041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
01Gradbena in obrtniška dela
01.42Steklarska dela
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila:

1. Okvirji in krila:
OpisI veljajo za vse vrste okvirjev zasteklitve (npr. lesene, plastične, kovinske) in ne glede na to, ali so elementi fiksni ali premični (krila z odpiranjem).

2. Oblika in velikost stekla:
Oblika in velikost stekla sta podani v opisu postavke.
Širine in višine označujejo dimenzije najmanjšega orisanega pravokotnika (širina x višina).
Neposredni naročnik steklarskih del zagotovi risbe oz. šablone, potrebne za izdelavo.

3. Debelina stekla:
Navedene debeline stekla se nanašajo na nazivne debeline v skladu s standardi SIST.

4. Storitve neposrednega naročnika steklarskih del:

4.1. Steklitvene letvice vključno s pritrditvenimi sredstvi (npr. vijaki) so sestavni del že sestavljenega zasteklitvenega okvirja, kar zagotovi neposredni naročnik steklarskih del. V primeru, da se lesene letvice pritrdijo z vijaki, so luknje za vijake že pripravljene vnaprej.

4.2. Za vpete steklitvene letvice je neposredni naročnik dolžan zagotoviti pisna navodila za montažo.

5. Projektna dokumentacija naročnika (izvedbeni načrt):
Naročnik kot podlogo popisom del predloži projekt za izvedbo ob upoštevanju mnenj pristojnih organov.
Vsebina projekta za izvedbo je usklajena Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

6. Obseg storitev/vračunane storitve:
V cene na enoto so vračunane naslednje storitve:
• Vgradnja, podlaganje, pritrjevanje in zatesnitev zasteklitev z zasteklitvenimi letvicami ali izvedba z vidnim tesnilnim robom
• predelave
• vidni robovi in robovi v lepljenih izvedbah so fino brušeni

6.1. Izjavo o lastnostih je treba podati najkasneje do realizacije prve dobave.

7. Barve:

7.1. Standardne barve so barve, za katere proizvajalec ne zahteva doplačila. Naročnik lahko izbere katerokoli standardno barvo brez doplačila.

7.2. Posebne barve so barve, za katere proizvajalec zahteva doplačilo.
Opomba:
Izolacijsko steklo:
Pri uporabi kaljenega stekla (ESG) ali lepljenega varnostnega stekla (VSG) je treba določiti stran uporabe.
Pri uporabi ornamentnega stekla je treba določiti stran uporabe in smer strukture (navpično ali vodoravno) ter stran strukture pri izolacijskem steklu (v medprostoru - MSP ali zunaj). Pri površinskih obdelavah je treba določiti stran, ki naj bo obdelana.

Prosto se določijo postavke za (npr.):
- Protipožarna zasteklitev z razredom požarne odpornosti EW
- Vzdrževalna steklarska dela
- Servisna dela
- Popravila"

Seznam standardov (npr.):
- SIST EN 1991-1-1: Standard Eurocode 1 – Vplivi na nosilne konstrukcije –1-1. del: Splošni vplivi - Gostote, lastna teža, koristne obtežbe stavb
- SIST EN 1991-1-3 Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije - 1-3. del: Splošni vplivi – Obtežba snega
- SIST EN 1991-1-4 Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije - 1-4. del: Splošni vplivi – Obtežba vetra"
- SIST EN 1279_del 1-5 - Izolacijska stekla
- SIST EN 12150-2 - Toplotno kaljeno varnostno steklo
- SIST EN 14179-2 - Toplotno kaljeno varnostno steklo s HS obdelavo
- SIST EN 14449 - Varnostno lepljeno steklo
- SIST EN 1863-2 - Toplotno utrjeno steklo
- SIST EN 12150-1 - Meritve mehanskih lastnosti
- SIST EN 1051-1 - Steklo v stavbah – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 1.del: Definicije in opisi
- SIST EN 1051-2 - Steklo v stavbah – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 2.del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
- SIST EN 14351-1 Okna in vrata – Standard za proizvod, zahtevane lastnosti – 1.del: Okna in vrata brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti, vendar z vključeno odpornostjo strešnih oken proti požaru z zunanje strani
- SIST EN 357: Steklo v stavbah - Proti ognju odporni zastekljeni elementi s prozornimi in prosojnimi izdelki iz stekla - Razvrščanje po požarni odpornosti
- SIST EN 410: Steklo v gradbeništvu - Določevanje svetlobnih in sončnih karakteristik stekla
- SIST EN 572-1: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 1. del: Definicije in splošne fizikalne in mehanske lastnosti
- SIST EN 572-2: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 2. del: Ravno steklo
-SIST EN 572-3: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 3. del: Polirano žično steklo
- SIST EN 572-4: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 4. del: Vlečeno steklo
- SIST EN 572-5: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 5. del: Vzorčasto steklo
-SIST EN 572-6: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 6. del: Žično vzorčasto steklo
- SIST EN 572-7 Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 7. del: Žično in brezžično utorjeno steklo
- SIST EN 572-8: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 8. del: Dobavljene in končne velikosti razreza
-SIST EN 1063 - Steklo v stavbah - Varnostna zasteklitev - Preskušanje in klasifikacija odpornosti proti strelom
- SIST EN 1279-1: Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 1. del: Splošno, tolerance in predpisi za opis sistema
-SIST EN 1279-5: Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 5. del: Standard za proizvod
- SIST EN 1863-1: Steklo v gradbeništvu – Delno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 12150-1: Steklo v gradbeništvu – Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno varnostno steklo – 1. del: Definicija in opis
-SIST EN 12488: Steklo v gradbeništvu – Priporočila za zasteklitev – Načela sestavljanja navpične in poševne zasteklitve
- SIST EN 12600: Steklo v stavbah – Preskus z nihalom – Preskusna metoda z udarcem in klasifikacija ravnega stekla
- SIST EN 13022 – 1 Steklo v gradbeništvu – Strukturna zasteklitev – 1. del: Stekleni proizvodi za strukturne zasteklitve za podprte in nepodprte monolitne in sestavljene zasteklitve
- SIST EN 13022 – 2 Steklo v gradbeništvu – Strukturna zasteklitev – 2. del: Pravila za zastekljevanje
- SIST EN 673: Steklo v gradbeništvu - Določevanje toplotne prehodnosti (vrednost U) - Računska metoda"
-SIST EN 14179-1: Steklo v gradbeništvu – Hs-preskus toplotno kaljenega natrij-kalcijevega silikatnega varnostnega stekla – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 14449: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
- SIST EN 15254-4: Razširjena uporaba rezultatov preskusov požarne odpornosti - Nenosilne stene - 4. del: Zastekljena konstrukcija
- SIST EN 1527: Stavbno okovje - Okovje za drsna in zgibna vrata - Zahteve in preskusne metode
- SIST EN 15683-1: Steklo v gradbeništvu – T Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno utorjeno varnostno steklo – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 1935: Stavbno okovje - Enoosni tečaji - Zahteve in klasifikacija
- SIST EN ISO 12543-1: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 1. del: Definicije in opis sestavnih delov
- SIST EN ISO 12543-2: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 2. del: Lepljeno varnostno steklo
- SIST EN ISO 12543-5: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 5. del: Dimenzije in obdelava robov
- DIN 18032-3: Športne dvorane - Dvorane za gimnastiko in igre ter večnamensko uporabo - 3. del: Preverjanje varnosti pri metu žoge
01.42.18Steklena ograja brez oprijemala pred francoskim oknom
1. Splošno:
1.1 V nadaljevanju so opisane steklene ograje (stekl. ograje) s funkcijo varovanja pred padcem, kot polnilni element v nosilni konstrukciji.
1.2 Steklena ograja: v skladu z razredom zasteklitve 1 (zasteklitve, brez parapetne prečke za razporeditev obremenitve ali brez oprijemala za razporeditev obremenitve):
• na enem robu vpeto v pritrdilni konstrukciji linijsko ali točkovno
• vpeta na najmanj dveh nasproti ležečih straneh linijsko ali točkovno
• sestavljena iz stekla, točkovnega nosilca ali pritrdilne konstrukcije/profila in pritrditve
1.3 Konstrukcija:
• vodoravni in navpični profili ali točkovni nosilci montirani na podboju oz. slepem okvirju ali v zidu
• nosilna spona kot povezovalni element, odvisno od podlage
1.4 Steklo:
• lepljeno varnostno steklo VSG iz float stekla ali VSG iz TVG (VSG/TVG)
• PVB folija, prozorna, minimalna debelina 0,76 mm
• vidni robovi polirani
• vrsta stekla: prozorna

2. Obseg del/vračunana dela:
Pritrditve na nosilni okvir oz. podlago so vračunane v ceno na enoto.
01.42.18.01Steklena ograja pred francoskim oknom, linijsko vpeto, z varnostnim lepljenim steklom (VSG), 2 x float steklo, brez oprijemala.
01.42.18.01AStekl.ograja linij.VSG float steklo, alu, za franc.okno
Vključno z nosilno konstrukcijo iz aluminija, naravno eloksirano.
Glej prilogo k načrtu: _______________
Debelina stekla: ___________________
Višina stekla (cm): ____________________
Širina (cm): ______________________
m
01.42.18.01BStekl.ograja linij.VSG float steklo, bela za franc.okno.
Vključno s konstrukcijo, prašno lakirano RAL 9010 bela.
Glej prilogo k načrtu: _______________
Debelina stekla: ___________________
Višina stekla (cm): ____________________
Širina (cm): ______________________
m
01.42.18.01CStekl.ograja linij.VSG float steklo, nerj.jeklo za franc.okno
Vključno s konstrukcijo iz nerjavnega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _______________
Debelina stekla: ___________________
Višina stekla (cm): ____________________
Širina (cm): ______________________
m
01.42.18.11Steklena ograja pred francoskim oknom, točkovno vpeto, z varnostnim lepljenim steklom (VSG) 2 x float steklo, brez oprijemala.
Opozorilo: pri držalih stekla brez prebojev ali vdolbin v steklu!
01.42.18.11AStekl.ograja točk.VSG float steklo alu za franc.okno.
Vključno s konstrukcijo iz aluminija, naravno eloksirano.
Glej prilogo k načrtu: _______________
Debelina stekla: ___________________
Višina stekla (cm): ____________________
Širina (cm): ______________________
m
01.42.18.11BStekl.ograja točk.VSGfloat steklo bela za franc.okno.
Vključno s konstrukcijo, prašno lakirano RAL 9010 bela.
Glej prilogo k načrtu: _______________
Debelina stekla: ___________________
Višina stekla (cm): ____________________
Širina (cm): ______________________
m
01.42.18.11CStekl.ograja točk.VSG float steklo nerj.jeklo za franc.okno
Vključno s konstrukcijo iz nerjavnega jeklo.
Glej prilogo k načrtu: _______________
Debelina stekla: ___________________
Višina stekla (cm): ____________________
Širina (cm): ______________________
m
01.42.18.21Steklena ograja pred francoskim oknom, linijsko vpeto, z VSG 2 x TVG, brez oprijemala.
01.42.18.21AStekl.ograja linij.VSG/TVG alu za franc.okno.
Vključno s konstrukcijo iz aluminija, naravno eloksirano.
Glej prilogo k načrtu: _______________
Debelina stekla: ___________________
Višina stekla (cm): ____________________
Širina (cm): ______________________
m
01.42.18.21BStekl.ograja linij.VSG/TVG bela za franc.okno.
Vključno s konstrukcijo, prašno lakirano RAL 9010 bela.
Glej prilogo k načrtu: _______________
Debelina stekla: ___________________
Višina stekla (cm): ____________________
Širina (cm): ______________________
m
01.42.18.21CStekl.ograja linij.VSG/TVG nerj.jeklo za franc.okno
Vključno s konstrukcijo, nerjaveče jeklo.
Glej prilogo k načrtu: _______________
Debelina stekla: ___________________
Višina stekla (cm): ____________________
Širina (cm): ______________________
m
01.42.18.31Steklena ograja pred francoskim oknom, točkovno vpeto, z VSG 2 x TVG, brez oprijemala.
01.42.18.31AStekl.ograja točk.VSG/TVG alu za franc.okno.
Vključno s konstrukcijo iz aluminija, naravno eloksirano.
Glej prilogo k načrtu: _______________
Debelina stekla: ___________________
Višina stekla (cm): ____________________
Širina (cm): ______________________
m
01.42.18.31BStekl.ograja točk.VSG/TVG bela za franc.okno.
Vključno s konstrukcijo, prašno lakirano RAL 9010 bela.
Glej prilogo k načrtu: _______________
Debelina stekla: ___________________
Višina stekla (cm): ____________________
Širina (cm): ______________________
m
01.42.18.31CStekl.ograja točk.VSG/TVG nerj.jeklo za franc.okno
Vključno s konstrukcijo iz nerjavnega jekla.
Glej prilogo k načrtu: _______________
Debelina stekla: ___________________
Višina stekla (cm): ____________________
Širina (cm): ______________________
m
01.42.18.62Doplačilo (dp) k stekleni ograji pred francoskim oknom, brez oprijemala
01.42.18.62ADp k stekl.ograji franc.okno za posebno vrsto stekla
Za drugo vrsto stekla (npr. belo steklo, Satinato).
Vrsta stekla: ______________
Velja za postavke: _______________
m
01.42.18.62BDp k stekl.ograji franc.okno za posebne vmesne sloje (folije)
Za druge vmesne sloje (folija).
Vrsta folije: _________________
Velja za postavke: ________________
m
01.42.18.62CDp k stekl.ograji franc.okno za oblikovanje površine
Za drugo oblikovanje površine (npr. sitotisk, emajliranje).
Vrsta površine: _________________
Velja za postavke: __________________
m
01.42.18.62DDp k stekl.ograji franc.okno za barvo
Z RAL 9010 (bela) na drugo barvo: ____________
Velja za postavke: ___________________
m