041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.Naziv
02.55.01Oglate protipožarne lopute v požarnoodporni masivni steni list
02.55.02Oglate protipožarne lopute v požarnoodpornem stropu list
02.55.03Oglate protipožarne lopute v požarnoodporni montažni steni list
02.55.04Oglate protipožarne lopute v požarnoodporni steni jaška list
02.55.11Okrogle protipožarne lopute v požarnoodporni masivni steni list
02.55.12Okrogle protipožarne lopute v požarnoodpornem stropu list
02.55.13Okrogle protipožarne lopute v požarnoodporni montažni steni list
02.55.14Okrogle protipožarne lopute v požarnoodporni steni jaška list
02.55.21Lamelne požarne lopute v požarnoodporni masivni steni list
02.55.22Lamelne požarne lopute v požarnoodpornem stropu list
02.55.23Lamelne požarne lopute v požarnoodporni montažni steni list
02.55.24Lamelne požarne lopute v požarnoodporni steni jaška list
02.55.30Dodatna oprema za protipožarne loputelist
02.55.51Oglate dimovodne lopute v požarnoodporni masivni steni list
02.55.52Oglate dimovodne lopute v požarnoodpornem stropu list
02.55.53Oglate dimovodne lopute v požarnoodporni montažni steni list
02.55.54Oglate dimovodne lopute v požarnoodporni steni jaška list
02.55.55Oglate dimovodne lopute v protipožarnem kanalu za odvod dima list
02.55.61Okrogle dimovodne lopute v požarnoodporni masivni steni list
02.55.62Okrogle dimovodne lopute v požarnoodpornem stropu list
02.55.63Okrogle dimovodne lopute v požarnoodporni montažni steni list
02.55.64Okrogle dimovodne lopute v požarnoodporni steni jaška list
02.55.65Okrogle dimovodne lopute v protipožarnem kanalu za odvod dima list
02.55.71Lamelne dimovodne lopute v požarnoodporni masivni steni list
02.55.72Lamelne dimovodne lopute v požarnoodpornem stropu list
02.55.73Lamelne dimovodne lopute v požarnoodporni montažni steni list
02.55.74Lamelne dimovodne lopute v požarnoodporni steni jaška list
02.55.75Lamelne dimovodne lop. v protipožarnem kanalu za odvod dima list
02.55.80Dodatna oprema za dimovodne lopute (DL)list
02.55.90Razširjena dokumentacijalist