041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
01Gradbena in obrtniška dela
01.71Lesena okna
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila:

1. Splošno:
Uporabljajo se samo okna z dokazilom o primernosti (preskušanje sistema) v skladu z standardom SIST EN 14351-1. Vgradnja oken poteka po standardu za RAL montažo s standardnim okenskim priključkom/stikom.

2. Okna in balkonska vrata:
Okna, balkonska vrata in njihove kombinacije so v nadaljevanju na kratko imenovana kot okna. Vsa krila se odpirajo navznoter.

3. Standardna kakovost:

3.1 Za okna veljajo naslednje zahteve.
Številski podatki se nanašajo na okna v skladu s testnimi velikostmi in preskusnimi postopki v skladu z normativom EN 14351-1
• razred 1 ustreza razredu izpostavljenosti v skladu z SIST EN 14351-1
• izvedba standardnih okenskih priključkov/stikov poteka v skladu z normativi za RAL vgradnjo"

3.2 Paneli (npr. zasteklitev v fiksnih okvirih) so vgrajeni neposredno v okenski okvir.

3.3 Tesnilni sistem je sestavljen iz vsaj dveh tesnilnih nivojev. Tesnila so zamenljiva. Za izvedbe s pragom/pripiro je dovoljen en tesnilni nivo.

3.4 Standardno okovje je vidno okovje (z vogalnim in škarjastim tečajem), ki je nastavljivo.

3.5 Za vsa okenska krila so vračunana nagibno vrtljiva okovja z izjemo okovja za dvokrilna okna brez vmesnega stebrička, katerih sekundarna krila so opremljena s škarjami za krila brez vmesnega stebrička, nad- in podsvetloba pa z vrtljivim okovjem.

3.6 Standardni okenske pololive so izdelane iz aluminija, eloksirane v naravni barvi ali premazane z belo barvo (po izbiri izvajalca).

3.7 Balkonska vrata so izdelana z zaskočko (blokiranje za zaprto/odklenjeno stanje).

4. Obseg del/vračunana dela:
• Stiki (stični profili) za okna ustrezajo zahtevam glede obremenitve vetra (v skladu s statičnim računom)
• Skica ponujenega okenskega sistema (prerezi okenskih sisitemov) bo po oddanem naročilu izročena naročniku. Po pisni odobritvi s strani naročnika postane prerez sistema sestavni del pogodbe.

4.1 Opis okenskega sistema, ki ga sestavljajo izjave o lastnostih, risba (-e) prerezov in seznam(-i) okovja, je treba v celoti predložiti najpozneje ob prvi dobavi.

5. Izmere in obračun:
Dimenzije so podane kot standardne mere okenskega okvirja (zunanje mere okvirja = mera gradbene odprtine - 2 x vgradna fuga).

6. Seznam okrajšav:
IZO: večslojno izolacijsko steklo
SZR: vmesni prostor med stekli (razdalja med stekli)

7. Opis/značilnosti:
Zasteklitve se zatesnijo z nenosilnimi, elastičnimi tesnilnimi materiali za tesnenje.

7.1 Kakovost lesa izdelanega okna ustreza standardom SIST.
Dovoljeni so dolžinski spoji. Razdalja med 2 dolžinskima spojema mora biti najmanj 50 cm, če ni drugače dogovorjeno med naročnikom in izvajalcem. Napake na lesu se popravijo (npr. kit, lesen vložek).
Premazi z lazurami kot vidni zgornji sloj so lahko različni,za kar je potreben dogovor z naročnikom, ki mora izbrani premaz tudi potrditi.

7.2 Na spodnjem horizontalnega delu okvirja so ob krilu vgrajeni prekrivnimi profili iz aluminija.

7.3 Material za tesnila v funkcijskem stiku so iz materiala EPDM ali primerljive kakovosti. Trdota, mere in profiliranje ustrezajo vsakokratnemu namenu (v skladu z DIN 7863).

7.4 Premaz lesa ustreza minimalnim zahtevam standardov SIST.
Opomba:
Montaža okna je po smernicah RAL vgradnje. Standardni okenski stiki so z materiali zaprti stiki med okenskim okvirjem ali slepim okvirjem in zidom in po potrebi med okenskim okvirjem in slepim okvirjem. Minimalni obseg storitev vključuje pritrditev okna v zid, polnjenje fuge ter notranji in zunanji priključek na zid. Ta standardna okenska povezava mora izpolnjevati zahteve glede zračne prepustnosti, neprepustnosti za dež in izpostavljenosti vetru.

Izvedbeni načrt, ki ga preskrbi neposredni naročnik del, vsebuje:
• podatke o mestu vgradnje: višinske referenčne točke, podatke o oseh in standardne mere okenskih odprtin.
• Shemo okna z dimenzijami (prikaz v pogledu)
• prikaz glavnih prerezov z dimenzijami"
V primeru specifične vgradnje oken, se postavke prosto formulirajo. vsebovati morajo vse potrebne podatke za dobavo in vgradnjo.

Izvedbeni načrt je treba predati posameznim izvajalcem in izvesti vsa dela po njem. Izvedbo mora preveriti nadzornik za nadzorovanje gradnje.

Izvedbeni načrt, ki ga preskrbi neposredni naročnik del in preda izvajalcu za segment ""vgradnja oken"", mora poleg podatkov za standardno vgradnjo vsebovati vsaj še naslednje podatke:
• natančne specifikacije glede izdelave fug in priključkov/stikov na konstrukcijo objekta,
• podatke o pritrditvi na gradbene elemente objekta (odvisno od obremenitve vetra in nosilne konstrukcije),
• podatke o materialih, ki jih je treba uporabiti (specifikacije materiala)
• podatke o senčilih in zaščit pred mrčesom (če se namestijo med montažo okna)
• podatke o obsegu del za segment vgradnje oken in razmejitev glede na sosednja dela, ki so v fazi izvedbe (npr. gradnja sten, povezava s tesnjenjem tal, toplotnoizolacijski sistem, senčila, okenske police), odvisno od postopka gradnje (kdo kaj naredi in kdaj!)
• podatke o dodatnih konstrukcijskih posegih, kot so rigole ali nadstreški
• podatke o izpolnjevanju zahtev glede toplotne zaščite in zaščite pred vlago
• podatke o izpolnjevanju zahtev glede zvočne izolacije

Sklicevanje na literaturo (npr.):
V SIST EN 14351-1, Okna, zahteve in preskusi primernosti, ki je tukaj naveden le kot primer, je seznam referenčnih standardov in sklic na druge dokumente standardov.
Razred izpostavljenosti: Razrede izpostavljenosti je treba določiti v skladu z SIST EN 14351-1
Poročila o preskusih: Poročila o preskusih toplotne in zvočne izolacije se nanašajo na standardne mere za okna 1,23 x1,48 m ali 1,48 x 2,18 m.
• Vgradnja oken in vrat v stene - načrtovanje in izvedba gradbenega priključka/stika ter okenskega/vratnega priključka po smernica RAL

Prosto se formulirajo postavke za (npr.):
• Kombinacija oken: širši stebri ali prečniki, npr. priključni elementi za predelne stene ali vmesne strope
• Priključek/stik zunanje okenske police: možna izvedba z dodatno prekrivno ploščo za zaščito pred vremenskimi vplivi za prekrivanje priključnega stika brez roba iz pločevine (npr. za kamnita pokritja)
• Zunanje prečke za zasteklitev v prostorih, močno obremenjenih z vlago (npr. v zaprtih bazenih)
• Pokritja fug (znotraj in zunaj) s prekrivnimi letvami
• Morebitne pogodbe o vzdrževanju
01.71.20Lesena dvojna okna
01.71.20.01Dvojna lesena okna s škatlastim okvirjem, notranje krilo z dvojnim ali trojnim izolacijskim steklom, zunanje krilo z enojnim steklom.
• standardna vgradnja.
Opomba:
Izpostavljenost (kN/m2.) obremenitev vetra v skladu s SIST EN 14351-1 se prosto formulira.
01.71.20.01ADvojno leseno okno s standardno vgradnjo
Shema okna št. ___________
Slepi podboji (da/ne): ___________
Nazivna standardna velikost (cm): _______
Izdelava kril (npr. 1-krilna, 2-krilna): ___________
Okovje: __________
Vrsta zasteklitve IZO (npr. dvojna ali trojna): _________
Vrsta enojne zasteklitve (npr. float steklo): __________
Vrsta lesa (npr. smreka): _________
Vrsta premaza (npr. prekrivna ali lazurna): _______
Barva (npr. RAL 9010 bela): _________
Lastnosti: Razred izpostavljenosti v skladu s SIST EN 14351-1: _________ največji dovoljeni koeficient toplotne prehodnosti (vrednost Uw) v W/m2K:___________ ocenjen najmanjši indeks za zmanjšanje zvoka Rw v dB: _________ Kategorija uporabe (steklo) v skladu s SIST EN 1991-1-1: ______________
kos
01.71.20.11Doplačilo (Dp.) k dvojnemu lesenemu oknu z večslojnim izolacijskim steklom (IZO).
01.71.20.11ADp k dvojnemu lesenemu oknu IZO za friz
Velja za postavke: __________
01.71.20.11BDp k dvojnemu lesenemu oknu IZO za dvojni friz
Velja za postavke: __________
01.71.20.11CDp k dvojnemu lesenemu oknu IZO za reflekcijsko steklo
Velja za postavke: __________
Doplačilo za refleksna stekla, metalizirana.
Prepustnost svetlobe: __________
Dodatni podatki: __________
kos
01.71.20.11DDp k dvojnemu lesenemu oknu IZO za obsobcijsko steklo
Velja za postavke: __________
Doplačilo za obsobcijsko steklo.
Prepustnost svetlobe: _________________
Dodatni podatki: ___________
kos
01.71.20.11GDp k dvojnemu dvojnemu lesenemu oknu IZO za navp.ali vodor. prečko na steklu
Velja za postavke: __________
Doplačilo za okno z navpičnimi ali vodoravnimi prečkami.
• na obeh straneh prilepljene na stekla z distančniki med stekli
Obračuna se na okensko krilo.
Prečke (vrsta/dimenzija): __________________
kos
01.71.20.11HDp k dvojnemu lesenemu oknu IZO za prečke s križem na steklu
Velja za postavke: __________
Doplačilo za okno z navpičnimi ali vodoravnimi prečkami.
• na obeh straneh prilepljene na stekla z distančniki med stekli
Obračuna se na okensko krilo.
Prečke (vrsta/dimenzija): __________________
kos
01.71.20.11IDp k dvojnemu lesenemu oknu IZO za omejitve odpiranja
Velja za postavke: __________
Doplačilo za omejitev odpiranja v vrtljivem položaju z brezstopenjsko zavoro do 90 stopinj končnega položaja, vgrajena v okovje na spodnjo stran krila.
Najmanjša dolžina omejevalnika odpiranja: 20 cm
kos
01.71.20.11JDp k dvojnemu lesenemu oknu IZO za vrtljivo zapora
Velja za postavke: __________
Za vrtljivo zaporo (varovalo za otroke).
kos
01.71.20.11KDp k dvojnemu lesenemu oknu IZO za palico za nadsvetlobo 2 m
Velja za postavke: __________
Za palico za odpiranje nadsvetlobe z nagibnimi okovjem, z ročico in čistilnimi škarjami, preprosta palica do 2 m dolžine.
kos
01.71.20.11LDp k dvojnemu lesenemu oknu IZO za okensko kljuko z rozeto
Velja za postavke: __________
Za okensko kljuko z rozeto.
Material, vrsta, barva: ____________
kos
01.71.20.11NDp k dvojnemu lesenemu oknu IZO za razmike med stekli
Velja za postavke: __________
Za razdaljo/vmesni prostor med stekli: ______________
kos
01.71.20.11ODp k dvojnemu lesenemu oknu IZO za dodatno zvočno izolacijo
Velja za postavke: __________
Doplačilo za zvočno izolacijo za Rw v dB: _______________
kos
01.71.20.11PDp k dvojnemu lesenemu oknu IZO za povečano toplotne prehodnosti
Velja za postavke: __________
Doplačilo za toplotno prehodnost (Uw vrednost) v W/m2K: ______________
Distančniki (npr. nerjavno jeklo): __________
kos
01.71.20.11QDp k dvojnemu lesenemu oknu IZO za protivlomna izvedbo
Velja za postavke: __________
Doplačilo za protivlomno izvedbo okna (razred odpornosti RC): _____________
kos
01.71.20.11SDp k lesenemu oknu IZO za notranje žaluzije
Velja za postavke: __________
Za notranje žaluzije (opis): ___________
Mere (cm): _____________
Pogon: ____________
kos
01.71.20.11TDp k dvojnemu lesenemu oknu IZO za zaščito pred padcem
Velja za postavke: __________
Za ukrepe proti padcu: _____________
kos
01.71.20.11YDp k dvojnemu lesenemu oknu IZO za drugo
Velja za postavke: __________
Drugo - opis: ___________
kos