041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
01Gradbena in obrtniška dela
01.42Steklarska dela
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila:

1. Okvirji in krila:
OpisI veljajo za vse vrste okvirjev zasteklitve (npr. lesene, plastične, kovinske) in ne glede na to, ali so elementi fiksni ali premični (krila z odpiranjem).

2. Oblika in velikost stekla:
Oblika in velikost stekla sta podani v opisu postavke.
Širine in višine označujejo dimenzije najmanjšega orisanega pravokotnika (širina x višina).
Neposredni naročnik steklarskih del zagotovi risbe oz. šablone, potrebne za izdelavo.

3. Debelina stekla:
Navedene debeline stekla se nanašajo na nazivne debeline v skladu s standardi SIST.

4. Storitve neposrednega naročnika steklarskih del:

4.1. Steklitvene letvice vključno s pritrditvenimi sredstvi (npr. vijaki) so sestavni del že sestavljenega zasteklitvenega okvirja, kar zagotovi neposredni naročnik steklarskih del. V primeru, da se lesene letvice pritrdijo z vijaki, so luknje za vijake že pripravljene vnaprej.

4.2. Za vpete steklitvene letvice je neposredni naročnik dolžan zagotoviti pisna navodila za montažo.

5. Projektna dokumentacija naročnika (izvedbeni načrt):
Naročnik kot podlogo popisom del predloži projekt za izvedbo ob upoštevanju mnenj pristojnih organov.
Vsebina projekta za izvedbo je usklajena Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

6. Obseg storitev/vračunane storitve:
V cene na enoto so vračunane naslednje storitve:
• Vgradnja, podlaganje, pritrjevanje in zatesnitev zasteklitev z zasteklitvenimi letvicami ali izvedba z vidnim tesnilnim robom
• predelave
• vidni robovi in robovi v lepljenih izvedbah so fino brušeni

6.1. Izjavo o lastnostih je treba podati najkasneje do realizacije prve dobave.

7. Barve:

7.1. Standardne barve so barve, za katere proizvajalec ne zahteva doplačila. Naročnik lahko izbere katerokoli standardno barvo brez doplačila.

7.2. Posebne barve so barve, za katere proizvajalec zahteva doplačilo.
Opomba:
Izolacijsko steklo:
Pri uporabi kaljenega stekla (ESG) ali lepljenega varnostnega stekla (VSG) je treba določiti stran uporabe.
Pri uporabi ornamentnega stekla je treba določiti stran uporabe in smer strukture (navpično ali vodoravno) ter stran strukture pri izolacijskem steklu (v medprostoru - MSP ali zunaj). Pri površinskih obdelavah je treba določiti stran, ki naj bo obdelana.

Prosto se določijo postavke za (npr.):
- Protipožarna zasteklitev z razredom požarne odpornosti EW
- Vzdrževalna steklarska dela
- Servisna dela
- Popravila"

Seznam standardov (npr.):
- SIST EN 1991-1-1: Standard Eurocode 1 – Vplivi na nosilne konstrukcije –1-1. del: Splošni vplivi - Gostote, lastna teža, koristne obtežbe stavb
- SIST EN 1991-1-3 Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije - 1-3. del: Splošni vplivi – Obtežba snega
- SIST EN 1991-1-4 Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije - 1-4. del: Splošni vplivi – Obtežba vetra"
- SIST EN 1279_del 1-5 - Izolacijska stekla
- SIST EN 12150-2 - Toplotno kaljeno varnostno steklo
- SIST EN 14179-2 - Toplotno kaljeno varnostno steklo s HS obdelavo
- SIST EN 14449 - Varnostno lepljeno steklo
- SIST EN 1863-2 - Toplotno utrjeno steklo
- SIST EN 12150-1 - Meritve mehanskih lastnosti
- SIST EN 1051-1 - Steklo v stavbah – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 1.del: Definicije in opisi
- SIST EN 1051-2 - Steklo v stavbah – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 2.del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
- SIST EN 14351-1 Okna in vrata – Standard za proizvod, zahtevane lastnosti – 1.del: Okna in vrata brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti, vendar z vključeno odpornostjo strešnih oken proti požaru z zunanje strani
- SIST EN 357: Steklo v stavbah - Proti ognju odporni zastekljeni elementi s prozornimi in prosojnimi izdelki iz stekla - Razvrščanje po požarni odpornosti
- SIST EN 410: Steklo v gradbeništvu - Določevanje svetlobnih in sončnih karakteristik stekla
- SIST EN 572-1: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 1. del: Definicije in splošne fizikalne in mehanske lastnosti
- SIST EN 572-2: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 2. del: Ravno steklo
-SIST EN 572-3: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 3. del: Polirano žično steklo
- SIST EN 572-4: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 4. del: Vlečeno steklo
- SIST EN 572-5: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 5. del: Vzorčasto steklo
-SIST EN 572-6: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 6. del: Žično vzorčasto steklo
- SIST EN 572-7 Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 7. del: Žično in brezžično utorjeno steklo
- SIST EN 572-8: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 8. del: Dobavljene in končne velikosti razreza
-SIST EN 1063 - Steklo v stavbah - Varnostna zasteklitev - Preskušanje in klasifikacija odpornosti proti strelom
- SIST EN 1279-1: Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 1. del: Splošno, tolerance in predpisi za opis sistema
-SIST EN 1279-5: Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 5. del: Standard za proizvod
- SIST EN 1863-1: Steklo v gradbeništvu – Delno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 12150-1: Steklo v gradbeništvu – Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno varnostno steklo – 1. del: Definicija in opis
-SIST EN 12488: Steklo v gradbeništvu – Priporočila za zasteklitev – Načela sestavljanja navpične in poševne zasteklitve
- SIST EN 12600: Steklo v stavbah – Preskus z nihalom – Preskusna metoda z udarcem in klasifikacija ravnega stekla
- SIST EN 13022 – 1 Steklo v gradbeništvu – Strukturna zasteklitev – 1. del: Stekleni proizvodi za strukturne zasteklitve za podprte in nepodprte monolitne in sestavljene zasteklitve
- SIST EN 13022 – 2 Steklo v gradbeništvu – Strukturna zasteklitev – 2. del: Pravila za zastekljevanje
- SIST EN 673: Steklo v gradbeništvu - Določevanje toplotne prehodnosti (vrednost U) - Računska metoda"
-SIST EN 14179-1: Steklo v gradbeništvu – Hs-preskus toplotno kaljenega natrij-kalcijevega silikatnega varnostnega stekla – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 14449: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
- SIST EN 15254-4: Razširjena uporaba rezultatov preskusov požarne odpornosti - Nenosilne stene - 4. del: Zastekljena konstrukcija
- SIST EN 1527: Stavbno okovje - Okovje za drsna in zgibna vrata - Zahteve in preskusne metode
- SIST EN 15683-1: Steklo v gradbeništvu – T Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno utorjeno varnostno steklo – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 1935: Stavbno okovje - Enoosni tečaji - Zahteve in klasifikacija
- SIST EN ISO 12543-1: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 1. del: Definicije in opis sestavnih delov
- SIST EN ISO 12543-2: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 2. del: Lepljeno varnostno steklo
- SIST EN ISO 12543-5: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 5. del: Dimenzije in obdelava robov
- DIN 18032-3: Športne dvorane - Dvorane za gimnastiko in igre ter večnamensko uporabo - 3. del: Preverjanje varnosti pri metu žoge
01.42.11Horizontalne zasteklitve z varnostnim steklom brez okvirjev
V nadaljevanju so opisane vodoravne zasteklitve (z nagibom >15° proti navpičnicam) z lepljenim varnostnim steklom (VSG) v skladu s SIST EN 14449 v vnaprej pripravljene konstrukcije okvirjev.
Opomba:
Hidrofobni in hidrofilni premazi se popišejo prosto v ločenih postavkah.
01.42.11.01Vodoravna zasteklitev z 2-slojnim lepljenim varnostnim steklom (VSG) iz prozornega, brezbarvnega float stekla, vključno s PVB folijo, minimalna debelina 0,76 mm.
• zasteklitev že pripravljene konstrukcije okvirjev
Kot podatek so navedene debeline stekla posameznih plošč (mm) in vsota debelin stekel (mm), vključno z vmesnimi sloji.
01.42.11.01AVSG (2x4mm) 8mm float steklo obst.konstr.okv.
V skladu s prilogo k načrtu: _________
Vrsta skladiščenja: __________
Izmere (velikost steklene plošče): ________
Vrsta zatesnitve: _________
Pritrditev: _________-
kos
01.42.11.01BVSG (2x5mm) 10mm float steklo obst.konstr.okv.
V skladu s prilogo k načrtu: _______
Vrsta skladiščenja: _________
Izmere (velikost steklene plošče): _________
Vrsta zatesnitve: _________
Pritrditev: __________
kos
01.42.11.01CVSG (2 x 6 mm) 12 mm float steklo obst.konstr.okv.
V skladu s prilogo k načrtu: ________
Vrsta skladiščenja: ________
Izmere (velikost steklene plošče): ________
Vrsta zatesnitve: __________
Pritrditev: _________
kos
01.42.11.01DVSG (2 x 8 mm) 16 mm float steklo obst.konstr.okv.
V skladu s prilogo k načrtu: _________
Vrsta skladiščenja: _________
Izmere (velikost steklene plošče): ________
Vrsta zatesnitve: _________
Pritrditev: ________
kos
01.42.11.01EVSG (2 x 10 mm) 20 mm float steklo obst.konstr.okv.
V skladu s prilogo k načrtu: ________
Vrsta skladiščenja: ________
Izmere (velikost steklene plošče): ________
Vrsta zatesnitve: _________
Pritrditev: ________
kos
01.42.11.01FVSG (2 x 12 mm) 24 mm float steklo obst.konstr.okv.
V skladu s prilogo k načrtu: ________
Vrsta skladiščenja: ________
Izmere (velikost steklene plošče): ________
Vrsta zatesnitve: ________
Pritrditev: ________
kos
01.42.11.01GVSG (2 x 15 mm) 30 mm float steklo obst.konstr.okv.
V skladu s prilogo k načrtu: ________
Vrsta skladiščenja: _________
Izmere (velikost steklene plošče): _________
Vrsta zatesnitve: _________
Pritrditev: _______
kos
01.42.11.02Vodoravna zasteklitev z 2-slojnim lepljenim varnostnim steklom (VSG) iz prozornega, brezbarvnega float stekla, vključno s PVB folijo, minimalna debelina 0,76 mm.
• za obstoječe konstrukcije okvirjev
V bistveni vsebini postavke so navedene debeline stekla posameznih šip (mm) in vsota debelin stekel (mm), vključno z vmesnimi sloji.
01.42.11.02AVSG (2x4mm) 8mm float steklo obst.konstr.okv.
V skladu s prilogo k načrtu:
Vrsta skladiščenja:
Izmere (velikost šipe):
Vrsta zatesnitve:
Pritrditev:
kos
01.42.11.02BVSG (2x5mm) 10mm float steklo obst.konstr.okv.
V skladu s prilogo k načrtu::
Vrsta skladiščenja:
Izmere (velikost šipe):
Vrsta zatesnitve:
Pritrditev:
kos
01.42.11.02CVSG (2 x 6 mm) 12 mm float steklo obst.konstr.okv.
V skladu s prilogo k načrtu:
Vrsta skladiščenja:
Izmere (velikost šipe):
Vrsta zatesnitve:
Pritrditev:
kos
01.42.11.02DVSG (2 x 8 mm) 16 mm float steklo obst.konstr.okv.
V skladu s prilogo k načrtu:
Vrsta skladiščenja:
Izmere (velikost šipe):
Vrsta zatesnitve:
Pritrditev:
kos
01.42.11.02EVSG (2 x 10 mm) 20 mm float steklo obst.konstr.okv.
V skladu s prilogo k načrtu:
Vrsta skladiščenja:
Izmere (velikost šipe):
Vrsta zatesnitve:
Pritrditev:
kos
01.42.11.02FVSG (2 x 12 mm) 24 mm float steklo obst.konstr.okv.
V skladu s prilogo k načrtu:
Vrsta skladiščenja:
Izmere (velikost šipe):
Vrsta zatesnitve:
Pritrditev:
kos
01.42.11.11Doplačilo (dp) k 2-slojnemu varnostnemu steklu (float steklo, TVG ali ESG).
• za drugo vrsto stekla (enostransko ali dvostransko)
01.42.11.11ADp k float steklu - 2x ekstra belo
Za float steklo izjemno belo.
Velja za postavke: _______
kos
01.42.11.11BDp za v masi barvno float steklo - enostransko
Za v masi barvno float steklo (siva, zelena, bronasta, modra):
Velja za postavke:
kos
01.42.11.11CDp za v masi barvno float steklo - obojestransko
Za v masi barvno float steklo (siva, zelena, bronasta, modra):
Velja za postavke
kos
01.42.11.11DDp za ornamentno steklo enostransko
Za vzorčasto steklo:
Velja za postavke:
kos
01.42.11.11EDp za ornamentno steklo obojestransko
Za vzorčasto steklo:
Velja za postavke:
kos
01.42.11.11FDp za satinirano/jedkano površino enostransko
Za površino (satinirano ali jedkano):
Velja za postavke:
kos
01.42.11.11GDp za satinirano/jedkano površino obojestransko
Za površino (satinirano ali jedkano):
Velja za postavke:
kos
01.42.11.11HDp za posebno steklo enostransko
Za posebno steklo:
Velja za postavke:
kos
01.42.11.11IDp za posebno steklo obojestransko
Za posebno steklo:
Velja za postavke:
kos
01.42.11.12Doplačilo (dp) k 2-slojnemu varnostnemu steklu (float steklo, TVG ali ESG).
• za nanos na površini
• nanos na posamezni stekleni plošči v TVG
• nanos na posamezni stekleni plošči kot zgornji stekleni plošči v ESG-HST
01.42.11.12ADp za nanos iz kovinskega oksida
S premazom iz kovinskega oksida:
Velja za postavke: _______
kos
01.42.11.12BDp za emajliranje s keram.barvami
Emajliranje s keramičnimi barvami (anorganskimi barvami):
Velja za postavke: ________
kos
01.42.11.12CDp za emajliranje po celotni površini standardna barva
Emajliranje po celotni površini, v standardni barvi.
Velja za postavke: ________
kos
01.42.11.12DDp za emajliranje po celotni površini posebna barva
Emajliranje po celotni površini, v posebni barvi:
Velja za postavke: _________
kos
01.42.11.12EDp za emajliranje po delni površini standardna barva
Emajliranje po delni površini, v standardni barvi.
Velja za postavke: _________
kos
01.42.11.12FDp za emajliranje po delni površini posebna barva
Emajliranje po delni površini, v posebni barvi:
Velja za postavke: ___________
kos
01.42.11.13Doplačilo (dp) k 2-slojnemu varnostnemu steklu (float steklo, TVG ali ESG).
• za nanos na površini
• nanos na posamezni stekleni plošči v TVG
• nanos na posamezni stekleni plošči kot zgornji stekleni plošči v ESG-HST
01.42.11.13ADp za tisk s keram.barvami
Tisk s keramičnimi barvami (anorganskimi barvami).
Velja za postavke:
kos
01.42.11.13BDp za tisk po cel.povr. stand.barva
Tisk, sitotisk po celotni površini, v standardni barvi.
Velja za postavke:
kos
01.42.11.13CDp za tisk po cel.povr. poseb.barva
Tisk, sitotisk po celotni površini, v posebni barvi:
Velja za postavke:
kos
01.42.11.13DDp za tisk,sitotisk po delni površini posebna barva
Tisk, sitotisk po delni površini, v standardni barvi.
Velja za postavke:
kos
01.42.11.13EDp za tisk,sitotisk po delni površini posebna barva
Tisk, sitotisk po delni površini, v posebni barvi:
Velja za postavke:
kos
01.42.11.13FDp za tisk sitotisk dizajn standardna barva
Tisk, sitotisk standardni dizajn, v standardni barvi.
Velja za postavke:
kos
01.42.11.13GDp za tisk sitotisk dizajn posebna barva
Tisk, sitotisk standardni dizajn, v posebni barvi:
Velja za postavke:
kos
01.42.11.13HDp za tisk digitalni tisk
Tisk, digitalni tisk:
Velja za postavke:
kos
01.42.11.14Doplačilo (dp) k 2-slojnemu varnostnemu steklu (float steklo, TVG ali ESG).
• za uporabo materiala za lepljenje
Kot podatek so navedene debeline (mm) in druge specifikacije.
01.42.11.14ADp za PVB-lepljeno folijo 1,52 mm brezbarvna
Velja za postavke:
kos
01.42.11.14BDp za PVB-lepljeno folijo 0,76 mm mat bela
Velja za postavke:
kos
01.42.11.14CDp za PVB-lepljeno folijo 1,52 mm brezbarvna
Velja za postavke:
kos
01.42.11.14DDp za PVB-lepljeno folijo 0,76 mm barvna
Koda barve:
Velja za postavke:
kos
01.42.11.14EDp za PVB-lepljeno folijo 1,52 mm barvna
Koda barve:
Velja za postavke:
kos
01.42.11.14FDp za PVB-lepljeno folijo 0,76 mm motna
Velja za postavke:
kos
01.42.11.14GDp za PVB-lepljeno folijo 1,52mm motna
Velja za postavke:
kos
01.42.11.14HDp za PVB-lepljeno folijo 0,76 mm prozorna
S posebno folijo, prozorno.
Velja za postavke:
kos
01.42.11.14IDp za PVB-lepljeno folijo 1,52 mm prozorna
S posebno folijo, prozorno.
Velja za postavke:
kos
01.42.11.14JDp za PVB-lepljeno folijo 1,52 mm kot zvočno zaščitna folija
Velja za postavke:
kos
01.42.11.14KDp za lepljeno folijo »EVA«
Debelina (mm):
Velja za postavke:
kos
01.42.11.14LDp za lepljeno folijo »SG«
Debelina (mm):
Velja za postavke:
kos
01.42.11.15Doplačilo (dp) k 2-slojnemu varnostnemu steklu (float steklo, TVG ali ESG).
• za dodatno obdelavo robov
01.42.11.15ADp za robove mat brušeni
Fino brušeni robovi.
Velja za postavke:
m
01.42.11.15BDp za robove polirani
Robovi polirani.
Velja za postavke:
m
01.42.11.16Doplačilo (dp) k 2-slojnemu varnostnemu steklu (float steklo, TVG ali ESG).
Opomba:
Izvrtine in izrezi (izjemoma kotni odseki in okrogli vogali) se lahko izvedejo samo na toplotno kaljenih steklih.
01.42.11.16ADp za izvrtine cilindrično
Za cilindrične izvrtine, premer (mm):
V skladu s prilogo k načrtu:
Velja za postavke:
kos
01.42.11.16BDp za poglobljene izvrtine
Za izvrtine s pogreznimi luknjami, premer (mm):
V skladu s prilogo k načrtu:
Velja za postavke:
kos
01.42.11.16CDp za robne izreze
Za robne izreze, dimenzije (mm):
V skladu s prilogo k načrtu:
Velja za postavke:
kos
01.42.11.16DDp za kotne odseke
Za kotne odseke, dimenzije (mm):
V skladu s prilogo k načrtu:
Velja za postavke:
kos
01.42.11.16EDp za kotne odseke
Za kotne izreze, dimenzije (mm):
V skladu s prilogo k načrtu:
Velja za postavke:
kos
01.42.11.16FDp za površinske izreze
Za površinske izreze, dimenzije (mm):
V skladu s prilogo k načrtu:
Velja za postavke:
kos
01.42.11.91Doplačilo (dp) k 2-slojnemu varnostnemu steklu (float steklo, TVG ali ESG).
01.42.11.91ADp za sloj proti obrabi brez obdelave površine
Sloj proti obrabi pri pohodnih ali voznih površinah, iz prozornega varnostnega stekla z enojno zasteklitvijo (ESG).
Debelina stekla (mm):
• brez obdelave površine
Velja za postavke:
kos
01.42.11.91BDp za sloj proti obrabi z obdelavo površine
Sloj proti obrabi pri pohodnih ali voznih površinah, iz prozornega varnostnega stekla z enojno zasteklitvijo (ESG).
Debelina stekla:
• z obdelavo površine (npr. satinirano, delno emajlirano):
Velja za postavke:
kos