041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
01Gradbena in obrtniška dela
01.42Steklarska dela
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila:

1. Okvirji in krila:
OpisI veljajo za vse vrste okvirjev zasteklitve (npr. lesene, plastične, kovinske) in ne glede na to, ali so elementi fiksni ali premični (krila z odpiranjem).

2. Oblika in velikost stekla:
Oblika in velikost stekla sta podani v opisu postavke.
Širine in višine označujejo dimenzije najmanjšega orisanega pravokotnika (širina x višina).
Neposredni naročnik steklarskih del zagotovi risbe oz. šablone, potrebne za izdelavo.

3. Debelina stekla:
Navedene debeline stekla se nanašajo na nazivne debeline v skladu s standardi SIST.

4. Storitve neposrednega naročnika steklarskih del:

4.1. Steklitvene letvice vključno s pritrditvenimi sredstvi (npr. vijaki) so sestavni del že sestavljenega zasteklitvenega okvirja, kar zagotovi neposredni naročnik steklarskih del. V primeru, da se lesene letvice pritrdijo z vijaki, so luknje za vijake že pripravljene vnaprej.

4.2. Za vpete steklitvene letvice je neposredni naročnik dolžan zagotoviti pisna navodila za montažo.

5. Projektna dokumentacija naročnika (izvedbeni načrt):
Naročnik kot podlogo popisom del predloži projekt za izvedbo ob upoštevanju mnenj pristojnih organov.
Vsebina projekta za izvedbo je usklajena Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

6. Obseg storitev/vračunane storitve:
V cene na enoto so vračunane naslednje storitve:
• Vgradnja, podlaganje, pritrjevanje in zatesnitev zasteklitev z zasteklitvenimi letvicami ali izvedba z vidnim tesnilnim robom
• predelave
• vidni robovi in robovi v lepljenih izvedbah so fino brušeni

6.1. Izjavo o lastnostih je treba podati najkasneje do realizacije prve dobave.

7. Barve:

7.1. Standardne barve so barve, za katere proizvajalec ne zahteva doplačila. Naročnik lahko izbere katerokoli standardno barvo brez doplačila.

7.2. Posebne barve so barve, za katere proizvajalec zahteva doplačilo.
Opomba:
Izolacijsko steklo:
Pri uporabi kaljenega stekla (ESG) ali lepljenega varnostnega stekla (VSG) je treba določiti stran uporabe.
Pri uporabi ornamentnega stekla je treba določiti stran uporabe in smer strukture (navpično ali vodoravno) ter stran strukture pri izolacijskem steklu (v medprostoru - MSP ali zunaj). Pri površinskih obdelavah je treba določiti stran, ki naj bo obdelana.

Prosto se določijo postavke za (npr.):
- Protipožarna zasteklitev z razredom požarne odpornosti EW
- Vzdrževalna steklarska dela
- Servisna dela
- Popravila"

Seznam standardov (npr.):
- SIST EN 1991-1-1: Standard Eurocode 1 – Vplivi na nosilne konstrukcije –1-1. del: Splošni vplivi - Gostote, lastna teža, koristne obtežbe stavb
- SIST EN 1991-1-3 Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije - 1-3. del: Splošni vplivi – Obtežba snega
- SIST EN 1991-1-4 Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije - 1-4. del: Splošni vplivi – Obtežba vetra"
- SIST EN 1279_del 1-5 - Izolacijska stekla
- SIST EN 12150-2 - Toplotno kaljeno varnostno steklo
- SIST EN 14179-2 - Toplotno kaljeno varnostno steklo s HS obdelavo
- SIST EN 14449 - Varnostno lepljeno steklo
- SIST EN 1863-2 - Toplotno utrjeno steklo
- SIST EN 12150-1 - Meritve mehanskih lastnosti
- SIST EN 1051-1 - Steklo v stavbah – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 1.del: Definicije in opisi
- SIST EN 1051-2 - Steklo v stavbah – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 2.del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
- SIST EN 14351-1 Okna in vrata – Standard za proizvod, zahtevane lastnosti – 1.del: Okna in vrata brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti, vendar z vključeno odpornostjo strešnih oken proti požaru z zunanje strani
- SIST EN 357: Steklo v stavbah - Proti ognju odporni zastekljeni elementi s prozornimi in prosojnimi izdelki iz stekla - Razvrščanje po požarni odpornosti
- SIST EN 410: Steklo v gradbeništvu - Določevanje svetlobnih in sončnih karakteristik stekla
- SIST EN 572-1: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 1. del: Definicije in splošne fizikalne in mehanske lastnosti
- SIST EN 572-2: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 2. del: Ravno steklo
-SIST EN 572-3: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 3. del: Polirano žično steklo
- SIST EN 572-4: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 4. del: Vlečeno steklo
- SIST EN 572-5: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 5. del: Vzorčasto steklo
-SIST EN 572-6: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 6. del: Žično vzorčasto steklo
- SIST EN 572-7 Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 7. del: Žično in brezžično utorjeno steklo
- SIST EN 572-8: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 8. del: Dobavljene in končne velikosti razreza
-SIST EN 1063 - Steklo v stavbah - Varnostna zasteklitev - Preskušanje in klasifikacija odpornosti proti strelom
- SIST EN 1279-1: Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 1. del: Splošno, tolerance in predpisi za opis sistema
-SIST EN 1279-5: Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 5. del: Standard za proizvod
- SIST EN 1863-1: Steklo v gradbeništvu – Delno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 12150-1: Steklo v gradbeništvu – Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno varnostno steklo – 1. del: Definicija in opis
-SIST EN 12488: Steklo v gradbeništvu – Priporočila za zasteklitev – Načela sestavljanja navpične in poševne zasteklitve
- SIST EN 12600: Steklo v stavbah – Preskus z nihalom – Preskusna metoda z udarcem in klasifikacija ravnega stekla
- SIST EN 13022 – 1 Steklo v gradbeništvu – Strukturna zasteklitev – 1. del: Stekleni proizvodi za strukturne zasteklitve za podprte in nepodprte monolitne in sestavljene zasteklitve
- SIST EN 13022 – 2 Steklo v gradbeništvu – Strukturna zasteklitev – 2. del: Pravila za zastekljevanje
- SIST EN 673: Steklo v gradbeništvu - Določevanje toplotne prehodnosti (vrednost U) - Računska metoda"
-SIST EN 14179-1: Steklo v gradbeništvu – Hs-preskus toplotno kaljenega natrij-kalcijevega silikatnega varnostnega stekla – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 14449: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
- SIST EN 15254-4: Razširjena uporaba rezultatov preskusov požarne odpornosti - Nenosilne stene - 4. del: Zastekljena konstrukcija
- SIST EN 1527: Stavbno okovje - Okovje za drsna in zgibna vrata - Zahteve in preskusne metode
- SIST EN 15683-1: Steklo v gradbeništvu – T Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno utorjeno varnostno steklo – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 1935: Stavbno okovje - Enoosni tečaji - Zahteve in klasifikacija
- SIST EN ISO 12543-1: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 1. del: Definicije in opis sestavnih delov
- SIST EN ISO 12543-2: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 2. del: Lepljeno varnostno steklo
- SIST EN ISO 12543-5: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 5. del: Dimenzije in obdelava robov
- DIN 18032-3: Športne dvorane - Dvorane za gimnastiko in igre ter večnamensko uporabo - 3. del: Preverjanje varnosti pri metu žoge
01.42.25Steklena vrata in steklene stene
1. Splošno:

1.1 V nadaljevanju so opisana steklena vrata brez razlike, ali so z levim ali desnim odpiranjem, s stranskimi fiksnimi deli, nadsvetlobo, vratnimi tečaji in okovjem.
Navedena višina se nanaša na celotni sistem vrat in sten (vključno z nadsvetlobo).

1.2 Steklo:
Vrata so iz varnostnega stekla (ESG ali VSG), prozornega, brezbarvnega float ali ornamentnega stekla, najm. 8 mm debeline.
Vidni robovi so polirani.

1.3 Stranski deli in nadsvetlobe:
Pri stranskih delih in nadsvetlobah se uporabljajo okovja, ki izpolnjujejo najmanj iste zahteve kot pri sistemu vrat.

1.4 Okovja in tečaji:
Vidna okovja in tečaji so polni aluminij ali z aluminijastimi oblogami, naravno eloksirana."

2. Storitve naročnika:
Za vgradnjo talnih zapiral neposredni naročnik izdela potrebne vdolbine.
Opomba:
Pri izvedbah s kaljenim steklom ESG je priporočljiva uporaba enojnega varnostnega stekla (ESG) z opravljenim HS testom (HST).
01.42.25.01Enokrilna steklena vrata kot nihajna vrata (vratno krilo brez okovja).
Kot podatek je navedena debelina stekla (mm).
Opomba:
Okvirji so opisani v ločenih postavkah.
01.42.25.01ANihajna vrata (steklo) enokr. ESG float steklo 8 mm
Vratno krilo iz enojnega varnostnega kaljenega stekla (ESG) iz float stekla.
Dimenzije stekla (širina x višina): __________ x __________ cm
kos
01.42.25.01BNihajna vrata (steklo) enokr. VSG/TVG 8 mm
Vratno krilo iz lepljenega varnostnega stekla (VSG) - 2x delno kaljeno (TVG).
Dimenzije stekla (širina x višina): __________ x __________ cm
kos
01.42.25.02Okovja za enokrilna steklena vrata kot klasična vrata na tečajih (za okvirje).
01.42.25.02AStandardni komplet za klasična vrata na tečajih (steklo) enokr.
Standardni komplet sestoji iz:
• 2 spodnjih delov traku
• 2 trakova nihajnih vrat brez funkcije zapiranja v pravokotni izvedbi, z/brez zaobljenih vogalov
• 1 ohišje za ključavnico (brez cilindra), prečna izvedba, z/brez zaobljenih kotov
• 2 pokrova za okovje z/brez odprtin/-o za profilni cilinder
• 1 par kljuk za vrata z rozeto ali za vodilo kljuke
kos
01.42.25.02BKpl zapiral za zgornji del vrat kot klasična vrata na tečajih (steklo) enokr.
Komplet zapiral za zgornji del vrat (brez fiksirne enote), sestoji iz:
• 1 pritrdilni profil
• 1 drsno vodilo
• 1 zapiralo za zgornji del vrat
kos
01.42.25.03Okvir vrat kot standardni okvir (= standardiziran okvir), vključno s tesnilom okvirja, za enokrilna steklena vrata kot klasična vrata na tečajih.
01.42.25.03AOkvir vrat za enokr. klasična vrata na tečajih (steklo) les
Iz lesa (vrsta lesa): _________________
Površina: _____________
Velja za postavke: _______________
kos
01.42.25.03BOkvir vrat za enokr. klasična vrata na tečajih (steklo) kovina
Iz kovine: ___________
Površina: ______________
Velja za postavke: ______________
kos
01.42.25.04Dvokrilna steklena vrata kot klasična vrata na tečajih (vratno krilo brez okovja).
Kot podatek je navedena debelina stekla (mm).
Opomba:
Okvirji so opisani v ločenih postavkah.
01.42.25.04AKlasična vrata na tečajih (steklo) dvokr. ESG float steklo 8 mm
Vratno krilo iz enojnega varnostnega stekla (ESG) iz float stekla.
Premično krilo/dimenzije stekla (širina x višina): _______________
Fiksno krilo/dimenzije stekla (širina x višina): _________________
kos
01.42.25.04BNihajna vrata (steklo) dvokr. VSG/TVG 8 mm
Vratno krilo iz lepljenega varnostnega stekla (VSG) - 2x delno kaljeno (TVG).
Premično krilo/dimenzije stekla (širina x višina): _______________
Fiksno krilo/dimenzije stekla (širina x višina): _________________
kos
01.42.25.05Okovja za dvokrilna steklena vrata za klasična vrata na tečajih (za okvirje).
01.42.25.05AStandardni komplet za klasična vrata na tečajih (steklo) dvokr.
Standardni komplet sestoji iz:
• 4 spodnjih delov traku
• 4 trakovi nihajnih vrat brez funkcije zapiranja v pravokotni izvedbi, z/brez zaobljenih vogalov
• 1 ohišje za ključavnico pravokotno, prečna izvedba, z/brez zaobljenih vogalov
• 1 prijemnik ključavnice, ustrezno za ohišje za ključavnico
• 4 pokrovov za okovje z/brez odprtin/-e za profilni cilinder
• 1 par kljuk za vrata z rozeto ali za vodilo kljuke
• 2 vratni zadrževalik zgoraj in spodaj (za fiksiranje sekundarnega krila)
kos
01.42.25.05BKpl zapiral za zgornji del vrat kot klasična vrata na tečajih (steklo) dvokr.
Komplet zapiral za zgornji del vrat (brez fiksirne enote) za premično krilo, sestoji iz:
• 1 pritrdilni profil
• 1 drsno vodilo
• 1 zapiralo za zgornji del vrat
kos
01.42.25.06Okvir vrat kot standardni okvir (= standardiziran okvir), vključno s tesnilom okvirja, za dvokrilna steklena vrata kot klasična vrata.
01.42.25.06AOkvir vrat za dvokr. klasična vrata (steklo) les
Iz lesa (vrsta lesa): ______________
Površina: ______________
Velja za postavke: ____________________
kos
01.42.25.06BOkvir vrat za dvokr. klasična vrata (steklo) kovina
Iz kovine: __________________
Površina: ______________
Velja za postavke: ____________________
kos
01.42.25.11Doplačila (dp) k eno- ali dvokrilnimi steklenimi vratom na tečajih za posebna stekla.
01.42.25.11ADp h klasičnim vratom na tečajih za posebna stekla
Za drugo vrsto stekla.
Steklo: _____________
Barva: _____________
Površina: _________________
Velja za postavke: ______________
kos
01.42.25.11BDp h klasičnim vratom na tečajih VSG za vmesno folijo bela-mat
Za belo-mat vmesno folijo.
Velja za postavke: ________________
kos
01.42.25.11CDp h klasičnim vratom na tečajih VSG za vmesno folijo barvno
Za barvno vmesno folijo.
Barva: _________________
Velja za postavke: ________________
kos
01.42.25.11DDp h klasičnim vratom na tečajih VSG za folijo za zvočno izolacijo
Za folijo za zvočno izolacijo.
Vrednost zvočne izolacije (dB): _________________
Velja za postavke: ______________________
kos
01.42.25.11EDp h klasičnim vratom na tečajih za potisk, celot. površini stand.
Za potisk po celotni površini v standardnih barvah.
Sito: ___________________
Barva: __________________
Velja za postavke: _________________
kos
01.42.25.11FDp h klasičnim vratom na tečajih za potisk po celotni površini
Za potisk po delni površini v standardnih barvah.
Sito: ___________________
Barva: __________________
Velja za postavke: _________________
kos
01.42.25.11GDp h klasičnim vratom na tečajih za potisk posebna barva
Za potisk v standardnih barvah.
Sito: ___________________
Barva: __________________
Velja za postavke: _________________
kos
01.42.25.11HDp h klasičnim vratom na tečajih za potisk posebnim sitom
Za potisk s posebnim sitom.
Sito: ___________________
Barva: __________________
Velja za postavke: _________________
kos
01.42.25.12Doplačilo (dp) k okovju oz. zapiralo za zgornji del vrat (okovja) za eno- ali dvokrilna steklena vrata.
01.42.25.12ADp k okovju za klasična vrata na tečajih za možnost zaklepanja
Za možnost zaklepanja ohišja za ključavnico za profilni cilinder, ki ga zagotovi naročnik.
Velja za postavke: _______________
kos
01.42.25.12BDp k okovju za klasična vrata na tečajih za ohišje za ključavnico/izvedba WC.
Za ohišje za ključavnico v izvedbi WC.
Velja za postavke: _______________
kos
01.42.25.12CDp k okovju za klas.vrata na tečajih za fiks.enoto zapir.za zg.del vrat
Za fiksirno enoto, ustrezno za zapiralo za zgornji del vrat
Velja za postavke: _______________
kos
01.42.25.12DDp k okovju vrata na tečajih za posebne izvedbe
Za posebne izvedbe:
Velja za postavke: _______________
kos
01.42.25.12EDp k okovju vrata na tečajih za posebne obdelave površine
Za posebne površine/obdelavo površin:
Material: _______________
Barva: ______________
Velja za postavke: _______________
kos
01.42.25.21Enokrilna steklena vrata kot vrata na tečajih ali nihajna vrata (vratno krilo brez okovja).
Kot podatek je navedena debelina stekla (mm).
01.42.25.21AVrata na teč./nih. vrata (steklo) enokr. ESG float steklo 10 mm
Vratno krilo iz enojnega varnostnega stekla (ESG) iz float stekla.
Dimenzije stekla (širina x višina): ___________________
kos
01.42.25.21BVrata na teč./nih. vrata (steklo) enokr. ESG float steklo 12mm
Vratno krilo iz enojnega varnostnega stekla (ESG) iz float stekla.
Dimenzije stekla (širina x višina): ___________________
kos
01.42.25.21CVrata na teč./nih. vrata (steklo) enokr. VSG/TVG 10 mm
Vratno krilo iz lepljenega varnostnega stekla (VSG) - 2x delno kaljeno (TVG).
Dimenzije stekla (širina x višina): ___________________
kos
01.42.25.21DVrata na teč./nih. vrata (steklo) enokr. VSG/TVG 12 mm
Vratno krilo iz lepljenega varnostnega stekla (VSG) - 2x delno kaljeno (TVG).
Dimenzije stekla (širina x višina): ___________________
kos
01.42.25.22Okovja za enokrilna steklena vrata kot so nihajna ali vrtljiva vrata (za stenske odprtine).
01.42.25.22AStandardni komplet za klasična vrata na tečajih (steklo) enokr. za stensko odprtino
Standardni komplet sestoji iz:
• 1 talnega vratnega zapirala z ohišjem za vbetoniranje in pokrovom iz nerjavnega jekla
• 1 spodnjega okovja vrat pravokotno z ravnim koničnim nastavkom za talno zapiralo vrat
• 1 zgornjega okovja vrat pravokotno z nastavkom za sornik vrtljivega ležaja
• 1 vrtljivega ležaja zgoraj s fiksno osjo
• 1 ohišja za ključavnico (brez cilindra), prečna izvedba, z/brez zaobljenih vogalov
• 2 pokrovov za okovje z/brez odprtino/-e za profilni cilinder
• 1 para kljuk za vrata z rozeto ali za vodilo kljuke
kos
01.42.25.22BStandardni komplet za klasična vrata na tečajih (steklo) enokr. za okvir
Standardni komplet sestoji iz:
• 1 talnega vratnega zapirala z ohišjem za vbetoniranje in pokrovom iz nerjavnega jekla
• 1 spodnjega okovja vrat pravokotno z zunaj sredinskimi vrtiščem, nastavek za talna zapirala vrat
• 1 zgornjega okovja vrat pravokotno z zunaj sredinskimi vrtiščem, nastavek za sornik vrtljivega ležaja
• 1 zgornjega dela traku s čepki s sornikom vrtljivega ležaja (zunaj sredinski)
• 1 ohišja za ključavnico (brez cilindra), prečna izvedba, z/brez zaobljenih vogalov
• 2 pokrovov za okovje z/brez odprtino/-e za profilni cilinder
• 1 para kljuk za vrata z rozeto ali za vodilo kljuke
kos
01.42.25.22CStandardni komplet za nihajna vrata (steklo) enokr.
Standardni komplet sestoji iz:
• 1 1 talnega vratnega zapirala z ohišjem za vbetoniranje in pokrovom iz nerjavnega jekla
• 1 spodnjega okovja vrat pravokotno z ravnim koničnim nastavkom za talno zapiralo vrat
• 1 zgornjega okovja vrat pravokotno z nastavkom za sornik vrtljivega ležaja
• 1 vrtljivega ležaja zgoraj s fiksno osjo
• 1 para paličnih ročajev, ravna izvedba, dolžina 350 mm, NeJe ø 25 mm
kos
01.42.25.23Okvir vrat kot standardni okvir (= standardiziran okvir), vključno s tesnilom okvirja, za enokrilna steklena vrata kot so nihajna ali vrtljiva vrata.
01.42.25.23AOkvir vrat za enokr. nihajna vrata (steklo) les
Iz lesa (vrsta lesa): ______________
Površina: _______________
Velja za postavke: ________________
kos
01.42.25.23BOkvir vrat za enokr. nih./vrtlj.vrata (steklo) kovina
Iz kovine: _______________
Površina: _______________
Velja za postavke: ________________
kos
01.42.25.31Dvokrilna steklena vrata kot klasična vrata na tečajih (vratno krilo brez okovja).
V bistveni vsebini postavke je navedena debelina stekla (mm).
01.42.25.31AKlasična vrata na tečajih (steklo) dvokr. ESG float steklo 10mm
Vratno krilo iz enojnega varnostnega stekla (ESG) iz float stekla.
Premično krilo/dimenzije stekla (širina x višina): _________
Fiksno krilo/dimenzije stekla (širina x višina): __________
kos
01.42.25.31BKlasična vrata na tečajih (steklo) dvokr. ESG float steklo 12 mm
Vratno krilo iz enojnega varnostnega stekla (ESG) iz float stekla.
Premično krilo/dimenzije stekla (širina x višina): _________
Fiksno krilo/dimenzije stekla (širina x višina): __________
kos
01.42.25.31CKlasična vrata na tečajih (steklo) dvokr. VSG/TVG 10 mm
Vratno krilo iz lepljenega varnostnega stekla (VSG) - 2x delno kaljeno (TVG).
Premično krilo/dimenzije stekla (širina x višina): _________
Fiksno krilo/dimenzije stekla (širina x višina): __________
kos
01.42.25.31DKlasična vrata na tečajih (steklo) dvokr. VSG/TVG 12 mm
Vratno krilo iz lepljenega varnostnega stekla (VSG) - 2x delno kaljeno (TVG).
Premično krilo/dimenzije stekla (širina x višina): _________
Fiksno krilo/dimenzije stekla (širina x višina): __________
kos
01.42.25.32Okvir vrat za standardni okvir (= standardiziran okvir), vključno s tesnilom okvirja, za dvokrilna steklena vrata za klasična vrata na tečajih.
01.42.25.32AOkvir vrat za dvokr. nihajna vrata ESG, VSG/TVG (steklo) les
Iz lesa (vrsta lesa):
Površina:
Velja za postavke:
kos
01.42.25.32BOkvir vrat za dvokr. nihajna vrata ESG, VSG/TVG (steklo) kovina
Iz kovine:
Površina:
Velja za postavke:
kos
01.42.25.33Dvokrilna steklena vrata za vrtljiva vrata (vratno krilo brez okovja).
V bistveni vsebini postavke je navedena debelina stekla (mm).
01.42.25.33ANihajna vrata (steklo) dvokr. ESG float steklo 10 mm
Vratno krilo iz enojnega varnostnega stekla (ESG) iz float stekla.
Dimenzije stekla na posamezna vrata (širina x višina): __________
kos
01.42.25.33BNihajna vrata (steklo) dvokr. ESG float steklo 12 mm
Vratno krilo iz enojnega varnostnega stekla (ESG) iz float stekla.
Dimenzije stekla na posamezna vrata (širina x višina): __________
kos
01.42.25.33CNihajna vrata (steklo) dvokr. VSG/TVG 10 mm
Vratno krilo iz lepljenega varnostnega stekla (VSG) - 2x delno kaljeno (TVG).
Dimenzije stekla na posamezna vrata (širina x višina): __________
kos
01.42.25.33DNihajna vrata (steklo) dvokr. VSG/TVG 12 mm
Vratno krilo iz lepljenega varnostnega stekla (VSG) - 2x delno kaljeno (TVG).
Dimenzije stekla na posamezna vrata (širina x višina): __________
kos
01.42.25.34Okvir vrat kot standardni okvir (= standardiziran okvir), vključno s tesnilom okvirja, za dvokrilna steklena vrata kot nihajna vrata.
01.42.25.34AOkvir vrat za dvokr. Nihajna vrata ESG, VSG/TVG (steklo) les
Iz lesa (vrsta lesa): ____________
Površina: _____________
Velja za postavke: ____________
kos
01.42.25.34BOkvir vrat za dvokr. vrtljiva vrata ESG, VSG/TVG (steklo) kovina
Iz kovine: ________________
Površina: _____________
Velja za postavke: ____________
kos
01.42.25.35Okovja za dvokrilna steklena vrata za klasična ali nihajna vrata (za stenske odprtine).
01.42.25.35AStandardni komplet za klasična vrata (steklo) dvokr. za stensko odprtino
Standardni komplet sestoji iz:
• 2 talnih vratnih zapiral z ohišjem za vbetoniranje in pokrovom iz nerjavnega jekla
• 2 spodnjih okovij vrat pravokotno z ravnim koničnim nastavkom za talno zapiralo vrat
• 2 zgornjih okovij vrat pravokotno z nastavkom za sornik vrtljivega ležaja
• 2 vrtljivih ležajev zgoraj s fiksno osjo
• 1 ohišja za ključavnico (brez cilindra), prečna izvedba, z/brez zaobljenih vogalov
• 4 pokrovov za okovje z/brez odprtino/-e za profilni cilinder
• 2 parov kljuk za vrata z rozeto ali za vodilo kljuke
kos
01.42.25.35BStandardni komplet za klasična vrata (steklo) dvokr. za okvir
Standardni komplet sestoji iz:
• 2 talnih vratnih zapiral z ohišjem za vbetoniranje in pokrovom iz nerjavnega jekla
• 2 spodnjih okovij vrat pravokotno z zunaj sredinskimi vrtiščem, nastavek za talna zapirala vrat
• 2 zgornjih okovij vrat pravokotno z zunaj sredinskimi vrtiščem, nastavek za sornik vrtljivega ležaja
• 2 zgornjih delov traka s čepki s sornikom vrtljivega ležaja (zunaj sredinski)
• 1 ohišja za ključavnico (brez cilindra), prečna izvedba, z/brez zaobljenih vogalov
• 4 pokrovov za okovje z/brez odprtino/-e za profilni cilinder
• 2 parov kljuk za vrata z rozeto ali za vodilo kljuke
kos
01.42.25.35CStandardni komplet za nihajna vrata (steklo) dvokr.
Standardni komplet sestoji iz:
• 2 talnih vratnih zapiral s cementnim ohišjem in pokrovom iz nerjavnega jekla
• 2 spodnjih okovij vrat pravokotno z ravnim koničnim nastavkom za talno zapiralo vrat
• 2 zgornjih okovij vrat pravokotno z nastavkom za sornik vrtljivega ležaja
• 2 vrtljivih ležajev zgoraj s fiksno osjo
• 2 parov paličnih ročajev, ravna izvedba, dolžina 350 mm, NeJe ø 25 mm
kos
01.42.25.41Doplačila (dp) za eno- ali dvokrilna steklena vrata kot so nihajna ali vrtljiva vrata za posebna stekla.
01.42.25.41ADp za klasič/nih. vrata VSG za posebna stekla
Za drugo vrsto stekla.
Steklo: ____________
Barva: ______________
Površina: ______________
Velja za postavke: _______________
kos
01.42.25.41BDp za klasič/nih.vrata VSG za vmesno folijo bela-mat
Za belo-mat vmesno folijo.
Velja za postavke:
kos
01.42.25.41CDp za klasič/nih.vrata VSG za vmesno folijo barvno
Za barvno vmesno folijo.
Barva: _______________
Velja za postavke: ____________
kos
01.42.25.41DDp za klasič/nih.vrata VSG za folijo za zvočno izolacijo
Za folijo za zvočno izolacijo.
Vrednost zvočne izolacije (dB): ________________
Velja za postavke: ______________
kos
01.42.25.41EDp za klasič/nih.vrata za potisk po celotni površini standard
Za potisk po celotni površini, v standardnih barvah.
Sito: ________________
Barva: _________________
Velja za postavke: _______________
kos
01.42.25.41FDp za klasič/nih.vrata za potisk po delni površini standard
Za potisk po delni površini, v standardnih barvah.
Sito: ________________
Barva: _________________
Velja za postavke: _______________
kos
01.42.25.41GDp za klasič/nih.vrata za potisk posebna barva
Za potisk v standardnih barvah.
Sito: ________________
Barva: _________________
Velja za postavke: _______________
kos
01.42.25.41HDp za klasič/nih.vrata za potisk posebno sito
Za potisk s posebnim sitom.
Sito: ________________
Barva: _________________
Velja za postavke: _______________
kos
01.42.25.42Doplačila (dp) k okovju za eno- ali dvokrilna steklena vrata za klasična ali nihajna vrata.
01.42.25.42ADp k okovju nihajna vrata za možnost zaklepanja
Za nihajna vrata.
Za možnost zaklepanja ohišja za ključavnico za profilni cilinder, ki ga zagotovi naročnik.
Velja za postavke: _______________________
kos
01.42.25.42BDp k okovju Kla./nih. vrata za vodilo vrat spodaj
Za vodilo vrat (višina 100 mm), spodaj.
Velja za postavke: _________________
kos
01.42.25.42CDp k okovju Kla./nih. vrata za vodilo vrat zgoraj
Za vodilo vrat (višina 100 mm), zgoraj.
Velja za postavke: _______________
kos
01.42.25.42DDp k okovju Kla./nih. vrata za posebno izvedbo palica
Za posebne izvedbe/ročaj: ________________
Dolžina: ______________
Velja za postavke: _______________
kos
01.42.25.42EDp k okovju Kla./nih. vrata za vpenjalno zaščito
Za vpenjalno zaščito.
Velja za postavke: ____________________
kos
01.42.25.42FDp k okovju Kla./nih. vrata za poseb.izvedbo okovje
Za posebne izvedbe/okovje.
Površina/obdelava površine: _________________
Velja za postavke: ___________________
kos
01.42.25.43Doplačilo (dp) k okovju za eno- ali dvokrilna steklena vrata kot klasična vrata.
01.42.25.43ADp za okovja klas./nih. vrata za možnost zaklepanja
Za možnost zaklepanja ohišja za ključavnico za profilni cilinder, ki ga zagotovi naročnik.
Velja za postavke: ________________
kos
01.42.25.43BDp za okovja klas./nih. vrata za ključavnico e-odpiralom
Za sredinsko ključavnico z e-odpiralom in neprekinjeno obrobo.
Velja za postavke:
kos
01.42.25.51Enokrilna steklena drsna vrata (vratno krilo brez okovja).
Kot podatek je navedena debelina stekla (mm).
01.42.25.51ADrsna vrata (steklo) enokr. ESG float steklo 8 mm
Vratno krilo iz enojnega varnostnega stekla (ESG) iz float stekla.
Dimenzije stekla (širina x višina): ________________
kos
01.42.25.51BDrsna vrata (steklo) enokr. ESG float steklo 10 mm
Vratno krilo iz enojnega varnostnega stekla (ESG) iz float stekla.
Dimenzije stekla (širina x višina): ________________
kos
01.42.25.51CDrsna vrata (steklo) enokr. ESG float steklo 12 mm
Vratno krilo iz enojnega varnostnega stekla (ESG) iz float stekla.
Dimenzije stekla (širina x višina): ________________
kos
01.42.25.51DDrsna vrata (steklo) enokr.VSG/TVG 8 mm
Vratno krilo iz lepljenega varnostnega stekla (VSG) - 2x delno kaljeno (TVG).
Dimenzije stekla (širina x višina): ________________
kos
01.42.25.51EDrsna vrata (steklo) enokr.VSG/TVG 10 mm
Vratno krilo iz lepljenega varnostnega stekla (VSG) - 2x delno kaljeno (TVG).
Dimenzije stekla (širina x višina): ________________
kos
01.42.25.51FDrsna vrata (steklo) enokr.VSG/TVG 12mm
Vratno krilo iz lepljenega varnostnega stekla (VSG) - 2x delno kaljeno (TVG).
Dimenzije stekla (širina x višina): ________________
kos
01.42.25.52Okovja za enokrilna steklena drsna vrata
01.42.25.52AStand.komplet z montažo na steno za drsna vrata (steklo) enokr.
Za montažo na steno, vključno z neprekinjenim profilom vodila. Standardni komplet sestoji iz:
• 2 tekalnih vozičkov s pritrdilnimi ploščami
• 2 zaustavljalnikov (končna omejevala)
• 1 talnega vodila
• 1 par paličnih ročajev nerjavno jeklo, ravna izvedba
kos
01.42.25.52BStand.komplet za montažo na strop za drsna vrata (steklo) enokr.
Za montažo na strop, vključno z neprekinjenim profilom vodila. Standardni komplet sestoji iz:
•2 tekalnih vozičkov s pritrdilnimi ploščami
• 2 zaustavljalnikov (končna omejevala)
• 1 talnega vodila
• 1 par paličnih ročajev nerjavno jeklo, ravna izvedba
kos
01.42.25.53Okvir vrat za enokrilna steklena drsna vrata
01.42.25.53AOkvir vrat za enokr. drsna vrata (steklo), les
Iz lesa (vrsta lesa): _________________
Površina: ___________________
Velja za postavke: _________________
kos
01.42.25.53BOkvir vrat za enokr. drsna vrata (steklo), kovina
Iz kovine: _________________
Površina: _________________
Velja za postavke: ___________________
kos
01.42.25.61Dvokrilna steklena vrata kot drsna vrata (vratno krilo brez okovja).
Kot podatek je navedena debelina stekla (mm).
01.42.25.61ADrsna vrata (steklo) dvokr. ESG float steklo 8 mm
Vratno krilo iz enojnega varnostnega stekla (ESG) iz float stekla.
Dimenzije stekla na posamezna vrata (širina x višina): _____________
kos
01.42.25.61BDrsna vrata (steklo) dvokr. ESG float steklo 10 mm
Vratno krilo iz enojnega varnostnega stekla (ESG) iz float stekla.
Dimenzije stekla na posamezna vrata (širina x višina): _____________
kos
01.42.25.61CDrsna vrata (steklo) dvokr. ESG float steklo 12 mm
Vratno krilo iz enojnega varnostnega stekla (ESG) iz float stekla.
Dimenzije stekla na posamezna vrata (širina x višina): _____________
kos
01.42.25.61DDrsna vrata (steklo) dvokr.VSG/TVG 8 mm
Vratno krilo iz lepljenega varnostnega stekla (VSG) - 2x delno kaljeno (TVG).
Dimenzije stekla na posamezna vrata (širina x višina): _____________
kos
01.42.25.61EDrsna vrata (steklo) dvokr.VSG/TVG 10mm
Vratno krilo iz lepljenega varnostnega stekla (VSG) - 2x delno kaljeno (TVG).
Dimenzije stekla na posamezna vrata (širina x višina): _____________
kos
01.42.25.61FDrsna vrata (steklo) dvokr.VSG/TVG 12mm
Vratno krilo iz lepljenega varnostnega stekla (VSG) - 2x delno kaljeno (TVG).
Dimenzije stekla na posamezna vrata (širina x višina): _____________
kos
01.42.25.62Okovja za dvokrilna steklena drsna vrata.
01.42.25.62AStand.komplet za montažo na steno drsna vrata (steklo) dvokr.
Za montažo na steno, vključno z neprekinjenim profilom vodila, brez pokrivnega profila. Standardni komplet sestoji iz:
• 4 tekalnih vozičkov s pritrdilnimi ploščami
• 4 zaustavljalnikov (končna omejevala)
• 1 tekalnega vodila, dolžina: najm. 4 x širina vrat
• 2 talnih vodil
• 2 parov paličnih ročajev NeJe, ravna izvedba 350 mm dolžina, ø 25 mm
kos
01.42.25.62BStand.komplet za montažo na strop za drsna vrata (steklo) dvokr.
Za montažo na strop, vključno z neprekinjenim profilom vodila, brez pokrivnega profila. Standardni komplet sestoji iz:
• 4 tekalnih vozičkov s pritrdilnimi ploščami
• 4 zaustavljalnikov (končna omejevala)
• 1 tekalnega vodila, dolžina: najm. 4 x širina vrat
• 2 talnih vodil
• 2 parov paličnih ročajev NeJe, ravna izvedba 350 mm dolžina, ø 25 mm
kos
01.42.25.63Okvir vrat za dvokrilna steklena vrata kot drsna vrata.
01.42.25.63AOkvir vrat za dvokr. drsna vrata (steklo) les
Iz lesa (vrsta lesa): _______________
Površina: _________________
Velja za postavke: ______________
kos
01.42.25.63BOkvir vrat za dvokr. drsna vrata (steklo) kovina
Iz kovine: _________________
Površina: ____________________
Velja za postavke: ________________
kos
01.42.25.71Doplačila (dp) za eno- ali dvokrilna steklena vrata kot so drsna vrata za posebna stekla.
01.42.25.71ADp za drsna vrata za posebna stekla
Za drugo vrsto stekla.
Steklo: __________________
Barva: _________________
Površina: ___________________
Velja za postavke: __________________
kos
01.42.25.71BDp za drsna vrata VSG za vmesno folijo bela-mat
Za belo-mat vmesno folijo.
Velja za postavke: ___________________
kos
01.42.25.71CDp za drsna vrata VSG za vmesno folijo barvno
Za barvno vmesno folijo.
Barva: _________________
Velja za postavke: ___________________
kos
01.42.25.71DDp za drsna vrata VSG za folijo za zvočno izolacijo
Za folijo za zvočno izolacijo.
Vrednost zvočne izolacije (dB): _______________
Velja za postavke: ___________________
kos
01.42.25.71EDp za drsna vrata za potisk po celotni površini standard
Za potisk po celotni površini, v standardnih barvah.
Sito: __________________
Barva: ______________________
Velja za postavke: ___________________
kos
01.42.25.71FDp za drsna vrata za potisk po delni površini standard
Za potisk po delni površini, v standardnih barvah.
Sito: _______________
Barva: ________________
Velja za postavke: _______________
kos
01.42.25.71GDp za drsna vrata za potisk posebna barva
Za potisk v posebnih barvah.
Sito: _______________
Barva: ________________
Velja za postavke: _______________
kos
01.42.25.71HDp za drsna vrata za potisk posebno sito
Za potisk s posebnim sitom.
Sito: _______________
Barva: ________________
Velja za postavke: _______________
kos
01.42.25.72Doplačila (dp) k okovju za eno- ali dvokrilna steklena vrata kot drsna vrata.
01.42.25.72ADp k okovju za drsna vrata za posebne površine
Posebna površina/obdelava površin: ______________
Barva: _______________
Velja za postavke: __________________
kos
01.42.25.72BDp k okovju drsna vrata za možnost zaklepanja
Za možnost zaklepanja ohišja za ključavnico (v tla) za profilni cilinder, ki ga zagotovi naročnik.
Velja za postavke:
kos
01.42.25.72CDp k okovju za drsna vrata za samodejni uvlek enostransko
Za enostranski samodejnim uvlek.
Velja za postavke: ___________________
kos
01.42.25.72DDp k okovju za drsna vrata za samodejni uvlek dvostransko
Za dvostranski samodejnim uvlek.
Velja za postavke: ___________________
kos
01.42.25.72EDp k okovju za drsna vrata za vgradnjo na strop poravnano
Za s stropom poravnano vgradnjo vodila.
Velja za postavke: ___________________
kos
01.42.25.72FDp k okovju za drsna vrata za posebno izvedbo
Za posebne izvedbe/okovje: _______________
Velja za postavke: ___________________
kos
01.42.25.72GDp k okovju za drsna vrata za sinhronski pogon
Za sinhronski pogon obeh kril drsnih vrat.
Velja za postavke: _____________________
kos
01.42.25.72HDp k okovju za palice za drsna vrata za posebno izvedbo
Za posebne izvedbe/palice: ___________
Velja za postavke: _______________
kos
01.42.25.81Stranski deli, prosto stoječi.
Kot podatek je navedena debelina stekla (mm).
01.42.25.81AStranski deli ESG float steklo 10 mm
Iz enojnega varnostnega stekla (ESG) iz float stekla.
Dimenzije stekla (širina x višina): ____________________
kos
01.42.25.81BStranski deli ESG float steklo 12 mm
Iz enojnega varnostnega stekla (ESG) iz float stekla.
Dimenzije stekla (širina x višina): ____________________
kos
01.42.25.81DStranski deli VSG/TVG 10 mm
Iz lepljenega varnostnega stekla (VSG) - 2x delno kaljeno (TVG).
Dimenzije stekla (širina x višina): ____________________
kos
01.42.25.81EStranski deli VSG/TVG 12 mm
Iz lepljenega varnostnega stekla (VSG) - 2x delno kaljeno (TVG).
Dimenzije stekla (širina x višina): ____________________
kos
01.42.25.82Nadsvetlobe.
Kot podatek je navedena debelina stekla (mm).
01.42.25.82ANadsvetloba ESG float steklo 8 mm
Iz enojnega varnostnega stekla (ESG) iz float stekla.
Dimenzije stekla (širina x višina): ____________________
kos
01.42.25.82BNadsvetloba ESG float steklo 10 mm
Iz enojnega varnostnega stekla (ESG) iz float stekla.
Dimenzije stekla (širina x višina): ____________________
kos
01.42.25.82CNadsvetloba ESG float steklo 12 mm
Iz enojnega varnostnega stekla (ESG) iz float stekla.
Dimenzije stekla (širina x višina): ____________________
kos
01.42.25.82ENadsvetloba VSG/TVG 10 mm
Iz lepljenega varnostnega stekla (VSG) - 2x delno kaljeno (TVG).
Dimenzije stekla (širina x višina): ____________________
kos
01.42.25.82FNadsvetloba VSG/TVG 12 mm
Iz lepljenega varnostnega stekla (VSG) - 2x delno kaljeno (TVG).
Dimenzije stekla (širina x višina): ____________________
kos
01.42.25.83Kotno okovje za eno- ali dvokrilna steklena vrata za klasična in nihajna vrata pri stranskih delih in nadsvetlobah.
01.42.25.83AKotno okovje nadsvetlobe z/brez omejevalnika
Kotno okovje nadsvetlobe z/brez omejevalnika.
Velja za postavke: _________________
kos
01.42.25.83BKotno okovje nadsvetlobe z osjo
Kotno okovje nadsvetlobe z osjo.
Velja za postavke: ___________
kos
01.42.25.83CKotna povezava z/brez omejevalnika
Kotna povezava z/brez omejevalnika.
Velja za postavke: ________________
kos
01.42.25.83DOkovje nadsvetlobe z osjo, brez omejevalnika
Okovje nadsvetlobe z osjo, brez omejevalnika.
Velja za postavke: ________________
kos
01.42.25.83EPovezava nadsvetlobe z/brez omejevalnika
Povezava nadsvetlobe z/br. omejevalnika.
Velja za postavke: ________________
kos
01.42.25.83FKotno okovje nadsvetlobe z zunaj sredinskim vrtiščem
Kotno okovje nadsvetlobe z zunaj sredinskim vrtiščem.
Velja za postavke: ________________
kos
01.42.25.83GOkovje nadsvetlobe z zunaj sredinskim vrtiščem
Okovje nadsvetlobe z zunaj sredinskim vrtiščem.
Velja za postavke: ________________
kos
01.42.25.83HDp za posebne površine
npr. barva, material, posebna površina, obdelava površine:
Velja za postavke: ________________
kos
01.42.25.85Doplačila (dp) k stranskemu delu in nadsvetlobe za posebna stekla.
01.42.25.85ADp za stranski del/nadsvetlobo za posebna stekla
Za drugo vrsto stekla.
Steklo: ___________
Barva: _____________
Površina: ____________
Velja za postavke: _____________
kos
01.42.25.85BDp za stranski del/obsvetlobo VSG za vmesno folijo bela-mat
Za belo-mat vmesno folijo.
Velja za postavke: _____________
kos
01.42.25.85CDp za stranski del/obsvetlobo VSG za vmesno folijo barvno
Za barvno vmesno folijo.
Barva: ________________
Velja za postavke: _____________
kos
01.42.25.85DDp za stranski del/obsvetlobo VSG za folijo za zvočno zaščito
Za folijo za zvočno izolacijo.
Vrednost zvočne izolacije (dB): _____________
Velja za postavke: _____________
kos
01.42.25.85EDp za stranski del/obsvetlobo za potisk po celotni površini standard
Za potisk po celotni površini, v standardnih barvah.
Sito: ________________
Barva: ________________
Velja za postavke: _____________
kos
01.42.25.85FDp za stranski del/obsvetlobo za potisk po delni površini standard
Za potisk po delni površini, v standardnih barvah.
Sito: ________________
Barva: ________________
Velja za postavke: _____________
kos
01.42.25.85GDp za stranski del/obsvetlobo VSG za potisk posebna barva
Za potisk v posebnih barvah.
Sito: ________________
Barva: ________________
Velja za postavke: _____________
kos
01.42.25.85HDp za stranski del/obsvetlobo za potisk posebno sito
Za potisk s posebnim sitom.
Sito: ________________
Barva: ________________
Velja za postavke: _____________
kos
01.42.25.91Steklene pregradne stene (fiksne), vključno s priključnimi profili kot so enodelni U-profil (naravno eloksirano), stekleni robovi polirani.
• v stenskih odprtinah
Izvrtine, kotni izrezi in izrezi za okovja so opisani v lastnih postavkah.
Stiki stekla so mokro zatesnjeni ali suho zaprti z dvostranskimi lepilnimi trakovi.
V bistveni vsebini postavke je navedena debelina stekla (mm).
Opomba:
Stenski elementi, sestavljeni iz vrat, stranskih delov, lin in steklenih delov je treba razpisati s posameznimi postavkami ali prosto opisati kot stenski element.
01.42.25.91ASteklena pregradna stena ESG float steklo 8 mm
Iz enojnega varnostnega stekla (ESG) iz float stekla.
Dimenzije (svetla odprtina) špaleta (cm): __________ x __________
Število steklenih delov: __________________
kos
01.42.25.91BSteklena pregradna stena ESG float steklo 10 mm
Iz enojnega varnostnega stekla (ESG) iz float stekla.
Dimenzije (svetla odprtina) špaleta (cm): __________ x __________
Število steklenih delov: __________________
kos
01.42.25.91CSteklena pregradna stena ESG float steklo 12 mm
Iz enojnega varnostnega stekla (ESG) iz float stekla.
Dimenzije (svetla odprtina) špaleta (cm): __________ x __________
Število steklenih delov: __________________
kos
01.42.25.91DSteklena pregradna stena ESG float steklo 15mm
Iz enojnega varnostnega stekla (ESG) iz float stekla.
Dimenzije (svetla odprtina) špaleta (cm): __________ x __________
Število steklenih delov: __________________
kos
01.42.25.91ESteklena pregradna stena VSG/TVG 10 mm
Iz lepljenega varnostnega stekla (VSG) - 2x delno kaljeno (TVG).
Dimenzije (svetla odprtina) špaleta (cm): __________ x __________
Število steklenih delov: __________________
kos
01.42.25.91FSteklena pregradna stena VSG/TVG 12 mm
Iz lepljenega varnostnega stekla (VSG) - 2x delno kaljeno (TVG).
Dimenzije (svetla odprtina) špaleta (cm): __________ x __________
Število steklenih delov: __________________
kos
01.42.25.91GSteklena pregradna stena VSG/TVG 16 mm
Iz lepljenega varnostnega stekla (VSG) - 2x delno kaljeno (TVG).
Dimenzije (svetla odprtina) špaleta (cm): __________ x __________
Število steklenih delov: __________________
kos
01.42.25.91HSteklena pregradna stena VSG/TVG 20mm
Iz lepljenega varnostnega stekla (VSG) - 2x delno kaljeno (TVG).
Dimenzije (svetla odprtina) špaleta (cm): __________ x __________
Število steklenih delov: __________________
kos
01.42.25.91ISteklena pregradna stena VSG 10 mm
Iz lepljenega varnostnega stekla (VSG).
Dimenzije (svetla odprtina) špaleta (cm): __________ x __________
Število steklenih delov: __________________
kos
01.42.25.91JSteklena pregradna stena VSG 12 mm
Iz lepljenega varnostnega stekla (VSG).
Dimenzije (svetla odprtina) špaleta (cm): __________ x __________
Število steklenih delov: __________________
kos
01.42.25.91KSteklena pregradna stena VSG 16 mm
Iz lepljenega varnostnega stekla (VSG).
Dimenzije (svetla odprtina) špaleta (cm): __________ x __________
Število steklenih delov: __________________
kos
01.42.25.91LSteklena pregradna stena VSG 20 mm
Iz lepljenega varnostnega stekla (VSG).
Dimenzije (svetla odprtina) špaleta (cm): __________ x __________
Število steklenih delov: __________________
kos
01.42.25.92Doplačila (dp.) k steklenim pregradnim stenam za posebna stekla.
01.42.25.92ADp k stekl.pregradnim stenam za posebna stekla
Za drugo vrsto stekla.
Steklo: ____________
Barva: ____________
Površina: ______________
Velja za postavke: _______________
kos
01.42.25.92BDp k stekl.pregradnim stenam VSG za vmesno folijo bela-mat
Za belo-mat vmesno folijo.
Velja za postavke:
kos
01.42.25.92CDp k stekl.pregradnim stenam VSG za vmesno folijo barvno
Za barvno vmesno folijo.
Barva: ________________
Velja za postavke: _______________
kos
01.42.25.92DDp k stekl.pregradnim stenam VSG za folijo za zvočno izolacijo
Za folijo za zvočno izolacijo.
Vrednost zvočne izolacije (dB): _______________
Velja za postavke: _______________
kos
01.42.25.92EDp k stekl.pregradnim stenam za potisk po celotni površini standard
Za potisk po celotni površini, v standardnih barvah.
Sito: ______________
Barva: _________________
Velja za postavke: ______________
kos
01.42.25.92FDp k stekl.pregradnim stenam za potisk po delni površini standard
Za potisk po delni površini, v standardnih barvah.
Sito: ______________
Barva: _________________
Velja za postavke: ______________
kos
01.42.25.92GDp k stekl.pregradnim stenam za potisk posebna barva
Za potisk v standardnih barvah.
Sito: ______________
Barva: _________________
Velja za postavke: ______________
kos
01.42.25.92HDp k stekl.pregradnim stenam za potisk posebno sito
Za potisk s posebnim sitom.
Sito: ______________
Barva: _________________
Velja za postavke: ______________
kos
01.42.25.93Doplačila (dp) za priključne profile za steklene pregradne stene.
• v stenskih odprtinah
01.42.25.93ADp za prikl.profile za steklene pregradne stene za pos.izvedbo
Za posebno izvedbo.
Površina: _______________
Velja za postavke: _____________
kos
01.42.25.93BDp za prikl.profile za steklene pregradne stene za suho zasteklitev
Za suho zasteklitev.
Površina: _______________
Velja za postavke: _____________
kos
01.42.25.93CDp za prikl.profile za steklene pregradne stene za suho zatekl.+vpenj.sistem
Za suho zasteklitev, pritrjeno.
Površina: _______________
Velja za postavke: _____________
kos