041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
01Gradbena in obrtniška dela
01.42Steklarska dela
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila:

1. Okvirji in krila:
OpisI veljajo za vse vrste okvirjev zasteklitve (npr. lesene, plastične, kovinske) in ne glede na to, ali so elementi fiksni ali premični (krila z odpiranjem).

2. Oblika in velikost stekla:
Oblika in velikost stekla sta podani v opisu postavke.
Širine in višine označujejo dimenzije najmanjšega orisanega pravokotnika (širina x višina).
Neposredni naročnik steklarskih del zagotovi risbe oz. šablone, potrebne za izdelavo.

3. Debelina stekla:
Navedene debeline stekla se nanašajo na nazivne debeline v skladu s standardi SIST.

4. Storitve neposrednega naročnika steklarskih del:

4.1. Steklitvene letvice vključno s pritrditvenimi sredstvi (npr. vijaki) so sestavni del že sestavljenega zasteklitvenega okvirja, kar zagotovi neposredni naročnik steklarskih del. V primeru, da se lesene letvice pritrdijo z vijaki, so luknje za vijake že pripravljene vnaprej.

4.2. Za vpete steklitvene letvice je neposredni naročnik dolžan zagotoviti pisna navodila za montažo.

5. Projektna dokumentacija naročnika (izvedbeni načrt):
Naročnik kot podlogo popisom del predloži projekt za izvedbo ob upoštevanju mnenj pristojnih organov.
Vsebina projekta za izvedbo je usklajena Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

6. Obseg storitev/vračunane storitve:
V cene na enoto so vračunane naslednje storitve:
• Vgradnja, podlaganje, pritrjevanje in zatesnitev zasteklitev z zasteklitvenimi letvicami ali izvedba z vidnim tesnilnim robom
• predelave
• vidni robovi in robovi v lepljenih izvedbah so fino brušeni

6.1. Izjavo o lastnostih je treba podati najkasneje do realizacije prve dobave.

7. Barve:

7.1. Standardne barve so barve, za katere proizvajalec ne zahteva doplačila. Naročnik lahko izbere katerokoli standardno barvo brez doplačila.

7.2. Posebne barve so barve, za katere proizvajalec zahteva doplačilo.
Opomba:
Izolacijsko steklo:
Pri uporabi kaljenega stekla (ESG) ali lepljenega varnostnega stekla (VSG) je treba določiti stran uporabe.
Pri uporabi ornamentnega stekla je treba določiti stran uporabe in smer strukture (navpično ali vodoravno) ter stran strukture pri izolacijskem steklu (v medprostoru - MSP ali zunaj). Pri površinskih obdelavah je treba določiti stran, ki naj bo obdelana.

Prosto se določijo postavke za (npr.):
- Protipožarna zasteklitev z razredom požarne odpornosti EW
- Vzdrževalna steklarska dela
- Servisna dela
- Popravila"

Seznam standardov (npr.):
- SIST EN 1991-1-1: Standard Eurocode 1 – Vplivi na nosilne konstrukcije –1-1. del: Splošni vplivi - Gostote, lastna teža, koristne obtežbe stavb
- SIST EN 1991-1-3 Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije - 1-3. del: Splošni vplivi – Obtežba snega
- SIST EN 1991-1-4 Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije - 1-4. del: Splošni vplivi – Obtežba vetra"
- SIST EN 1279_del 1-5 - Izolacijska stekla
- SIST EN 12150-2 - Toplotno kaljeno varnostno steklo
- SIST EN 14179-2 - Toplotno kaljeno varnostno steklo s HS obdelavo
- SIST EN 14449 - Varnostno lepljeno steklo
- SIST EN 1863-2 - Toplotno utrjeno steklo
- SIST EN 12150-1 - Meritve mehanskih lastnosti
- SIST EN 1051-1 - Steklo v stavbah – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 1.del: Definicije in opisi
- SIST EN 1051-2 - Steklo v stavbah – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 2.del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
- SIST EN 14351-1 Okna in vrata – Standard za proizvod, zahtevane lastnosti – 1.del: Okna in vrata brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti, vendar z vključeno odpornostjo strešnih oken proti požaru z zunanje strani
- SIST EN 357: Steklo v stavbah - Proti ognju odporni zastekljeni elementi s prozornimi in prosojnimi izdelki iz stekla - Razvrščanje po požarni odpornosti
- SIST EN 410: Steklo v gradbeništvu - Določevanje svetlobnih in sončnih karakteristik stekla
- SIST EN 572-1: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 1. del: Definicije in splošne fizikalne in mehanske lastnosti
- SIST EN 572-2: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 2. del: Ravno steklo
-SIST EN 572-3: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 3. del: Polirano žično steklo
- SIST EN 572-4: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 4. del: Vlečeno steklo
- SIST EN 572-5: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 5. del: Vzorčasto steklo
-SIST EN 572-6: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 6. del: Žično vzorčasto steklo
- SIST EN 572-7 Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 7. del: Žično in brezžično utorjeno steklo
- SIST EN 572-8: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 8. del: Dobavljene in končne velikosti razreza
-SIST EN 1063 - Steklo v stavbah - Varnostna zasteklitev - Preskušanje in klasifikacija odpornosti proti strelom
- SIST EN 1279-1: Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 1. del: Splošno, tolerance in predpisi za opis sistema
-SIST EN 1279-5: Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 5. del: Standard za proizvod
- SIST EN 1863-1: Steklo v gradbeništvu – Delno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 12150-1: Steklo v gradbeništvu – Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno varnostno steklo – 1. del: Definicija in opis
-SIST EN 12488: Steklo v gradbeništvu – Priporočila za zasteklitev – Načela sestavljanja navpične in poševne zasteklitve
- SIST EN 12600: Steklo v stavbah – Preskus z nihalom – Preskusna metoda z udarcem in klasifikacija ravnega stekla
- SIST EN 13022 – 1 Steklo v gradbeništvu – Strukturna zasteklitev – 1. del: Stekleni proizvodi za strukturne zasteklitve za podprte in nepodprte monolitne in sestavljene zasteklitve
- SIST EN 13022 – 2 Steklo v gradbeništvu – Strukturna zasteklitev – 2. del: Pravila za zastekljevanje
- SIST EN 673: Steklo v gradbeništvu - Določevanje toplotne prehodnosti (vrednost U) - Računska metoda"
-SIST EN 14179-1: Steklo v gradbeništvu – Hs-preskus toplotno kaljenega natrij-kalcijevega silikatnega varnostnega stekla – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 14449: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
- SIST EN 15254-4: Razširjena uporaba rezultatov preskusov požarne odpornosti - Nenosilne stene - 4. del: Zastekljena konstrukcija
- SIST EN 1527: Stavbno okovje - Okovje za drsna in zgibna vrata - Zahteve in preskusne metode
- SIST EN 15683-1: Steklo v gradbeništvu – T Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno utorjeno varnostno steklo – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 1935: Stavbno okovje - Enoosni tečaji - Zahteve in klasifikacija
- SIST EN ISO 12543-1: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 1. del: Definicije in opis sestavnih delov
- SIST EN ISO 12543-2: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 2. del: Lepljeno varnostno steklo
- SIST EN ISO 12543-5: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 5. del: Dimenzije in obdelava robov
- DIN 18032-3: Športne dvorane - Dvorane za gimnastiko in igre ter večnamensko uporabo - 3. del: Preverjanje varnosti pri metu žoge
01.42.04Protipožarno steklo
Standardna izvedba:
Protipožarne zasteklitve so izvedene kot prozorne, brezbarvne zasteklitve in vedno opisano v kombinaciji z ustreznim materialom okvirja (jeklo, les, aluminij) ali kot protipožarne zasteklitve brez okvirja.
Opomba:
Protipožarne zasteklitve se izvedejo v skladu z veljavnimi standardi SIST in se glede na potrebne toplotne izolacije razlikujejo na notranjo in zunanjo zasteklitev.
01.42.04.01Protipožarna zasteklitev za notranjo uporabo v razredu protipožarne odpornosti.
• vključno z okvirjem (pritrjeno)
Kot podatek je naveden razred požarne odpornosti.
01.42.04.01AProtipožarno steklo, znotraj E30 z okvirjem
V skladu s prilogo k načrtu:________
Izmere (širina x višina):________x________cm
Material okvirja:_________
kos
01.42.04.01BProtipožarno steklo znotraj E60 z okvirjem
V skladu s prilogo k načrtu:_________
Izmere (širina x višina):______x_______cm
Material okvirja: _________
kos
01.42.04.02Protipožarna zasteklitev za notranjo uporabo v razredu protipožarne odpornosti, s toplotno izolacijo (najv. 140 K).
• vključno z okvirjem (pritrjeno)
Kot podatek je naveden razred požarne odpornosti.
01.42.04.02AProtipožarno steklo znotraj El30 z okvirjem
V skladu s prilogo k načrtu:_______
Izmere (širina x višina):______
Material okvirja:______
kos
01.42.04.02BProtipožarno steklo znotraj El60 z okvirjem
V skladu s prilogo k načrtu:______
Izmere (širina x višina):________
Material okvirja:_______
kos
01.42.04.02CProtipožarno steklo znotraj El90 z okvirjem
V skladu s prilogo k načrtu:______
Izmere (širina x višina):_______
Material okvirja: ________
kos
01.42.04.02DProtipožarno steklo znotraj El120 z okvirjem
V skladu s prilogo k načrtu:_______
Izmere (širina x višina):________
Material okvirja: ________
kos
01.42.04.11Protipožarna zasteklitev za zunanjo uporabo v razredu protipožarne odpornosti.
• vključno z okvirjem (pritrjeno)
Kot podatek je naveden razred požarne odpornosti.
01.42.04.11AProtipožarno steklo zunaj E30 z okvirjem
V skladu s prilogo k načrtu:_______
Izmere (širina x višina):______
Material okvirja:_______
kos
01.42.04.11BProtipožarno steklo zunaj E60 z okvirjem
V skladu s prilogo k načrtu:_________
Izmere (širina x višina):________
Material okvirja:_________
kos
01.42.04.12Protipožarna zasteklitev za zunanjo uporabo v razredu protipožarne odpornosti, s toplotno izolacijo (najv. 140 K).
• vključno z okvirjem (pritrjeno)
Kot podatek je naveden razred požarne odpornosti.
01.42.04.12AProtipožarno steklo zunaj El30 z okvirjem
V skladu s prilogo k načrtu:______
Izmere (širina x višina):_____
Material okvirja:_______
kos
01.42.04.12BProtipožarno steklo zunaj El60 z okvirjem
V skladu s prilogo k načrtu:_____
Izmere (širina x višina):______
Material okvirja:______
kos
01.42.04.12CProtipožarno steklo zunaj El90 z okvirjem
V skladu s prilogo k načrtu:________
Izmere (širina x višina):_________
Material okvirja:________
kos
01.42.04.12DProtipožarno steklo zunaj El120 z okvirjem
V skladu s prilogo k načrtu: _________
Izmere (širina x višina):______x_______cm
Material okvirja:_______
kos
01.42.04.21Protipožarna zasteklitev za notranjo uporabo v razredu protipožarne odpornosti.
• brez okvirja
Kot podatek je naveden razred požarne odpornosti.
01.42.04.21AProtipožarno steklo znotraj E30
V skladu s prilogo k načrtu:________
Izmere (širina x višina):_______x________cm
kos
01.42.04.21BProtipožarno steklo znotraj E60
V skladu s prilogo k načrtu:_____
Izmere (širina x višina):_____x_______cm
kos
01.42.04.21CProtipožarno steklo znotraj E90
V skladu s prilogo k načrtu:_________
Izmere (širina x višina):_________x__________cm
kos
01.42.04.21DProtipožarno steklo znotraj E120
V skladu s prilogo k načrtu:__________
Izmere (širina x višina):_________x_________cm
kos
01.42.04.22Protipožarna zasteklitev za notranjo uporabo v razredu protipožarne odpornosti.
• brez okvirja
Kot podatek je naveden razred požarne odpornosti.
01.42.04.22AProtipožarno steklo znotraj El30
V skladu s prilogo k načrtu:_______
Izmere (širina x višina):_________x________cm
kos
01.42.04.22BProtipožarno steklo znotraj El60
V skladu s prilogo k načrtu:_______
Izmere (širina x višina):_______x__________cm
kos
01.42.04.22CProtipožarno steklo znotraj EI90
V skladu s prilogo k načrtu:______
Izmere (širina x višina):_________x________cm
kos
01.42.04.22DProtipožarno steklo znotraj EI120
V skladu s prilogo k načrtu:_______
Izmere (širina x višina):_______x________cm
kos
01.42.04.31Protipožarna zasteklitev za zunanjo uporabo v razredu protipožarne odpornosti.
• brez okvirja
Kot podatek je naveden razred požarne odpornosti.
01.42.04.31AProtipožarno steklo zunaj E30
V skladu s prilogo k načrtu:__________
Izmere (širina x višina):________x__________cm
kos
01.42.04.31BProtipožarno steklo zunaj E60
V skladu s prilogo k načrtu:________
Izmere (širina x višina):_______x_______cm
kos
01.42.04.32Protipožarna zasteklitev za zunanjo uporabo v razredu protipožarne odpornosti, s toplotno izolacijo (najv. 140 K).
• brez okvirja
Kot podatek je naveden razred požarne odpornosti.
01.42.04.32AProtipožarno steklo zunaj El30
V skladu s prilogo k načrtu:_________
Izmere (širina x višina):________x_______cm,
kos
01.42.04.32BProtipožarno steklo zunaj El60
V skladu s prilogo k načrtu:______
Izmere (širina x višina):_______x_______cm
kos
01.42.04.32CProtipožarno steklo zunaj El90
V skladu s prilogo k načrtu:_______
Izmere (širina x višina):_______x________cm
kos
01.42.04.32DProtipožarno steklo zunaj El120
V skladu s prilogo k načrtu:
Izmere (širina x višina):________x________cm
kos