041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
02Strojne inštalacije
02.68Avtomatski sprinkler sistemi
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila.

1. Splošno:
V nadaljevanju so opisani zahteve in sestavni deli avtomatskih sprinkler sistemov (sprinkler sistemi).
Delovni tlak znaša 10 bar.
V nadaljevanju je treba pod pojmom NERJ razumeti nerjavno jeklo (npr. nerjavno jeklo s številko materiala 1.4301 (V2A) ali 1.4571 (V4A)), ki je primerno za predmetno uporabo.

2. Pojmi

2.1. Glavni napajalna cev: cev, ki napaja napajalno cev.

2.2. Cevna veja: cev, ki napaja sprinklerje bodisi neposredno ali preko priključnih cevi.

2.3. Priključna cev: cev dolga manj kot 300mm, ki ni zadnja sekcija cevne veje in napaja en sam sprinkler.

2.4. Napajalna cev: cev, ki napaja bodisi neposredno cevno vejo ali sprinkler na cevni veji, ki ni končna in je daljša kot 300mm.

2.5. Razvodna napajalna cev: napajalna cev od glavne napajalne cevi do končnega razvejanja cevi.

2.6. Padna napajalna cev: vertikalna napajalna cev, ki napaja nižje ležečo napajalno cev ali cevno vejo.

2.7. Dvižna napajalna cev: vertikalna napajalna cev, ki napaja višje ležečo napajalno cev ali cevno vejo.

2.8. Oskrbovalna cev: cev, ki povezuje oskrbo z vodo z glavnim vodom ali alarmno ventilsko postajo ali cev, ki oskrbuje z vodo vmesni ali zalogovni rezervoar.

2.9. Glavni vod: cev, ki povezuje dve ali več oskrbovalnih cevi z alarmno ventilsko postajo.

2.10. Priznani sestavni deli sprinkler sistema: oprema in ostali sestavni deli, ki so jih je pristojne službe priznale kot primerne za uporabo v avtomatskih sprinkler sistemih in ki ustrezajo evropskim standardom za preverjanje sestavnih delov in so skladni z določenimi zahtevami.

3. Obseg storitev/vračunane storitve:
V ceno na enoto standardne izvedbe sprinkler sistema so vračunane naslednje storitve:
• montaža z dovoljenje za varjenje (pred pričetkom del in uporabo)
• premični delovni odri na utrjenih tleh (pred pričetkom del in uporabo)
• cevne veje kot napeljave iz jekla, dvojnim premazom za zaščito pred korozijo v različnih barvnih odtenkih ali pocinkane, vključno s fazonskimi kosi in pritrditvami do vključno DN50
• cevne povezave ali fleksibilne priključne cevi po izbiri izvajalca, cevne pritrditve, cevne uvodnice
• antikorozijski premaz za pritrditvene konstrukcije, v dveh slojih z različnim odtenkom barve
• armature s prirobničnim priključkom, vključno s protiprirobnicami, odpornimi na korozijo, z vijaki, maticami ter tesnili
• armature z navojnim priključkom so montirane s pokrivno matico in tesnilom

4. Seznam okrajšav:
DN – nazivni premer se nanaša na notranji premer
DNz – nazivni premer se nanaša na zunanji premer
R - cevni navoj
PN - nazivni tlak
PTFE – polihalogenolefin
TPX – polimetilpenten
K-vrednost – velikost odprtine škropilnika
RTI-vrednost – indeks odzivnosti"
02.68.00Opis avtomatskega sprinkler sistema
02.68.00.01Sledeče navedbe in zahteve glede načina opravljanja storitve veljajo kot dogovorjene in so vključene v ceno na enoto:
02.68.00.01ASplošen opis sprinkler sistema
Splošen opis sprinkler sistema:
Vrsta(-e) skupine in nazivni premer alarmne ventilne postaje z referenčnimi točkami, številom sprinklerjev in višini najvišjega sprinklerja:
Prostornina cevnega razvoda::
Opis odstopanj od zahtev standarda:
Seznam sestavnih delov (ime dobavitelja, številka modela/reference):
02.68.00.01BKonstrukcija in namembnost objekta
Podatki o konstrukciji in namembnosti objekta:
02.68.00.01CGrafični prikaz tlorisov objekta
Grafični prikaz tlorisov objekta-
Št. risbe:
02.68.00.01DGrafični prikaz tipičnih prerezov objekta
Grafični prikaz tipičnih prerezov objekta.
Št. risbe:
02.68.00.01EKlasifikacija sprinkler sistema
Podatki o klasifikaciji sprinkler sistema:
• Uporaba:
• Vrsta sprinkler sistema:
• Razred tveganja:
• Kategorije uskladiščenega blaga:
• Vrsta skladišča:
• Največja višina skladišča (m):
• Pokrivna površina (m²):
• Pretok vode (mm/min/m²):
• Čas delovanja (min):
• Maksimalni pretok (l/min):
• Največja dovoljena zaščitna površina sprinkler sistema (m²):
02.68.00.01FObseg sprinkler sistema
Podatki o sprinkler sistemu s podatki o o vseh nezaščitenih območjih:
02.68.00.01GOskrba z vodo
Podatki o oskrbi z vodo:
02.68.00.01HDelovni tlak
Podatki o delovnem tlaku sprinkler sistema:
PN:
02.68.00.01VRazpoložljivost prilog za seznam storitev
Pri tej skupini storitev je treba upoštevati priloge k seznamu storitev.
Razpoložljivost (npr. grafičnih prikazov )/kot (npr. zapisov v obliki PDF):
Velja za postavk/-e:
02.68.00.02Sledeče navedbe in zahteve glede načina opravljanja storitve veljajo kot dogovorjene in so vključene v ceno na enoto:
02.68.00.02APredpisi v skladu s TRVB 127 S
Sprinkler sistem ustreza predpisom
TRVB 127 S Sprinkler sistemi, izdaja:
02.68.00.02BDrugi predpisi
Sprinkler sistem ustreza predpisom:
02.68.00.02CVds smernice
Sprinkler sistem se načrtuje v skladu s smernicami Vds - Verband der Sachversicherer (VdS Schadenverhütung GmbH).
02.68.00.02DDruge smernice
Sprinkler sistem se načrtuje v skladu s smernicami: