.42.35.13Stekleni zidaki, širina reže najm. 15 mm.
• Požarna odpornost EI60
Vključno z okvirjem in priključnimi deli.
Kot podatek sta podana kratek opis in format (cm).
01.42.35.13AStekleni zidak BSH20 standard 19x19x16 cm, površ.do 1,5 m2 EI60
V skladu s prilogo k načrtu: _______________
kos
01.42.35.13BStekleni zidak BSH20 poseben zidak 19x19x16 cm, površ. do 1,5 m2 EI60
V skladu s prilogo k načrtu: _______________
kos
01.42.35.13CStekleni zidak BSH20 standard 19x19x16 cm EI60
Površina nad 1,5 m2.
V skladu s prilogo k načrtu: _______________
01.42.35.13DStekleni zidak BSH20 poseben zidak 19x19x16 cm EI60
Površina nad 1,5 m2.
V skladu s prilogo k načrtu: _______________
01.42.35.21Stekleni zidaki, širina reže najm. 10 mm.
• s povečano toplotno izolacijo 1,5 W/m2K
Vključno z okvirjem in priključnimi deli.
Kot podatek sta podana kratek opis in format (cm).
01.42.35.21AStekleni zidak Q19 standard 19x19x8 cm do 1,5 m2
V skladu s prilogo k načrtu: _______________
kos
01.42.35.21BStekleni zidak Q19 poseben zidak 19x19x16 cm do 1,5 m2
V skladu s prilogo k načrtu: _______________
kos
01.42.35.21CStekleni zidak Q19 standard 19x19x16cm
Površina nad 1,5 m2.
V skladu s prilogo k načrtu: _______________
01.42.35.21DStekleni zidak Q19 poseben zidak 19x19x16cm
Površina nad 1,5 m2.
V skladu s prilogo k načrtu: _______________
01.42.35.22Stekleni zidaki, širina reže najm. 15 mm.
• s povečano toplotno izolacijo 1,8 W/m2K
Vključno z okvirjem in priključnimi deli.
Kot podatek sta podana kratek opis in format (cm).
01.42.35.22AStekleni zidak 1919/16 HTI standard 19x19x16 cm površ. do 1,5 m2
V skladu s prilogo k načrtu: _______________
kos
01.42.35.22BStekl.zidak 1919/16 HTI poseben zidak 19x19x16cm površ. do 1,5 m2
V skladu s prilogo k načrtu: _______________
kos
01.42.35.22CStekleni zidak 1919/16 HTI standard 19x19x16 cm
Površina nad 1,5 m2.
V skladu s prilogo k načrtu: _______________
01.42.35.22DStekleni zidak 1919/16 HTI poseben zidak 19x19x16 cm
Nad 1,5 m2. Površina nad 1,5 m2. V skladu s prilogo k načrtu: _______________
01.42.35.31Doplačilo (dp) za steklene zidake, posebne zidake.
V bistveni vsebini postavke je naveden format (cm).
01.42.35.31ADp k stekl. zidaku 19x19x8 cm za satinirano površ. površ. do 1,5 m2
Satinirana površina.
Velja za postavke: _______________________
kos
01.42.35.31BDp k stekl. zidaku19x19x8 cm za satinirano površ.
Satinirana površina (površ.).
Površina nad 1,5 m2.
Velja za postavke: _______________________
01.42.35.31CDp k stekl. zidaku 19x19x8 cm za posebno izvedbo površ. do 1,5 m2
Za posebno izvedbo (barva):
Velja za postavke: _______________________
kos
01.42.35.31DDp k stekl. zidaku 19x19x8 cm za posebno izvedbo
Za posebno izvedbo (barva):
Površina nad 1,5 m2.
Velja za postavke: _______________________
01.42.35.31EDp k stekl. zidaku 24x24x8 cm za površ. »Sahara« površ. do 1,5 m2
Površina (površ.) »Sahara«.
Velja za postavke: _______________________
kos
01.42.35.31FDp k stekl. zidaku 24x24x8 cm za površ. »Sahara«
Površina nad 1,5 m2.
Površina (površ.) »Sahara«.
Velja za postavke: _______________________
01.42.35.31GDp k stekl. zidaku 24x24x8 cm za posebno izvedbo površ. do 1,5 m2
Za posebno izvedbo (barva):
Velja za postavke: _______________________
kos
01.42.35.31HDp k stekl. zidaku 24x24x8 cm za posebno izvedbo
Za posebno izvedbo (barva):
Površina nad 1,5 m2.
Velja za postavke: _______________________
01.42.35.32Doplačilo (dp) k steklenim zidakom
01.42.35.32ADp k stekl. zidaku za enostranski zaščitni premaz fug
Za enostranski zaščitni premaz fug
Funkcija: ___________________
Barva: __________________
Velja za postavke: ___________________
01.42.35.33Doplačilo (dp) k steklenim zidakom
V bistveni vsebini postavke je navedena debelike steklenega zidaka (cm).
01.42.35.33ADp k stekl. Zidaku 8 cm za U-okvir pocinkan 40/80/40/3 mm
Za U-okvir, iz pocinkanega jekla.
Dimenzije: 40/80/40/3 mm
Velja za postavke: ______________
01.42.35.33BDp k stekl. zidaku 10 cm za U-okvir pocinkan 50/100/50/3 mm
Za U-okvir, iz pocinkanega jekla.
Izmere: 50/100/50/3 mm
Velja za postavke: ______________
01.42.35.33CDp k stekl. zidaku 8 cm za neobdelan aluminij 40/80/40/4 mm
Za U-okvir, neobdelan aluminij.
Dimenzije: 40/80/40/4 mm (35/80/35/3,5 mm)
Velja za postavke: ______________
m2
01.42.35.33DDp k stekl. zidaku 10cm za neobdelan aluminij 50/100/50/ 5mm
Za U-okvir, neobdelan aluminij.
Dimenzije: 50/100/50/5 mm
Velja za postavke: ______________
01.42.35.33EDp k stekl. zidaku 8 cm za U-okvir nerjavno jeklo
Za U-okvir, nerjavno jeklo.
Številka materiala: _________________
Velja za postavke: ______________
01.42.35.33FDp k stekl. zidaku 10cm za U-okvir nerjavno jeklo
Za U-okvir, nerjavno jeklo.
Številka materiala: __________________
Velja za postavke: ______________
01.42.35.33GDp k stekl. Zidaku 8 cm za prezračevalno krilo
Za vgradnjo prezračevalnih kril.
Vrsta: ______________
Material: _______________
Izmere: __________________
Velja za postavke: _________________
01.42.35.33HDp k stekl. zidaku10cm za prezračevalno krilo
Za vgradnjo prezračevalnih kril.
Vrsta: ______________
Material: _______________
Izmere: __________________
Velja za postavke: _________________
01.42.35.34Doplačilo (dp) k steklenim zidakom
01.42.35.34ADp k stekl. zidaku za alu U-okvir eloksiran/premazan
Za aluminijasti U-okvir, eloksiran/premazan.
Za površino: ________________________
Barva: _______________
Velja za postavke: _________________
01.42.35.34BDp k stekl. zidaku za U-okvir ukrivljen
Za U-okvir, ukrivljen.
Polmer: _____________
Površina: _______________
Barva: ______________
Velja za postavke: _______________
01.42.35.41Doplačilo (dp) k steklenim zidakom
01.42.35.41ADp k stekl. zidaku za ukrivljeno izvedbo
Za ukrivljeno izvedbo.
Polmer/oblika v skladu s prilogo k načrtu: _______________
Velja za postavke: _______________
01.42.35.42Doplačilo (dp) za U-okvir.
01.42.35.42ADp za U-okvir za ukrivljeno izvedbo
Za ukrivljeno izvedbo.
Polmer/oblika v skladu s prilogo k načrtu: ________________
Velja za postavke: _________________
01.42.35.51Posebne rešitve za steklene zidake.
01.42.35.51AKončni stekleni zidak
Končni zidak.
Format: _________________
Barva: ______________
kos
01.42.35.51BDvojni končni stekleni zidak
Dvojni končni zidak.
Format: _________________
Barva: ______________
kos
01.42.35.51CKončni zidak »oblak« za stekleni zidak
Kotni zidak »oblak«.
kos
01.42.35.51DKotni element za stekleni zidak
Kotni element.
Format: _________________
Barva: ______________
kos