041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
02Strojne inštalacije
02.68Avtomatski sprinkler sistemi
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila.

1. Splošno:
V nadaljevanju so opisani zahteve in sestavni deli avtomatskih sprinkler sistemov (sprinkler sistemi).
Delovni tlak znaša 10 bar.
V nadaljevanju je treba pod pojmom NERJ razumeti nerjavno jeklo (npr. nerjavno jeklo s številko materiala 1.4301 (V2A) ali 1.4571 (V4A)), ki je primerno za predmetno uporabo.

2. Pojmi

2.1. Glavni napajalna cev: cev, ki napaja napajalno cev.

2.2. Cevna veja: cev, ki napaja sprinklerje bodisi neposredno ali preko priključnih cevi.

2.3. Priključna cev: cev dolga manj kot 300mm, ki ni zadnja sekcija cevne veje in napaja en sam sprinkler.

2.4. Napajalna cev: cev, ki napaja bodisi neposredno cevno vejo ali sprinkler na cevni veji, ki ni končna in je daljša kot 300mm.

2.5. Razvodna napajalna cev: napajalna cev od glavne napajalne cevi do končnega razvejanja cevi.

2.6. Padna napajalna cev: vertikalna napajalna cev, ki napaja nižje ležečo napajalno cev ali cevno vejo.

2.7. Dvižna napajalna cev: vertikalna napajalna cev, ki napaja višje ležečo napajalno cev ali cevno vejo.

2.8. Oskrbovalna cev: cev, ki povezuje oskrbo z vodo z glavnim vodom ali alarmno ventilsko postajo ali cev, ki oskrbuje z vodo vmesni ali zalogovni rezervoar.

2.9. Glavni vod: cev, ki povezuje dve ali več oskrbovalnih cevi z alarmno ventilsko postajo.

2.10. Priznani sestavni deli sprinkler sistema: oprema in ostali sestavni deli, ki so jih je pristojne službe priznale kot primerne za uporabo v avtomatskih sprinkler sistemih in ki ustrezajo evropskim standardom za preverjanje sestavnih delov in so skladni z določenimi zahtevami.

3. Obseg storitev/vračunane storitve:
V ceno na enoto standardne izvedbe sprinkler sistema so vračunane naslednje storitve:
• montaža z dovoljenje za varjenje (pred pričetkom del in uporabo)
• premični delovni odri na utrjenih tleh (pred pričetkom del in uporabo)
• cevne veje kot napeljave iz jekla, dvojnim premazom za zaščito pred korozijo v različnih barvnih odtenkih ali pocinkane, vključno s fazonskimi kosi in pritrditvami do vključno DN50
• cevne povezave ali fleksibilne priključne cevi po izbiri izvajalca, cevne pritrditve, cevne uvodnice
• antikorozijski premaz za pritrditvene konstrukcije, v dveh slojih z različnim odtenkom barve
• armature s prirobničnim priključkom, vključno s protiprirobnicami, odpornimi na korozijo, z vijaki, maticami ter tesnili
• armature z navojnim priključkom so montirane s pokrivno matico in tesnilom

4. Seznam okrajšav:
DN – nazivni premer se nanaša na notranji premer
DNz – nazivni premer se nanaša na zunanji premer
R - cevni navoj
PN - nazivni tlak
PTFE – polihalogenolefin
TPX – polimetilpenten
K-vrednost – velikost odprtine škropilnika
RTI-vrednost – indeks odzivnosti"
02.68.08Alarmne naprave, ožičenje
02.68.08.01Nadzorna centrala sprinkler sistema kot modularno postavljena kompaktna centrala za priključitev javljalnikov motenj in prikazov stanj, s tehniko mejne vrednosti, ki jo je mogoče nasloviti, ali kombinacijo, s sklopom prikaza in upravljalnega polja, sklop centralnih računal in sklop električnih delov.
Centrala je vgrajena v ohišju iz lakirane jeklene pločevine.
Na kraju postavitve prek tipkovnice vgrajenega prikaza in upravljalnega polja brez tehničnih pripomočkov ali z uporabo običajne računalniške tipkovnice ali z računalnikom in s parametrirno programsko opremo Windows je mogoče poljubno parametrirati naslednje funkcije :
• splošne nastavitve
• stanje skupine javljalnikov
• dodelitev javljalnikov ali skupin javljalnikov v povezavi »in/ali« za sprožitev regulacij, prenosnih naprav ali zunanjih alarmnih naprav v 4 različnih različicah, odvisno od sporočila o o alarmu ali motnji in izklopa javljalne linije
• nastavitev in sprememba datum in časa/poletnega časa
• podatkovni vmesniki za oskrbovanje priključenih zunanjih naprav pred vodila INFO ali serijskih vmesnikov (npr. serijski tiskalnik, orodje za parametriranje)
Parametrirani podatki se poljubno dolgo obdobje ohranijo tudi pri centrali brez napetosti.
Vmesnik javljalnika mejnih vrednosti, postavljen kot sistemsko tehnična pregledna enota z neodvisnimi računali CMOS, oskrbuje skupine javljalnikov v tehniki mejnih vrednosti, ki jo je mogoče nasloviti.
02.68.08.01ANadzorna centrala sprinkler sistema
Tehnični podatki:
• število javljalnih linij s tehniko mejnih vrednosti, ki jih je mogoče nasloviti:
• skupina prikazov in upravljalnih polj:
• skupina centralnih računal:
• skupina električnih delov
Omrežna napetost: 230 V AC +10/–15 %, 50 Hz
Temperatura okolice –5°C do +50°C
Priključna moč (V/A):
Odjemni tok (A):
Izhodna/nazivna napetost (V DC):
Največji izhodni tok (A):
Priključek zunanjih porabnikov ločeno zavarovano (A):
• Vmesnik javljalnika mejne vrednosti:
Število oskrbovanih skupin javljalnikov:
Temperatura okolice –5°C do +50°C
Odjemni tok (mA):
Linijska napetost (V):
Linijski tok (pri 24V) mA:
Linijski zaključni upor (kOhm):
najv. upor napeljave na žilo (Ohm):
Mere ohišja:
• Dolžina (mm):
• Širina (mm):
• Višina (mm):
kos
02.68.08.05Nadzorna požarna centrala kot modularno postavljena kompaktna centrala za priključitev javljalnikov motenj in prikazov stanj, s tehniko mejne vrednosti, ki jo je mogoče nasloviti, ali kombinacijo, s sklopom prikaza in upravljalnega polja, sklop centralnih računal in sklop električnih delov. Centrala je vgrajena v ohišju iz lakirane jeklene pločevine.
Na kraju postavitve prek tipkovnice vgrajenega prikaza in upravljalnega polja brez tehničnih pripomočkov ali z uporabo običajne računalniške tipkovnice ali z računalnikom ins parametrirno programsko opremo Windows je mogoče poljubno parametrirati naslednje funkcije :
- splošne nastavitve
- stanje skupine javljalnikov
- dodelitev javljalnikov ali skupin javljalnikov v povezavi »in/ali« za sprožitev regulacij, prenosnih naprav ali zunanjih alarmnih naprav v 4 različnih različicah, odvisno od sporočila o o alarmu ali motnji in izklopa javljalne linije
- nastavitev in sprememba datum in časa/poletnega časa
- podatkovni vmesniki za oskrbovanje priključenih zunanjih naprav pred vodila INFO ali serijskih vmesnikov (serijski tiskalnik, orodje za parametriranje ali podobno)
Parametrirani podatki se poljubno dolgo obdobje ohranijo tudi pri centrali brez napetosti.
Vmesnik javljalnika mejnih vrednosti, postavljen kot sistemsko tehnična pregledna enota z neodvisnimi računali CMOS, oskrbuje skupine javljalnikov v tehniki mejnih vrednosti, ki jo je mogoče nasloviti
02.68.08.05ANadzorna požarna centrala
Tehnični podatki:
• število javljalnih linij s tehniko mejnih vrednosti, ki jih je mogoče nasloviti:
• skupina prikazov in upravljalnih polj:
• skupina centralnih računal:
• skupina električnih delov
Omrežna napetost: 230 V AC +10/–15 %, 50 Hz
Temperatura okolice –5°C do +50°C
Priključna moč (V/A):
Odjemni tok (A):
Izhodna/nazivna napetost (V DC):
Največji izhodni tok (A):
Priključek zunanjih porabnikov ločeno zavarovano (A):
• Vmesnik javljalnika mejne vrednosti:
Število oskrbovanih skupin javljalnikov:
Temperatura okolice –5°C do +50°C
Odjemni tok (mA):
Linijska napetost (V):
Linijski tok (pri 24V) mA:
Linijski zaključni upor (kOhm):
najv. upor napeljave na žilo (Ohm):
Mere ohišja:
• Dolžina (mm):
• Širina (mm):
• Višina (mm):
02.68.08.10Kabelska povezava znotraj črpalne centrale in alarmne ventilne centrale za sporočila o alarmu in motnjah do obstoječe pritrdilne letvice in agregatov do obstoječega razdelilnika napetosti, razporejenim v prostoru.
02.68.08.10AKabelska povezava alarmne ventilne centrale
Kabelska povezava:
PA