041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
02Strojne inštalacije
02.68Avtomatski sprinkler sistemi
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila.

1. Splošno:
V nadaljevanju so opisani zahteve in sestavni deli avtomatskih sprinkler sistemov (sprinkler sistemi).
Delovni tlak znaša 10 bar.
V nadaljevanju je treba pod pojmom NERJ razumeti nerjavno jeklo (npr. nerjavno jeklo s številko materiala 1.4301 (V2A) ali 1.4571 (V4A)), ki je primerno za predmetno uporabo.

2. Pojmi

2.1. Glavni napajalna cev: cev, ki napaja napajalno cev.

2.2. Cevna veja: cev, ki napaja sprinklerje bodisi neposredno ali preko priključnih cevi.

2.3. Priključna cev: cev dolga manj kot 300mm, ki ni zadnja sekcija cevne veje in napaja en sam sprinkler.

2.4. Napajalna cev: cev, ki napaja bodisi neposredno cevno vejo ali sprinkler na cevni veji, ki ni končna in je daljša kot 300mm.

2.5. Razvodna napajalna cev: napajalna cev od glavne napajalne cevi do končnega razvejanja cevi.

2.6. Padna napajalna cev: vertikalna napajalna cev, ki napaja nižje ležečo napajalno cev ali cevno vejo.

2.7. Dvižna napajalna cev: vertikalna napajalna cev, ki napaja višje ležečo napajalno cev ali cevno vejo.

2.8. Oskrbovalna cev: cev, ki povezuje oskrbo z vodo z glavnim vodom ali alarmno ventilsko postajo ali cev, ki oskrbuje z vodo vmesni ali zalogovni rezervoar.

2.9. Glavni vod: cev, ki povezuje dve ali več oskrbovalnih cevi z alarmno ventilsko postajo.

2.10. Priznani sestavni deli sprinkler sistema: oprema in ostali sestavni deli, ki so jih je pristojne službe priznale kot primerne za uporabo v avtomatskih sprinkler sistemih in ki ustrezajo evropskim standardom za preverjanje sestavnih delov in so skladni z določenimi zahtevami.

3. Obseg storitev/vračunane storitve:
V ceno na enoto standardne izvedbe sprinkler sistema so vračunane naslednje storitve:
• montaža z dovoljenje za varjenje (pred pričetkom del in uporabo)
• premični delovni odri na utrjenih tleh (pred pričetkom del in uporabo)
• cevne veje kot napeljave iz jekla, dvojnim premazom za zaščito pred korozijo v različnih barvnih odtenkih ali pocinkane, vključno s fazonskimi kosi in pritrditvami do vključno DN50
• cevne povezave ali fleksibilne priključne cevi po izbiri izvajalca, cevne pritrditve, cevne uvodnice
• antikorozijski premaz za pritrditvene konstrukcije, v dveh slojih z različnim odtenkom barve
• armature s prirobničnim priključkom, vključno s protiprirobnicami, odpornimi na korozijo, z vijaki, maticami ter tesnili
• armature z navojnim priključkom so montirane s pokrivno matico in tesnilom

4. Seznam okrajšav:
DN – nazivni premer se nanaša na notranji premer
DNz – nazivni premer se nanaša na zunanji premer
R - cevni navoj
PN - nazivni tlak
PTFE – polihalogenolefin
TPX – polimetilpenten
K-vrednost – velikost odprtine škropilnika
RTI-vrednost – indeks odzivnosti"
02.68.02Črpalne postaje
02.68.02.01Sprinkler črpalka z elektromotorjem v standardni izvedbi, v sestavi:
• centrifugalna črpalka, enostopenjska s horizontalnim spiralnim ohišjem v procesni konstrukciji
• nosilec ležaja
• z zamenljivimi pušami gredi ali zaščitnimi pušami gredi in režnimi obroči
• do 10 m napeljave za kapljalno vodo za odvajanje vode iz tesnilne puše
Vključno s trifaznim kratko stičnim IEC elektromotorjem s hlajenjem motorja preko ohišja.
• izvedba: B 3
• vrsta zaščite: IP 23
• razred izolacije razred F
• način delovanja: trajno delovanje
02.68.02.01ASprinkler črpalka z elektromotorjem
- črpalna višina (bar):
- pretok (m³/h):
- premer tekalnega kolesca (mm):
- navitje motorja (priključna napetost): 380–420 V
- električna priključna moč (kW):
- delovni tok (A):
- zagonski tok (A):
- število vrtljajev (1/min):
kos
02.68.02.03Potopna sprinkler črpalka.
• navitje motorja (priključna napetost): 380–420 V
• način delovanja:trajno delovanje
02.68.02.03APotopna sprinkler črpalka
Opis:
- črpalna višina (bar):
- pretok (m³/h):
- premer tekalnega kolesca (mm):
- električna priključna moč (kW):
- delovni tok (A):
- zagonski tok (A):
- število vrtljajev (1/min):
- kabel pod vodo (m):
kos
02.68.02.05Krmilni in nadzorni sistem, za sprinkler črpalko s trifaznim motorjem v standardni izvedbi, s stikalno omarico iz jeklene pločevine, prigrajena na črpalki, ožičena, v sestavi
iz naslednjih merilnih naprav:
• voltmeter s preklopnim stikalom
• ampermeter
• števec delovnih ur
Kontrolne lučke za:
• omrežno napajanje
• naprava pripravljena – tlačno stikalo sproženo
• sprinkler črpalka deluje
• izklopljeno stanje
• napaka
Funkcijske tipke:
• VKLOP sprinler črpalke
• IZKLOP sprinler črpalke
• hupa IZKLOP
• reset
• preizkus sijalk
Nadzorni sistem za optično in zvočno opozarjanje naslednjih motenj z opozorilno funkcijo:
• prenapetost – podnapetost
• asimetrija (omrežno napajanje)
• kratki stik (tlačno stikalo 1 in 2)
• preobremenitev (toplotni rele)
Odvod moči:
• kombinacija zaščite moči za zagon zvezda-trikot
• rele zaščite motorja kot zaščita pred preobremenitvijo
Daljinska sporočila:
• prosto potencialni kontakti za črpalke pripravljeno – delovanje – motnja
V sporočilu o motnji so povzete vse motnje o delovanju in mirovanju.
02.68.02.05AKrmilni in nadzorni sistem sprinkler črpalke z motorjem na trifazni tok
Priključna moč sprinkler črpalke:
Mere omarice:
• širina (mm):
• višina (mm):
• globina (mm):
kos
02.68.02.10Sprinkler črpalka z dizelskim motorjem v kompaktni izvedbi, v sestavi:
• centrifugalna črpalka, enostopenjska s horizontalnim spiralnim ohišjem v procesni konstrukciji
• nosilec ležaja
• z zamenljivimi pušami gredi ali zaščitnimi pušami gredi in režnimi obroči
• do 10 m napeljave za kapljalno vodo za odvajanje vode iz tesnilne puše
Vodno hlajeni 4-taktni dizelski motor z neposrednim vbrizgavanjem in elektronskim regulatorjem števila vrtljajev.
Dovoljene emisije v zrak in ostale karakteristike zgorevanja skladno z veljavnimi predpisi.
• na olje odporen premazan okvir iz jeklenih profilov, elastično uležajenje motorja in črpalke, elastična sklopka ali priprava za togo ali centrično povezavo motorja in črpalke ter napeljave za hladilno vodo, pogonsko sredstvo in mazalno olje z vsemi fleksibilnimi priključki, izpustom za mazalno olje ter ožičenje
• obtočna črpalka in cevne napeljave ter na motorju vgrajen hladilnik z ventilatorjem, ki ga neposredno poganja dizelski motor, mehanska zaščita ventilatorja in pogona ventilatorja, samodejni odzračevalni ventil, možnost izpusta hladilne vode in naknadnega polnjenja, prvo polnjenje z dodatkom zaščitnega sredstva pred rjo in zmrzaljo do -25°C, polnjenje mazalnega olja, zaporni zasun in priključek za fleksibilno cev
• nadzorne in stikalne naprave za oljni tlak, temperaturo hladilne vode, pomanjkanje hladilne vode, predogrevanje hladilne vode, število vrtljajev motorja in sinhronskega stroja, vključno z ožičenjem do krmilne omarice
• rezervoar goriva, gotov povezan s cevmi z dizelskim motorjem, vključno z električno nadzorovanim zapornim organom in prikazom prostornine z oznako potrebne minimalne prostornine, vključno z električnim sporočilom o motnji pri nedoseganju minimalne prostornine
02.68.02.10ASprinkler črpalka z dizelskim motorjem
- črpalna višina (bar):
- pretok (m³/h):
- premer tekalnega kolesca (mm):
- moč motorja (kW):
- število vrtljajev (1/min):
Prostornina rezervoarja goriva (l/m3):
vključno s kompletom baterij:
kos
02.68.02.15Krmilni in nadzorni sistem, za sprinkler črpalko z dizelskim motorjem v standardni izvedbi, s stikalno omarico iz jeklene pločevine, prigrajena na črpalki, ožičena, v sestavi iz naslednjih merilnih naprav:
• števec delovnih ur
• manometer mazalnega olja
• termometer hladilne vode
• merilnik števila vrtljajev
• 2 voltmetra za napetost baterije
• 2 amperemetra za polnjenje baterije
• voltmeter za krmilno napetost
• prikaz količine goriva
Kontrolne lučke za:
• omrežno napajanje
• naprava pripravljena – tlačno stikalo sproženo
• sprinkler črpalka deluje
• izklopljeno stanje
• napaka
Upravljanje:
Popolnoma samodejno zagonsko krmiljenje z vgrajenim pomnilnikom podatkov pri izpadu napetosti, ki agregat pri zahtevi samodejno zažene z enim od obeh zunanjih tlačnih stikal.
Logični modul za preverjanje baterije, šestkratna ponovitev zagona pri nepravilnem zagonu (izmenjajoče glede na komplet baterij), blokada zagona pri delujočem stroju in nadzor delovanja. Nadzor preloma žice in kratkega stika napeljav za ukaz zagona.
Funkcijske tipke:
• VKLOP sprinler črpalke
• IZKLOP sprinler črpalke
• pripravljeno – delovanje – izklopljeno stanje in poskusno delovanje s simulacijo tlačnega stikala
• zagonska baterija 1
• zagonska baterija 2
• resetiranje napake – zaustavitev motorja
• hupa IZKLOP
• preizkus sijalk
Nadzorni sistem za optično in zvočno opozarjanje naslednjih motenj z opozorilno funkcijo:
• prenapetost – podnapetost
• asimetrija (omrežno napajanje)
• kratki stik (tlačno stikalo 1 in 2)
• preobremenitev (toplotni rele)
• zbirna motnja – motnja pripravljenosti
• motnja oskrba s pomožnim napajanjem
• nepravilen zagon – napaka v delovanju
Odvod moči:
• kombinacija zaščite moči za zagon zvezda-trikot
• relejna zaščita motorja kot zaščita pred preobremenitvijo
Javljanje napak:
• prosto potencialni kontakti za črpalke pripravljeno – delovanje – motnja
Prikazane so vse motnje med obratovanjem in pri mirovanju.
02.68.02.15AKrmilni in nadzorni sistem sprinkler črpalke z dizelskim motorjem
Moč sprinkler črpalke:
Mere omarice:
• širina (mm):
• višina (mm):
• globina (mm):
kos
02.68.02.17Polnilna posoda črpalke, uporabna prostornina: 500 l, iz jeklene pločevine s priključnim nastavkom, z antikorozijskim premazom in pritrdilnim materialom, sestavljena iz:
• kroglična pipa R 1 s privitjem in tesnilom
• plovni ventil R 1 s plovcem in ogrodjem
• plovno stikalo ali sonda s priključnim kablom in priključno vtičnico v izvedbi za vlažne prostore
• kroglična pipa R 2 s pritrdilnim in tesnilnim materialom ter konzolo za električno končno stikalo
• nepovratni ventil R 2
• praznilni ventil R 1
02.68.02.17APolnilna posoda črpalke 500 l
• dolžina (mm):
• širina (mm):
• višina (mm):
kos
02.68.02.19Zračni hladilnik za odvajanje sevalne toplote, vključno z ventilatorji s klinastimi jermeni, zaščitnimi rešetkami in regulacijskim ventilom, vgrajen neposredno na motor vključno s cevmi povezavami
02.68.02.19AZračni hladilnik
kos
02.68.02.20Doplačilo (Dp) za dizelski motor za pokončno konzolo za rezervoar goriva.
02.68.02.20ADp. dizelski motor za pok. konzolo rezervoar goriva
kos
02.68.02.21Doplačilo (Dp) za dizelski motor za lovilno posodo za rezervoar goriva.
02.68.02.21ADp. dizelski motor za lov. posodo rezervoar goriva
kos
02.68.02.22Ročna črpalka za polnjenje rezervoarja goriva iz rezervoarja, vključno z zaporno loputo, pokončno cevjo DN 25, dolžina cca. 1,5 m in polnilno cevjo DN 25, dolžine cca. 3 m, vključno s spojnimi elementi.
02.68.02.22ARočna črpalka za polnjenje rezervoar goriva
kos
02.68.02.23Lovilna skledaa iz jeklene pločevine pod dizelskim agregatom ali pri polnilnem mestu.
02.68.02.23ALovilna skleda dizelski agregat/polnilno mesto
kos
02.68.02.24Napeljava za gorivo med rezervoarjem in dizelskim motorjem.
02.68.02.24ANapeljava za gorivo rezervoar/dizelski motor
m
02.68.02.31Dimovodna naprava za odvod izpušnih plinov iz NERJ cevi, vključno s fazonskimi kosi in spojnimi elementi, cevnimi kompenzatorji, konzolami, držali, fiksnimi in drsnimi podporami, drobnim, varilnim in tesnilnim materialom.
V bistveni vsebini postavke vsebine je naveden nazivni premer DN.
02.68.02.31ADimovodna naprava za odvod izpušnih plinov NERJ DN50
m
02.68.02.31BDimovodna naprava za odvod izpušnih plinov NERJ DN65
m
02.68.02.31CDimovodna naprava za odvod izpušnih plinov NERJ DN80
m
02.68.02.31DDimovodna naprava za odvod izpušnih plinov NERJ DN100
m
02.68.02.31EDimovodna naprava za odvod izpušnih plinov NERJ DN125
m
02.68.02.31FDimovodna naprava za odvod izpušnih plinov NERJ DN150
m
02.68.02.31XDimovodna naprava za odvod izpušnih plinov NERJ
m
02.68.02.32Toplotna izolacija za dimovodne naprave za odvod izpušnih plinov, iz kamene volne z žično mrežo, vključno s plaščem iz aluminijaste pločevine 0,8 mm, skupna debelina izolacije 80 mm.
V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer DN dimovodne naprave.
02.68.02.32AToplotna izolacija za dimovodne naprave DN 50
m
02.68.02.32BToplotna izolacija za dimovodne naprave DN 65
m
02.68.02.32CToplotna izolacija za dimovodne naprave DN 80
m
02.68.02.32DToplotna izolacija za dimovodne naprave DN 100
m
02.68.02.32EToplotna izolacija za dimovodne naprave DN 125
m
02.68.02.32FToplotna izolacija za dimovodne naprave DN 150
m
02.68.02.32XToplotna izolacija za dimovodne naprave
m
02.68.02.35Dodatna oprema za dimovodne naprave
02.68.02.35ADodatni dušilnik hrupa za dimovodno napravo
Dodatni dušilnik hrupa.
• nazivni premer dimovodne tuljave DN50
• izolacija dB(A):
Se tiče postavk/-e:
kos
02.68.02.35BZaščitna mreža dimovodne naprave
Zaščitna mreža na dimni tuljavi.
Se tiče postavk/-e:
kos
02.68.02.35CStrešni prehod za dimovodno tuljavo
Strešni prehod s cevno uvodnico in z zaščitnim obročem.
Se tiče postavk/-e:
kos
02.68.02.35DDodatni dušilnik hrupa za dimovodno napravo DN50
Dodatni dušilnik hrupa.
• izolacija dB(A):
Se tiče postavk/-e:
kos
02.68.02.35EDodatni dušilnik hrupa za dimovodno napravo DN80
Dodatni dušilnik hrupa.
• izolacija dB(A):
Se tiče postavk/-e:
kos
02.68.02.35FDodatni dušilnik hrupa za dimovodno napravo DN100
Dodatni dušilnik hrupa.
• izolacija dB(A):
Se tiče postavk/-e:
kos
02.68.02.35GDodatni dušilnik hrupa za dimovodno napravo DN125
Dodatni dušilnik hrupa.
• izolacija dB(A):
Se tiče postavk/-e:
kos
02.68.02.35HDodatni dušilnik hrupa za dimovodno napravo DN150
Dodatni dušilnik hrupa.
• izolacija dB(A):
Se tiče postavk/-e:
kos
02.68.02.35XDodatni dušilnik hrupa za dimovodno napravo
Dodatni dušilnik hrupa.
• izolacija dB(A):
Se tiče postavk/-e:
kos
02.68.02.39Toplotna izolacija iz kamene volne za dušilnik hrupa s plaščem iz aluminijaste pločevine, debelina izolacije 80 mm
02.68.02.39AToplotna izolacija dušilnika hrupa za dimovodno napravo
Za dimovodne naprave.
Se tiče postavk/-e:
kos
02.68.02.40Zaporna žaluzija z okvirjem iz pocinkane jeklene pločevine in nasprotnimi, pocinkanimi lamelami votlega profila, pogon prek zobnikov ali ogrodij, os lopute za pogon motorja, izvedena iz ohišja, vključno z vzvodom lopute, povezovalnim ogrodjem in prikazom položaja, vključno z:
• motorno konzolo in električnim koračnim motorjem:
• nadzor preko krmilnega sitema dizelskega motorja
• pritrdilna dela in kabelska povezava med motorjem in loputami
Električni nastavitveni motor: krmilna napetost vtičnega motorja: 24 V
V bistveni vsebini postavke sta navedeni nazivna širina x nazivna višina v mm.
02.68.02.40AZaporna žaluzija 600 x 600 mm
kos
02.68.02.40XZaporna žaluzija
kos
02.68.02.45Krmilna enota za zagon črpalke, v sestavi:
• 2 tlačni stikali PN10, vrsta zaščite IP54, nastavljiv tlak v področju 3 do 12 bar
• 2 manometra 0 do 16 bar, d = 100 mm, z dvema nastavljivima prikazovalniki želene vrednosti
• 2 zaporni pipi manometra z razbremenitvijo tlaka
• razdelilniki in tesnila, vijaki, fazonski kosi in spojni elementi
02.68.02.45ANaprava za samodejni zagon
Naprava za samodejni zagon
kos
02.68.02.45BNaprava za ročni zagon
Naprava za ročni zagon
kos
02.68.02.48Stikalna omarica za samodejni zagon sprinkler črpalke z elektromotorjem, na osnovi signala tlačnega stikala, ročnega zagona ali ročnega preizkusnega zagona, iz jeklene pločevine, prašno lakirano.
Prikazani bodo naslednji podatki:
• število delovnih ur
• število vrtljajev
Kontrolne lučke za za:
• omrežno napajanje
• naprava pripravljena – tlačno stikalo sproženo
• sprinkler črpalka deluje
• izklopljeno stanje
• motnja pripravljenosti
• motnja oskrba s pomožnim napajanjem
• napaka
Upravljalne naprave za:
• popolnoma samodejno zagonsko krmiljenje z vgrajenim pomnilnikom podatkov pri izpadu napetosti, ki agregat pri zahtevi samodejno zažene z enim od obeh zunanjih tlačnih stikal
• začetna blokada pri delujoči napravi in nadzoru delovanja
• nadzor preloma žice in nadzor kratkega stika ukaza za zagon
Tipka za funkcije:
• pripravljeno – delovanje – izklopljeno stanje
• preizkusno delovanje s simulacijo sugnala tlačnega stikala
• preizkus sijalk
• hupa IZKLOP
Nadzorne naprave z optičnim in zvočnim sporočilom naslednjih motenj z opozorilno funkcijo:
• zbirna motnja
• motnja pripravljenosti
• motnja oskrba s pomožnim napajanjem
• napaka v delovanju
Oskrba pomožnih pogonov:
• kombinacija relejev za krmiljenje pomožnega pogona 24 VDC
Javljanje napak:
• prosto potencialni kontakti za napravo pripravljeno – delovanje – motnja
Prikazane so vse motnje med obratovanjem in pri mirovanju.
02.68.02.48AStikalna omarica sprinkler črpalke z elektromotorjem
Priključna moč črpalke:
Tehnični podatki:
• napetost: 3 x 400/230 V 50 Hz
• vrsta priključka:
• dimenzije (dolžina x širina x višina): mm
• kraj montaže:
• opis sestavnih delov:
kos
02.68.02.51Orodja in nadomestni deli za dizelski motor, v sestavi:
• dva kompleta filtrov za gorivo, vstavki in tesnila
• dva kompleta filtrov za mazalno olje in tesnila
• dva kompleta pogonskih jermenov
• komplet povezovalnih elementov, tesnil in fleksibilnih cevi za motor
• dve vbrizgalni šobi
02.68.02.51AOrodja in nadomestni deli za dizelski motor
PA
02.68.02.53Nadzorna naprava.
02.68.02.53BTlačno stikalo - visok tlak
Tlačno stikalo - visok tlak
• ohišje iz nerjaveče kovine, membrana iz perbunana, pokrov iz umetne mase, priključek R 1/2
• vrsta zaščite: IP 65
• temperatura okolice: od –20 °C do 70°C
• delovni tlak: do 12 bar
kos
02.68.02.53DTlačno stikalo - nizek tlak
Tlačno stikalo - nizek tlak
• ohišje iz nerjaveče kovine, membrana iz perbunana, pokrov iz umetne mase, priključek R 1/2
• vrsta zaščite: IP 65
• temperatura okolice: od –20 °C do 70°C
• delovni tlak: do 12 bar
kos
02.68.02.62Črpalke za vzdrževanje tlaka z elektromotorjem v standardni izvedbi, v sestavi:
• navpična centrifugalna črpalka
• zračno hlajen trifani motor
• kompaktna naprava, nameščena na osnovnem okvirju
• protipovratni ventil
• zaporne armature na sesalni in tlačni strani
• manometer
• membranski raztezno posodo iz jeklene pločevine
• stikalna naprava v omarico s stikalnimi in zaščitnimi napravami
• zaščita pred suhim tekom
• komponente ožičene
02.68.02.62AČrpalka za vzdrževanje tlaka
- pretok (m³/h):
- črpalna višina (bar):
- število vrtljajev (1/min):
- priključna moč (kW):
- nazivni tok (A):
- zagonski tok (A):
- napetosta: 400 V/50 Hz
- vrsta zaščite: IP 54
- priključek (DN):
- prostornina rezervoarja (l):
kos
02.68.02.64Črpalka za povišanje tlaka za preprečevanje pojava tlačnih udarov.
Večstopenjska navpična visokotlačna centrifugalna črpalka za povišanje tlaka v cevnem omrežju sprinkler sistema v primerjavi s tlakom v razdelilniku. Pogon z enofaznim izmeničnim motorjem.
• vrsta zaščite IP 54
• izolacijski razred F
Priključen motor/gred črpalke, s tesnilom drsnega obročka za postavitev temelja čez podnožje črpalke.
02.68.02.64AČrpalka za povišanje tlaka
- pretok (m³/h):
- črpalna višina (bar):
- napetost (V):
- priključna moč (kW):
kos
02.68.02.65Tlačno stikalo za samodejni zagon sprinkler črpalke.
• priključek: notranji navoj R 1/2
• membransko ohišje: aluminij
• membrana: perbunan
• pokrov: poliamid
• vrsta zaščite: IP 54
• temperatura okolice: od –20 °C do 70°C
• Področje: zgornje območje: 0,7–16 bar; spodnje območje: 0,3–12 bar
• nastavljiva tlačna razlika
• kontakt: 1 izmenjevalnik
• nazivna napetost: 400 V
• nazivni tok: AC11, 230 V, 6 A, 400 V 4 A, DC11, 12 V, 6 A L/D= 50 ms 230 V 0,1 A
02.68.02.65ATlačno stikalo za zagon sprinkler črpalke
kos
02.68.02.70Sobni termostat v izvedbi za vlažne prostore za javljanje prenizke sobne temperature v sprinkler postaji.
02.68.02.70ASobni termostat vlažen prostor
kos
02.68.02.71Nadzor izlitja vode v sprinkler postaji, s plovnim stikalom ali merilno sondo.
02.68.02.71ANadzor izlitja v sprinkler postaji
kos
02.68.02.75Napisne in opozorilne table
02.68.02.75ANapisna tabla sprinkler črpalke
Napisna plošča z navedbo podatkov o napravi in črpalki v skladu z ustreznim standardom in z opisom postopka za izklop sprinkler črpalke.
kos
02.68.02.75BOpozorilna tabla SPRINKLER POSTAJA
Opozorilna tabla na dostopnih vratih v sprinkler postajo v skladu z ustreznim standardom, z napisom ''SPRINKLER POSTAJA''
kos
02.68.02.75COpozorilna tabla ČRPALNA POSTAJA
Opozorilna tabla na dostopnih vratih v sprinkler postajo v skladu z ustreznim standardom, z napisom ''ČRPALNA POSTAJA''
kos
02.68.02.75DNapisna tabla z navedbo izvajalca
Izvajalsko podjetje.
Napisna tabla z navedbo imena, naslova in telefonske številke izvajalskega podjetja sprinkler sistema.
kos
02.68.02.75ENapisna tabla z navedbo vzdrževalca
Podjetje za vzdrževanje in nadzor.
Napisna tabla z navedbo imena, naslova in telefonske številke podjetja za vzdrževanje in nadzor sprinkler sistema.
kos
02.68.02.76Funkcionalne sheme
02.68.02.76AFunkcionalna shema - hidravlično
Funkcionalna hidravlična shemasprinkler sistema, vključno z oskrbo za vodo.
• z vsemi tehničnimi podatki in zalogo vode
• dopolnjevanje iz javnega vodovodnega omrežja
• vsi pomembni premeri cevi, moči črpalke, armature, alarmna in tlačna stikala
• kontrolnik pretoka
• alarmni ventili s številčno oznako
kos
02.68.02.76BFunkcionalna shema - električno
Funkcionalna električna shema, s prikazom vseh električnih nadzorih alarmov in motenj in shematski prikaz obveščevalne centrale o požaru .
• z navedbo upravljalnih skupin, na katerih se signalizirajo sporočila o alarmih ali motnjah sprinkler sistema
• podatki o internem in eksternem posredovanju alarmov
kos
02.68.02.76XDruge funkcionalne sheme
Druge funkcionalne sheme:
kos
02.68.02.79Oprema v prostoru sprinkler ali črpalne postaje, hranjena v omari iz jeklene pločevine, z zaklepom, v sestavi:
• 2 kosa čepki za zaščito sluha
• gumijasta blazina: pribl. 2000 x 1000 mm
Opozorilne table
• za protipožarno zaščito v skladu s standardom
• za prvo pomoč pri električnih nesrečah v skladus standardom
• za zaščito sluha ''Obvezna uporaba zaščite za sluh''
• za vstop ''Vstop nepooblaščenim osebam prepovedan''
02.68.02.79AOprema v prostoru sprinkler ali črpalne postaje
PA
02.68.02.80Rrisba tlorisa stavbe s prikazom:
• posameznih površin, ki jih zajema določen alarmni ventil, z različnimi barvami
• legende z uporabljenimi barvami in opisom zaščitenih območij glede na alarmno ventilno postajo z navedbo razreda nevarnosti požara in dovoljenih višin skladišča
• lokacije sprinkler in črpalne postaje in njihova dostopnost
• lege morebitnih dodatnih zapornih armatur za akrilnim steklom ali prevlečeno s plastiko, trajno nameščeno.
02.68.02.80ARisba tlorisa stavbe
PA
02.68.02.78Navodila za uporabo
02.68.02.78ANavodila za uporabo
Navodila za uporabo za vse vgrajene naprave in armature, z opisom nastavljenih želenih vrednosti, npr. tlačna stikala, sobni termostati, shranjena v prostoru sprinkler postaje.