041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
02Strojne inštalacije
02.68Avtomatski sprinkler sistemi
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila.

1. Splošno:
V nadaljevanju so opisani zahteve in sestavni deli avtomatskih sprinkler sistemov (sprinkler sistemi).
Delovni tlak znaša 10 bar.
V nadaljevanju je treba pod pojmom NERJ razumeti nerjavno jeklo (npr. nerjavno jeklo s številko materiala 1.4301 (V2A) ali 1.4571 (V4A)), ki je primerno za predmetno uporabo.

2. Pojmi

2.1. Glavni napajalna cev: cev, ki napaja napajalno cev.

2.2. Cevna veja: cev, ki napaja sprinklerje bodisi neposredno ali preko priključnih cevi.

2.3. Priključna cev: cev dolga manj kot 300mm, ki ni zadnja sekcija cevne veje in napaja en sam sprinkler.

2.4. Napajalna cev: cev, ki napaja bodisi neposredno cevno vejo ali sprinkler na cevni veji, ki ni končna in je daljša kot 300mm.

2.5. Razvodna napajalna cev: napajalna cev od glavne napajalne cevi do končnega razvejanja cevi.

2.6. Padna napajalna cev: vertikalna napajalna cev, ki napaja nižje ležečo napajalno cev ali cevno vejo.

2.7. Dvižna napajalna cev: vertikalna napajalna cev, ki napaja višje ležečo napajalno cev ali cevno vejo.

2.8. Oskrbovalna cev: cev, ki povezuje oskrbo z vodo z glavnim vodom ali alarmno ventilsko postajo ali cev, ki oskrbuje z vodo vmesni ali zalogovni rezervoar.

2.9. Glavni vod: cev, ki povezuje dve ali več oskrbovalnih cevi z alarmno ventilsko postajo.

2.10. Priznani sestavni deli sprinkler sistema: oprema in ostali sestavni deli, ki so jih je pristojne službe priznale kot primerne za uporabo v avtomatskih sprinkler sistemih in ki ustrezajo evropskim standardom za preverjanje sestavnih delov in so skladni z določenimi zahtevami.

3. Obseg storitev/vračunane storitve:
V ceno na enoto standardne izvedbe sprinkler sistema so vračunane naslednje storitve:
• montaža z dovoljenje za varjenje (pred pričetkom del in uporabo)
• premični delovni odri na utrjenih tleh (pred pričetkom del in uporabo)
• cevne veje kot napeljave iz jekla, dvojnim premazom za zaščito pred korozijo v različnih barvnih odtenkih ali pocinkane, vključno s fazonskimi kosi in pritrditvami do vključno DN50
• cevne povezave ali fleksibilne priključne cevi po izbiri izvajalca, cevne pritrditve, cevne uvodnice
• antikorozijski premaz za pritrditvene konstrukcije, v dveh slojih z različnim odtenkom barve
• armature s prirobničnim priključkom, vključno s protiprirobnicami, odpornimi na korozijo, z vijaki, maticami ter tesnili
• armature z navojnim priključkom so montirane s pokrivno matico in tesnilom

4. Seznam okrajšav:
DN – nazivni premer se nanaša na notranji premer
DNz – nazivni premer se nanaša na zunanji premer
R - cevni navoj
PN - nazivni tlak
PTFE – polihalogenolefin
TPX – polimetilpenten
K-vrednost – velikost odprtine škropilnika
RTI-vrednost – indeks odzivnosti"
02.68.05Napajalni cevni razvod
Obseg storitev/vračunane storitve:
V standardni izvedbi napajalnega cevnega razvoda do cevnih vej (napajalna cev) in v postajah (glavni vod) so v cene na enoto vračunane naslednje storitve:
• neobdelana cev z ustreznim certifikatom
• do vključno cevnega razvoda dimenzij DN50 vsi fazonski kosi in spojni material
• spojni in tesnilni material
• korozijsko zaščitene cevne objemke in nosilni material
• uvodnice
V standardni izvedbi podzemon vodenih cevnih razvodov so v cene na enoto vračunane naslednje storitve:
• polaganje cevnih razvodov po navodilih proizvajalca
• podatki za izkop gradbenega jarka, jaške, ležišče in preventivni ukrepi za izvedbo
• preverjanje cevnih razvodov pred njihovim polaganjem glede čistoče v notranjosti in izpiranje pred začetkom uporabe
• preverjanje tesnosti pred zasipom jarkov za cevne razvode z najmanj 15 bar testnega tlaka ali 1,5-kratnim delovnim tlakom
• tovarniško potrdilo o preizkusu po SIST EN 10204 - Kovinski izdelki - Vrste certifikatov kontrole
02.68.05.01Glavni vod, ki povezuje dve ali več oskrbovalnih cevi z alarmno ventilsko postajo.
V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer DN.
02.68.05.01AGlavni vod DN65
Glavni vod iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
m
02.68.05.01BGlavni vod DN80
Glavni vod iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
m
02.68.05.01CGlavni vod DN100
Glavni vod iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
m
02.68.05.01DGlavni vod DN125
Glavni vod iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
m
02.68.05.01EGlavni vod DN150
Glavni vod iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
m
02.68.05.01FGlavni vod DN200
Glavni vod iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
m
02.68.05.01GGlavni vod DN250
Glavni vod iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
m
02.68.05.01HGlavni vod DN300
Glavni vod iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
m
02.68.05.01IGlavni vod
Glavni vod iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
m
02.68.05.03Napajalna cev, ki vodi od glavnega voda do cevnih vej. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer DN.
02.68.05.03ANapajalna cev DN50
Glavni vod iz pocinkanih jeklenih cevi:
Montažna višina (m):
m
02.68.05.11Koleno za opisan cevni razvod.
V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer DN.
02.68.05.11AKoleno DN65
kos
02.68.05.11BKoleno DN80
kos
02.68.05.11CKoleno DN100
kos
02.68.05.11DKoleno DN125
kos
02.68.05.11EKoleno DN150
kos
02.68.05.11FKoleno DN200
kos
02.68.05.11GKoleno DN250
kos
02.68.05.11HKoleno DN300
kos
02.68.05.11IKoleno
kos
02.68.05.12T-kos za opisan cevni razvod.
V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer DN.
02.68.05.12AT-kos DN65
kos
02.68.05.12BT-kos DN80
kos
02.68.05.12CT-kos DN100
kos
02.68.05.12DT-kos DN125
kos
02.68.05.12ET-kos DN150
kos
02.68.05.12FT-kos DN200
kos
02.68.05.12GT-kos DN250
kos
02.68.05.12HT-kos DN300
kos
02.68.05.12IT-kos
kos
02.68.05.21Cevna spojka za opisan cevni razvod.
V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer DN.
02.68.05.21ACevna spojka DN65
kos
02.68.05.21BCevna spojka DN80
kos
02.68.05.21CCevna spojka DN100
kos
02.68.05.21DCevna spojka DN125
kos
02.68.05.21ECevna spojka DN150
kos
02.68.05.21FCevna spojka DN200
kos
02.68.05.21GCevna spojka DN250
kos
02.68.05.21HCevna spojka DN300
kos
02.68.05.21ICevna spojka
kos
02.68.05.41Cev iz umetne mase
V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer DNz.
02.68.05.41ACev iz umetne mase DNz70
m
02.68.05.41BCev iz umetne mase DNz90
m
02.68.05.41CCev iz umetne mase DNz110
m
02.68.05.41DCev iz umetne mase DNz160
m
02.68.05.41YCev iz umetne mase
m
02.68.05.42Koleno iz umetne mase
V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer DNz.
02.68.05.42AKoleno iz umetne mase DNz70
kos
02.68.05.42BKoleno iz umetne mase DNz90
kos
02.68.05.42CKoleno iz umetne mase DNz110
kos
02.68.05.42DKoleno iz umetne mase DNz160
kos
02.68.05.42YKoleno iz umetne mase
kos
02.68.05.43T-kos iz umetne mase
V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer DNz.
02.68.05.43AT-kos iz umetne mase DNz70
kos
02.68.05.43BT-kos iz umetne mase DNz90
kos
02.68.05.43CT-kos iz umetne mase DNz110
kos
02.68.05.43DT-kos iz umetne mase DNz160
kos
02.68.05.43YT-kos iz umetne mase
kos
02.68.05.45Cevi litoželezne (LŽ)
V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer DN.
02.68.05.45ACev LŽ DN80
kos
02.68.05.45BCev LŽ DN100
kos
02.68.05.45CCev LŽ DN125
kos
02.68.05.45DCev LŽ DN150
kos
02.68.05.45XCev LŽ
kos
02.68.05.46Koleno litoželezno (LŽ)
V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer DN.
02.68.05.46AKoleno LŽ DN80
kos
02.68.05.46BKoleno LŽ DN100
kos
02.68.05.46CKoleno LŽ DN125
kos
02.68.05.46DKoleno LŽ DN150
kos
02.68.05.46XKoleno LŽ
kos
02.68.05.47T-kos litoželezni (LŽ)
V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer DN.
02.68.05.47AT-kos LŽ DN80
kos
02.68.05.47BT-kos LŽ DN100
kos
02.68.05.47CT-kos LŽ DN125
kos
02.68.05.47DT-kos LŽ DN150
kos
02.68.05.47XT-kos LŽ
kos
02.68.05.49Ventil z vgrajenim prikazom položaja in končnim stikalom. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivn premer DN.
02.68.05.49AVentil z indikatorjem položaja DN80
Vgradna globina od sredine cevi do nivoja zgornjega roba (m):
kos
02.68.05.49BVentil z indikatorjem položaja DN100
Vgradna globina od sredine cevi do nivoja zgornjega roba (m):
kos
02.68.05.49CVentil z indikatorjem položaja DN125
Vgradna globina od sredine cevi do nivoja zgornjega roba (m):
kos
02.68.05.49DVentil z indikatorjem položaja DN150
Vgradna globina od sredine cevi do nivoja zgornjega roba (m):
kos
02.68.05.49XVentil z indikatorjem položaja
Vgradna globina od sredine cevi do nivoja zgornjega roba (m):
kos
02.68.05.51Odzračevanje, izvedeno v glavnem vodu s fazonskimi in spojnimi kodi, krogelno pipo in čepom. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivnu premer DN.
02.68.05.51AOdzračevanje DN15
Vgradna globina od sredine cevi do nivoja zgornjega roba (m):
kos
02.68.05.51BOdzračevanje DN20
Vgradna globina od sredine cevi do nivoja zgornjega roba (m):
kos
02.68.05.51COdzračevanje DN25
Vgradna globina od sredine cevi do nivoja zgornjega roba (m):
kos
02.68.05.51XOdzračevanje DN
Vgradna globina od sredine cevi do nivoja zgornjega roba (m):
kos
02.68.05.55Pomožni ogrevalni sistem.
02.68.05.55APomožni ogrevalni sistem
Opis:
kos
02.68.05.61Sprinkler razdelilnik iz jeklenih cevi, vključno z bombiranim zaključkom, objemkami, navojnimi ali prirobničnimi priključki.
02.68.05.61ASprinkler razdelilnik
Razdelilnikv DN:
dolžina (mm):
Vključno s:
priključkom DN: Kos:
priključkom DN: Kos:
priključkom DN: Kos:
priključkom DN: Kos:
kos
02.68.05.62Doplačilo (Dp.) za sprinkler razdelilnik za barvni premaz po izbiri izvajalca.
02.68.05.62ADp. za sprinkler razdelilnik za barvni premaz
kos
02.68.05.65Gasilski razdelilnik iz jeklenih cevi, vključno z bombiranim zaključkom, objemkami, navojnimi ali prirobničnimi priključki.
02.68.05.65AGasilski razdelilnik
Razdelilnikv DN:
dolžina (mm):
Vključno s:
priključkom za C-spojko: Kos:
priključkom za B-spojko: Kos:
priključkom za A-spojko: Kos:
02.68.05.66Doplačilo (Dp.) za gasilski razdelilnik za barvni premaz po izbiri naročnika.
02.68.05.66ADp. za gasilski razdelilnik za barvni premaz
kos
02.68.05.71Zagon
02.68.05.71AZagon izpiranje
Celotni cevovni razvod se pred začetkom uporabe popolnoma izpere, vključno z elementi (npr. črpalka, spojni,tesnilni in pritrdilni material).
PA
02.68.05.71BZagon - tlačni preizkus
Tlačni preskus v trajanju vsaj 24 ur s hladno vodo, vključno z vsemi elementi (npr. črpalka za povišanje tlaka, spojni, tesnilni in pritrdilni material).
Tlačni preskus z najmanj 15 bar testnega tlaka ali 1,5-kratnim delovnim tlakom.
Upoštevati je potrebno strožjo zahtevo. Merilno mesto se določi na najnižji točki cevnega razvoda sprinkler sistema.
Prek tlačnega preskusa se izdela zapisnik, ki ga naročnik potrdi.
PA