041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
01Gradbena in obrtniška dela
01.42Steklarska dela
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila:

1. Okvirji in krila:
OpisI veljajo za vse vrste okvirjev zasteklitve (npr. lesene, plastične, kovinske) in ne glede na to, ali so elementi fiksni ali premični (krila z odpiranjem).

2. Oblika in velikost stekla:
Oblika in velikost stekla sta podani v opisu postavke.
Širine in višine označujejo dimenzije najmanjšega orisanega pravokotnika (širina x višina).
Neposredni naročnik steklarskih del zagotovi risbe oz. šablone, potrebne za izdelavo.

3. Debelina stekla:
Navedene debeline stekla se nanašajo na nazivne debeline v skladu s standardi SIST.

4. Storitve neposrednega naročnika steklarskih del:

4.1. Steklitvene letvice vključno s pritrditvenimi sredstvi (npr. vijaki) so sestavni del že sestavljenega zasteklitvenega okvirja, kar zagotovi neposredni naročnik steklarskih del. V primeru, da se lesene letvice pritrdijo z vijaki, so luknje za vijake že pripravljene vnaprej.

4.2. Za vpete steklitvene letvice je neposredni naročnik dolžan zagotoviti pisna navodila za montažo.

5. Projektna dokumentacija naročnika (izvedbeni načrt):
Naročnik kot podlogo popisom del predloži projekt za izvedbo ob upoštevanju mnenj pristojnih organov.
Vsebina projekta za izvedbo je usklajena Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

6. Obseg storitev/vračunane storitve:
V cene na enoto so vračunane naslednje storitve:
• Vgradnja, podlaganje, pritrjevanje in zatesnitev zasteklitev z zasteklitvenimi letvicami ali izvedba z vidnim tesnilnim robom
• predelave
• vidni robovi in robovi v lepljenih izvedbah so fino brušeni

6.1. Izjavo o lastnostih je treba podati najkasneje do realizacije prve dobave.

7. Barve:

7.1. Standardne barve so barve, za katere proizvajalec ne zahteva doplačila. Naročnik lahko izbere katerokoli standardno barvo brez doplačila.

7.2. Posebne barve so barve, za katere proizvajalec zahteva doplačilo.
Opomba:
Izolacijsko steklo:
Pri uporabi kaljenega stekla (ESG) ali lepljenega varnostnega stekla (VSG) je treba določiti stran uporabe.
Pri uporabi ornamentnega stekla je treba določiti stran uporabe in smer strukture (navpično ali vodoravno) ter stran strukture pri izolacijskem steklu (v medprostoru - MSP ali zunaj). Pri površinskih obdelavah je treba določiti stran, ki naj bo obdelana.

Prosto se določijo postavke za (npr.):
- Protipožarna zasteklitev z razredom požarne odpornosti EW
- Vzdrževalna steklarska dela
- Servisna dela
- Popravila"

Seznam standardov (npr.):
- SIST EN 1991-1-1: Standard Eurocode 1 – Vplivi na nosilne konstrukcije –1-1. del: Splošni vplivi - Gostote, lastna teža, koristne obtežbe stavb
- SIST EN 1991-1-3 Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije - 1-3. del: Splošni vplivi – Obtežba snega
- SIST EN 1991-1-4 Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije - 1-4. del: Splošni vplivi – Obtežba vetra"
- SIST EN 1279_del 1-5 - Izolacijska stekla
- SIST EN 12150-2 - Toplotno kaljeno varnostno steklo
- SIST EN 14179-2 - Toplotno kaljeno varnostno steklo s HS obdelavo
- SIST EN 14449 - Varnostno lepljeno steklo
- SIST EN 1863-2 - Toplotno utrjeno steklo
- SIST EN 12150-1 - Meritve mehanskih lastnosti
- SIST EN 1051-1 - Steklo v stavbah – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 1.del: Definicije in opisi
- SIST EN 1051-2 - Steklo v stavbah – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 2.del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
- SIST EN 14351-1 Okna in vrata – Standard za proizvod, zahtevane lastnosti – 1.del: Okna in vrata brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti, vendar z vključeno odpornostjo strešnih oken proti požaru z zunanje strani
- SIST EN 357: Steklo v stavbah - Proti ognju odporni zastekljeni elementi s prozornimi in prosojnimi izdelki iz stekla - Razvrščanje po požarni odpornosti
- SIST EN 410: Steklo v gradbeništvu - Določevanje svetlobnih in sončnih karakteristik stekla
- SIST EN 572-1: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 1. del: Definicije in splošne fizikalne in mehanske lastnosti
- SIST EN 572-2: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 2. del: Ravno steklo
-SIST EN 572-3: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 3. del: Polirano žično steklo
- SIST EN 572-4: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 4. del: Vlečeno steklo
- SIST EN 572-5: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 5. del: Vzorčasto steklo
-SIST EN 572-6: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 6. del: Žično vzorčasto steklo
- SIST EN 572-7 Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 7. del: Žično in brezžično utorjeno steklo
- SIST EN 572-8: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 8. del: Dobavljene in končne velikosti razreza
-SIST EN 1063 - Steklo v stavbah - Varnostna zasteklitev - Preskušanje in klasifikacija odpornosti proti strelom
- SIST EN 1279-1: Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 1. del: Splošno, tolerance in predpisi za opis sistema
-SIST EN 1279-5: Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 5. del: Standard za proizvod
- SIST EN 1863-1: Steklo v gradbeništvu – Delno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 12150-1: Steklo v gradbeništvu – Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno varnostno steklo – 1. del: Definicija in opis
-SIST EN 12488: Steklo v gradbeništvu – Priporočila za zasteklitev – Načela sestavljanja navpične in poševne zasteklitve
- SIST EN 12600: Steklo v stavbah – Preskus z nihalom – Preskusna metoda z udarcem in klasifikacija ravnega stekla
- SIST EN 13022 – 1 Steklo v gradbeništvu – Strukturna zasteklitev – 1. del: Stekleni proizvodi za strukturne zasteklitve za podprte in nepodprte monolitne in sestavljene zasteklitve
- SIST EN 13022 – 2 Steklo v gradbeništvu – Strukturna zasteklitev – 2. del: Pravila za zastekljevanje
- SIST EN 673: Steklo v gradbeništvu - Določevanje toplotne prehodnosti (vrednost U) - Računska metoda"
-SIST EN 14179-1: Steklo v gradbeništvu – Hs-preskus toplotno kaljenega natrij-kalcijevega silikatnega varnostnega stekla – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 14449: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
- SIST EN 15254-4: Razširjena uporaba rezultatov preskusov požarne odpornosti - Nenosilne stene - 4. del: Zastekljena konstrukcija
- SIST EN 1527: Stavbno okovje - Okovje za drsna in zgibna vrata - Zahteve in preskusne metode
- SIST EN 15683-1: Steklo v gradbeništvu – T Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno utorjeno varnostno steklo – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 1935: Stavbno okovje - Enoosni tečaji - Zahteve in klasifikacija
- SIST EN ISO 12543-1: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 1. del: Definicije in opis sestavnih delov
- SIST EN ISO 12543-2: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 2. del: Lepljeno varnostno steklo
- SIST EN ISO 12543-5: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 5. del: Dimenzije in obdelava robov
- DIN 18032-3: Športne dvorane - Dvorane za gimnastiko in igre ter večnamensko uporabo - 3. del: Preverjanje varnosti pri metu žoge
01.42.20Stenske obloge iz stekla
1. Splošno:
1.1 V nadaljevanju so opisane obloge neprozornih (netransparentnih) sestavnih delov iz stekla.
1.2 Obloga se namesti na nosilno podkonstrukcijo (zagotovi jo neposredni naročnik steklarskih del).
1.3 Steklene obloge so sestavljene iz ogledala (float steklo s srebrnim nanosom), za notranjo uporabo v skladu z SIST EN 1036, iz enojnega varnostnega kaljenega stekla (ESG) ali lepljenega varnostnega stekla (VSG), ki se glede na uporabo lakira v barvi, izvede kot ogledalo, emajlira, individualno potiska ali opremi s folijami.
1.4 Poleg barvne podlage so vidne površine lahko tudi mehansko obdelane ali obarvane.

2. Obseg del/vračunana dela:
V cene na enoto so vračunane naslednje storitve:
• izravnave zaradi morebitne netočnosti v okviru predpisanih odstopanj za podkonstrukcijo
• pritrditev stekel z lepljenjem ali mehansko (npr. z vijaki, vidnimi profili) na vnaprej obdelano ravno podlago
• pri nameščenih steklih eden zraven drugega so stiki prekriti ali opremljeni s tesnilom ter skriti pred pogledom
• vidni robovi so izvedeni polirano
Opomba:
Steklene obloge za kopalnice, prhe, mokre prostore in kuhinje (obloge zadnje stene) se popišejo prosto v ločenih postavkah. Zatesnitve je treba popisati v ločenih postavkah.
01.42.20.01Steklene obloge emajlirane (na zadnji strani) s keramično standardno barvo, nanos z valjčkom
• najmanj 6 mm ESG
01.42.20.01ASteklena obloga ESG z valjčnim emajlom po celotni površini
V skladu s prilogo k načrtu: ______________________
Po celotni površini.
Debelina stekla (mm): _____________________
Izmere (širina x višina): __________ x __________ cm
Vrsta montaže: ________________________
kos
01.42.20.01BSteklena obloga ESG z valjčnim emajlom po delni površini
V skladu s prilogo k načrtu: _______________________
Po delni površini
Debelina stekla (mm): _____________________
Izmere (širina x višina): __________ x __________ cm
Vrsta montaže: ________________________
kos
01.42.20.02Steklene obloge s sitotiskom (na zadnji strani) s keramično standardno barvo.
• najmanj 6 mm kaljeno steklo (ESG)
01.42.20.02ASteklena obloga ESG sitotisk standard po celotni površini
V skladu s prilogo k načrtu: ______________________
Po celotni površini.
Debelina stekla (mm): _____________________
Izmere (širina x višina): __________ x __________ cm
Vrsta montaže: ________________________
kos
01.42.20.02BSteklena obloga ESG sitotisk standard po delni površini
V skladu s prilogo k načrtu: _______________________
Po delni površini
Debelina stekla (mm): _____________________
Izmere (širina x višina): __________ x __________ cm
Vrsta montaže: ________________________
kos
01.42.20.03Steklene obloge z digitalnim tiskom s keramično standardno barvo.
• najmanj 6 mm kaljeno steklo (ESG)
01.42.20.03ASteklena obloga ESG digitalni tisk standard po celotni površini
V skladu s prilogo k načrtu:
Po celotni površini.
Debelina stekla (mm):
Izmere (širina x višina):
Vrsta montaže:
kos
01.42.20.03BSteklena obloga ESG digitalni tisk standard po delni površini
V skladu s prilogo k načrtu: _______________________
Po delni površini
Debelina stekla (mm): _____________________
Izmere (širina x višina): __________ x __________ cm
Vrsta montaže: ________________________
kos
01.42.20.04Steklene obloge s premazom
• najmanj 6 mm ESG
01.42.20.04ASteklena obloga ESG z nanosom standard po celotni površini
V skladu s prilogo k načrtu: _______________________
Po celotni površini: ________________
Premaz: ________________
Debelina stekla (mm): _____________________
Izmere (širina x višina): __________ x __________ cm
Vrsta montaže: ________________________
kos
01.42.20.04BSteklena obloga ESG z nanosom standard po delni površini
V skladu s prilogo k načrtu: _______________________
Po delni površini: ________________
Premaz: ________________
Debelina stekla (mm): _____________________
Izmere (širina x višina): __________ x __________ cm
Vrsta montaže: ________________________
kos
01.42.20.11Odprtine za steklene obloge.
Kot podatek je naveden premer (mm).
01.42.20.11AOdprtine za stekleno oblogo do 50 mm
Velja za postavke: __________________
kos
01.42.20.11BOdprtine za stekleno oblogo nad 50–100 mm
Velja za postavke: ________________
kos
01.42.20.11COdprtine za stekleno oblogo nad 100–200 mm
Velja za postavke: _________________
kos
01.42.20.11DDp za odprtine za stekleno oblogo za izvrtine s poglobljenimi luknjami
Doplačilo (dp) za izvrtine s poglobljenimi luknjami, premer (mm): _________
V skladu s prilogo k načrtu: ______________
Velja za postavke: ________________
kos
01.42.20.12Robni in kotni izrezi za steklene obloge.
• Z ravnimi stranicami
• Mat brušeno
Kot podatek je navedena debelina (mm).
01.42.20.12ARobni/kotni izrez rav.za stekl.obl. do 20x50 mm
Velja za postavke: ________________
kos
01.42.20.12BRobni/kotni izrez rav.za stekl.obl. nad 20x50 do 100x100 mm
Velja za postavke: ________________
kos
01.42.20.12CRobni/kotni izrez rav.za stekl.obl. nad 100x100 do 250x250 mm
Velja za postavke: ________________
kos
01.42.20.12DRobni/kotni izrez rav.za stekl.obl. nad 250x250 do 1000x1000 mm
Velja za postavke: ________________
kos
01.42.20.13Robni in kotni izrezi za steklene obloge.
• z neravnimi stranicami
• Mat brušeno
V bistveni vsebini postavke je navedena debelina (mm).
01.42.20.13ARobni/kotni izrez nerav.za stekl.obl. do 20x50 mm
Velja za postavke: ________________
kos
01.42.20.13BRobni/kotni izrez nerav.za stekl.obl. nad 20x50 do 100x100 mm
Velja za postavke: ________________
kos
01.42.20.13CRobni/kotni izrez nerav.za stekl.obl. nad 100x100 do 250x250 mm
Velja za postavke: ________________
kos
01.42.20.13DRobni/kotni izrez nerav.za stekl.obl. nad 250x250 do 1000x1000 mm
Velja za postavke: ________________
kos
01.42.20.14Ploskovni izrezi (npr. za vtičnice) za steklene obloge.
• mat brušeno
Kot podatek je naveden premer (mm).
01.42.20.14AIzrez odprtine do 250x250 mm
Velja za postavke: ________________
kos
01.42.20.14BIzrez odprtine nad 250x250 do 250x450 mm
Velja za postavke: ________________
kos
01.42.20.21Steklene obloge kot ogledala iz float stekla, premazanim s srebrno barvo, za notranji prostor.
• najmanj 6 mm ogledalo
01.42.20.21ASteklena obloga ogledalo
V skladu s prilogo k načrtu: _____________
Debelina stekla (mm): ______________
Izmere (širina x višina): ________________
Vrsta montaže: _______________
kos
01.42.20.21BDp k stekleni oblogi, ogledalo za varnostno ogledalo
Doplačilo (dp) za varnostno steklo (ESG ali VSG):
kos
01.42.20.22Ogledalo za sanitarne prostore, spodnji rob najmanj 85 cm od stojne površine.
01.42.20.22AOgledalo za sanitarne prostore
V skladu s prilogo k načrtu: __________________
Debelina stekla (mm): _______________
Oblikovanje robov: _________________
Izmere (širina x višina): __________________
Vrsta montaže: _________________
kos
01.42.20.31Slepi okvir za steklene obloge.
01.42.20.31ASlepi okvir za stekleno oblogo
Material:
Velja za postavke: ___________________
kos
01.42.20.41Oblikovanje rež za steklene obloge.
01.42.20.41AOblikovanje rež s silikonom
S silikonom.
Velja za postavke: ____________________
kos
01.42.20.51Doplačilo (dp) k steklenim oblogam iz kaljenega stekla (ESG).
01.42.20.51ADp k steklenim oblogam za ekstra belo steklo
Za uporabo belega stekla.
Velja za postavke: ___________________
kos
01.42.20.51BDp k steklenim oblogam za satinirano steklo
Za uporabo satiniranega stekla.
Velja za postavke: ___________________
kos
01.42.20.51CDp k steklenim oblogam za ornamentno steklo
Za uporabo okrasnega stekla.
Velja za postavke: ___________________
kos
01.42.20.99Doplačilo (dp) k steklenim oblogam iz kaljenega stekla (ESG).
01.42.20.99DDp k steklenim oblogam za posebne barve
Za uporabo posebnih barv.
Velja za postavke: ___________________
kos
01.42.20.99EDp k steklenim oblogam za ESG (HST)
Enojna varnostna stekla (ESG) z opravljenim HS testom (HST).
Velja za postavke: ___________________
kos
01.42.20.99FDp k steklenim oblogam za VSG
Za uporabo 2 x ESG (VSG/ESG).
Debelino stekla (najm. 8 mm): __________________
Velja za postavke: ___________________
kos