041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
01Gradbena in obrtniška dela
01.42Steklarska dela
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila:

1. Okvirji in krila:
OpisI veljajo za vse vrste okvirjev zasteklitve (npr. lesene, plastične, kovinske) in ne glede na to, ali so elementi fiksni ali premični (krila z odpiranjem).

2. Oblika in velikost stekla:
Oblika in velikost stekla sta podani v opisu postavke.
Širine in višine označujejo dimenzije najmanjšega orisanega pravokotnika (širina x višina).
Neposredni naročnik steklarskih del zagotovi risbe oz. šablone, potrebne za izdelavo.

3. Debelina stekla:
Navedene debeline stekla se nanašajo na nazivne debeline v skladu s standardi SIST.

4. Storitve neposrednega naročnika steklarskih del:

4.1. Steklitvene letvice vključno s pritrditvenimi sredstvi (npr. vijaki) so sestavni del že sestavljenega zasteklitvenega okvirja, kar zagotovi neposredni naročnik steklarskih del. V primeru, da se lesene letvice pritrdijo z vijaki, so luknje za vijake že pripravljene vnaprej.

4.2. Za vpete steklitvene letvice je neposredni naročnik dolžan zagotoviti pisna navodila za montažo.

5. Projektna dokumentacija naročnika (izvedbeni načrt):
Naročnik kot podlogo popisom del predloži projekt za izvedbo ob upoštevanju mnenj pristojnih organov.
Vsebina projekta za izvedbo je usklajena Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

6. Obseg storitev/vračunane storitve:
V cene na enoto so vračunane naslednje storitve:
• Vgradnja, podlaganje, pritrjevanje in zatesnitev zasteklitev z zasteklitvenimi letvicami ali izvedba z vidnim tesnilnim robom
• predelave
• vidni robovi in robovi v lepljenih izvedbah so fino brušeni

6.1. Izjavo o lastnostih je treba podati najkasneje do realizacije prve dobave.

7. Barve:

7.1. Standardne barve so barve, za katere proizvajalec ne zahteva doplačila. Naročnik lahko izbere katerokoli standardno barvo brez doplačila.

7.2. Posebne barve so barve, za katere proizvajalec zahteva doplačilo.
Opomba:
Izolacijsko steklo:
Pri uporabi kaljenega stekla (ESG) ali lepljenega varnostnega stekla (VSG) je treba določiti stran uporabe.
Pri uporabi ornamentnega stekla je treba določiti stran uporabe in smer strukture (navpično ali vodoravno) ter stran strukture pri izolacijskem steklu (v medprostoru - MSP ali zunaj). Pri površinskih obdelavah je treba določiti stran, ki naj bo obdelana.

Prosto se določijo postavke za (npr.):
- Protipožarna zasteklitev z razredom požarne odpornosti EW
- Vzdrževalna steklarska dela
- Servisna dela
- Popravila"

Seznam standardov (npr.):
- SIST EN 1991-1-1: Standard Eurocode 1 – Vplivi na nosilne konstrukcije –1-1. del: Splošni vplivi - Gostote, lastna teža, koristne obtežbe stavb
- SIST EN 1991-1-3 Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije - 1-3. del: Splošni vplivi – Obtežba snega
- SIST EN 1991-1-4 Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije - 1-4. del: Splošni vplivi – Obtežba vetra"
- SIST EN 1279_del 1-5 - Izolacijska stekla
- SIST EN 12150-2 - Toplotno kaljeno varnostno steklo
- SIST EN 14179-2 - Toplotno kaljeno varnostno steklo s HS obdelavo
- SIST EN 14449 - Varnostno lepljeno steklo
- SIST EN 1863-2 - Toplotno utrjeno steklo
- SIST EN 12150-1 - Meritve mehanskih lastnosti
- SIST EN 1051-1 - Steklo v stavbah – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 1.del: Definicije in opisi
- SIST EN 1051-2 - Steklo v stavbah – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 2.del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
- SIST EN 14351-1 Okna in vrata – Standard za proizvod, zahtevane lastnosti – 1.del: Okna in vrata brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti, vendar z vključeno odpornostjo strešnih oken proti požaru z zunanje strani
- SIST EN 357: Steklo v stavbah - Proti ognju odporni zastekljeni elementi s prozornimi in prosojnimi izdelki iz stekla - Razvrščanje po požarni odpornosti
- SIST EN 410: Steklo v gradbeništvu - Določevanje svetlobnih in sončnih karakteristik stekla
- SIST EN 572-1: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 1. del: Definicije in splošne fizikalne in mehanske lastnosti
- SIST EN 572-2: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 2. del: Ravno steklo
-SIST EN 572-3: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 3. del: Polirano žično steklo
- SIST EN 572-4: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 4. del: Vlečeno steklo
- SIST EN 572-5: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 5. del: Vzorčasto steklo
-SIST EN 572-6: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 6. del: Žično vzorčasto steklo
- SIST EN 572-7 Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 7. del: Žično in brezžično utorjeno steklo
- SIST EN 572-8: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 8. del: Dobavljene in končne velikosti razreza
-SIST EN 1063 - Steklo v stavbah - Varnostna zasteklitev - Preskušanje in klasifikacija odpornosti proti strelom
- SIST EN 1279-1: Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 1. del: Splošno, tolerance in predpisi za opis sistema
-SIST EN 1279-5: Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 5. del: Standard za proizvod
- SIST EN 1863-1: Steklo v gradbeništvu – Delno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 12150-1: Steklo v gradbeništvu – Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno varnostno steklo – 1. del: Definicija in opis
-SIST EN 12488: Steklo v gradbeništvu – Priporočila za zasteklitev – Načela sestavljanja navpične in poševne zasteklitve
- SIST EN 12600: Steklo v stavbah – Preskus z nihalom – Preskusna metoda z udarcem in klasifikacija ravnega stekla
- SIST EN 13022 – 1 Steklo v gradbeništvu – Strukturna zasteklitev – 1. del: Stekleni proizvodi za strukturne zasteklitve za podprte in nepodprte monolitne in sestavljene zasteklitve
- SIST EN 13022 – 2 Steklo v gradbeništvu – Strukturna zasteklitev – 2. del: Pravila za zastekljevanje
- SIST EN 673: Steklo v gradbeništvu - Določevanje toplotne prehodnosti (vrednost U) - Računska metoda"
-SIST EN 14179-1: Steklo v gradbeništvu – Hs-preskus toplotno kaljenega natrij-kalcijevega silikatnega varnostnega stekla – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 14449: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
- SIST EN 15254-4: Razširjena uporaba rezultatov preskusov požarne odpornosti - Nenosilne stene - 4. del: Zastekljena konstrukcija
- SIST EN 1527: Stavbno okovje - Okovje za drsna in zgibna vrata - Zahteve in preskusne metode
- SIST EN 15683-1: Steklo v gradbeništvu – T Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno utorjeno varnostno steklo – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 1935: Stavbno okovje - Enoosni tečaji - Zahteve in klasifikacija
- SIST EN ISO 12543-1: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 1. del: Definicije in opis sestavnih delov
- SIST EN ISO 12543-2: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 2. del: Lepljeno varnostno steklo
- SIST EN ISO 12543-5: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 5. del: Dimenzije in obdelava robov
- DIN 18032-3: Športne dvorane - Dvorane za gimnastiko in igre ter večnamensko uporabo - 3. del: Preverjanje varnosti pri metu žoge
01.42.02Enojno steklo
Standardna izvedba:
Izvedejo se prozorna, brezbarvna ploščata stekla (naravne barve). Standardno vzorčasto steklo:
• Kathedral maks. (neobdelano steklo)
• Kathedral min. (drobno tolčeno)
• Monumental (523, 528)
• SR Arena C (504)
• Waterdrop (521)
01.42.02.01Ravno prozorno steklo (float steklo).
Kot podatek je navedena debelina stekla (mm).
01.42.02.01AFloat steklo 3 mm
V skladu z načrtom: _______
Izmere (širina x višina): _______x________cm
kos
01.42.02.01BFloat steklo 4 mm
V skladu z načrtom: _______
Izmere (širina x višina): _______x________cm
kos
01.42.02.01CFloat steklo 5 mm
V skladu z načrtom: _______
Izmere (širina x višina): _______x________cm
kos
01.42.02.01DFloat steklo 6 mm
V skladu z načrtom: _______
Izmere (širina x višina): _______x________cm
kos
01.42.02.01EFloat steklo 8 mm
V skladu z načrtom: _______
Izmere (širina x višina): _______x________cm
kos
01.42.02.01FFloat steklo 10 mm
V skladu z načrtom: _______
Izmere (širina x višina): _______x________cm
kos
01.42.02.01XFloat steklo
Debelina stekla: ________
Izmera po površini vgrajenega stekla.
01.42.02.02Doplačilo (dp) k float steklu.
01.42.02.02ADp k float steklu za barvo
Za barvno steklo (barva v materialu).
Barva:__________
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.02BDp k float steklu za drugačne površine
Za drugačne površino.
Vrsta površine stekla: ____________
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.13Standardno ornamentno steklo. Kot podatek je navedena debelina stekla (mm).
01.42.02.13AOrnamentno steklo, standardno 4mm
V skladu s prilogo k načrtu:_________
Izmere (širina x višina):_______x_______cm
kos
01.42.02.13BOrnamentno steklo, standardno 6mm
V skladu s prilogo k načrtu:_________
Izmere (širina x višina):_______x_______cm
kos
01.42.02.14Ornamentno steklo v posebni izvedbi npr. s posebnim dizajnom, barvno ali drugačne debeline.
01.42.02.14AOrnamentno steklo, posebna izvedba
Vrsta stekla, velikost in debelina: ________
Barva:________
kos
01.42.02.17Izvedba s fino brušenimi ali poliranimi robovi ne glede na vrsto stekla (float ali ornamentno steklo). Obračuna se obdelana dolžina roba (zaračuna se min. 1 m.
01.42.02.17AFino brušeni robovi
Fino brušeni robovi.
Velja za postavke:___________
m
01.42.02.17BRobovi polirani
Robovi polirani.
Velja za postavke:___________
m
01.42.02.30Enojno varnostno kaljeno steklo (ESG) iz float stekla. Kot podatek je navedena debelina stekla (mm).
01.42.02.30AKaljeno steklo ESG 4mm
V skladu s prilogo k načrtu: ___________
Izmera (širina x višina):____________x__________
cm
01.42.02.30BKaljeno steklo ESG 5mm
V skladu s prilogo k načrtu: ___________
Izmera (širina x višina):____________x__________
cm
01.42.02.30CKaljeno steklo ESG 6mm
V skladu s prilogo k načrtu: ___________
Izmera (širina x višina):____________x__________
cm
01.42.02.30DKaljeno steklo ESG 8mm
V skladu s prilogo k načrtu: ___________
Izmera (širina x višina):____________x__________
cm
01.42.02.30EKaljeno steklo ESG 10mm
V skladu s prilogo k načrtu: ___________
Izmera (širina x višina):____________x__________
cm
01.42.02.30FKaljeno steklo ESG 12mm
V skladu s prilogo k načrtu: ___________
Izmera (širina x višina):____________x__________
cm
01.42.02.31Doplačilo (dp) h kaljenemu ravnemu steklu ESG
01.42.02.31ADp k ESG za barvno float steklo
Za barvno izvedbo (v masi barvno steklo).
Barva:_______
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.31BDp k ESG za emajlirano steklo s keramično barvo
Emajliranje s keramičnimi barvami (anorganske barve): _______
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.31CDp k ESG za emajlirano steklo, stand. barv
Za emajliranje po celotni površini, v standardni barvi.
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.31DDp k ESG za emajlirano steklo po celotni površini, nestand. barva
Za emajliranje po celotni površini, v posebni nestandardni barvi: ________
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.31EDp k ESG za delno emajlirano steklo, stan. barva
Za emajliranje po delni površini, v standardni barvi.
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.31FDp k ESG za delno emajlirano steklo, nestand.barva
Za emajliranje po delni površini, v posebni barvi: _________
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.32Doplačilo (dp) h kaljenemu ravnemu steklu ESG
01.42.02.32ADp k ESG za potiskano steklo s keramično barvo.
Za tisk s keramičnimi barvami (anorganske barve).
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.32BDp k ESG za sitotisk po celotni površini, stand. barva
Za tisk, sitotisk po celotni površini, v standardni barvi.
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.32CDp k ESG za sitotisk po celotni površini, posebna barva
Za tisk, sitotisk po celotni površini, v posebni barvi:_______
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.32DDp k ESG za sitotisk po delni površini, stand. barva
Za tisk, sitotisk po delni površini, v standardni barvi.
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.32EDp k ESG za sitotisk po delni površini, posebna barva
Za tisk, sitotisk po delni površini, v posebni barvi:_______
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.32FDp k ESG za sitotisk po vzorcu, stand. barva
Za tisk, sitotisk standardni dizajn, v standardni barvi.
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.32GDp k ESG za sitotisk po vzorcu, posebna barva
Za tisk, sitotisk standardni dizajn, v posebni nestandardni barvi:_______
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.32HDp k ESG za digitalni tisk
Za tisk, digitalni tisk:_______
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.38Enojno varnostno kaljeno steklo (ESG) iz standardnega ornamentnega stekla. Kot podatek je navedena debelina stekla (mm).
01.42.02.38AKaljeno ESG ornamentno steklo, standardno 4 mm
V skladu s prilogo k načrtu:______
Izmere (širina x višina):_______x_______cm
kos
01.42.02.38BKaljeno ESG ornamentno steklo, standardno 6 mm
V skladu s prilogo k načrtu:______
Izmere (širina x višina):_______x_______cm
kos
01.42.02.41Enojno varnostno kaljeno steklo (ESG) iz ornamentnega stekla v posebni izvedbi npr. s posebnim dizajnom, barvo ali drugačne debeline.
01.42.02.41AKaljeno ESG ornamentno steklo, posebna izvedba
Vrsta stekla in debelina:
Barva:______
V skladu s prilogo k načrtu:_______
Izmere (širina x višina):______x______cm
kos
01.42.02.42Doplačilo (dp) k varnostnemu kaljenemu ESG ornamentnemu steklu.
01.42.02.42ADp k ESG ornam.steklu za emajliranje, standardna barva
Za emajliranje po celotni površini, v standardni barvi.
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.42BDp k ESG ornam.steklu za emajliranje, nestandardna barva
Za emajliranje po celotni površini, v posebni nestandardni barvi:______
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.42CDp k ESG ornam.steklu za delno emajliranje, standardna barva
Za emajliranje po delni površini, v standardni barvi.
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.42DDp k ESG ornam.steklu za delno emajliranje, nestand.barva
Za emajliranje po delni površini, v posebni nestandardni barvi:______
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.43Doplačilo (dp) k varnostnemu kaljenemu ravnemu in ornamentnemu steklu (ESG).
01.42.02.43ADp k ravnemu ornamen. steklu za steklo s topl. preizkusom (ESG-HST)
Za steklo s toplotnim preizkusom (ESG HST).
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.43BDp float/ornamentno steklo delno kaljeno steklo (TVG)
Za delno kaljeno steklo (TVG).
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.44Doplačilo (dp) k ravnemu varnostnemu kaljenemu ESG steklo ali ravnemu varnostnemu kaljenemu ESG ornamentnemu steklu.
01.42.02.44ADp k ravnemu ESG steklu za cilindrične izvrtine
Za cilindrične izvrtine, premer (mm): ______
V skladu s prilogo k načrtu:_______
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.44BDp k ravnemu ESG steklu za izvrtine s pogreznimi luknjami
Za poglobljene izvrtine, premer (mm): ______
V skladu s prilogo k načrtu:______
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.44CDp k ravnemu ESG steklu za robne izreze
Za robne izreze, dimenzije (mm): _______
V skladu s prilogo k načrtu:_______
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.44DDp k ravnemu ESG steklu steklo za kotne odreze
Za kotne odseke, dimenzije (mm):_______
V skladu s prilogo k načrtu:______
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.44EDp k ravnemu ESG steklu za kotne izreze
Za kotne izreze (luknje), dimenzije (mm):______
V skladu s prilogo k načrtu:______
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.44FDp k ravnemu ESG steklu za površinske izreze
Za površinske izreze, dimenzije (mm):______
V skladu s prilogo k načrtu:______
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.46Izvedba s fino brušenimi ali poliranimi robovi ne glede na vrsto stekla (float ali ornamentno steklo). Obračuna se obdelana dolžina roba (zaračuna se min. 1 m).
01.42.02.46AKaljeno steklo ESG, fino brušeni robovi
ESG Fino brušeni robovi.
Velja za postavke:___________
m
01.42.02.46BKaljeno steklo ESG, robovi polirani
ESG Robovi polirani.
Velja za postavke:___________
m
01.42.02.50Lepljeno varnostno steklo (VSG) iz float stekla s PVB folijo 0,38 mm. Kot podatek so navedene debeline stekla posameznih plošč (mm) in skupna debelina zasteklitve (mm), vključno z vmesnimi sloji.
01.42.02.50AVarnostno lepljeno VSG ravno steklo (2 x 3 mm) 6 mm
V skladu s prilogo k načrtu:______
Izmere (širina x višina):_______x_______cm
kos
01.42.02.50BVarnostno lepljeno VSG ravno steklo (2 x 4 mm) 8 mm
V skladu s prilogo k načrtu:______
Izmere (širina x višina):______x______ cm
kos
01.42.02.50CVarnostno lepljeno VSG ravno steklo (2 x 5 mm) 10 mm
V skladu s prilogo k načrtu:______
Izmere (širina x višina):______x______cm
kos
01.42.02.50DVarnostno lepljeno VSG ravno steklo (2 x 6 mm) 12 mm
V skladu s prilogo k načrtu:_______
Izmere (širina x višina):______x______cm
kos
01.42.02.50EVarnostno lepljeno VSG ravno steklo (2 x 8 mm) 16mm
V skladu s prilogo k načrtu:_______
Izmere (širina x višina):______x______cm
kos
01.42.02.51Doplačilo (dp) k lepljenemu varnostno steklo (VSG) za drugo vrsto stekla.
01.42.02.51ADp k VSG steklu za ornament na eni strani
Za eno stran vzorčastega stekla.
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.51BDp k VSG steklu za barvno steklo
Za barvno steklo (v masi barvno).
Za eno stran.
Barva:______
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.52Doplačilo (dp) k lepljenemu varnostno steklo (VSG)
01.42.02.52ADp k VSG steklu za delno kaljeno steklo (TVG) z dvojno folijo 0,76 mm
Za obe strani kot delno kaljeno (VSG/TVG) steklo z dvojno folijo (0,76 mm).
Debelina (mm):______
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.52BDp k VSG za kaljeno steklo ESG z dvojno folijo 0,76 mm
Za obe strani enojno varnostno steklo (VSG/ESG) z dvojno folijo (0,76 mm).
Debelina (mm):______
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.52CDp k VSG za ESG-HST z dvojno folijo 0,76 mm
Obe stekli: enojno varnostno steklo s toplotnim preizkusom (ESG- HST) z dvojno folijo (0,76 mm).
Debelina (mm):_______
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.54Doplačilo (dp) k lepljenemu varnostnemu steklu (VSG).
• za uporabo materiala za lepljenje
Kot podatek so navedene debeline (mm) in druge specifikacije.
01.42.02.54ADp k VSG za PVB folijo 0,76 mm brezbarvno
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.54BDp k VSG za PVB folijo 1,52 mm brezbarvno
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.54CDp k VSG za PVB folijo 0,76 mm mat bela
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.54DDp k VSG za PVB folijo 1,52 mm brezbarvno
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.54FDp k VSG za PVB folijo 0,76 mm barvna
Koda barve: ___________
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.54GDp k VSG za PVB folijo 1,52 mm barvno
Koda barve: __________
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.54HDp k VSG za PVB folijo 0,76 mm prozorno
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.54IDp k VSG za PVB folijo 1,52 mm prozorno
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.54JDp k VSG za PVB folijo 0,76 mm prozorna
S posebno folijo, prozorno.
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.54KDp k VSG za PVB folijo 1,52 mm prozorna
S posebno folijo, prozorno.
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.54LDp k VSG za PVB folijo 1,52mm folija za zvočno izolacijo
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.54MDp k VSG za EVA folijo
Debelina (mm):
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.54NDp k VSG za SG folijo
Debelina (mm):
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.55Doplačilo (dp) k varnostnemu lepljenemu steklu VSG (FLOAT steklo/TVG/ESG).
01.42.02.55ADp k VSG za cilindrične izvrtine
Za cilindrične izvrtine, premer (mm):_______
V skladu s prilogo k načrtu:_______
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.55BDp k VSG za poglobljene izvrtine
Za izvrtine s pogreznimi luknjami, premer (mm): ________
V skladu s prilogo k načrtu:__________
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.55CDp k VSG za robne izreze
Za robne izreze, dimenzije (mm): _________
V skladu s prilogo k načrtu:______
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.55DDp k VSG za kotna odseke
Za kotne odseke, dimenzije (mm): _______
V skladu s prilogo k načrtu:__________
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.55EDp k VSG za robne izreze
Za kotne izreze, dimenzije (mm):_______
V skladu s prilogo k načrtu:_________
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.55FDp k VSG za površinske izreze
Za površinske izreze, dimenzije (mm):________
V skladu s prilogo k načrtu:________
Velja za postavke:___________
kos
01.42.02.56Izvedba s fino brušenimi ali poliranimi robovi ne glede na vrsto stekla (VSG float ali VSG ornamentno steklo). Obračuna se obdelana dolžina roba (zaračuna se min. 1 m).
01.42.02.56AVarn.lepljeno VSG steklo, fino brušeni robovi
Fino brušeni robovi.
Velja za postavke:___________
m
01.42.02.56BVarn.lepljeno VSG steklo, robovi polirani
Robovi polirani.
Velja za postavke:___________
m