041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
01Gradbena in obrtniška dela
01.71Lesena okna
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila:

1. Splošno:
Uporabljajo se samo okna z dokazilom o primernosti (preskušanje sistema) v skladu z standardom SIST EN 14351-1. Vgradnja oken poteka po standardu za RAL montažo s standardnim okenskim priključkom/stikom.

2. Okna in balkonska vrata:
Okna, balkonska vrata in njihove kombinacije so v nadaljevanju na kratko imenovana kot okna. Vsa krila se odpirajo navznoter.

3. Standardna kakovost:

3.1 Za okna veljajo naslednje zahteve.
Številski podatki se nanašajo na okna v skladu s testnimi velikostmi in preskusnimi postopki v skladu z normativom EN 14351-1
• razred 1 ustreza razredu izpostavljenosti v skladu z SIST EN 14351-1
• izvedba standardnih okenskih priključkov/stikov poteka v skladu z normativi za RAL vgradnjo"

3.2 Paneli (npr. zasteklitev v fiksnih okvirih) so vgrajeni neposredno v okenski okvir.

3.3 Tesnilni sistem je sestavljen iz vsaj dveh tesnilnih nivojev. Tesnila so zamenljiva. Za izvedbe s pragom/pripiro je dovoljen en tesnilni nivo.

3.4 Standardno okovje je vidno okovje (z vogalnim in škarjastim tečajem), ki je nastavljivo.

3.5 Za vsa okenska krila so vračunana nagibno vrtljiva okovja z izjemo okovja za dvokrilna okna brez vmesnega stebrička, katerih sekundarna krila so opremljena s škarjami za krila brez vmesnega stebrička, nad- in podsvetloba pa z vrtljivim okovjem.

3.6 Standardni okenske pololive so izdelane iz aluminija, eloksirane v naravni barvi ali premazane z belo barvo (po izbiri izvajalca).

3.7 Balkonska vrata so izdelana z zaskočko (blokiranje za zaprto/odklenjeno stanje).

4. Obseg del/vračunana dela:
• Stiki (stični profili) za okna ustrezajo zahtevam glede obremenitve vetra (v skladu s statičnim računom)
• Skica ponujenega okenskega sistema (prerezi okenskih sisitemov) bo po oddanem naročilu izročena naročniku. Po pisni odobritvi s strani naročnika postane prerez sistema sestavni del pogodbe.

4.1 Opis okenskega sistema, ki ga sestavljajo izjave o lastnostih, risba (-e) prerezov in seznam(-i) okovja, je treba v celoti predložiti najpozneje ob prvi dobavi.

5. Izmere in obračun:
Dimenzije so podane kot standardne mere okenskega okvirja (zunanje mere okvirja = mera gradbene odprtine - 2 x vgradna fuga).

6. Seznam okrajšav:
IZO: večslojno izolacijsko steklo
SZR: vmesni prostor med stekli (razdalja med stekli)

7. Opis/značilnosti:
Zasteklitve se zatesnijo z nenosilnimi, elastičnimi tesnilnimi materiali za tesnenje.

7.1 Kakovost lesa izdelanega okna ustreza standardom SIST.
Dovoljeni so dolžinski spoji. Razdalja med 2 dolžinskima spojema mora biti najmanj 50 cm, če ni drugače dogovorjeno med naročnikom in izvajalcem. Napake na lesu se popravijo (npr. kit, lesen vložek).
Premazi z lazurami kot vidni zgornji sloj so lahko različni,za kar je potreben dogovor z naročnikom, ki mora izbrani premaz tudi potrditi.

7.2 Na spodnjem horizontalnega delu okvirja so ob krilu vgrajeni prekrivnimi profili iz aluminija.

7.3 Material za tesnila v funkcijskem stiku so iz materiala EPDM ali primerljive kakovosti. Trdota, mere in profiliranje ustrezajo vsakokratnemu namenu (v skladu z DIN 7863).

7.4 Premaz lesa ustreza minimalnim zahtevam standardov SIST.
Opomba:
Montaža okna je po smernicah RAL vgradnje. Standardni okenski stiki so z materiali zaprti stiki med okenskim okvirjem ali slepim okvirjem in zidom in po potrebi med okenskim okvirjem in slepim okvirjem. Minimalni obseg storitev vključuje pritrditev okna v zid, polnjenje fuge ter notranji in zunanji priključek na zid. Ta standardna okenska povezava mora izpolnjevati zahteve glede zračne prepustnosti, neprepustnosti za dež in izpostavljenosti vetru.

Izvedbeni načrt, ki ga preskrbi neposredni naročnik del, vsebuje:
• podatke o mestu vgradnje: višinske referenčne točke, podatke o oseh in standardne mere okenskih odprtin.
• Shemo okna z dimenzijami (prikaz v pogledu)
• prikaz glavnih prerezov z dimenzijami"
V primeru specifične vgradnje oken, se postavke prosto formulirajo. vsebovati morajo vse potrebne podatke za dobavo in vgradnjo.

Izvedbeni načrt je treba predati posameznim izvajalcem in izvesti vsa dela po njem. Izvedbo mora preveriti nadzornik za nadzorovanje gradnje.

Izvedbeni načrt, ki ga preskrbi neposredni naročnik del in preda izvajalcu za segment ""vgradnja oken"", mora poleg podatkov za standardno vgradnjo vsebovati vsaj še naslednje podatke:
• natančne specifikacije glede izdelave fug in priključkov/stikov na konstrukcijo objekta,
• podatke o pritrditvi na gradbene elemente objekta (odvisno od obremenitve vetra in nosilne konstrukcije),
• podatke o materialih, ki jih je treba uporabiti (specifikacije materiala)
• podatke o senčilih in zaščit pred mrčesom (če se namestijo med montažo okna)
• podatke o obsegu del za segment vgradnje oken in razmejitev glede na sosednja dela, ki so v fazi izvedbe (npr. gradnja sten, povezava s tesnjenjem tal, toplotnoizolacijski sistem, senčila, okenske police), odvisno od postopka gradnje (kdo kaj naredi in kdaj!)
• podatke o dodatnih konstrukcijskih posegih, kot so rigole ali nadstreški
• podatke o izpolnjevanju zahtev glede toplotne zaščite in zaščite pred vlago
• podatke o izpolnjevanju zahtev glede zvočne izolacije

Sklicevanje na literaturo (npr.):
V SIST EN 14351-1, Okna, zahteve in preskusi primernosti, ki je tukaj naveden le kot primer, je seznam referenčnih standardov in sklic na druge dokumente standardov.
Razred izpostavljenosti: Razrede izpostavljenosti je treba določiti v skladu z SIST EN 14351-1
Poročila o preskusih: Poročila o preskusih toplotne in zvočne izolacije se nanašajo na standardne mere za okna 1,23 x1,48 m ali 1,48 x 2,18 m.
• Vgradnja oken in vrat v stene - načrtovanje in izvedba gradbenega priključka/stika ter okenskega/vratnega priključka po smernica RAL

Prosto se formulirajo postavke za (npr.):
• Kombinacija oken: širši stebri ali prečniki, npr. priključni elementi za predelne stene ali vmesne strope
• Priključek/stik zunanje okenske police: možna izvedba z dodatno prekrivno ploščo za zaščito pred vremenskimi vplivi za prekrivanje priključnega stika brez roba iz pločevine (npr. za kamnita pokritja)
• Zunanje prečke za zasteklitev v prostorih, močno obremenjenih z vlago (npr. v zaprtih bazenih)
• Pokritja fug (znotraj in zunaj) s prekrivnimi letvami
• Morebitne pogodbe o vzdrževanju
01.71.50Okenske police, zračniki, drugo
1. Zunanje okenske police iz aluminija:

1.1 Zunanje okenske police so izdelane iz ekstrudiranih aluminijastih profilov. Privite so na osnovni profil in imajo naklon najmanj 5 stopinj. Pritrdijo se z uporabo nerjavnih nosilcev n akonceh police, pri dolžine nad 80 cm pa še vsaj z enim vmesnim nosilcem.

1.2 Stranski zaključki so visoki najmanj 20 mm in so zasnovani tako, da omogočajo spremembo dolžine police. Zaključni deli in dilatacijski stiki tvorijo sistem za ustrezno zunanjo okensko polico in so tesni.

1.3 Zatesnitev na ometani površini je narejena z UV-odpornim in predkomprimiranim tesnilnim trakom ali za zaključki z U utori, ki predstavljajo trdno povezavo s špaleto.

2. Stiki:
Neizogibni stiki okenskih policah se določijo v dogovoru z naročnikom. Stiki so vključeni v cene na enoto."

3. Pritrditev okenskih polic:
Okenske police se pritrdijo nevidno od zgoraj v razmiku največ 80 cm. V ceno na enoto so vključena vsa montažna dela, vključno s pritrdilnim materialom.
01.71.50.01Zaustavljalniki balkonskih vrat.
01.71.50.01AStopalka za zaustavitev balkonskih vrat
S stopalko: _____________
kos
01.71.50.02Senčila po opisu
01.71.50.02ASenčilo po opisu
Opis: ____________
Dimenzije: _____________
Pogon: ______________
kos
01.71.50.11Lesana notranja okenska polica po opisu.
01.71.50.11ALesana notranja okenska polica po opisu
Vrsta lesa: __________
Debelina: _________________
Robni pas: __________
Širina:
___________
01.71.50.14Profilirana notranja okenska polica, izdelana iz iverne plošče, prevlečeno z melaminsko smolo na obeh straneh.
• debeline najmanj 17 mm
• sprednji rob najmanj 40 mm debel in zaobljen
Širina (mm) je podatek v postavki.
01.71.50.14ANotranja okenska polica, laminat
Opis:__________
Barva ali dekor v skladu s standardno kolekcijo.
m
01.71.50.25Zunanja okenska polica iz aluminija.
01.71.50.25AZunanja okenska polica, aluminij
Montaža na predhodno pripravljeno površino vključno z zatesnitvijo na stiku z oknom.
Pregib (odkap - pogled od spredaj) (mm): ______________
Širina police (širina profila) (mm):
01.71.50.25BStranski zaključek aluminijaste zunanje okenske police
Stranski zaključek aluminijaste zunanje okenske police, ne glede na to, ali gre za ometane špalete ali nepokriti/vidni beton.
Obračuna se na kos zaključka.
Pregib (odkap-pogled od spredaj) (mm): ________
Širina police (širina profila) (mm): __________
kos
01.71.50.29Stik za zunanje okenske police iz aluminija s pokritim stikom.
Vrsta in barva premaza skladna z zunanjo okensko polico.
01.71.50.29ASoležni spoj zunanje okenske police
Širina police (mm):
01.71.50.36Doplačilo (Az) k oknom
01.71.50.36ADp k oknu za okenske zračnike
Velja za postavke: __________
01.71.50.36CDp k oknu za zvočno izoliran zračnik
Velja za postavke: __________
Zvočno izoliran zračnik.
Dolžina: ______________
Zvočna izolativnost Rw v dB: ______________
Toplotna prehodnost (vrednost Uw) v W/m2K: ________
Izmenjava zraka (m3): ____________
Ostale zahteve: ___________
kos