041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
02Strojne inštalacije
02.68Avtomatski sprinkler sistemi
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila.

1. Splošno:
V nadaljevanju so opisani zahteve in sestavni deli avtomatskih sprinkler sistemov (sprinkler sistemi).
Delovni tlak znaša 10 bar.
V nadaljevanju je treba pod pojmom NERJ razumeti nerjavno jeklo (npr. nerjavno jeklo s številko materiala 1.4301 (V2A) ali 1.4571 (V4A)), ki je primerno za predmetno uporabo.

2. Pojmi

2.1. Glavni napajalna cev: cev, ki napaja napajalno cev.

2.2. Cevna veja: cev, ki napaja sprinklerje bodisi neposredno ali preko priključnih cevi.

2.3. Priključna cev: cev dolga manj kot 300mm, ki ni zadnja sekcija cevne veje in napaja en sam sprinkler.

2.4. Napajalna cev: cev, ki napaja bodisi neposredno cevno vejo ali sprinkler na cevni veji, ki ni končna in je daljša kot 300mm.

2.5. Razvodna napajalna cev: napajalna cev od glavne napajalne cevi do končnega razvejanja cevi.

2.6. Padna napajalna cev: vertikalna napajalna cev, ki napaja nižje ležečo napajalno cev ali cevno vejo.

2.7. Dvižna napajalna cev: vertikalna napajalna cev, ki napaja višje ležečo napajalno cev ali cevno vejo.

2.8. Oskrbovalna cev: cev, ki povezuje oskrbo z vodo z glavnim vodom ali alarmno ventilsko postajo ali cev, ki oskrbuje z vodo vmesni ali zalogovni rezervoar.

2.9. Glavni vod: cev, ki povezuje dve ali več oskrbovalnih cevi z alarmno ventilsko postajo.

2.10. Priznani sestavni deli sprinkler sistema: oprema in ostali sestavni deli, ki so jih je pristojne službe priznale kot primerne za uporabo v avtomatskih sprinkler sistemih in ki ustrezajo evropskim standardom za preverjanje sestavnih delov in so skladni z določenimi zahtevami.

3. Obseg storitev/vračunane storitve:
V ceno na enoto standardne izvedbe sprinkler sistema so vračunane naslednje storitve:
• montaža z dovoljenje za varjenje (pred pričetkom del in uporabo)
• premični delovni odri na utrjenih tleh (pred pričetkom del in uporabo)
• cevne veje kot napeljave iz jekla, dvojnim premazom za zaščito pred korozijo v različnih barvnih odtenkih ali pocinkane, vključno s fazonskimi kosi in pritrditvami do vključno DN50
• cevne povezave ali fleksibilne priključne cevi po izbiri izvajalca, cevne pritrditve, cevne uvodnice
• antikorozijski premaz za pritrditvene konstrukcije, v dveh slojih z različnim odtenkom barve
• armature s prirobničnim priključkom, vključno s protiprirobnicami, odpornimi na korozijo, z vijaki, maticami ter tesnili
• armature z navojnim priključkom so montirane s pokrivno matico in tesnilom

4. Seznam okrajšav:
DN – nazivni premer se nanaša na notranji premer
DNz – nazivni premer se nanaša na zunanji premer
R - cevni navoj
PN - nazivni tlak
PTFE – polihalogenolefin
TPX – polimetilpenten
K-vrednost – velikost odprtine škropilnika
RTI-vrednost – indeks odzivnosti"
02.68.04Sprinkler s cevnimi vejami
02.68.04.00Zahtevan pretok vode za požarni sektor objekta:
02.68.04.00ANatok vode
Vgradni del:
Natok vode v mm/min:
Se tiče postavk/-e:
kos
02.68.04.02Stoječi ali viseči sprinkler iz medenine, K vrednot 57, RTI vrednost < 50 ali > 80, s pripadajočimi cevnimi vejami.
V bistveni vsebini postavke je navedena temperatura proženja.
02.68.04.02ASprinkler K57, stropni, 68°C
Stropni, vgrajen pod stropom ali streho, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.02BSprinkler K57, stropni, °C:
Stropni, vgrajen pod stropom ali streho, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.02CSprinkler K57, stropni, pod spuščenim stropom, 68°C
Stropni, vgrajen pod spuščenim stropom, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.02DSprinkler K57, stropni, pod spuščenim stropom, °C:
Stropni, vgrajen pod spuščenim stropom, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.02ESprinkler K57, stropni, pod oviro, 68°C
Stropni, vgrajen pod oviro, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.02FSprinkler K57, stropni, pod oviro, °C:
Stropni, vgrajen pod oviro, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.02GSprinkler K57, stropni, v medprostoru stropne konstrukcije, 68°C
Stropni, vgrajen v medprostoru stropne konstrukcije, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.02HSprinkler K57, stropni, v medprostoru stropne konstrukcije, °C:
Stropni, vgrajen v medprostoru stropne konstrukcije, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.03Stoječi ali viseči sprinkler iz medenine, K vrednot 80, RTI vrednost < 50 ali > 80, s pripadajočimi cevnimi vejami.
V bistveni vsebini postavke je navedena temperatura proženja.
02.68.04.03ASprinkler K80, stropni, 68°C
Stropni, vgrajen pod stropom ali streho, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.03BSprinkler K80, stropni, °C:
Stropni, vgrajen pod stropom ali streho, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.03CSprinkler K80, stropni, pod spuščenim stropom, 68°C
Stropni, vgrajen pod spuščenim stropom, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.03DSprinkler K80, stropni, pod spuščenim stropom, °C:
Stropni, vgrajen pod spuščenim stropom, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.03ESprinkler K80, stropni, pod oviro, 68°C
Stropni, vgrajen pod oviro, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.03FSprinkler K80, stropni, pod oviro, °C:
Stropni, vgrajen pod oviro, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.03GSprinkler K80, stropni, v medprostoru stropne konstrukcije, 68°C
Stropni, vgrajen v medprostoru stropne konstrukcije, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.03HSprinkler K80, stropni, v medprostoru stropne konstrukcije, °C:
Stropni, vgrajen v medprostoru stropne konstrukcije, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.04Stoječi ali viseči sprinkler iz medenine, K vrednot 115, RTI vrednost < 50 ali > 80, s pripadajočimi cevnimi vejami.
V bistveni vsebini postavke je navedena temperatura proženja.
02.68.04.04ASprinkler K115, stropni, 68°C
Stropni, vgrajen pod stropom ali streho, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.04BSprinkler K115, stropni, °C:
Stropni, vgrajen pod stropom ali streho, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.04CSprinkler K115, stropni, pod spuščenim stropom, 68°C
Stropni, vgrajen pod spuščenim stropom, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.04DSprinkler K115, stropni, pod spuščenim stropom, °C:
Stropni, vgrajen pod spuščenim stropom, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.04ESprinkler K115, stropni, pod oviro, 68°C
Stropni, vgrajen pod oviro, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.04FSprinkler K115, stropni, pod oviro, °C:
Stropni, vgrajen pod oviro, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.04GSprinkler K115, stropni, v medprostoru stropne konstrukcije, 68°C
Stropni, vgrajen v medprostoru stropne konstrukcije, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.04HSprinkler K115, stropni, v medprostoru stropne konstrukcije, °C:
Stropni, vgrajen v medprostoru stropne konstrukcije, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.11Zidni sprinkler iz medenine, K vrednot 57, RTI vrednost < 50 ali > 80, s pripadajočimi cevnimi vejami.
V bistveni vsebini postavke je navedena temperatura proženja.
02.68.04.11ASprinkler K57, zidni, 68°C
Zidni, vgrajen pod stropom ali streho, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.11BSprinkler K57, zidni, °C:
Zidni, vgrajen pod stropom ali streho, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.11CSprinkler K57, zidni, pod spuščenim stropom, 68°C
Stropni, vgrajen pod spuščenim stropom, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.11DSprinkler K57, zidni, pod spuščenim stropom, °C:
Stropni, vgrajen pod spuščenim stropom, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.12Zidni sprinkler iz medenine, K vrednot 80, RTI vrednost < 50 ali > 80, s pripadajočimi cevnimi vejami.
V bistveni vsebini postavke je navedena temperatura proženja.
02.68.04.12ASprinkler K80, zidni, 68°C
Zidni, vgrajen pod stropom ali streho, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.12BSprinkler K80, zidni, °C:
Zidni, vgrajen pod stropom ali streho, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.12CSprinkler K80, zidni, pod spuščenim stropom, 68°C
Stropni, vgrajen pod spuščenim stropom, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.12DSprinkler K80, zidni, pod spuščenim stropom, °C:
Stropni, vgrajen pod spuščenim stropom, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.13Zidni sprinkler iz medenine, K vrednot 115, RTI vrednost < 50 ali > 80, s pripadajočimi cevnimi vejami.
V bistveni vsebini postavke je navedena temperatura proženja.
02.68.04.13ASprinkler K115, zidni, 68°C
Zidni, vgrajen pod stropom ali streho, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.13BSprinkler K115, zidni, °C:
Zidni, vgrajen pod stropom ali streho, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.13CSprinkler K115, zidni, pod spuščenim stropom, 68°C
Stropni, vgrajen pod spuščenim stropom, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.13DSprinkler K115, zidni, pod spuščenim stropom, °C:
Stropni, vgrajen pod spuščenim stropom, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.15Skriti viseči sprinkler iz medenine, K vrednot 57, RTI vrednost < 50 ali > 80, s pripadajočimi cevnimi vejami.
V bistveni vsebini postavke je navedena temperatura proženja.
02.68.04.15CSprinkler K57, stropni, skriti, 68°C
Stropni, skriti, vgrajen pod spuščenim stropom, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.15DSprinkler K57, stropni, skriti, °C:
Stropni, skriti, vgrajen pod spuščenim stropom, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.16Skriti viseči sprinkler iz medenine, K vrednot 80, RTI vrednost < 50 ali > 80, s pripadajočimi cevnimi vejami.
V bistveni vsebini postavke je navedena temperatura proženja.
02.68.04.16CSprinkler K80, stropni, skriti, pod spuščenim stropom, 68°C
Stropni, skriti, vgrajen pod spuščenim stropom, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.16DSprinkler K80, stropni, skriti, pod spuščenim stropom °C:
Stropni, skriti, vgrajen pod spuščenim stropom, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.22Sprinkler z dolgim dometom iz medenine, K vrednot 80, RTI vrednost < 50 ali > 80, s pripadajočimi cevnimi vejami.
V bistveni vsebini postavke je navedena temperatura proženja.
02.68.04.22ASprinkler K80 z dolgim dometom, 68°C
Z dolgim dometom, vgrajen pod stropom ali streho, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.22BSprinkler K80 z dolgim dometom, zidni, °C:
Z dolgim dometom, vgrajen pod stropom ali streho, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.22CSprinkler K80, zidni, pod spuščenim stropom, 68°C
Z dolgim dometom, vgrajen pod spuščenim stropom, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.22DSprinkler K80, zidni, pod spuščenim stropom, °C:
Z dolgim dometom, vgrajen pod spuščenim stropom, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.23Sprinkler z dolgim dometom iz medenine, K vrednot 115, RTI vrednost < 50 ali > 80, s pripadajočimi cevnimi vejami.
V bistveni vsebini postavke je navedena temperatura proženja.
02.68.04.23ASprinkler K115 z dolgim dometom, 68°C
Z dolgim dometom, vgrajen pod stropom ali streho, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.23BSprinkler K115 z dolgim dometom, zidni, °C:
Z dolgim dometom, vgrajen pod stropom ali streho, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.23CSprinkler K115, zidni, pod spuščenim stropom, 68°C
Z dolgim dometom, vgrajen pod spuščenim stropom, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.23DSprinkler K115, zidni, pod spuščenim stropom, °C:
Z dolgim dometom, vgrajen pod spuščenim stropom, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.25Sprinkler s ploskim pršenjem iz medenine, K vrednot 57, RTI vrednost < 50 ali > 80, s pripadajočimi cevnimi vejami.
V bistveni vsebini postavke je navedena temperatura proženja.
02.68.04.25ASprinkler K57 s ploskim pršenjem, 68°C
S ploskim pršenjem, vgrajen pod stropom ali streho, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.25BSprinkler K57 s ploskim pršenjem, °C:
S ploskim pršenjem, vgrajen pod stropom ali streho, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.25CSprinkler K57 s ploskim pršenjem, pod spuščenim stropom, 68°C
S ploskim pršenjem, vgrajen pod spuščenim stropom, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.25DSprinkler K57 s ploskim pršenjem, pod spuščenim stropom, °C:
S ploskim pršenjem, vgrajen pod spuščenim stropom, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.25GSprinkler K57 s ploskim pršenjem, v medprostoru stropne konstrukcije, 68°C
S ploskim pršenjem, vgrajen v medprostoru stropne konstrukcije, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.25HSprinkler K57 s ploskim pršenjem, v medprostoru stropne konstrukcije, °C:
S ploskim pršenjem, vgrajen v medprostoru stropne konstrukcije, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.26Sprinkler s ploskim pršenjem iz medenine, K vrednot 80, RTI vrednost < 50 ali > 80, s pripadajočimi cevnimi vejami.
V bistveni vsebini postavke je navedena temperatura proženja.
02.68.04.26ASprinkler K80 s ploskim pršenjem, 68°C
S ploskim pršenjem, vgrajen pod stropom ali streho, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.26BSprinkler K80 s ploskim pršenjem, °C:
S ploskim pršenjem, vgrajen pod stropom ali streho, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.26CSprinkler K80 s ploskim pršenjem, pod spuščenim stropom, 68°C
S ploskim pršenjem, vgrajen pod spuščenim stropom, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.26DSprinkler K80 s ploskim pršenjem, pod spuščenim stropom, °C:
S ploskim pršenjem, vgrajen pod spuščenim stropom, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.26GSprinkler K80 s ploskim pršenjem, v medprostoru stropne konstrukcije, 68°C
S ploskim pršenjem, vgrajen v medprostoru stropne konstrukcije, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.26HSprinkler K80 s ploskim pršenjem, v medprostoru stropne konstrukcije, °C:
S ploskim pršenjem, vgrajen v medprostoru stropne konstrukcije, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.31Viseči suhi sprinkler iz medenine, K vrednot 57, RTI vrednost < 50 ali > 80, s pripadajočimi cevnimi vejami.
V bistveni vsebini postavke je navedena temperatura proženja.
02.68.04.31ASprinkler K57, stropni, 68°C
Vgradna dolžina (mm):
Stropni, vgrajen pod stropom ali streho, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.31BSprinkler K57, stropni, °C
Vgradna dolžina (mm):
Stropni, vgrajen pod stropom ali streho, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.32Viseči suhi sprinkler iz medenine, K vrednot 80, RTI vrednost < 50 ali > 80, s pripadajočimi cevnimi vejami.
V bistveni vsebini postavke je navedena temperatura proženja.
02.68.04.32ASprinkler K80, stropni, 68°C
Vgradna dolžina (mm):
Stropni, vgrajen pod stropom ali streho, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.32BSprinkler K80, stropni, °C
Vgradna dolžina (mm):
Stropni, vgrajen pod stropom ali streho, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.33Viseči suhi sprinkler iz medenine, K vrednot 115, RTI vrednost < 50 ali > 80, s pripadajočimi cevnimi vejami.
V bistveni vsebini postavke je navedena temperatura proženja.
02.68.04.33ASprinkler K115, stropni, 68°C
Vgradna dolžina (mm):
Stropni, vgrajen pod stropom ali streho, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.33BSprinkler K115, stropni, °C
Vgradna dolžina (mm):
Stropni, vgrajen pod stropom ali streho, cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.35Regalni sprinkler iz medenine, RTI vrednost < 50 ali > 80, s pripadajočimi cevnimi vejami.
V bistveni vsebini postavke je navedena K-vrednost.
02.68.04.35ARegalni sprinkler K:
Cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
kos
02.68.04.36EFSR sprinkler iz medenine, RTI vrednost < 50, s pripadajočimi cevnimi vejami.
V bistveni vsebini postavke je navedena K-vrednost in temperatura proženja.
02.68.04.36AESFR sprinkler K:
Cevne veje iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
Maksimalna pokrivna površina (m²)::
kos
02.68.04.45Doplačilo (Dp.) za sprinkler za druge površinske zaščite.
02.68.04.45ADp. za sprinkler, kromirano
Kromirano.
Se tiče postavk/-e:
kos
02.68.04.45BDp. za sprinkler, za standardno barvo
Izvedba s površinsko zaščito v standardni barvi proizvajalca.
Se tiče postavk/-e:
kos
02.68.04.45CDp. za sprinkler, za posebno barvo
Izvedba s površinsko zaščito v barvi po izbiri naročnika (posebna barva):
Se tiče postavk/-e:
kos
02.68.04.49Dodatna oprema za sprinkler.
02.68.04.49ADodatna oprema za sprinkler, sprinkler zaščita
Zaščita sprinklerja na izpostavljenih mestih s potencialnim mehanskim vplivom (npr. pod stopnicami ali tekočimi stopnicami).
kos
02.68.04.49BDodatna oprema za sprinkler, odbojna pločevina
Odbojna pločevina za omejitev oziroma usmeritev vode.
kos
02.68.04.49CDodatna oprema za sprinkler, pločevina za zastoj toplote
Odbojna pločevina za omejitev oziroma usmeritev vode.
kos
02.68.04.49DDodatna oprema za sprinkler, rozeta kromirana
Rozeta kot pokrov priključne odprtine, kromirana.
kos
02.68.04.49EDod. oprema za sprinkler, rozeta barva
Rozeta kot pokrov priključne odprtine, barva po izbiri naročnika.
kos
02.68.04.55Omara z rezervnimi sprinklerji, v sestavi:
• zaboj iz jeklene pločevine, pritrjen na steni
• rezervni sprinklerji, v razmerju glede na vgrajene sprinklerje, najmanj 2 kosa od vsakega vgrajenega modela sprinklerja
02.68.04.55AOmara z rezervnimi sprinklerji
kos